ZWIĄZEK co to jest

Definicja relationship co to znaczy. Słownik W modelu encja-związek, powiązanie asocjacyjne między.

związek co to jest

Czy przydatne?

Definicja związek

Definicja z ang. relationship, z niem. Verbindung.

Znaczenie z ang. relationship w informatyce:

Co to znaczy ZWIĄZEK: W modelu encja-związek, powiązanie asocjacyjne między encjami, na przykład powiązanie PracujeW między encją Pracownik i encją Spółka. W modelach obiektowych związek taki nosi nazwę asocjacji (association), kompozycji (composition) albo agregacji (aggregation). Związek może być binarny (złączający dwie encje albo obiekty), ternarny (złączający trzy encje albo obiekty), albo wyższego rzędu. Związek posiada nazwę; poszczególne dziedziny związków mogą także posiadać nazwy, zwane rolami. Związek może posiadać swoje atrybuty i niekiedy (na przykład w OMT i UML) może być wystąpieniem własnej klasy. Na diagramach encja-związek albo obiektowych deklarowana jest również liczność związku, określająca min. i max. liczbę wystąpień innej klasy, które przez ten związek są związane z jednym wystąpieniem danej klasy. Przeciwieństwo: asocjacja.

Czym jest Związek znaczenie w Słownik definicji Z .