BONITACJA co to jest

Gdzie jest bonitacja? Informacje ocena jakości iklasyfikacja, np. gleby, drzewostanu, zwierząt.

bonitacja co to jest

Czy przydatne?

Co to znaczy bonitacja

Co to jest BONITACJA: ocena jakości iklasyfikacja, np. gleby, drzewostanu, zwierząt hodowlanych itp., stosowana głównie wleśnictwie irolnictwie. B. gleb to szacunkowe określenie możliwości produkcyjnych danej gleby przez jej zaliczenie do odpowiedniego przedziału umownej skali. Przy jej konstruowaniu uwzględnia się żyzność gleby ipoziom trudności uprawy wpowiązaniu z agroklimatem, rzeźbą terenu oraz niektórymi elementami stosunków gospodarczych. WPolsce obowiązuje: (1) ośmiostopniowa skala b. gleb gruntów ornych od gleb najlepszych klasy I(klasy: I, II, IIIa, IIIb, IVa, IVb, V, VI), do gleb wydzielonych pod zalesienie klasy VI Z; (2) sześciostopniowa skala b. gleb pod trwałymi użytkami zielonymi ilasami (od klasy Ido VI).

Czym jest bonitacja znaczenie w Słownik geografia B .