Czym jest Rżnąć, Rzutki

CO ZNACZY Rżnąć, Rzutki, Rzucać Się, Rzucać, Rzeź, Rzezimieszek, Rzewny, Rzetelny, Rzesza, Rzekomy.

rżnąć rzutki rzucać rzucać co to jest

Wszystkie synonimy, wyrazy podobne na R

 • Definicja Rozkradać to kraść, rozgrabiać
 • Definicja Rozżalenie to rozgoryczenie, zawód, żal
 • Definicja Rentowny to dochodowy, intratny, lukratywny
 • Definicja Rabat to obniżka, upust, zniżka
 • Definicja Rabunek to grabież, kradzież, łupież
 • Definicja Rabuś to bandyta, grabieżca, łupieżca, rozbójnik, zbójca
 • Definicja Rachunek to 1] działanie (na liczbach), liczenie, obliczanie, rachowanie; 2] bilans, stan majątku, wpływy i wydatki
 • Definicja Racja to 1] słuszność; 2] powód; 3] porcja
 • Definicja Racjonalizacja to 1] nowatorstwo; 2] udoskonalenie, ulepszenie, wynalazek
 • Definicja Racjonalizować to doskonalić, ulepszać, unowocześniać, usprawniać
 • Definicja Racjonalny to 1] przemyślany, uzasadniony; 2] racjonalistyczny, rozsądny, rozumny
 • Definicja Raczyć to 1] częstować, gościć, podejmować (gościnnie), ugaszczać; 2] chcieć zrobić, robić (coś) z łaski
 • Definicja Się Raczyć to jeść ze smakiem, rozkoszować się (czymś), pot. zajadać się, zażerać się
 • Definicja Rad to 1] ucieszony, uradowany, uszczęśliwiony, zadowolony; 2] chętny, gotów, skłonny
 • Definicja Rada to 1] dyrektywa, porada, wskazanie, wskazówka, zalecenie; 2] doradcy, organ doradczy
 • Definicja Radosny to pogodny, roześmiany, rozradowany, szczęśliwy, uszczęśliwiony, wesoły
 • Definicja Radość to rozradowanie, uciecha, zadowolenie
 • Definicja Radować to napawać radością, rozweselać, sprawiać radość
 • Definicja Radykalny to 1] skrajny; 2] postępowy; 3] całkowity, gruntowny, zasadniczy; 4] (środek) skuteczny
 • Definicja Radzić to 1] dawać radę, doradzać, służyć radą, sugerować (coś), udzielać rad, wspierać radą; 2] debatować, naradzać się (nad czymś), obradować
 • Definicja Się Radzić to prosić o radę, szukać czyjejś rady, udawać się po radę, zasięgać rady
 • Definicja Raj to 1] arkadia, eden, eldorado, kraina szczęśliwości, ziemia obiecana; 2] królestwo niebieskie, niebo
 • Definicja Ranek to poranek, rano, świt
 • Definicja Ranić to 1] kaleczyć, zadawać rany; 2] przen. dotykać, poruszać (kogoś) do głębi, sprawiać przykrość
 • Definicja Ranny to 1] poraniony, zraniony; 2] poranny, wczesny; 2] przedpołudniowy
 • Definicja Raport to doniesienie, meldunek, relacja, sprawozdanie
 • Definicja Raptem to 1] nagle, naraz, ni z tego, ni z owego, niespodzianie, niespodziewanie, wtem, znienacka; 2] pot. jedynie, nie więcej niż, tylko, zaledwie
 • Definicja Raptowny to 1] gwałtowny, nagły, nieprzewidziany, niespodziewany, zaskakujący; 2] impulsywny, porywczy
 • Definicja Rarytas to pot.: 1] cud, cudo, dziw, dziwo, kuriozum, niezwykłość, osobliwość, rzadkość, unikat; 2] cymes, delicja, delikates, frykas, przysmak
 • Definicja Ratować to chronić, nieść pomoc, ocalać (kogoś a. coś), starać się ocalić, udzielać pomocy, wybawiać (od czegoś), zapobiegać (czemuś
 • Definicja Ratunek to 1] pomoc; 2] ocalenie, uratowanie, wybawienie
 • Definicja Raz to 1] kiedyś, w pewnej chwili; 2] nareszcie, w końcu, wreszcie
 • Definicja Razem Za Raz to bez przerwy, ciągle, nieustannie, wiecznie, zawsze
 • Definicja Razem to 1] od razu, jednocześnie, naraz, wraz; 2] do spółki (z kimś), łącznie (z kimś a. czymś), pospołu, wspólnie
 • Definicja Razić to 1] bić, ciąć, kaleczyć, obezwładniać, porażać, ranić, uderzać, zadawać ciosy; 2] gorszyć, obrażać poczucie estetyczne; 3] (o świetle
 • Definicja Raźny to 1] energiczny, ochoczy, ruchliwy, rzutki, skory, żwawy, żywy; 2] orzeźwiający, rześki
 • Definicja Rażący to 1] jaskrawy, nieprzyjemny dla zmysłów; 2] (niesprawiedliwość, krzywda) jasny, oczywisty, rzucający się w oczy, wyraźny
 • Definicja Rąbać to 1] (np. drewno) rozdrabniać, rozszczepiać; 2] (np. las) ciąć, ścinać, wycinać, wyrąbywać; 3] przen. mówić bez ogródek, walić prosto z mostu
 • Definicja Reagować to 1] przeciwdziałać; 2] odpowiadać (na coś), postrzegać (coś); 3] być chemicznie czynnym, wywoływać zmiany chemiczne
 • Definicja Reakcja to 1] przeciwdziałanie, sprzeciwianie się; 2] biol. działanie, odruch, refleks; 3] oddźwięk, odzew; 4] kołtuństwo, konserwatyzm, obskurantyzm
 • Definicja Realia to w l.m.) aktualna sytuacja, dane, fakty, rzeczywistość
 • Definicja Realizować to 1] spełniać, urzeczywistniać, wprowadzać w czyn, ziszczać; 2] (np. czek) spieniężać, zamieniać na gotówkę
 • Definicja Się Realizować to spełniać się, sprawdzać się, urzeczywistniać się, ziszczać się
 • Definicja Rezerwować to 1] zachowywać w rezerwie; 2] zamawiać
 • Definicja Realny to 1] konkretny, prawdziwy, rzeczywisty; 2] możliwy, potencjalny; 3] istotny, praktyczny, rozsądny, rzeczowy, trzeźwy, życiowy; 4] dokładny
 • Definicja Reasumować to podsumowywać, streszczać
 • Definicja Recesja to 1] cofanie się, ustępowanie; 2] ekon. dekoniunktura, stagnacja, zastój (gospodarczy), zła koniunktura
 • Definicja Redukcja to 1] obniżenie, ograniczenie, skrócenie, uszczuplenie, zmniejszenie, zniżenie, zredukowanie; 2] zwolnienie (z pracy); 3] chem. odtlenienie
 • Definicja Reflektować to 1] (na coś) mieć ochotę (na coś), pragnąć (czegoś), pretendować (do czegoś), starać się (o coś), ubiegać się; 2] hamować, mitygować
 • Definicja Się Reflektować to mitygować się, opanowywać się, powstrzymywać się (przed czymś), powściągać się
