Najlepszy Wzywać, Wzruszenie

CO OZNACZA Wzywać, Wzruszenie, Wzruszać Się, Wzruszać, Wzrost, Wzrastać, Wzór, Wzorzec, Wzorowy.

najlepszy wzywać wzruszenie co to jest

Wszystkie synonimy, wyrazy podobne na W

 • Definicja Wskaźnik to oznaka, wskazówka, znak orientacyjny
 • Definicja Wiarogodny to niewątpliwy, prawdziwy, pewny, wiarygodny
 • Definicja Wniosek to 1] konkluzja; 2] propozycja
 • Definicja Wierzchołek to czubek, szczyt, zwieńczenie
 • Definicja Wykluczać to eliminować, odsuwać, usuwać, wyłączać
 • Definicja Mierze Dużej W to wielce, wysoce, znacznie
 • Definicja Ogóle W to ani trochę, wcale, zupełnie
 • Definicja Przypadku W to w razie, w wypadku
 • Definicja Wabić to 1] przywoływać; 2] kusić, mamić, nęcić
 • Definicja Wada to 1] przywara, słabostka, słabość, śmiesznostka, ułomność; 2] deformacja, kalectwo, niedorozwój, nieforemność, ułomność, upośledzenie
 • Definicja Wadliwy to błędny, nieprawidłowy, niewłaściwy
 • Definicja Waga to 1] ciężar; 2] ważenie; 3] przen. doniosłość, rola, wartość, ważność, znaczenie
 • Definicja Się Wahać to 1] bujać się, chwiać się, chybotać się, drgać, huśtać się, kiwać się, kołysać się; 2] być w rozterce, namyślać się, nie móc się zdecydować
 • Definicja Walczyć to 1] bić się, prowadzić walkę, siłować się, ścierać się (z kimś a. z czymś), toczyć walkę, wojować, zmagać się; 2] przen. dążyć (do czegoś
 • Definicja Waleczny to bitny, bohaterski, dzielny, mężny, nieulękły, nieustraszony, odważny, śmiały, wojowniczy
 • Definicja Walka to 1] batalia, bijatyka, bitwa, bój, bójka, potyczka, rozgrywka, starcie, utarczka, zmagania; 2] sport. konkurs, mecz, rozgrywka, spotkanie
 • Definicja Walnie to bardzo, ogromnie, wielce, wybitnie, wydatnie
 • Definicja Walny to 1] generalny, ogólny, plenarny, powszechny; 2] decydujący, rozstrzygający, ważny
 • Definicja Walor to plus, przymiot, wartość, zaleta
 • Definicja Waluta to 1] pieniądz, system pieniężny; 2] pot. banknoty, dewizy, monety; 3] pot. forsa, gotówka, pieniądze
 • Definicja Wandal to barbarzyńca, chuligan, dewastator
 • Definicja Wnioskować to domyślać się, konkludować, wnosić, wyciągać wniosek (z czegoś
 • Definicja Wariacja to 1] odmiana, przekształcenie, przeróbka, wariant; 2] daw. choroba umysłowa, obłęd, pomieszanie zmysłów, szaleństwo
 • Definicja Wariacki to 1] idiotyczny, głupi, obłędny, szalony; 2] (np. tempo) szalony, wściekły, zawrotny
 • Definicja Wariactwo to 1] obłęd, szaleństwo, szał; 2] czyn niedorzeczny, głupota, wybryk, wyskok
 • Definicja Wariat to 1] obłąkany, szaleniec, umysłowo chory; 2] głupiec, idiota, kretyn, narwaniec, postrzeleniec
 • Definicja Warstwa to 1] pokład, słój, złoże; 2] grupa społeczna, klasa, sfera, stan (społeczny), środowisko, światek
 • Definicja Warsztat to 1] pracownia, wytwórnia, zakład; 2] przen. metoda, sposób pracy, sprawność, umiejętności
 • Definicja Wartki to 1] (np. o wodzie) bystry, prędki, szybki; 2] przen. gładki, płynny, potoczysty
 • Definicja Wartościowy to 1] bezcenny, cenny, drogi, drogocenny, kosztowny, nieoceniony; 2] (np. żywność) odżywczy, posilny, pożywny, zdrowy; 3] (np. człowiek
 • Definicja Wartość to 1] cena, koszt, kurs; 2] rola, ważność, znaczenie; 3] przen. cecha dodatnia, zaleta
 • Definicja Warunek to 1] przyczyna; 2] obwarowanie, zastrzeżenie
 • Definicja Ważny to 1] doniosły, istotny, znaczący; 2] pot. dumny, nadęty, pyszałkowaty, zarozumiały; 3] praw. (np. dokument) aktualny, nieprzedawniony
 • Definicja Ważyć to 1] odważać, rozważać; 2] przen. obliczać, oceniać, rozpatrywać (coś), zastanawiać się (nad czymś); 3] mieć duże znaczenie, przedstawiać
 • Definicja Się Ważyć to 1] (o decyzjach) być rozważanym, wahać się; 2] mieć odwagę (coś) robić, odważać się, ośmielać się, śmieć, zdobywać się na odwagę
 • Definicja Wątek to akcja, fabuła, intryga, materiał, przedmiot, temat, treść, tworzywo
 • Definicja Wątpliwy to niepewny, pod znakiem zapytania, problematyczny
 • Definicja Wchłonąć to 1] wciągnąć, wessać, zaabsorbować; 2] przen. przyswoić (sobie
 • Definicja Wchodzić to 1] dostawać się, pakować się, pchać się, przedostawać się, przenikać, pot. trynić się, wdzierać się, wkraczać, wkradać się, wlatywać
 • Definicja Wciągać to 1] umieszczać (gdzieś), wprowadzać (do wnętrza); 2] przen. angażować, nakłaniać, namawiać, wplątywać; 3] rejestrować, wpisywać, zapisywać
 • Definicja Wcielać to 1] (obszar) anektować, przyłączać, włączać, zabierać, zagarniać, zespalać; 2] realizować, ucieleśniać, urzeczywistniać
 • Definicja Się Wcielać to 1] realizować się, ucieleśniać się, urzeczywistniać się; 2] przyłączać się, włączać się, zespalać się (z czymś); 3] przeistaczać się (w
 • Definicja Wciskać to 1] wgniatać, wpychać, wtłaczać; 2] przen. narzucać, pchać, sugerować, wpychać, wtykać; 3] naciągać, nadziewać, nasadzać, wbijać, (np
 • Definicja Się Wciskać to 1] dostawać się, pakować się, przeciskać się, wpychać się, wtłaczać się; 2] przen. docierać, dochodzić, przedostawać się, przenikać, wnikać
 • Definicja Wczasy to 1] wakacje, wypoczynek; 2] odpoczynek, wytchnienie
 • Definicja Wczesny to 1] poranny, ranny; 2] (np. twórczość) pierwotny, pierwszy, początkowy; 3] przedwczesny, rychły
 • Definicja Się Wczuwać to odczuwać, przeżywać, rozumieć, wgłębiać się
 • Definicja Się Wdawać to 1] mieszać się, włączać się, wplątywać się; 2] wnikać, zajmować się czymś
