Co to jest Rzędu Wyższego
Function Order Higher co to jest

Czy przydatne?

Definicja funkcja wyższego rzędu

Znaczenie z ang. higher-order function

Co to jest: Funkcja, której parametrem może być funkcja (ogólniej: procedura). Np. funkcją wyższego rzędu jest procedura sortująca dowolny zbiór, gdzie parametrem jest funkcja porównująca dwa elementy zbioru. Funkcje wyższego rzędu są często potrzebne do definiowania klas abstrakcyjnych; są one także własnością wielu języków polimorficznych. W związku z funkcjami wyższego rzędu wprowadzane są także takie pojęcia, jak programowanie wyższego rzędu (higher-order programming), programowanie obiektowe wyższego rzędu (higher-order object-oriented programming) i inne.

Pozostałe definicje do Rzędu Wyższego Funkcja na literę Słownik definicji na F .