FUNKCJA ZAPRZYJAŹNIONA co to
funkcja zaprzyjaźniona co to jest

Czy przydatne?

Definicja funkcja zaprzyjaźniona

Definicja z ang. friend function, z niem. Freund-Funktion.

Znaczenie z ang. friend function w informatyce:

Co to znaczy FUNKCJA ZAPRZYJAŹNIONA: Termin C++ oznaczający funkcję zewnętrzną, której implementacja odwołuje się do schowanych (prywatnych) własności pewnej (zaprzyjaźnionej) klasy.

Czym jest Zaprzyjaźniona Funkcja znaczenie w Słownik definicji F .