Co to jest Rozróżniony Typ
Type Dtinct co to jest

Czy przydatne?

Definicja typ rozróżniony

Znaczenie z ang. distinct type

Co to jest: Typem rozróżnionym jest typ uzyskany poprzez nadanie nowej nazwy dla już zdefiniowanego typu. Nowy typ jest traktowany jako oddzielny (nieporównywalny) typ. Koncepcja typów rozróżnionych jest oparta na nazwowej zgodności typów. Np. w SQL3 można podać następujące deklaracje:CREATE DISTINCT dolar_usa AS DECIMAL(9,2)CREATE DISTINCT polski_zl AS DECIMAL(9,2)Po takiej deklaracji porównanie wartości typu dolar_usa z wartością typu polski_zl powoduje błąd typu. W obiektowości typy rozróżnione (i nazwowa zgodność typów) zwykle nie są rozpatrywane ze względu na balast koncepcji teoretycznych, takich jak zasada zamienialności lub pewne formy polimorfizmu. Należy jednak podkreślić, że typy rozróżnione i nazwowa zgodność typów są bardziej koncepcyjnie spójne, niż powszechnie przyjmowana strukturalna zgodność typów.

Pozostałe definicje do Rozróżniony Typ na literę Słownik definicji na T .