 • Definicja Wdrażać to 1] przyuczać, przyzwyczajać; 2] wpajać, wprowadzać, wszczepiać, zaprawiać (w czymś), zaszczepiać (coś); 3] (śledztwo) rozpoczynać
 • Definicja Się Wdrażać to przyuczać się, przywykać, przyzwyczajać się, wprawiać się (w czymś
 • Definicja Wdzięk to czar, piękno, powab, urok
 • Definicja Wegetacja to 1] bot. rozwój, wzrost (roślin), życie; 2] przen. nędzna egzystencja, nędzne życie
 • Definicja Wegetować to 1] bot. (o roślinach) rosnąć, rozwijać się, żyć; 2] przen. biedować, cierpieć niedostatek, ledwo istnieć
 • Definicja Werbalny to słowny, wyrazowy
 • Definicja Werbować to 1] przeprowadzać rekrutację, rekrutować, zaciągać; 2] przen. kaptować, namawiać, zjednywać
 • Definicja Wersja to odmiana, przeróbka, wariant
 • Definicja Wertepy to bezdroża, manowce
 • Definicja Werwa to animusz, energia, fantazja, nerw, ogień, ożywienie, temperament, wigor, zacięcie, zapał, żar, życie
 • Definicja Weryfikacja to kontrola, potwierdzenie (autentyczności), sprawdzenie
 • Definicja Weryfikować to kontrolować, potwierdzać, sprawdzać
 • Definicja Wesołek to dowcipniś, figlarz, kawalarz, śmieszek, żartowniś
 • Definicja Weto to protest, sprzeciw
 • Definicja Wezwanie to 1] nakaz, polecenie, rozporządzenie; 2] apel, odezwa, orędzie
 • Definicja Węch to 1] powonienie; 2] przen. instynkt, intuicja, nos, wyczucie
 • Definicja Wędrować to 1] bujać po świecie, chodzić, odbywać podróż, pielgrzymować, podróżować, przebiegać świat, przemierzać kraj; 2] iść, kierować się, zmierzać
 • Definicja Węzłowy to przen. centralny, główny, kardynalny, kluczowy, podstawowy, walny, zasadniczy
 • Definicja Wgląd to inspekcja, kontrola, lustracja, nadzór, sprawdzenie, wejrzenie
 • Definicja Się Wgłębiać to 1] zagłębiać się, zapuszczać się; 2] przen. wgryzać się, wmyślać się (w coś), wnikać (w coś
 • Definicja Wiadomo to jasne, oczywiste, zrozumiałe
 • Definicja Wiadomość to 1] informacja, nowina, pogłoska, wieść, zawiadomienie; 2] notatka, wzmianka
 • Definicja Wiarogodność to pewność, prawdziwość, wiarygodność
 • Definicja Wiązać to 1] łączyć, umocowywać, zawiązywać, związywać; 2] formować, tworzyć; 3] krępować, okręcać, ściskać; 4] przen. obligować, zobowiązywać kogoś
 • Definicja Się Wiązać to 1] kojarzyć się, łączyć się; 2] uzależniać się, zobowiązywać się (wobec kogoś); 3] składać się (na coś), układać się (w coś); 4] bud. (o
 • Definicja Widmo to 1] duch, mara, strach, upiór, widziadło, zjawa; 2] przen. reminiscencja, wspomnienie; 3] przen. groźba, obraz, perspektywa, zagrożenie
 • Definicja Widoczny to 1] dostrzegalny, widomy, widzialny, zauważalny; 2] jaskrawy, namacalny, oczywisty, wyrazisty, wyraźny
 • Definicja Widok to 1] krajobraz, pejzaż; 2] obraz, wygląd (czyjś, czegoś); 3] (w l.m.) nadzieje, perspektywy, plany, szanse, zamiary
 • Definicja Widowisko to przedstawienie, spektakl
 • Definicja Widownia to 1] przen. publiczność, sala, teatr, widzowie; 2] przen. miejsce (akcji), pole działania, scena
 • Definicja Widziadło to duch, mara, strach, upiór, widmo, zjawa
 • Definicja Widzieć to 1] dostrzegać, postrzegać, spostrzegać; 2] (kogoś w kimś) uważać za (kogoś a. coś); 3] przen. dostrzegać, uświadamiać sobie, zauważać
 • Definicja Się Widzieć to 1] spotykać się (z kimś), widzieć (kogoś); 2] wydawać się, zdawać się
 • Definicja Wieczny to 1] bez końca, nieskończony; 2] długotrwały, nieprzemijający; 3] przen. bezustanny, ciągły, nieprzerwany, nieustanny, stały, ustawiczny
 • Definicja Wiedza to 1] erudycja, umiejętności, zasób wiadomości; 2] pot. przyzwolenie, świadomość (czegoś), zgoda, znajomość (czegoś
 • Definicja Wiedzieć to 1] być świadomym, zdawać sobie sprawę; 2] mieć wiadomości, orientować się, rozumieć
 • Definicja Wiedźma to 1] baba jaga, czarownica, jędza, zła wróżka; 2] diablica, furia, gadzina, jaszczurka, ksantypa, megiera, sekutnica, wydra, złośnica
 • Definicja Wielbiciel to 1] amator, zwolennik; 2] absztyfikant, adorator, amant, kawaler, konkurent, rycerz, zalotnik
 • Definicja Wielki to 1] duży, ogromny, olbrzymi; 2] liczny; 3] potężny, silny, intensywny, znaczny; 4] doniosły, niecodzienny, niezwykły, ważny; 5] sławny
 • Definicja Wielkoduszny to wspaniałomyślny, wyrozumiały
 • Definicja Wielkość to 1] rozmiar, wymiar; 2] ogrom; 3] doniosłość, ważność, znaczenie
 • Definicja Wieloraki to rozliczny, rozmaity, różnoraki, różnorodny
 • Definicja Wieńczyć to 1] okalać, opasywać, otaczać; 2] uwieńczać, zdobić; 3] przen. kończyć, zamykać
 • Definicja Wierność to 1] dochowanie wiary, lojalność, oddanie, przywiązanie, stałość; 2] dokładność, dosłowność, ścisłość, zgodność (z oryginałem
 • Definicja Wierny to 1] dochowujący wiary, lojalny, oddany, przywiązany; 2] dokładny, dosłowny, ścisły, zgodny
 • Definicja Wierzyć to 1] przyjmować jako prawdę; 2] polegać (na kimś a. czymś), ufać (komuś
 • Definicja Wieśniak to pot. chłop, farmer, rolnik
 • Definicja Więzy to 1] okowy, pęta; 2] przen. powiązanie, więź, związki
 • Definicja Więź to solidarność, spójnia, związek
 • Definicja Wigor to animusz, energia, siła witalna, żywość, żywotność
 • Definicja Wikłać to 1] gmatwać, motać, plątać, supłać; 2] przen. komplikować, krzyżować, mącić, psuć, zaciemniać