 • Definicja Reforma to naprawa, przekształcenie, reformowanie, reorganizacja, zmiana
 • Definicja Regeneracja to 1] biol. odradzanie się, odtwarzanie; 2] naprawa, naprawianie, odnawianie
 • Definicja Regenerować to 1] biol. odnawiać, odradzać; 2] techn. odnawiać, odświeżać, usuwać (szkodliwe) domieszki
 • Definicja Regres to 1] cofanie się, cofnięcie się, ustępowanie; 2] zacofanie; 3] recesja
 • Definicja Regularny to 1] prawidłowy; 2] foremny, harmonijny, kształtny, proporcjonalny, symetryczny, zgrabny; 3] jednostajny, miarowy, okresowy, rytmiczny; 4
 • Definicja Regulować to 1] normować, porządkować; 2] dostosowywać, nastawiać, wyrównywać; 3] wpływać (na prawidłowość czegoś); 4] (rachunek) płacić, pokrywać
 • Definicja Reguła to prawidło, zasada rejestr katalog, lista, spis, wykaz, zestawienie
 • Definicja Rejestrować to 1] umieszczać na liście, wpisywać do rejestru; 2] notować, katalogować, księgować, prowadzić rejestr, spisywać, sporządzać spis, wpisywać
 • Definicja Rejon to dzielnica, obszar, obwód, okręg, prowincja, region, teren
 • Definicja Reklamować to 1] chwalić, namawiać (na coś), pochwalać, polecać, promować, propagować (coś), robić reklamę, zachwalać; 2] dopominać się (o coś), wnosić
 • Definicja Rekompensować to dawać odszkodowanie, wynagradzać krzywdę, wyrównywać straty rekonesans patrol, podjazd, wywiad, zwiad
 • Definicja Rekonstruować to 1] odtwarzać, przywracać dawny wygląd; 2] naprawiać, reperować; 3] odbudowywać
 • Definicja Rekonwalescencja to poprawa zdrowia, powrót do zdrowia rekreacja odpoczynek, rozrywka, wypoczynek
 • Definicja Rekrutacja to 1] wojsk. pobór, zaciąg rekrutów; 2] przyjęcie, przyjmowanie, werbowanie, werbunek, zapisy
 • Definicja Rekrutować to 1] wojsk. powoływać pod broń, zaciągać; 2] przyjmować, werbować, zapisywać
 • Definicja Się Rekrutować to pochodzić, składać się (z kogoś), wywodzić się (skądś
 • Definicja Rekwirować to zabierać, zajmować (z nakazu władz
 • Definicja Relacja to 1] (ustna) opowiadanie, sprawozdanie; 2] stosunek, zależność
 • Definicja Relaks to odpoczynek, odprężenie, rozluźnienie, wypoczynek
 • Definicja Relatywnie to stosunkowo, względnie
 • Definicja Relatywny to stosunkowy, względny
 • Definicja Relegować to np. z uczelni) usuwać, wydalać
 • Definicja Relikt to 1] antyk, pamiątka, zabytek; 2] pozostałość, resztka
 • Definicja Remedium to antidotum, lekarstwo, środek zaradczy
 • Definicja Reminiscencja to pamięć (czegoś), przypomnienie, wspomnienie
 • Definicja Renoma to opinia, rozgłos, sława, wziętość
 • Definicja Renomowany to popularny, sławny, znany
 • Definicja Renowacja to odnowienie, odrestaurowanie, odświeżenie, remont, restauracja
 • Definicja Reperkusja to 1] muz. oddźwięk, rezonans; 2] przen. (w l.m.) następstwa, oddźwięk
 • Definicja Reperować to naprawiać
 • Definicja Repertuar to program, zasób
 • Definicja Replikować to odpowiadać
 • Definicja Represja to zwykle w l.m.) odwet, środki odwetu
 • Definicja Reprezentacja to 1] przedstawicielstwo; 2] pot. okazałość, wystawność (np. życia
 • Definicja Reprezentować to 1] występować w (czyimś) imieniu; 2] być wyrazicielem (czegoś), wyrażać (coś
 • Definicja Reprodukcja to 1] kopia; 2] odtwarzanie, odtworzenie, powtarzanie, powtórzenie; 3] rozmnażanie się
 • Definicja Reprymenda to nagana, napomnienie, upomnienie, wymówka
 • Definicja Reputacja to dobre imię, opinia, rozgłos, sława
 • Definicja Resort to 1] dział (administracji państwowej), ministerstwo, pion; 2] przen. kompetencja, zakres działalności
 • Definicja Respekt to cześć, poważanie, szacunek, uszanowanie, uznanie
 • Definicja Respektować to brać pod uwagę, cenić, czcić, darzyć szacunkiem, liczyć się (z kimś a. czymś), mieć szacunek, podziwiać, przestrzegać (czegoś
 • Definicja Restauracja to 1] naprawa, odnawianie, odnowienie, odświeżanie, renowacja; 2] przywrócenie (np. ustroju); 3] bar, jadłodajnia, lokal gastronomiczny
 • Definicja Restrykcja to ograniczenie, warunek, zastrzeżenie
 • Definicja Reszta to ostatek, pozostałość, szczątek
 • Definicja Retor to krasomówca, mówca, orator
 • Definicja Retoryka to krasomówstwo, oratorstwo, sztuka krasomówcza, sztuka wymowy, umiejętność przemawiania
 • Definicja Retusz to 1] poprawka, uzupełnienie (np. obrazu), wykończenie; 2] przen. (np. tekstu) korekta stylistyczna, poprawka
 • Definicja Się Rewanżować to odpłacać się, odwdzięczać się, odwzajemniać się
 • Definicja Rewelacyjny to niecodzienny, niezwykły, wyjątkowy, zdumiewający
 • Definicja Rewia to parada, pokaz, przegląd, widowisko
 • Definicja Rewidować to 1] dokonywać rewizji, kontrolować, poddawać rewizji, przeszukiwać, sprawdzać; 2] poddawać rewizji, (np. poglądy) ponownie rozważać
 • Definicja Rewolucja to 1] gwałtowna zmiana, przewrót
 • Definicja Rezerwa to 1] kapitał zapasowy, zapas; 2] brak serdeczności, brak zaufania, chłód (w sposobie bycia), niedowierzanie, nieufność, powściągliwość; 3
 • Definicja Rezerwuar to 1] basen, cysterna, zbiornik; 2] przen. arsenał, kopalnia, spichlerz, studnia, źródło
 • Definicja Rezolucja to postanowienie, uchwała
 • Definicja Rezolutny to bystry, energiczny, pewny siebie, roztropny, śmiały
 • Definicja Rezon to odwaga, pewność siebie, rezolutność, śmiałość
 • Definicja Rezultat to efekt, konsekwencja, następstwo, skutek, wynik
 • Definicja Rezydencja to przybytek, siedlisko, siedziba
 • Definicja Rezygnacja to 1] kapitulacja, odstąpienie (od czegoś), poddanie się, ustępstwo, zrzeczenie się (czegoś); 2] bierność, pogodzenie się z losem, przybranie
 • Definicja Rezygnować to dawać za wygraną, odstępować (od czegoś), odchodzić (np. ze stanowiska), poddawać się, ulegać, ustępować, zrzekać się (czegoś
 • Definicja Reżim to 1] system, ustrój państwowy; 2] dyscyplina, rygor, tryb postępowania
 • Definicja Ręczyć to dawać rękojmię, gwarantować, żyrować
 • Definicja Rękojmia to 1] uroczyste poręczenie, zagwarantowanie, zapewnienie (czegoś); 2] gwarancja
 • Definicja Robić to 1] pracować, wykonywać jakąś pracę; 2] produkować, wykonywać, wytwarzać; 3] (dobrze, źle) poczynać sobie, postępować, przedsiębrać
 • Definicja Robota to 1] działalność, praca, wysiłek; 2] pot. posada, praca, zajęcie, zatrudnienie; 3] dzieło, produkt, wyrób
 • Definicja Rodowód to 1] geneza, pochodzenie, początek; 2] genealogia, historia rodu rodzaj gatunek, jakość, odmiana, typ
 • Definicja Rodzić to 1] wydawać na świat; 2] (o glebie) dawać owoce, obradzać, owocować; 3] przen. budzić, dawać początek, pociągać za sobą, powodować
 • Definicja Się Rodzić to 1] przychodzić na świat, rozmnażać się, rozradzać się; 2] (o roślinach) rosnąć, wyrastać; 3] nasuwać się, podnosić się, pojawiać się
 • Definicja Rodzimy to 1] miejscowy, narodowy, ojczysty, swojski, swój; 2] chem. (o pierwiastkach) w stanie wolnym
 • Definicja Rodzina to 1] krewni, powinowaci; 2] (językowa) grupa; 3] ród
 • Definicja Rodzinny to 1] familijny; 2] pot. obarczony rodziną; 3] (np. nastrój) swobodny; 4] domowy, prywatny
 • Definicja Roić to fantazjować, marzyć, oddawać się marzeniom, snuć plany, śnić, zatapiać się w marzeniach
 • Definicja Się Roić to 1] (np. o mrówkach) wyrajać się; 2] poruszać się tłumnie, występować gromadnie; 3] marzyć się, snuć się (komuś) po głowie
 • Definicja Rokować to 1] negocjować, paktować, pertraktować, prowadzić rozmowy, toczyć rokowania; 2] prognozować, prorokować, przepowiadać (coś komuś
 • Definicja Rola to 1] gleba, grunt, pole, ziemia; 2] rulon, zwój; 3] teatr. tekst; 4] teatr. kreacja, postać; 5] przen. pozycja, udział, znaczenie (kogoś a
 • Definicja Rolnik to 1] chłop, gospodarz, wieśniak; 2] agronom
 • Definicja Romans to 1] powieść; 2] flirt, miłostka, przygoda miłosna; 3] przen. interes, sprawa
 • Definicja Romantyczny to 1] ckliwy, marzycielski, poetyczny, sentymentalny, uczuciowy; 2] idealistyczny; 3] egzotyczny, fantastyczny, niezwykły; 4] poetyczny
 • Definicja Romantyk to fantasta, idealista, marzyciel
 • Definicja Romantyzm to 1] irracjonalność, romantyczność, uczuciowość; 2] fantastyczność, fantastyka, fantazja, niezwykłość
 • Definicja Rosły to dobrze zbudowany, dorodny, okazały, postawny, wyrośnięty, wysoki
 • Definicja Rosnąć to 1] dorastać, podrastać, stawać się większym, wzrastać; 2] chować się, wychowywać się, wzrastać; 3] (o roślinach) wegetować, żyć; 4
 • Definicja Rozbawiać to rozśmieszać, rozweselać
 • Definicja Rozbicie to 1] podział, podzielenie, rozczłonkowanie, rozdzielenie, rozkład, rozłam, rozwarstwienie, rozpad, zróżnicowanie; 2] pokaleczenie
 • Definicja Się Rozbiec to 1] rozejść się, rozlecieć się, rozpierzchnąć się, rozproszyć się; 2] nabrać rozpędu, rozpędzić się
 • Definicja Rozbierać to 1] zdejmować ubranie (z kogoś); 2] demontować, rozkładać (na części); 3] przen. (np. o gorączce) kłaść, obezwładniać, osłabiać, przenikać
 • Definicja Się Rozbierać to negliżować się, zdejmować ubranie, zrzucać z siebie odzież
 • Definicja Rozbieżność to dysharmonia, dysonans, inność, niezgodność, odmienność, odrębność, różnica, sprzeczność
 • Definicja Rozbieżny to inny, niejednakowy, niejednolity, niepodobny, odrębny, przeciwny, różniący się, różny, sprzeczny
 • Definicja Rozbijać to 1] bić, druzgotać, łamać, łupać, rozłupywać, roztłukiwać, roztrzaskiwać; 2] dokonywać podziału, dzielić, przepoławiać, rozczłonkowywać
 • Definicja Się Rozbijać to 1] bić się, łupać się, pękać, rozlatywać się, rozłupywać się, roztrzaskiwać się, tłuc się; 2] przen. nie dochodzić do skutku, rozwiewać się
 • Definicja Rozbój to 1] napad bandycki; 2] bandytyzm, zbójectwo; 3] przen. bezprawie, jawny wyzysk, rabunek
 • Definicja Rozbójnik to bandyta, łotrzyk, łupieżca, opryszek, rabuś, rzezimieszek, zbój
 • Definicja Rozbrajać to 1] czynić bezbronnym, demilitaryzować, demobilizować, odbierać broń, pozbawiać uzbrojenia; 2] przen. rozładowywać czyjąś złość, wzruszać
 • Definicja Rozbudowa to 1] dobudowanie, rozszerzenie; 2] rozszerzanie (np. działalności); 3] rozwinięcie, wzbogacenie; 4] powiększenie, wzrost, zwiększenie
 • Definicja Rozbudowywać to 1] dobudowywać, powiększać; 2] rozszerzać, rozwijać, zwiększać
 • Definicja Rozbudzać to 1] wzbudzać; 2] ożywiać, podniecać; 3] budzić (np. zdolności), pobudzać (do czegoś), zachęcać
 • Definicja Się Rozchmurzać to 1] (o niebie) przejaśniać się, rozjaśniać się, rozpogadzać się; 2] przen. pogodnieć, weseleć
 • Definicja Się Rozchodzić to 1] rozbiegać się, rozjeżdżać się (w różne strony), rozlatywać się, rozpierzchać się, rozpraszać się; 2] (np. o świetle) dźwięczeć, rozlegać
 • Definicja 1 Się Rozchodzić to 1] (po kimś a. po czymś) następować, występować; 12] (o walutach) być w obiegu, mieć kurs; 13] (na kogoś) atakować, nacierać, napadać
 • Definicja Się Rozchorować to zachorować, zaniemóc, zapaść na jakąś chorobę
 • Definicja Rozchwytywać to rozkupywać, rozbierać, rozrywać przen
 • Definicja Rozchylać to odchylać, odmykać, otwierać, rozsuwać, rozwierać, uchylać
 • Definicja Rozciągać to 1] naciągać, napinać, przedłużać, rozpinać, rozszerzać, rozprężać, wyciągać, wydłużać, wyprężać; 2] rozkładać, rozpościerać, rozstawiać
 • Definicja Rozjazdy to w l.m.) podróże, wędrówki, wojaże, wyjazdy
 • Definicja Rozjemca to arbiter, mediator, pośrednik, sędzia polubowny
 • Definicja Się Rozjeżdżać to 1] rozchodzić się, rozdzielać się; 2] rozstawać się; 3] (np. o nartach) rozchodzić się, rozsuwać się
 • Definicja Rozjuszony to rozdrażniony, rozjątrzony, rozszalały, rozwścieczony, wściekły rozkaz nakaz, polecenie
 • Definicja Się Rozciągać to 1] naciągać się, napinać się, przedłużać się, rozpinać się, rozprężać się, rozszerzać się, wydłużać się; 2] (o mgle) rozpościerać się
 • Definicja Rozcierać to 1] rozmasowywać, ugniatać; 2] miażdżyć, rozgniatać; 3] rozprowadzać, rozsmarowywać, wcierać
 • Definicja Rozcinać to 1] dzielić, rozdzielać; 2] przerąbywać, przycinać, rozrąbywać
 • Definicja Rozczarowywać to pozbawiać złudzeń, sprawiać zawód, zawodzić
 • Definicja Się Rozczarowywać to doznawać rozczarowania, tracić złudzenia, zawodzić się
 • Definicja Rozczłonkowywać to dzielić, rozdzielać
 • Definicja Rozczochrać to potargać, rozwichrzyć, zmierzwić
 • Definicja Się Rozczulać to przejmować się, rozrzewniać się, roztkliwiać się, wzruszać się
 • Definicja Rozdawać to obdzielać (kogoś czymś), przydzielać (coś komuś), rozdzielać (coś między kogoś), rozprowadzać
 • Definicja Rozdmuchiwać to 1] rozpraszać, rozrzucać, rozwiewać; 2] (ogień) podniecać, podsycać, rozpalać, rozżarzać; 3] przen. przesadzać, wyolbrzymiać
 • Definicja Rozdrabniać to 1] dzielić; 2] kruszyć, rozkruszać
 • Definicja Rozdrażniać to 1] drażnić, urażać; 2] drażnić, gniewać, irytować, rozjątrzać, złościć
 • Definicja Rozdymać to 1] nadymać; 2] rozpychać, rozsadzać, rozszerzać; 3] wyolbrzymiać
 • Definicja Rozdział to 1] obdzielenie, rozdzielenie; 2] dzielenie, kawałkowanie, podział, rozczłonkowywanie; 3] oddzielenie, odgraniczenie, odseparowanie
 • Definicja Rozdzielać to 1] dzielić, kawałkować, rozdrabniać, rozkładać; 2] oddzielać, odłączać (coś od czegoś), rozłączać; 3] oddzielać (czymś), odgradzać
 • Definicja Rozdzierający to 1] (ból) dotkliwy, ostry; 2] (krzyk) nieludzki, przenikliwy, przerażający, przeraźliwy
 • Definicja Rozdźwięk to 1] konflikt, niezgoda; 2] antynomia, niezgodność, rozbieżność, różnica, sprzeczność; 3] dysharmonia, dysonans, dysproporcja, kolizja
 • Definicja Rozeznawać to 1] dostrzegać, rozpoznawać, rozróżniać; 2] zdawać sobie sprawę (z czegoś
 • Definicja Rozgadywać to paplać, rozgłaszać, rozpowiadać, rozpuszczać wieści, wygadywać
 • Definicja Rozgardiasz to bałagan, bezład, chaos, galimatias, mętlik, nieład, nieporządek, rwetes, tumult, zamęt, zamieszanie
 • Definicja Rozgarniać to rozdzielać, rozsuwać (na boki
 • Definicja Rozgarnięty to bystry, inteligentny, pojętny, rezolutny, sprytny
 • Definicja Się Rozglądać to 1] patrzeć, spoglądać dookoła; 2] (za kimś a. za czymś) szukać (kogoś a. czegoś), wypatrywać; 3] przen. orientować się (w czymś), wchodzić
 • Definicja Rozgłaszać to rozgadywać, rozpowiadać (wokoło), rozpowszechniać wiadomości (o kimś, o czymś
 • Definicja Rozgłos to popularność, powszechne uznanie, sława
 • Definicja Rozgorączkowany to 1] gorączkujący, mający gorączkę; 2] napięty, naprężony, niespokojny, ożywiony, pełen napięcia, podekscytowany, podniecony, podrażniony
 • Definicja Rozgoryczony to niezadowolony, rozżalony, zawiedziony, zgorzkniały
 • Definicja Rozgrabiać to 1] rozdrabniać, rozdzielać, rozsuwać (grabiami); 2] dokonywać grabieży, grabić, łupić, rozkradać, zabierać przemocą
 • Definicja Rozgramiać to brać górę, dziesiątkować, gromić, pobijać, pokonywać, porażać, poskramiać, razić, roznosić (na strzępy), rozpędzać, rozpraszać, ścierać
 • Definicja Się Rozgrywać to dziać się, mieć miejsce, odbywać się, przebiegać, toczyć się, zachodzić, zdarzać się
 • Definicja Rozgrywka to 1] podjęcie walki, starcie, walka, zapasy, zmaganie; 2] sport. gra, mecz, spotkanie, zawody
 • Definicja Rozgryzać to 1] przecinać, przegryzać; 2] pot. odgadywać, zaczynać pojmować, zgłębiać
 • Definicja Rozgrzeszać to 1] darowywać, nie mieć (komuś) za złe, przebaczać (coś komuś), traktować pobłażliwie; 2] odpuszczać grzechy
 • Definicja Rozjaśniać to 1] oświetlać, rozświetlać; 2] (np. włosy) barwić na jasno
 • Definicja Się Rozjaśniać to 1] przecierać się, przejaśniać się, rozchmurzać się, rozpogadzać się, wypogadzać się; 2] dnieć, rozwidniać się, świtać; 3] przen. pogodnieć
 • Definicja Rozjazd to rozdroże, rozstajne drogi, rozwidlenie dróg, skrzyżowanie
 • Definicja Rozkazywać to kazać, nakazywać, polecać, rozporządzać, zarządzać, zlecać
 • Definicja Rozkład to 1] harmonogram, kalendarz, plan, porządek, terminarz; 2] biol. gnicie, psucie się, rozkładanie się, rozpadanie się; 3] przen. demoralizacja
 • Definicja Rozkładać to 1] prostować, rozciągać, rozpinać, rozpościerać, rozpuszczać, rozstawiać, rozwijać; 2] kłaść; 3] lokować, układać, rozlokowywać
 • Definicja Się Rozkładać to 1] kłaść się, padać na łóżko, pokładać się, rozciągać się, rozsiadać się, rozwalać się, układać się wygodnie, wyciągać się, zasiadać; 2
 • Definicja Rozkosz to 1] radość, upojenie, zadowolenie; 2] czar, powab, uczta duchowa, urok
 • Definicja Rozkoszny to błogi, miły, niebiański, przyjemny, słodki, upajający, upojny, uroczy, zachwycający
 • Definicja Się Rozkoszować to delektować się, doznawać rozkoszy, napawać się, odczuwać rozkosz, upajać się, zażywać rozkoszy
 • Definicja Rozkręcać to 1] odkręcać; 2] przen. nadawać rozmach, rozszerzać, rozwijać
 • Definicja Rozkwit to 1] rozkwitnięcie; 2] bujny rozrost; 3] postęp, rozwój
 • Definicja Rozkwitać to 1] rozwijać się; 2] okrywać się kwiatami, zakwitać; 3] przen. nabierać mocy, rozrastać się, rozwijać się
 • Definicja Się Rozlatywać to 1] pękać, rozbijać się, rozrywać się, roztrzaskiwać się, trzaskać, urywać się; 2] (o ludziach) iść w rozsypkę, rozbiegać się, rozchodzić
 • Definicja Rozległy to 1] bezkresny, bezmierny, niezmierzony, obszerny, szeroki; 2] dalekosiężny, na wielką skalę, szeroki, szeroko zakrojony, wielki
 • Definicja Się Rozlewać to 1] lać się, przelewać się, wylewać się; 2] wlewać się; 3] (o wodzie, o rzece) tworzyć rozlewisko, wylewać, występować z brzegów; 4] przen
 • Definicja Rozliczać to 1] robić obliczenie, rozdzielać (pieniądze); 2] (kogoś) rozliczać się (z kimś
 • Definicja Się Rozliczać to rachować się (z kimś), regulować rachunki, załatwiać sprawy finansowe
 • Definicja Rozliczny to rozmaity, różnoraki, różnorodny, różny, wieloraki
 • Definicja Rozluźniać to 1] luzować, poluźniać, popuszczać, rozpuszczać; 2] przen. (np. dyscyplinę) łagodzić
 • Definicja Rozładowywać to 1] opróżniać, rozpakowywać, wyładowywać; 2] (np. atmosferę) łagodzić, odprężać
 • Definicja Rozłam to podział, rozdzielenie, rel. schizma
 • Definicja Rozłączać to izolować, oddzielać, pozbawiać (kogoś czegoś), rozdzielać, separować
 • Definicja Rozłąka to pożegnanie, rozdział, rozdzielenie, rozejście się, rozstanie, separacja
 • Definicja Rozmach to 1] dynamika, dynamizm, energia; 2] bujność, prężność, żywotność; 3] gest, ruch
 • Definicja Rozmaity to niejednakowy, rozliczny, różnoraki, różnorodny, różny, wieloraki
 • Definicja Rysunek to 1] obraz, obrazek, rycina, szkic; 2] przen. kontur, kształt, zarys; 3] lekcje rysowania
 • Definicja Rozmawiać to debatować, dyskutować (o czymś), gawędzić, gwarzyć, konferować, konwersować, mieć konferencję (z kimś), mówić, naradzać się, obradować
 • Definicja Rozmiar to 1] format, kaliber, numer, wielkość, wymiar; 2] przen. rozciągłość, rozległość, skala, zasięg
 • Definicja Rozmieszczać to lokować, rozkładać, rozlokowywać, umieszczać, wyznaczać miejsce
 • Definicja Się Rozmnażać to 1] plenić się, rozpleniać się, rozradzać się, rozrastać się, wydawać potomstwo; 2] powiększać się, wzrastać liczebnie, zwiększać się
 • Definicja Rozmowa to dialog, dyskusja, konwersacja, pogaduszka, pogawędka, rozmawianie, rozmówka, wymiana myśli, wymiana zdań
 • Definicja Rozmowny to 1] gadatliwy, rozgadany, szczebiotliwy; 2] towarzyski
 • Definicja Rozmówka to konwersacja, pogaduszka, pogawędka, rozmowa
 • Definicja Rozmysł to namysł, premedytacja, rozwaga, rozważenie, zastanowienie
 • Definicja Rozmyślać to medytować, myśleć, namyślać się, roztrząsać w myśli, rozważać, zastanawiać się
 • Definicja Się Rozmyślać to dawać za wygraną, odstępować (od czegoś), rezygnować, wyrzekać się (czegoś), zrzekać się
 • Definicja Rozmyślanie to dumanie, kontemplacja, medytacja, medytowanie, myślenie
 • Definicja Rozmyślny to 1] nieprzypadkowy, naumyślny, specjalny, umyślny; 2] przemyślany, rozważny
 • Definicja Rozniecać to 1] (ogień) rozpalać, wzniecać; 2] przen. (uczucia) budzić, powodować, wywoływać, wzbudzać, wzniecać
 • Definicja Roznosić to 1] nosić, rozdawać, zanosić; 2] przen. (np. wroga) gromić, rozbijać doszczętnie, wycinać w pień; 3] przen. rozrywać, rozsadzać; 4
 • Definicja Się Roznosić to rozchodzić się, rozpowszechniać się, rozszerzać się, szerzyć się
 • Definicja Rozpaczliwy to 1] desperacki, zdesperowany, zrozpaczony; 2] bardzo zły, bez wyjścia, niebezpieczny, okropny
 • Definicja Się Rozpadać to 1] dzielić się na części, rozbijać się, rozlatywać się; 2] chem. rozkładać się
 • Definicja Rozpalać to 1] rozniecać, zapalać; 2] pobudzać, podsycać, roznamiętniać; 3] rozgrzewać, rozżarzać
 • Definicja Rozpamiętywać to medytować, myśleć, rozmyślać, rozważać, wspominać
 • Definicja Rozpatrywać to analizować, badać, brać pod uwagę, roztrząsać (coś), rozważać, zaznajamiać się (z czymś
 • Definicja Rozpęd to impet, nabranie szybkości, rozbieg
 • Definicja Się Rozpędzać to nabierać szybkości
 • Definicja Rozpierać to 1] rozrywać, rozszerzać; 2] przen. (np. o dumie) napełniać, przepełniać, rozsadzać, wypełniać
 • Definicja Się Rozpierać to 1] rozkładać się, rozsiadać się (np. na kanapie); 2] pot. panoszyć się, szarogęsić się
 • Definicja Rozpinać to 1] odpinać guziki, otwierać zapięcie, rozłączać; 2] rozciągać, rozkładać, rozpościerać, wyciągać
 • Definicja Się Rozpływać to 1] płynąć, rozlewać się; 2] przen. rozchodzić się, rozpraszać się; 3] rozpuszczać się, roztapiać się, topić się; 4] przen. ginąć, niknąć
 • Definicja Rozpoczynać to dawać początek, inaugurować, wdrażać, wprowadzać, wszczynać, zaczynać, zapoczątkowywać
 • Definicja Się Rozpogadzać to 1] przejaśniać się, rozchmurzać się, wyjaśniać się, wypogadzać się; 2] przen. rozchmurzać się, weseleć
 • Definicja Rozporządzać to 1] decydować, rozkazywać, zarządzać; 2] dysponować (czymś), mieć do dyspozycji
 • Definicja Się Rozporządzać to 1] postępować według swego upodobania; 2
 • Definicja Rozporządzenie to decyzja, dekret, dyspozycja, edykt, nakaz, postanowienie, rozkaz, zarządzenie
 • Definicja Rozpościerać to 1] rozkładać, rozpinać, rozściełać, rozwijać; 2] rozprzestrzeniać (coś), rozszerzać zasięg (czegoś
 • Definicja Się Rozpościerać to 1] rozkładać się, układać się, wyciągać się; 2] rozprzestrzeniać się, rozszerzać się
 • Definicja Rozpowszechniać to rozgłaszać, rozkrzewiać, rozpowiadać, rozszerzać
 • Definicja Rozpoznawać to 1] odróżniać, wyróżniać; 2] (chorobę) rozeznawać; 3] (znajomego) poznawać, przypominać sobie
 • Definicja Rozpraszać to 1] rozrzucać, rozsiewać, rozsypywać, roztaczać; 2] rozmieszczać, umieszczać; 3] przen. (uwagę) dekoncentrować; 4] przen. (siły
 • Definicja Rozumieć to 1] chwytać, ogarniać rozumem, pojmować; 2] być świadomym, orientować się, uprzytamniać sobie, uświadamiać sobie, uzmysławiać sobie
 • Definicja Się Rozpraszać to 1] (np. o chmurach) ginąć, niknąć, rozchodzić się, rozpływać się, rozsypywać się, rozwiewać się; 2] (o niepokoju) mijać, przechodzić
 • Definicja Rozprawa to 1] debata, dyskusja, dysputa, obrady, omawianie, roztrząsanie; 2] (sądowa) posiedzenie sądu; 3] bitwa, potyczka, starcie zbrojne, utarczka
 • Definicja Rozprawiać to 1] dyskutować, rezonować, rozwodzić się (nad czymś); 2] mówić, rozmawiać
 • Definicja Rozprowadzać to 1] doprowadzać, rozsyłać, wysyłać; 2] dostarczać, rozdawać, rozdzielać, rozwozić; 3] nakładać, rozsmarowywać, smarować; 4] przen
 • Definicja Rozpryskiwać to bryzgać, pryskać, rozchlapywać
 • Definicja Się Rozpryskiwać to 1] bryzgać, pryskać, rozchlapywać się; 2] (o szkle) rozbijać się, roztrzaskiwać się
 • Definicja Rozprzestrzeniać to 1] rozkładać, rozpościerać, rozstawiać, rozsuwać, rozszerzać; 2] rozpowszechniać, rozszerzać, szerzyć, upowszechniać
 • Definicja Rozprzężenie to 1] chaos, dezorganizacja, nieład, nieporządek; 2] demoralizacja, nierząd, zepsucie
 • Definicja Rozpusta to niemoralność, rozpasanie, rozwiązłość, wyuzdanie
 • Definicja Się Rysować to 1] widnieć, zaznaczać się; 2] przen. odzwierciedlać się, występować; 3] dostawać rys, łupać się, pękać, zarysowywać się
 • Definicja Rozpuszczać to 1] rozprowadzać; 2] roztapiać, topić; 3] przen. demoralizować, psuć, rozpieszczać; 5] (np. poły płaszcza) puszczać swobodnie, rozkładać
 • Definicja Rozpytywać to dociekać (czegoś), dowiadywać się, przepytywać się, wypytywać (o coś
 • Definicja Rozrabiać to 1] mieszać, preparować, wyrabiać; 2] posp. intrygować, judzić, robić intrygi, wprowadzać zamieszanie; 3] przen. broić, dokazywać, zbytkować
 • Definicja Rozrachunek to 1] obliczenie, obrachunek, rozliczenie, załatwienie rachunków; 2] przen. podsumowanie
 • Definicja Się Rozrastać to 1] (o roślinach) rozkrzewiać się, rozgałęziać się, rozprzestrzeniać się; 2] mnożyć się, pomnażać się, powiększać się, wzrastać, zwiększać
 • Definicja Rozróżniać to 1] rozgraniczać, wyodrębniać; 2] poznawać, rozeznawać, rozpoznawać
 • Definicja Rozruchy to bunt, niepokoje, rebelia, rewolucja, zaburzenia, zamieszki
 • Definicja Rozruszać to 1] poruszyć, uruchomić, wprawić w ruch; 2] przen. ożywić, pobudzić do działania, wyrwać z bezruchu
 • Definicja Rozrywać to 1] drzeć, szarpać: 2] dzielić, oddzielać, rozdzielać, rozłączać; 3] (kogoś) bawić, dostarczać rozrywki, rozweselać, zabawiać
 • Definicja Się Rozrywać to 1] drzeć się, rozdzierać się; 2] pot. dwoić się; 3] pękać, rozlatywać się, rozpadać się; 4] bawić się
 • Definicja Rozrywka to relaks, zabawa
 • Definicja Rozrzucać to 1] ciskać, miotać, rzucać; 2] rozlokowywać, rozmieszczać, rozpraszać; 3] przen. (np. pieniądze) szastać, trwonić
 • Definicja Rozrzutny to marnotrawny, nieoszczędny
 • Definicja Rozsądek to inteligencja, roztropność, rozum, rozwaga, umysł
 • Definicja Rozsądny to celowy, dalekowzroczny, dorzeczny, mądry, rozważny, przewidujący, przezorny, racjonalny, realny, roztropny, rozumny, sensowny, trzeźwy
 • Definicja Się Rozstawać to 1] odchodzić, oddalać się, opuszczać, porzucać, żegnać się; 2] przen. (z czymś) porzucać, rezygnować (z czegoś), żegnać się (z czymś
 • Definicja Rozstawiać to 1] rozlokowywać, rozmieszczać, ustawiać; 2] oddzielać, rozdzielać, (druk) rozstrzelać; 3] (np. stopy) rozkraczać, rozsuwać; 4] (np
 • Definicja Rześki to 1] czerstwy, dziarski, krzepki, ochoczy, pełen werwy, zdrów; 2] (głos) świeży wypoczęty
 • Definicja Się Rozstępować to 1] (o tłumie) przepuszczać (kogoś), rozdzielać się, rozsuwać się na boki, usuwać się; 2] (o powierzchni) pękać, rozpadać się, rozsuwać się
 • Definicja Rozstrajać to przen. denerwować, irytować, rozdrażniać, wyprowadzać z równowagi
 • Definicja Rozstrzygać to decydować (o czymś), opowiadać się (za czymś), przesądzać (coś a. o czymś
 • Definicja Się Rozstrzygać to 1] (o losach) wahać się, ważyć się; 2] (o sprawach) decydować się
 • Definicja Rozsuwać to 1] odsuwać na boki; 2] poszerzać, rozciągać, rozkładać, rozstawiać, wydłużać
 • Definicja Się Rozsypywać to 1] (np. o drobiazgach) sypać się, wysypywać się; 2] (o ciałach stałych) kruszyć się, lecieć, rozlatywać się, rozpadać się; 3] (np. o
 • Definicja Rozszerzać to 1] mnożyć, poszerzać, powiększać, uzupełniać; 2] (np. stół) rozpościerać, rozstawiać, rozsuwać; 3] rozgłaszać, rozpowszechniać
 • Definicja Się Rozszerzać to 1] powiększać się, zwiększać się; 2] rozpowszechniać się, rozprzestrzeniać się; 3] fiz. zwiększać objętość
 • Definicja Roztaczać to 1] rozkładać, rozpościerać, rozwijać; 2] rozsiewać, wydzielać; 3] przedstawiać, ukazywać, uwidoczniać
