JĘZYK PROGRAMOWANIA BAZ

Definicja Data Base Programming Language, DBPL co to znaczy. Słownik Ogólnie, język programowania.

język programowania danych co to jest

Czy przydatne?

Definicja język programowania baz danych

Definicja z ang. database programming language, z niem. Datenbank-Programmiersprache.

Znaczenie z ang. Data Base Programming Language, DBPL w informatyce:

Co to znaczy JĘZYK PROGRAMOWANIA BAZ DANYCH: Ogólnie, język programowania wprowadzający pewną formę trwałych zmiennych albo obiektów (persistent variables, persistent objects). Trwałą zmienną nazywa się taką zmienną, która ma wszystkie własności zmiennej języka programowania, lecz zachowuje własną wartość między kolejnymi uruchomieniami programu. Dzięki tej własności, dowolne bazy danych można traktować jako zbiór trwałych zmiennych albo obiektów.Językami programowania baz danych są liczne mutacje SQL, pośród nich PL/SQL mechanizmu Oracle i SQL3. Z terminem "język programowania baz danych" powszechnie wiąże się grupę języków o statucie eksperymentalnym, między innymi Amber, Galileo, Fibonacci, PS-Algol, DBPL, Napier88, OPAL, Tycoon, Machiavelli, MUMPS i ostatnio PJama (przedtem Persistent Java albo PJava); pośród nich Galileo, Fibonacci, MUMPS i PJama są obiektowe. Mimo intelektualnego zaawansowania i wielu perspektywicznych koncepcji, które są w nich wprowadzone (takich jak polimorficzny mechanizm mocnej kontroli typów, ortogonalna trwałość (orthogonal persistence), ortogonalność konstruktorów typów masowych: zbiorów, wielozbiorów, sekwencji i tablic, i inne, z ogromnym trudem torują sobie one drogę w świecie komercyjnym zdominowanym poprzez SQL, C++ i inne koncepcje znacząco niższych lotów. Nie wszystkie idee, takie jak mocna kontrola typów, zyskały sobie autorytet także w świecie komercyjnym, jednakże przeważnie w uproszczonej i nie zawsze spójnej formie. Koncepcja ortogonalnej trwałości, zakładająca pełną unifikację definicji i środków manipulowania trwałymi i ulotnymi danymi, stanowi wielki rozwój w dziedzinie abstrakcji i estetycznego domknięcia pojęć. Niestety, koncepcja ta napotyka na opór ze strony środowisk przemysłowych, raczej z tego powodu, iż obecne popularne mechanizmy i języki takie jak Smalltalk, C++, Java i SQL nie są do niej opracowane i wymagają modyfikacji. Wydaje się, iż kluczową przeszkodą w rozwoju tej linii języków programowania jest przesadny nacisk na polimorficzny mechanizm mocnej kontroli typów wspólnie z zaniedbaniem innych zagadnień, takich jak języki pytań, obiektowość, programowanie wizyjne i zdarzeniowe, i integracja ze środowiskiem programistycznym.

Czym jest język programowania baz danych znaczenie w Słownik definicji J .

Co znaczy JavaBeans:
Porównanie oprogramowania spółki JavaSoft (podporządkowanej Sun Microsystems) umożliwiający interakcję komponentów oprogramowania napisanych w Java. JavaBeans jest pakietem API niezależnym od platformy język programowania baz danych co znaczy.
Krzyżówka Język Czwartej Generacji:
Dlaczego języków (czy także środowisk programistycznych) do programowania aplikacji z bazą danych. Nie wszystkie z nich (na przykład CA OpenRoad) wprowadzają przedmioty obiektowości. Kluczowe cechy języków język programowania baz danych krzyżówka.
Co to jest Java Virtual Machine:
Jak lepiej Zobacz: JVM język programowania baz danych co to jest.
Słownik Język Trzeciej Generacji:
Kiedy poezji poświęconej językom czwartej generacji (4GL) dla oznaczenia klasycznych języków programowania takich jak C++ albo Pascal. W terminie język trzeciej generacji tkwi obiekt pejoratywny: kodowanie język programowania baz danych słownik.
  • Dodano:
  • Autor: