URBANIZACJA co to znaczy

Co znaczy urbanizacja? Co to jest zespół przemian społeczno-ekonomicznych, kulturowych i.

urbanizacja co to jest

Czy przydatne?

Co to jest urbanizacja

Definicja z ang. urbanization, z niem. Urbanisierung.

URBANIZACJA DEFINICJA: zespół przemian społeczno-ekonomicznych, kulturowych i przestrzennych prowadzących do rozwoju miast, wzrostu ich liczby, powiększania się odsetka ludności miejskiej w ogólnej liczbie ludności państwa, rozszerzania się obszarów miejskich. Urbanizacja przebiega w płaszczyźnie: demograficznej (przemieszczenie się ludności wiejskiej do miast, co prowadzi do wzrostu liczby i odsetka ludności miejskiej), przestrzennej (powiększanie się powierzchni miast, powstawanie nowych miast i tworzenie się rozległych obszarów zurbanizowanych), ekonomicznej (przyrost liczby ludności pracującej w zawodach pozarolniczych, przemyśle i usługach) i socjalnej (przenikanie miejskich wzorów życia, miejskiego stylu życia także na obszary wiejskie). Zdarzenie urbanizacji, powiązane z procesem industrializacji, pojawiło się pod koniec XVIII w., na początku w Anglii, później w państwach Europy Zachodniej, USA i Japonii, a najpierw XX w. w Europie Środkowej i Wschodniej.

Czym jest Urbanizacja znaczenie w Słownik definicji U .