 • Definicja Roztargnienie to brak skupienia, dystrakcja, nieuwaga, rozproszenie, roztrzepanie
 • Definicja Rozterka to niepewność, niepokój, wahanie, walka wewnętrzna
 • Definicja Roztkliwiać to poruszać, przejmować, rozczulać, rozrzewniać, wzruszać
 • Definicja Roztropny to 1] bystry, inteligentny; 2] dalekowzroczny, mądry, oględny, przewidujący, przezorny, rozsądny, rozważny, zapobiegliwy
 • Definicja Roztrząsać to 1] (np. siano) rozrzucać, trząść; 2] przen. analizować, badać, myśleć (o czymś), rozpatrywać (coś), rozważać
 • Definicja Roztrzepany to pot. nieuważny, postrzelony, rozproszony, roztargniony
 • Definicja Roztrzęsiony to pot.: 1] rozklekotany, sfatygowany, zniszczony; 2] wyprowadzony z równowagi, zdenerwowany, zirytowany
 • Definicja Rozum to 1] rozsądek, umysł; 2] dowcip, inteligencja, koncept; 3] mądrość, spryt, zapobiegliwość, zmyślność
 • Definicja Rozumny to 1] mądry, niegłupi; 2] dalekowzroczny, oględny, przezorny, przytomny, rozsądny, roztropny, rozważny, trzeźwy
 • Definicja Rozumowanie to 1] myślenie, spekulacja, sposób myślenia, wnioskowanie; 2] argumentacja, dowodzenie, dowód
 • Definicja Rozwaga to 1] przezorność, rozsądek; 2] rozpatrywanie, roztrząsanie (czegoś), rozważanie, zastanawianie się (nad czymś
 • Definicja Rozwalać to 1] burzyć, miażdżyć, niszczyć, rozbijać; 2] (np. głowę) ranić, rozbijać, tłuc
 • Definicja Rozważać to 1] dzielić, ważyć; 2] rozpatrywać (coś), ważyć (w myślach), zastanawiać się (nad czymś
 • Definicja Rozważny to 1] mądry, rozumny; 2] oględny, ostrożny, powściągliwy, przewidujący, przezorny, rozsądny, roztropny, przen. trzeźwy
 • Definicja Rozweselać to bawić, cieszyć, radować, wprawiać w dobry humor, zabawiać
 • Definicja Rozwiązanie to 1] rozstrzygnięcie, wyjście z sytuacji, zakończenie; 2] projekt, realizacja; 3] mat. odpowiedź; 4] med. poród; 5] likwidacja, kasacja
 • Definicja Rozwiązły to niemoralny, rozpasany, rozpustny, wyuzdany
 • Definicja Rozwiązywać to 1] (np. węzeł) rozplątywać; 2] anulować, unieważniać; 3] kasować, likwidować, zamykać, znosić, pot. zwijać; 4] środ. projektować, realizować
 • Definicja Się Rozwiewać to 1] ginąć, rozpraszać się, znikać; 2] (o włosach) burzyć, czochrać się, wichrzyć się; 3] przen. (o złudzeniach) rozpraszać się, znikać; 4
 • Definicja Rozwijać to 1] prostować, rozpinać, rozpościerać, rozprostowywać; 2] odpakowywać, rozpakowywać; 3] (o wojsku) lokować, rozmieszczać, rozstawiać
 • Definicja Się Rozwijać to 1] prostować się, rozpościerać się, rozszerzać się; 2] (o ludziach) rozstawiać się, ustawiać się; 3] (o kwiatach) otwierać się, rozchylać
 • Definicja Rozwlekać to 1] rozciągać, rozwłóczyć; 2] wynosić, rozkradać, zabierać; 3] (np. opowieść) przewlekać, przeciągać, przedłużać, rozwodzić się (nad czymś
 • Definicja Rozwlekły to 1] (np. utwór) długi, długawy, kobylasty pot.; 2] (osoba) flegmatyczny, rozlazły pot
 • Definicja Rozwozić to doręczać, dostarczać, kolportować, transportować, wozić
 • Definicja Rozwój to 1] poprawa, postęp, potęgowanie się, rozkwit, ulepszanie się, wzrost, zwiększanie się; 2] (np. wypadków) przebieg, tok; 3] biol
 • Definicja Rozzłościć to rozdrażnić, rozgniewać, rozwścieczyć
 • Definicja Ród to 1] familia, rodzina; 2] dom, dynastia, linia; 3] pochodzenie, urodzenie
 • Definicja Róg to 1] kąt; 2] narożnik, zbieg ulic; 3] muz. waltornia; 4] sport. korner, rzut rożny
 • Definicja Rój to przen. ciżba, gromada, hurma, mnóstwo, tłum, zatrzęsienie
 • Definicja Równie to 1] jednakowo, tak samo; 2] aż tak, tak bardzo, w takim stopniu
 • Definicja Równo to 1] gładko, płasko; 2] prosto, w jednej linii, wprost; 3] jednostajnie, miarowo, regularnie, równomiernie, rytmicznie, symetrycznie; 4
 • Definicja Równy to 1] gładki, niepochyły, płaski; 2] niezakrzywiony, niezgięty, prosty; 3] jednakowy, taki sam, wyrównany; 4] spokojny, zrównoważony; 5
 • Definicja Różnica to nierówność, niezgodność, odmienność, odrębność, rozbieżność, różność
 • Definicja Się Różnić to kontrastować, odbijać się, odcinać się, odróżniać się, stanowić kontrast, wykazywać różnice, wyodrębniać się, wyróżniać się
 • Definicja Różnie to inaczej, nie tak samo, niejednakowo, niejednolicie, rozmaicie
 • Definicja Różnorodny to najrozmaitszy, przeróżny, rozliczny, rozmaity, różnoraki, różny, urozmaicony, wieloraki
 • Definicja Różny to 1] coraz to inny, niejednakowy, rozliczny, rozmaity, różnoraki, różnorodny, wieloraki; 2] inny, nie taki sam, niejednakowy, odmienny
 • Definicja Ruch to 1] posuwanie się, przesuwanie się; 2] bieg, chód, lot, pęd, posuw, suw; 3] przen. krok; 4] gest, skinienie; 5] chodzenie, gimnastyka
 • Definicja Ruchliwy to 1] ruchomy, ruszający się; 2] (np. miasto) ludny, ożywiony; 3] przen. aktywny, czynny, energiczny, obrotny, przedsiębiorczy, zapobiegliwy
 • Definicja Ruchomy to poruszający się, ruchliwy, przenośny
 • Definicja Rugować to 1] usuwać, wydalać, wypędzać, wyrzucać; 2] przen. anulować, eliminować, podważać, unieważniać, wykluczać
 • Definicja Ruina to upadek, zniszczenie
 • Definicja Się Rumienić to 1] przypiekać się, przysmażać się; 2] (o ludziach) czerwienić się; 3] przen. (o ludziach) wstydzić się, zawstydzać się
 • Definicja Rumor to 1] hałas, łomot, łoskot; 2] wrzawa, zamieszanie
 • Definicja Rumowisko to gruz, gruzy, ruiny
 • Definicja Runąć to 1] przewrócić się, spaść, upaść, zwalić się; 2] rozpaść się w gruzy, zwalić się; 3] przen. (o planach) nie powieść się, nie udać się; 4
