CZASZKA co to znaczy
czaszka co to jest

Czy przydatne?

Co to jest czaszka

Definicja z ang. skull, z niem. Schädel.

CZASZKA DEFINICJA: zbudowana jest z mózgoczaszki, która jest puszką kostną osłaniającą mózgowie, i trzewioczaszki, tworzącej rusztowanie kostne twarzy, które otacza startowy odcinek dróg oddechowych i pokarmowych. Kości czaszki tworzą przestrzenie, na przykład oczodoły. W kościach mózgoczaszki jaki i twarzoczaszki jest sporo otworów, poprzez które przechodzą zakażenia (z zewnątrz do wewnątrz). W kości skroniowej mamy narząd słuchu – ucho, które dzieli się dalej na ucho zewnętrzne, środkowe i wewnętrzne. W środkowej części ucha znajduje się młoteczek, kowadełko i strzemiączko. Połączenia mózgoczaszki to szwy. Inne różne części czaszki to jama nosowa i zatoki przynosowe. Jama nosowa jest przedzielona przegrodą. Zatoka szczękowa to spora przestrzeń ponad górnej szczęki na boki od nosa.

Czym jest Czaszka znaczenie w Słownik definicji C .