 • Definicja Się Wikłać to 1] gmatwać się, motać się, plątać się, zaplątywać się; 2] przen. komplikować się, krzyżować się
 • Definicja Wina to 1] błąd, przestępstwo, przewinienie, wykroczenie; 2] powód, przyczyna
 • Definicja Winić to obciążać, obwiniać, oskarżać
 • Definicja Wiotki to 1] zwiotczały; 2] cienki, delikatny, miękki; 3] smukły, szczupły
 • Definicja Wizerunek to 1] fotografia, obraz, podobizna, portret, zdjęcie; 2] przen. odbicie, opis, przedstawienie, wyobrażenie
 • Definicja Wizja to 1] oględziny; 2] obraz, wyobrażenie; 3] fantasmagoria, halucynacja, majak, przywidzenie, widmo, zjawa
 • Definicja Wkład to 1] nakład, opłata, składka, stawka; 2] udział, współudział; 3] (do banku) wpłata
 • Definicja Wkładać to 1] umieszczać, wsuwać, wtykać; 2] kłaść na siebie, nakładać, ubierać (się) (w coś), zakładać; 3] (kapitał) inwestować, lokować, pot pakować
 • Definicja Wkraczać to 1] wchodzić, wmaszerowywać, wstępować; 2] przen. ingerować, interweniować, mieszać się, wdawać się
 • Definicja Władca to cesarz, imperator, monarcha, król, pan, panujący
 • Definicja Władczy to despotyczny, kategoryczny, rozkazujący
 • Definicja Władza to 1] panowanie, rządzenie; 2] reżim, rząd; 3] instytucja, kierownictwo, organ; 4] (np. w nogach) zdolność władania; 5] przen. oddziaływanie
 • Definicja Własność to 1] majątek, mienie, posiadłość, rzecz własna; 2] posiadanie; 3] atrybut, charakter, cecha, przymiot, właściwość
 • Definicja Własny to 1] należący (do kogoś), przynależny (komuś); 2] indywidualny, osobisty, prywatny, samodzielny
 • Definicja Właściwość to 1] atrybut, cecha, charakter, przymiot, swoistość, własność; 2] odpowiedniość, stosowność; 3] praw. kompetencja, zakres
 • Definicja Właściwy to 1] dopasowany, dostosowany, należny, należyty, odpowiedni, pasujący, stosowny; 2] charakterystyczny, typowy; 3] przen. faktyczny, istotny
 • Definicja Włączać to 1] anektować, przyłączać, wcielać, zabierać, zagarniać; 2] podłączać, (np. światło) zapalać
 • Definicja Się Włączać to angażować się, dołączać się, ingerować, mieszać się (w coś), przyłączać się
 • Definicja Włóczyć to 1] ciągnąć, poniewierać, szargać, wlec; 2] (kogoś ze sobą) ciągać, zabierać
 • Definicja Się Włóczyć to 1] czołgać się; 2] błądzić, błąkać się, tułać się, wałęsać się, wędrować; 3] (np. o dymie) rozpościerać się, rozsnuwać się, snuć się
 • Definicja Wnikać to 1] (o świetle) przedostawać się, przenikać, wchodzić; 2] przen. badać, dociekać (czegoś), roztrząsać, rozważać, zgłębiać (coś
 • Definicja Wnikliwy to analityczny, badawczy, dociekliwy, dogłębny, dokładny, skrupulatny
 • Definicja Wnosić to 1] domniemywać, domyślać się, konkludować, mniemać, przypuszczać, wnioskować; 2] (wkład) inwestować, wkładać; 3] (opłaty) opłacać, wpłacać
 • Definicja Wojna to 1] działania wojenne, kampania wojenna, konflikt zbrojny, walka; 2] przen. awantura, kłótnia, polemika, spór
 • Definicja Wojować to 1] bić się, prowadzić wojnę, toczyć walkę, walczyć; 2] przen. awanturować się, ciąć się, gryźć się, kłócić się, spierać się, sprzeczać się
 • Definicja Wojowniczy to 1] agresywny, napastliwy, zaczepny; 2] czupurny, kłótliwy, porywczy, swarliwy, zadziorny
 • Definicja Wolno to 1] bez pośpiechu, flegmatycznie, pot. jak mucha w smole, ociężale, ospale, pomału, powoli, ślamazarnie, ślimaczo, z wolna, pot. żółwim
 • Definicja Wolność to niepodległość, niezależność, niezawisłość, suwerenność, swoboda
 • Definicja Wolny to 1] autonomiczny, niepodległy, nieskrępowany, niezależny, niezawisły, samodzielny, suwerenny, swobodny; 2] do wynajęcia, niezajęty, próżny
 • Definicja Wołać to 1] krzyczeć, nawoływać; 2] przywoływać, przyzywać, wzywać; 3] domagać się, upominać się, żądać; 4] nazywać, przezywać
 • Definicja Wonny to aromatyczny, pachnący, woniejący
 • Definicja Woń to aromat, zapach
 • Definicja Wpadać to 1] lecieć w dół, spadać, upadać, walić się, zapadać się; 2] przybywać, wbiegać, wchodzić, wlatywać; 3] odwiedzać, wstępować, zachodzić
 • Definicja Wpisywać to rejestrować, wciągać, zapisywać
 • Definicja Wplątywać to 1] plątać, wplatać, zaplątywać; 2] przen. mieszać, wciągać, wikłać
 • Definicja Wpływ to 1] działanie, oddziaływanie, sugestia: 2] (w l.m.) stosunki, znajomości; 3] (w l.m.) dochody, wpłaty
 • Definicja Wpływać to 1] (o statkach) przybijać, przycumowywać, przypływać, wchodzić, zawijać; 2] (o pieniądzach) nadchodzić, przychodzić; 3] działać, mieć wpływ
 • Definicja Wpływowy to możny, potężny, ustosunkowany, władczy
 • Definicja Wprawa to biegłość, rutyna, sprawność
 • Definicja Wprawny to biegły, pewny, umiejętny, wyćwiczony, wyszkolony, zręczny
 • Definicja Wprowadzać to 1] przyprowadzać, sprowadzać; 2] (np. wojsko do akcji) włączać; 3] (np. towar na rynek) dawać, dostarczać; 4] kłaść, lokować, plasować
 • Definicja Wracać to 1] cofać się, powracać; 2] cofać, zawracać; 3] nawracać (do czegoś) (np. do sprawy); 4] (do czegoś) ponawiać, wznawiać
 • Definicja Wrażenie to impresja, odczucie, poczucie, przeżycie, reakcja, uczucie
 • Definicja Wrażliwy to czuły, nieobojętny, subtelny, uczulony
 • Definicja Wrodzony to dziedziczny, naturalny, odziedziczony, przyrodzony
 • Definicja Wrogi to 1] nieprzyjacielski; 2] antagonistyczny, niechętny, nieprzychylny, nieprzyjazny, nienawistny, nieżyczliwy, przeciwny
 • Definicja Wrosnąć to 1] zagłębić się, zakorzenić się; 2] przen. połączyć się, zespolić się
 • Definicja Wróg to agresor, napastnik, nieprzyjaciel, przeciwnik
 • Definicja Wymysł to fantazja, fikcja, urojenie, wytwór wyobraźni, zmyślenie
 • Definicja Wróżba to 1] prorokowanie, przepowiadanie, wróżenie; 2] horoskop, proroctwo, przepowiednia; 3] omen, prognostyk, zapowiedź, znak
 • Definicja Wrzeć to 1] gotować się; 2] burzyć się, kłębić się, pienić się; 3] przen. (np. życiem) kipieć, pulsować, tętnić
 • Definicja Wskazówka to 1] dyrektywa, rada, wskazanie, wytyczna, zalecenie; 2] informacja, oznaka
 • Definicja Wskazywać to 1] (gestem) pokazywać, zwracać czyjąś uwagę; 2] doradzać, informować, objaśniać, proponować, przedstawiać, sugerować, ukazywać; 3] (na coś
 • Definicja Wskrzeszać to 1] ożywiać, przywracać do życia; 2] przen. (np. zwyczaj) odnawiać, przywracać; 3] przen. (np. przeszłość) przypominać, uprzytamniać
 • Definicja Wspaniały to 1] bardzo dobry, doskonały, fenomenalny, genialny, idealny, mistrzowski, pierwszorzędny, świetny, wyborny, wzorowy, znakomity; 2] bogaty
 • Definicja Wspierać to 1] dawać oparcie, opierać, podpierać, podtrzymywać; 2] przen. dopomagać, pomagać, ratować, wspomagać
 • Definicja Wspomagać to 1] dopomagać, nieść pomoc, popierać, udzielać pomocy, wspierać; 2] dawać jałmużnę, dawać wsparcie
 • Definicja Wspominać to 1] odświeżać w pamięci, przypominać (sobie), sięgać pamięcią w przeszłość, wracać (do czegoś) pamięcią, wywoływać wspomnienia; 2
 • Definicja Wspomnienie to 1] przypomnienie, przywołanie pamięcią; 2] pamięć, reminiscencja, wspominki; 3] napomknięcie, uwaga, wzmianka
 • Definicja Wspólnota to 1] identyczność, podobieństwo, wspólność; 2] jedność, łączność, solidarność, spójnia, więź
 • Definicja Wspólny to 1] identyczny, jednakowy, zbliżony; 2] dzielony (z kimś), kolektywny, zbiorowy, zespołowy
 • Definicja Współczesny to 1] jednoczesny, równoczesny; 2] nowoczesny, obecny, teraźniejszy
 • Definicja Współdziałać to działać wspólnie, (z okupantem) kolaborować, współpracować
 • Definicja Współmierny to odpowiedni, proporcjonalny, porównywalny
 • Definicja Współpraca to z okupantem) kolaboracja, współdziałanie, współudział
 • Definicja Współzawodnictwo to rywalizacja, współubieganie się, współzawodniczenie
 • Definicja Wstawać to 1] dźwigać się, podnosić się, powstawać, zrywać się, zwlekać się; 2] (o słońcu) wschodzić; 3] (o dniu) nastawać, rozpoczynać się, zaczynać
 • Definicja Wykaz to indeks, lista, przegląd, rejestr, spis, wyliczenie, zestawienie
 • Definicja Wstawiać to 1] stawiać, umieszczać, wkładać; 2] mocować, osadzać, umocowywać, wprawiać, zamocowywać; 3] wsztukowywać, wszywać; 4] (np. w tekst
 • Definicja Wstawiennictwo to orędownictwo, poparcie, protekcja, wstawienie się
 • Definicja Wstęp to 1] prolog, przedmowa, przedsłowie, słowo wstępne, wprowadzenie; 2] dostęp, prawo wejścia, wchodzenie, wejście; 3] początek, rozpoczęcie
 • Definicja Wstępny to otwierający, początkowy, przygotowawczy, wprowadzający
 • Definicja Wstępować to 1] przekraczać (coś), wchodzić, wkraczać (gdzieś); 2] zachodzić, zaglądać; 3] (np. do organizacji) przystawać, przystępować, zgłaszać się
 • Definicja Wstręt to niechęć, niesmak, obrzydzenie, odraza
 • Definicja Wstrętny to antypatyczny, obmierzły, obrzydliwy, odpychający, odrażający, ohydny, okropny, szpetny
 • Definicja Wstrząs to 1] trzęsienie, wstrząśnięcie; 2] silna emocja, silne przeżycie, szok
 • Definicja Wstrząsać to 1] potrząsać, trząść; 2] przen. poruszać, przejmować, robić duże wrażenie, wzruszać
 • Definicja Wstrzemięźliwy to opanowany, powściągliwy, umiarkowany
 • Definicja Wstrzymywać to 1] hamować, powstrzymywać, unieruchamiać, tamować; 2] odkładać, odraczać, przekładać, zawieszać
 • Definicja Się Wstrzymywać to hamować się, powstrzymywać się, powściągać się
 • Definicja Wstyd to 1] zawstydzenie, zmieszanie; 2] hańba, kompromitacja, niesława, ujma
 • Definicja Wstydliwy to 1] nieśmiały, skromny, zawstydzony, zmieszany; 2] kłopotliwy, krępujący, żenujący; 3] nieprzyzwoity, nieskromny
 • Definicja Się Wstydzić to krępować się, odczuwać wstyd, zawstydzać się, żenować się
 • Definicja Wsuwać to 1] nakładać, nasuwać, umieszczać, wkładać, wprowadzać, wtykać; 2] pot. jeść, wcinać
 • Definicja Się Wsuwać to dostawać się, wchodzić (cichaczem), wkradać się, wślizgiwać się, zakradać się
 • Definicja Wsypywać to 1] nasypywać, sypać, zsypywać; 2] pot. oskarżać, wydawać
 • Definicja Wszakże to 1] przecie, przecież, wszak; 2] a przecież, jednak, jednakowoż, jednakże, mimo to
 • Definicja Wszczepiać to 1] wbijać, wciskać, wpajać, wtykać; 2] szczepić, zaszczepiać; 3] przen. (np. wiarę) wlewać, wpajać wszechstronny uniwersalny, wielostronny
 • Definicja Wścibski to ciekawski, niedyskretny
 • Definicja Wtajemniczać to 1] dopuszczać do tajemnicy, zdradzać sekret (komuś); 2] przen. uczyć, wprowadzać, zapoznawać
 • Definicja Wtargnąć to dostać się, przedostać się, wcisnąć się, wedrzeć się, wepchnąć się, wkroczyć, wleźć
 • Definicja Wtórny to drugoplanowy, drugorzędny, pochodny, uboczny
 • Definicja Wulgarny to grubiański, nieparlamentarny, niewybredny, ordynarny, pospolity, prostacki, trywialny
 • Definicja Wymaganie to 1] pragnienie, żądanie, życzenie; 2] konieczność, potrzeba
 • Definicja Wybierać to 1] wyciągać, wyjmować, zabierać; 2] żegl. (np. linę) wyciągać; 3] (oszczędności z banku) wycofywać, wyjmować; 4] dokonywać wyboru, obierać
 • Definicja Się Wybierać to 1] odjeżdżać, udawać się, wyjeżdżać, wyruszać; 2] planować, projektować, zamierzać, zamyślać
 • Definicja Wybijać to 1] (np. gwóźdź) wyciągać, wydobywać, wydostawać; 2] (piłkę) podrzucać, rzucać, wykopywać, wyrzucać; 3] przen. (ze snu) wytrącać; 4] (o
 • Definicja Się Wybijać to 1] przebijać się, wydostawać się; 2] (ze snu) wytrącać się; 3] odznaczać się, robić karierę, wyróżniać się; 4] sport. odbijać się (np. od
 • Definicja Wybitny to czołowy, nieprzeciętny, niezwykły, wielkiej miary, wyróżniający się, znakomity
 • Definicja Wyborny to 1] (potrawa) pyszny, smaczny, smakowity, wyborowy; 2] doskonały, świetny, wspaniały, znakomity
 • Definicja Wyborowy to doskonały, najlepszy, świetny, wyborny, znakomity
 • Definicja Wybór to 1] dobór, obieranie, wybieranie, wybranie; 2] asortyment, gatunek
 • Definicja Wybryk to eksces, ekstrawagancja, wyskok
 • Definicja Wybuch to 1] detonacja, eksplozja, rozerwanie się; 2] (np. wojny) początek; 3] przen. (np. śmiechu) atak, napad
 • Definicja Wybuchać to 1] detonować, eksplodować, pękać z hukiem, rozrywać się; 2] rozpoczynać się, zaczynać się; 3] przen. unosić się, wybuchać gniewem
 • Definicja Wybuchowy to 1] łatwopalny, wybuchający, zapalny; 2] gwałtowny, impulsywny, nieopanowany, porywczy
 • Definicja Wybujały to 1] bujny, wyrośnięty, wysoki; 2] (np. ambicja) nadmierny, przesadny, wygórowany
 • Definicja Wychodzić to 1] odchodzić, oddalać się, opuszczać, porzucać (jakieś miejsce), udawać się, (tłumnie) wylegać, wyruszać, wysiadać; 2] (o statkach
 • Definicja Wychodźca to emigrant, uchodźca, uciekinier, wygnaniec wychowanie bon ton, formy towarzyskie, ogłada, savoir vivre
 • Definicja Wychwalać to obsypywać pochwałami, piać peany (na czyjąś cześć), rozpływać się (nad kimś a. czymś), wynosić pod niebiosa, wysławiać, zachwalać
 • Definicja Wyciągać to 1] wydobywać, wydostawać, wyjmować, wywlekać; 2] (wniosek) wysnuwać; 3] (nogi) prostować, wysuwać; 4] (np. drut) rozciągać, rozszerzać
 • Definicja Wycieczka to 1] wędrówka, wyjazd, wypad; 2] turyści, wczasowicze, wycieczkowicze; 3] przen. aluzja, docinek, drwina, przytyk, zaczepka
 • Definicja Wycinek to część, fragment, kawałek, odcinek
 • Definicja Wykazywać to 1] dowodzić, motywować, przedstawiać dowody na coś, udowadniać, unaoczniać, uzasadniać; 2] objawiać, przedstawiać, ujawniać, uzewnętrzniać
 • Definicja Wyciskać to 1] tłoczyć, wygniatać, wytłaczać; 2] (np. z wody) wykręcać, wyżymać; 3] wyduszać, wypychać; 4] drukować, odbijać, odciskać, tłoczyć; 5
 • Definicja Wyczerpujący to 1] (np. praca) ciężki, męczący, wycieńczający; 2] (np. opracowanie) dokładny, drobiazgowy, gruntowny, szczegółowy, wszechstronny
 • Definicja Wyczerpywać to 1] wybierać, wydobywać; 2] eksploatować, wykorzystywać, zużywać; 3] osłabiać, wycieńczać; 4] (np. temat) kończyć, wyjaśniać (do końca
 • Definicja Się Wyczerpywać to 1] brakować, kończyć się, zużywać się; 2] męczyć się, słabnąć
 • Definicja Wyczucie to intuicja, odczucie
 • Definicja Wyczuwać to 1] czuć (za pomocą dotyku), namacywać, wymacywać; 2] (o zwierzętach) czuć, węszyć; 3] (np. nastrój) czuć, odczuwać; 4] (np
 • Definicja Wyczyn to 1] dokonanie, osiągnięcie; 2] iron. wybryk, wyskok
 • Definicja Wydajność to efektywność, produktywność, wyniki produkcyjne
 • Definicja Wydajny to 1] (praca) efektywny, produktywny; 2] (o kopalinach) bogaty
 • Definicja Wydalać to 1] (z uczelni) relegować, usuwać, wyganiać, wyrzucać, zsyłać; 2] (o organizmach) usuwać, wydzielać wydarzenie epizod, przygoda, przypadek
 • Definicja Wydatny to 1] sterczący, wypukły, wyraźny, wystający; 2] duży, pokaźny, znaczny
 • Definicja Wydawać to 1] dawać, przydzielać, wręczać, wydzielać; 2] łożyć, płacić, rozchodować, wydatkować, wykładać; 3] denuncjować, ujawniać, zdradzać; 4] (o
 • Definicja Się Wydawać to 1] mieć wygląd, robić wrażenie, stwarzać pozory; 2] wychodzić na jaw, wychodzić na wierzch; 3] demaskować się, ujawniać się, zdradzać się
 • Definicja Wydawnictwo to 1] firma wydawnicza, wydawca; 2] czasopismo, dzieło, periodyk, publikacja
 • Definicja Wydobywać to 1] wyciągać, wydostawać, wyjmować; 2] (z ziemi) wykopywać; 3] (np. z więzienia) ocalać, oswobadzać, uwalniać, wyciągać, wydostawać, wyrywać
 • Definicja Się Wydobywać to 1] wydostawać się, wygrzebywać się, wyłazić; 2] (np. o gazie) przebijać się, przedostawać się (na zewnątrz), uchodzić, ulatniać się
 • Definicja wydobywać się, wydostawać się, wydzielać się; 20] to np. o pieniądzach) być przerobionym, być przeznaczonym (na coś), mieć zastosowanie (w czymś
 • Definicja Wydostawać to 1] wyciągać, wydobywać, wyjmować; 2] (np. z więzienia) ocalać, oswobadzać, uwalniać, wyciągać, wydobywać, wyrywać, wyswobadzać; 3] (coś z
 • Definicja Się Wydostawać to 1] uchodzić, ulatniać się, wychodzić, wydobywać się; 2] pot. gramolić się, grzebać się, wygrzebywać się; 3] (na górę) wdrapywać się
 • Definicja Wydzielać to 1] przydzielać, wydawać, wyliczać, wyznaczać; 2] oddzielać, odłączać, wyodrębniać, wyosobniać; 3] biol. (o narządach) dostarczać
 • Definicja Wygadywać to 1] bajdurzyć, bzdurzyć, zmyślać; 2] (na kogoś) narzekać, obmawiać, oczerniać, skarżyć się
 • Definicja Wyganiać to płoszyć, przeganiać, przepędzać, rugować, usuwać, wydalać, wykurzać, wypędzać, wypłaszać
 • Definicja Wygasać to 1] dogasać, dopalać się, gasnąć, przygasać, wypalać się; 2] (np. o miłości) kończyć się, mijać, przechodzić, przemijać, ustawać; 3] (o
 • Definicja Wygląd to aparycja, powierzchowność, prezencja, uroda
 • Definicja Wyglądać to 1] pojawiać się, ukazywać się, wychylać się; 2] patrzeć, spoglądać; 3] czekać, oczekiwać, spodziewać się, wyczekiwać, wypatrywać; 4
 • Definicja Wygnaniec to banita, przesiedleniec, wysiedleniec, zesłaniec
 • Definicja Wygoda to komfort, udogodnienie, ułatwienie
 • Definicja Wygodny to 1] komfortowy, przyjemny; 2] dogodny, poręczny, zręczny; 3] pot. wygodnicki
 • Definicja Wygospodarować to przyoszczędzić, wydobyć, zaoszczędzić
 • Definicja Wygrać to 1] zdobyć, zyskać; 2] odnieść zwycięstwo, pokonać, zwyciężyć; 3] (utwór muzyczny) odegrać, zagrać
 • Definicja Wygrywać to 1] otrzymywać, zyskiwać; 2] odnosić zwycięstwo, pokonywać przeciwnika, zwyciężać; 3] grać, odgrywać
 • Definicja Wyjaśniać to 1] interpretować, klarować pot., objaśniać, tłumaczyć, wykładać; 2] motywować, usprawiedliwiać, uzasadniać
 • Definicja Się Wyjaśniać to 1] tłumaczyć się; 2] motywować się, uzasadniać się; 3] (o pogodzie) rozchmurzać się, rozjaśniać się, rozpogadzać się, wypogadzać się
 • Definicja Wyjątek to 1] fragment, urywek, ustęp; 2] niezwykłość, osobliwość, rzadkość, unikat
 • Definicja Wyjątkowy to fenomenalny, niecodzienny, nieprzeciętny, niezwykły, szczególny
 • Definicja Wyjednywać to osiągać, uzyskiwać, wybłagiwać, wymodlać, wypraszać, załatwiać
 • Definicja Wyjeżdżać to 1] odjeżdżać, ruszać, udawać się, wyruszać; 2] pot. (z czymś) wyrywać się, wyskakiwać
 • Definicja Wyjmować to 1] dobywać, wyciągać, wydobywać, wydostawać, wysuwać; 2] med. (ząb) usuwać, wyrywać; 3] oddzielać, odłączać
 • Definicja Wyjście to 1] odejście, odmarsz, wymaszerowanie, wyruszenie; 2] drzwi, otwór, wylot; 3] możliwość, rozstrzygnięcie, rozwiązanie, zakończenie; 4
 • Definicja Wykańczać to 1] doprowadzać do końca, kończyć, zakańczać; 2] cyzelować, obrabiać, wygładzać; 3] pot. eksterminować, niszczyć, likwidować, zabijać; 4
 • Definicja Się Wykańczać to 1] rujnować się, wyniszczać się; 2] kończyć się, wychodzić, zużywać się
 • Definicja Wykładać to 1] wyciągać, wyjmować; 2] kłaść, rozkładać, układać; 3] mościć, obijać, oklejać, okrywać, pokrywać, słać, wyściełać; 4] przedstawiać
 • Definicja Wykładnia to interpretacja, interpretowanie, komentarz, komentowanie, tłumaczenie, wyjaśnienie
 • Definicja Wykonywać to 1] komponować, konstruować, opracowywać, pisać, produkować, robić, sporządzać, tworzyć, układać; 2] dopełniać (czegoś), doprowadzać do
 • Definicja Wykorzystywać to 1] posługiwać się, robić użytek, użytkować; 2] eksploatować, wyzyskiwać
 • Definicja Wykreślać to 1] przekreślać, usuwać, wymazywać; 2] rysować
 • Definicja Wykrywać to 1] demaskować, odkrywać, odsłaniać, pokazywać, ujawniać, wyświetlać; 2] stwierdzać, ustalać, znajdować
 • Definicja Wykształcenie to edukacja, kwalifikacje, przygotowanie (naukowe), zasób wiedzy
 • Definicja Wykształcony to kulturalny, oświecony, uczony, z wyższym wykształceniem
 • Definicja Wykuwać to 1] ciosać, drążyć, kuć, odkuwać, rzeźbić; 2] przen. budować, tworzyć
 • Definicja Wykwalifikowany to biegły, doświadczony, fachowy, umiejętny, wprawny, wyćwiczony, wyszkolony, zawodowy
 • Definicja Wykwintny to 1] elegancki, szykowny, wytworny; 2] kosztowny, luksusowy, strojny
 • Definicja Wylewny to otwarty, serdeczny, szczery
 • Definicja Wyliczać to 1] podawać, wymieniać, wyszczególniać; 2] obliczać, podawać w liczbach; 3] odliczać, wypłacać
 • Definicja Się Wyliczać to rozliczać się, zdawać rachunek
 • Definicja Wyliczenie to lista, przegląd, rachunek, spis, zestawienie
 • Definicja Wyładowywać to 1] opróżniać (coś z czegoś), wyjmować, wynosić, wypakowywać, zdejmować; 2] przen. dawać upust (czemuś); 3] naładowywać (coś czymś
 • Definicja Się Wyładowywać to 1] wychodzić, wysiadać; 2] przen. dawać upust (czemuś), odreagowywać się
 • Definicja Wyławiać to 1] łapać, wybierać, wychwytywać, wyłapywać; 2] (z wody) łowić, wyciągać, wydobywać, wydostawać; 3] przen. wykrywać, wynajdywać, wyszukiwać
 • Definicja Wyłączać to 1] (np. maszynę) unieruchamiać, wstrzymywać, zatrzymywać; 2] oddzielać, wydzielać, wyodrębniać; 3] usuwać, wydalać, wykluczać
 • Definicja Się Wyłączać to 1] (np. o silniku) pot. gasnąć, stawać, zatrzymywać się; 2] przen. odsuwać się (od czegoś
 • Definicja Wyłom to 1] dziura, luka, otwór, wyrwa; 2] przen. naruszenie (czegoś), odstąpienie (od czegoś); 3] przen. luka, ubytek, wyrwa
 • Definicja Wymagać to 1] chcieć, domagać się, pragnąć, żądać, życzyć sobie; 2] nie móc się obejść (bez czegoś), odczuwać potrzebę, potrzebować
 • Definicja Wymawiać to 1] mówić, wypowiadać; 2] robić wymówki, wypominać, wytykać
 • Definicja Wymieniać to 1] nazywać, przytaczać, wspominać, wzmiankować (o kimś a. czymś); 2] podawać, wyliczać, wyszczególniać; 3] robić wymianę, zamieniać
 • Definicja Wymierzać to 1] mierzyć, wyznaczać (wielkość); 2] (np. karę) dawać, stosować, wyznaczać; 3] przen. kierować, stosować (przeciw komuś a. czemuś), zwracać
 • Definicja Wymowa to 1] artykulacja, artykułowanie, dykcja, mowa, wymawianie; 2] (faktów) ekspresja, sens, wyraz, znaczenie wymówka pretekst, tłumaczenie się