 • Definicja Ruszać to 1] wybierać się, wyruszać; 2] (o maszynie) startować, zaczynać działać; 3] popychać, poruszać, posuwać, uruchamiać, wprawiać w ruch; 4] (o
 • Definicja Się Ruszać to 1] ruszać, wybierać się, wychodzić, wyjeżdżać, wyruszać; 2] (o pracy) posuwać się naprzód; 3] (o człowieku) podnosić się, wstawać, zrywać
 • Definicja Rutyna to 1] biegłość, praktyka, wprawa; 2] przen. nuda, powszedniość; 3] przen. skostnienie, szablon, tradycyjność
 • Definicja Rwać to 1] przerywać, rozrywać, rozszarpywać; 2] chwytać, ciągnąć, porywać; 3] obrywać, wyrywać, zrywać; 4] pot. boleć, łamać; 5] pot. gnać, pędzić
 • Definicja Rwący to o potoku) bystry, gwałtowny, prędki, szybki, wartki
 • Definicja Rwetes to pot. bieganina, harmider, rozgardiasz, zamieszanie
 • Definicja Rycerski to 1] przen. wojenny, żołnierski; 2] bohaterski, mężny, waleczny; 3] przen. dworny, elegancki, honorowy, pełen galanterii, szlachetny, uprzejmy
 • Definicja Rychły to o czasie) bliski, niedaleki, szybki
 • Definicja Rycina to figura, ilustracja, rysunek
 • Definicja Ryczeć to 1] (o zwierzętach) beczeć, buczeć; 2] (o ludziach) beczeć, płakać, wyć; 3] przen. (o morzu) grzmieć, huczeć; 4] (o ludziach) drzeć się
 • Definicja Ryć to 1] (w ziemi) grzebać, kopać, rozkopywać; 2] rzeźbić, wyrzynać, żłobić
 • Definicja Rygor to 1] dyscyplina, karność, porządek; 2] praw. groźba, przymus prawny, sankcja
 • Definicja Rygorystyczny to formalistyczny, pedantyczny, skrupulatny
 • Definicja Rynsztunek to 1] hist. oręż, uzbrojenie, zbroja; 2] pot. ekwipunek (np. sportowy
 • Definicja Rysa to 1] linia, kreska, skaza, szrama, zadrapanie, zarysowanie; 2] pęknięcie, rozpadlina, szczelina, szpara
 • Definicja Rysować to 1] kreślić, szkicować, wykreślać; 2] przen. opisywać, przedstawiać; 3] przen. drapać, kaleczyć, robić rysy
 • Definicja Rytmiczny to jednostajny, miarowy, regularny, równomierny, równy
 • Definicja Rytualny to 1] obrzędowy, sakralny; 2] tradycyjny, zwyczajowy
 • Definicja Rytuał to ceremoniał, etykieta, liturgia, obrzędowość
 • Definicja Rywal to konkurent, kontrkandydat, przeciwnik, współzawodnik
 • Definicja Rywalizacja to konkurencja, rywalizowanie, współubieganie się, współzawodnictwo, wyścig
 • Definicja Rywalizować to iść w zawody, konkurować, robić konkurencję, współubiegać się, współzawodniczyć
 • Definicja Ryzykowny to 1] hazardowy, karkołomny, niebezpieczny, szalony, śmiały; 2] przen. (np. teoria) niepewny, śmiały
 • Definicja Rzadki to 1] ciekły, płynny; 2] rozrzucony; 4] niecodzienny, nieczęsty, niespotykany, sporadyczny, szczególny, wyjątkowy; 5] (tkanina) ażurowy
 • Definicja Rzadkość to biały kruk, fenomen, niezwykłość, osobliwość, rarytas, unikat
 • Definicja Rządca to administrator, zarządca, zarządzający
 • Definicja Rządny to 1] gospodarny, oszczędny, zapobiegliwy; 2] dobrze administrowany
 • Definicja Rządy to w l.m.) kierownictwo, panowanie, rządzenie, ustrój, władza, zwierzchnictwo
 • Definicja Rządzić to kierować (kimś a. czymś), mieć władzę (nad kimś a. czymś), panować, piastować władzę, rozporządzać (czymś), sprawować rządy, zarządzać
 • Definicja Się Rządzić to 1] rządzić; 2] przen. buszować, grasować, komenderować, panoszyć się; 3] kierować się (czymś); 4] gospodarzyć (u siebie), prowadzić
 • Definicja Rzecz to 1] przedmiot; 2] kwestia, problem, sprawa, zagadnienie; 3] temat, treść, wątek; 4] dział, dziedzina, zakres; 5] czynność, praca, robota
 • Definicja Rzecznik to 1] bojownik, obrońca, orędownik; 2] reprezentant
 • Definicja Rzeczoznawca to biegły, ekspert
 • Definicja Rzeczywisty to 1] obiektywny, realny; 2] autentyczny, faktyczny, niepodrobiony, niezmyślony, prawdziwy
 • Definicja Rzeczywiście to doprawdy, faktycznie, istotnie, naprawdę, w istocie, w rzeczy samej
 • Definicja Rzekomy to fałszywy, fikcyjny, nieprawdziwy, pozorny
 • Definicja Rzesza to ciżba, gromada, masa, tłum, zbiegowisko
 • Definicja Rzetelny to 1] godny zaufania, słowny, solidny, sumienny, uczciwy; 2] dokładny, należyty, właściwy; 3] autentyczny, prawdziwy
 • Definicja Rzewny to smutny, melancholijny, tęskny, tkliwy
 • Definicja Rzezimieszek to rabuś, złodziej, złodziejaszek
 • Definicja Rzeź to 1] (o zwierzętach) ubój, zabijanie; 2] (o ludziach) mordowanie, zabijanie; 3] pogrom, spustoszenie
 • Definicja Rzucać to 1] ciskać, miotać, odrzucać, podrzucać, przerzucać, rozrzucać, wypuszczać; 2] przewracać, uderzać (kimś a. czymś o coś), zwalać z nóg; 3
 • Definicja Się Rzucać to 1] skakać w dół, zrywać się; 2] padać (na ziemię), upadać; 3] podskakiwać, poruszać się; 4] przen. obruszać się, oburzać się; 5] (na kogoś
 • Definicja Rzutki to 1] czynny, energiczny, obrotny, pomysłowy, przedsiębiorczy, ruchliwy, zapobiegliwy, zaradny; 2] daw. prędki, zwinny, żywy rzutnik
 • Definicja Rżnąć to 1] ciąć, krajać, piłować, przecinać; 2] przen. dzielić na części, pruć, przecinać, przeszywać; 3] grawerować, rzeźbić, szlifować, wycinać

Słowa bliskoznaczne, synonimy

Lista słów podobnych. Wszystkie synonimy do wyrazów. Słownik wszystkich synonimów.

Synonim CO ZNACZY Rżnąć, Rzutki, Rzucać Się, Rzucać, Rzeź, Rzezimieszek, Rzewny, Rzetelny, Rzesza, Rzekomy, Rzeczywiście, Rzeczywisty, Rzeczoznawca, Rzecznik, Rzecz, Rządzić Się podobny wyraz.

Słowo bliskoznaczny do Czym jest Rżnąć, Rzutki, Rzucać Się, Rzucać, Rzeź, Rzezimieszek synonimy.