ROZŁAM co to jest

Gdzie jest rozłam? Informacje głębokie pęknięcie litosfery sięgające co najmniej do astenosfery.

rozłam co to jest

Czy przydatne?

Co to znaczy rozłam

Co to jest ROZŁAM: głębokie pęknięcie litosfery sięgające co najmniej do astenosfery, oznacznej rozciągłości (do tysięcy km) idługotrwałej, trwającej dziesiątki isetki mln lat aktywności różnych procesów endogenicznych: wulkanizmu, plutonizmu, trzęsień ziemi. R. są granicami głównych struktur geologicznych na Ziemi. Przez obszar Polski przebiega r. oddzielający stabilny, powstały w prekambrze, kraton wschodnioeuropejski na pn.-wsch. od młodszych struktur fałdowych iblokowych na pd.-zach.

Czym jest rozłam znaczenie w Słownik geografia R .