 • Definicja Wymusić to przymusić, wycisnąć, wymóc (coś na kimś), zmusić
 • Definicja Wymyślać to 1] koncypować, tworzyć, wynajdywać; 2] fantazjować, kłamać, łgać, zmyślać; 3] pot. besztać, łajać, objeżdżać, sztorcować, urągać, wyzywać
 • Definicja Wymyślny to fikuśny, niezwykły, udziwniony, wykwintny, wyszukany
 • Definicja Wynagradzać to 1] nagradzać, płacić, regulować; 2] (np. straty) pokrywać, rekompensować, wetować, wyrównywać
 • Definicja Wynagrodzenie to 1] (np. szkody) pokrycie, powetowanie, rekompensata, satysfakcja, wyrównanie, zadośćuczynienie, zapłacenie; 2] dniówka, gaża, honorarium
 • Definicja Wynajdywać to 1] konstruować, tworzyć, wymyślać; 2] odszukiwać, wypatrywać, wyszukiwać, znajdować; 3] dobierać sobie, wybierać sobie
 • Definicja Wynajem to najem, wynajęcie, wynajmowanie
 • Definicja Wynajmować to 1] angażować, najmować, zatrudniać; 2] najmować, odnajmować
 • Definicja Wynik to efekt, konsekwencja, następstwo, rezultat, skutek
 • Definicja Wynikać to 1] powstawać, tworzyć się, wyłaniać się, wywiązywać się; 2] okazywać się
 • Definicja Wyniosłość to buta, duma, nieprzystępność, pycha, zarozumiałość
 • Definicja Wyniosły to 1] niebosiężny, niebotyczny, strzelisty, wybujały, wysoki; 2] butny, dumny, nadęty, napuszony, nieprzystępny, pyszny, zarozumiały
 • Definicja Wyniszczać to 1] niszczyć, niweczyć, tępić, unicestwiać, wypleniać; 2] osłabiać, wycieńczać; 3] doprowadzać do ruiny, ograbiać, rujnować, ubożyć
 • Definicja Wynosić to 1] odnosić, przenosić, usuwać, zabierać; 2] dźwigać, podnosić, wznosić; 3] przen. awansować, wywyższać; 5] (np. o należnościach) czynić
 • Definicja Wyobrażać to 1] malować, odmalowywać, odtwarzać, przedstawiać, ukazywać; 2] (sobie) imaginować sobie, przedstawiać sobie; 3] przen. (sobie) myśleć, roić
 • Definicja Wyobrażenie to 1] mniemanie, opinia, pogląd, pojęcie, sąd; 2] obraz, podobizna, wizerunek
 • Definicja Wyodrębniać to oddzielać, wydzielać, wyłączać
 • Definicja Wypaczać to 1] krzywić, wichrować, wyginać, wykoślawiać, wykrzywiać, zginać; 2] (np. charakter) demoralizować, deprawować, psuć; 3] (np. sens, myśl
 • Definicja Wypad to 1] wycieczka, wyjazd, (mała) wyprawa; 2] wojsk. atak, uderzenie, wycieczka
 • Definicja Wypadać to 1] spadać, upadać, wymykać się, wysuwać się, wyślizgiwać się; 2] (o włosach) wychodzić; 3] wybiegać, wyskakiwać; 4] przytrafiać się
 • Definicja Wypadek to 1] fakt, traf, wydarzenie, zbieg okoliczności, zdarzenie; 2] awaria, nieszczęście, wydarzenie
 • Definicja Wypełniać to 1] ładować, nalewać, napełniać, napychać, nasypywać, wypychać, zapełniać, zapychać, zasypywać; 2] przen. (o uczuciach) ogarniać, przenikać
 • Definicja Się Wypełniać to 1] nabijać się, napełniać się, wypychać się, zapełniać się, zapychać się; 2] pulchnieć, uwypuklać się, zaokrąglać się, zapełniać się
 • Definicja Wypisywać to 1] (np. długopis) kończyć, wyczerpywać, zużywać; 2] (ze szpitala) puszczać do domu, zwalniać; 3] przepisywać, wynotowywać
 • Definicja Się Wypisywać to 1] (np. o długopisie) kończyć się, wyczerpywać się, zużywać się; 2] wycofywać się, wyrejestrowywać się, (z organizacji) występować
 • Definicja Wypływać to 1] ciec, tryskać, wyciekać, wytryskać; 2] (o statkach) odpływać, wyruszać (z portu); 3] przen. pojawiać się, ujawniać się, ukazywać się
 • Definicja Wypoczynek to odpoczynek, relaks, wakacje
 • Definicja Wypowiadać to 1] deklamować, deklarować, głosić, ogłaszać, oświadczać, recytować, wyjawiać, wyrażać; 2] (umowę) anulować, rozwiązywać, unieważniać
 • Definicja Się Wypowiadać to mówić, odzywać się, wyrażać opinię, zabierać głos
 • Definicja Wypowiedź to 1] wypowiedzenie się, wystąpienie (publiczne), zabranie głosu; 2] deklaracja, enuncjacja, oświadczenie
 • Definicja Wypracowywać to 1] opracowywać; 2] osiągać, wyrabiać sobie (pracą), zdobywać
 • Definicja Wypraszać to 1] upraszać, wybłagiwać, wyjednywać; 2] (sobie) wymawiać, zastrzegać; 3] usuwać, wyrzucać (z sali
 • Definicja Wyprawa to 1] ekspedycja, eskapada; 2] posag, wiano; 3] (wojenna) kampania, wypad
 • Definicja Wyprawiać to 1] delegować, ekspediować, wysyłać; 2] (np. przyjęcie) organizować, robić, urządzać, wydawać; 3] (awantury) robić, urządzać, wszczynać; 4
 • Definicja Się Wyprawiać to kierować się, podążać, udawać się, wybierać się, wyjeżdżać, wyruszać, zdążać, zmierzać
 • Definicja Wyprowadzać to 1] prowadzić, wieść, wywodzić; 2] kierować, kształcić, wychowywać; 3] (np. wnioski) przedstawiać, wyciągać, wysnuwać, wywodzić
 • Definicja Się Wyprowadzać to opuszczać mieszkanie, przenosić się, zmieniać mieszkanie
 • Definicja Wyprzedzać to dystansować, mijać, pozostawiać w tyle, przeganiać, prześcigać, wymijać
 • Definicja Wypuszczać to 1] (np. wodę) odprowadzać, puszczać, spuszczać; 2] (np. zwierzę) oswobadzać, puszczać (na wolność), uwalniać, zwalniać; 3] puszczać
 • Definicja Wypychać to 1] (np. z samochodu) spychać, wyrzucać; 2] pot. (np. do roboty) nakłaniać (do czegoś), namawiać, zmuszać; 3] pot. (np. towar ze sklepu
 • Definicja Wypytywać to badać, dopytywać się, dowiadywać się (o coś), informować się (o czymś), nagabywać (o coś), przepytywać, rozpytywać, sondować, zadawać
 • Definicja Wyrabiać to 1] (materiał) wykorzystywać, zużywać; 2] fabrykować, produkować, robić, wytwarzać; 3] (np. ciasto) gnieść, wygniatać; 4] (paszport
 • Definicja Się Wyrabiać to 1] (np. o zawiasach) ścierać się, wycierać się, zużywać się; 2] ćwiczyć się, nabierać wprawy, wprawiać się; 3] pot. dziać się, rozgrywać
 • Definicja Wyrafinowany to subtelny, wyszukany
 • Definicja Wyraz to 1] jednostka leksykalna, leksem, słowo; 2] objaw, oznaka, przejaw, symptom, znak; 3] ekspresja, odbicie, odzwierciedlenie, wymowa, wyrażenie
 • Definicja Wyrazisty to 1] ekspresywny, obrazowy, plastyczny, sugestywny, wymowny; 2] dobitny, dosadny, mocny
 • Definicja Wyraźny to 1] jaskrawy, namacalny, rzucający się w oczy, słyszalny, widoczny, zrozumiały; 2] dobitny, jasny, kategoryczny, niedwuznaczny, niewątpliwy
 • Definicja Wyrażać to 1] mówić, przedstawiać, wypowiadać; 2] przen. odbijać, oddawać, odzwierciedlać, uzmysławiać
 • Definicja Wyrażenie to 1] powiedzenie, wypowiedzenie, wysłowienie; 2] odbicie, odzwierciedlenie; 3] frazeologizm, idiom, połączenie wyrazowe; 4] powiedzenie, pot
 • Definicja Wyrobienie to 1] dojrzałość, doświadczenie; 2] obycie, ogłada, okrzesanie
 • Definicja Wyrocznia to 1] proroctwo, przepowiednia, wieszczba; 2] przen. alfa i omega, autorytet, powaga (naukowa
 • Definicja Wyrokować to 1] orzekać, wydawać werdykt, wydawać wyrok; 2] wypowiadać. opinię; 3] decydować, rozstrzygać
 • Definicja Wyrozumiały to liberalny, pobłażliwy, tolerancyjny
 • Definicja Wyrób to 1] artykuł, produkt, towar, wytwór; 2] produkcja, robienie, wyrabianie, wytwarzanie
 • Definicja Wyrównywać to 1] równać, zrównywać; 2] (np. ubranie) wygładzać; 3] (braki) dopełniać, uzupełniać, zaokrąglać; 4] (długi) oddawać, płacić, pokrywać
 • Definicja Wyróżniać to 1] dawać pierwszeństwo, faworyzować, obdarzać względami; 2] odróżniać, wydzielać, wyodrębniać, wyosabniać
 • Definicja Się Wyróżniać to odróżniać się, uwydatniać się, wybijać się, wyodrębniać się
 • Definicja Wyruszać to odjeżdżać, ruszać w drogę, udawać się, wybierać się, wychodzić, wyjeżdżać
 • Definicja Wyrywać to 1] odrywać, wyciągać, wydobywać, wydostawać, wyjmować, wyszarpywać; 2] brać, odbierać, wydzierać, zabierać; 3] (w szkole) wywoływać, wzywać
 • Definicja Się Wyrywać to 1] uwalniać się, wydobywać się, wydostawać się, wyswobadzać się, wyzwalać się; 2] wybiegać, wylatywać, wymykać się, wypadać; 3] pot
 • Definicja Wyrzeczenie to ofiara, poświęcenie, rezygnacja
 • Definicja Wyrzekać to biadać, biadolić, lamentować, narzekać, skarżyć się, uskarżać się, utyskiwać, użalać się
 • Definicja Się Wyrzekać to odcinać się (od kogoś a. czegoś), odżegnywać się (od kogoś a. czegoś), rezygnować (z kogoś a. czegoś), wypierać się (kogoś a. czegoś
 • Definicja Wyrzucać to 1] ciskać, odrzucać; 2] (np. z pracy) dawać wymówienie, dymisjonować, oddalać, odprawiać, redukować, usuwać, wydalać, wyganiać, wypędzać
 • Definicja Wysadzać to 1] (np. z samochodu) pomagać wysiąść, wyprowadzać; 2] burzyć, niszczyć, wyłamywać, wyważać; 3] (rośliny) obsadzać (coś czymś), rozsadzać
 • Definicja Się Wysilać to 1] naprężać się, wytężać się, wytężać siły; 2] przen. silić się (np. na grzeczność
 • Definicja Wysiłek to bieganina, fatyga, krzątanina, mordęga, mozół, praca, starania, trud, zachód, znój
 • Definicja Wysławiać to chwalić, piać peany, rozsławiać, sławić, wielbić, wychwalać
 • Definicja Wysmukły to cienki, długi, gibki, smukły, szczupły, wybujały
 • Definicja Wysoki to 1] niebosiężny, niebotyczny, strzelisty, wybujały, wyniosły; 2] cenny, doskonały, przedni, wybitny, znakomity; 3] (miejsce przy stole
 • Definicja Wysokość to 1] (człowieka) wzrost; 2] poziom; 3] (np. opłat) intensywność, natężenie, stopień, wielkość
 • Definicja Wystawa to 1] gablota, okno sklepowe, witryna; 2] pokaz, przegląd; 3] bud. daszek, fasada, ganek, weranda; 4] teatr. dekoracje
 • Definicja Wystawiać to 1] wydobywać, wydostawać, wyjmować, wykładać; 2] odsuwać, wysuwać; 3] (np. straż) rozmieszczać, rozstawiać, stawiać, ustawiać; 4] wychylać
 • Definicja Wystawny to bogaty, okazały, suty, świetny, wspaniały, zbytkowny
 • Definicja Wystąpienie to mowa, przemowa, przemówienie
 • Definicja Występek to przekroczenie prawa, przewinienie, wykroczenie
 • Definicja Występny to grzeszny, kryminalny, niecny, nieetyczny, niemoralny, przestępczy, zdrożny
 • Definicja Występować to 1] (np. z szeregu) wychodzić, wysuwać się; 2] dawać się poznać, pokazywać się publicznie, ukazywać się; 3] pisać (o czymś), wypowiadać się
 • Definicja Się Wystrzegać to 1] omijać (kogoś), stronić (od kogoś), uciekać (od kogoś), unikać (koGoś); 2] mieć się na baczności, pilnować się, strzec się
 • Definicja Wysuwać to 1] wychylać, wyciągać, wydobywać, wydostawać, wyjmować, wystawiać, wyściubiać, wytykać, wywlekać; 2] (np. język) pokazywać, wysadzać; 3
 • Definicja Się Wysuwać to 1] ukazywać się, wychodzić, wychylać się, wydostawać się; 2] stawać na czele, wysforowywać się, występować; 3] wylatywać, wypadać
 • Definicja Wysyłać to 1] delegować, kierować, posyłać, wyprawiać; 2] (list, paczkę) nadawać, posyłać, przesyłać
 • Definicja Wyszkolenie to 1] udoskonalenie, wyćwiczenie, wykwalifikowanie, wyuczenie; 2] ćwiczenie, doskonalenie, kurs, nauka, szkolenie
 • Definicja Wyszukać to odnaleźć, odszukać, wynaleźć, wyszperać, znaleźć
 • Definicja Wyszukany to niezwykły, rzadki, wyborny, wykwintny, wymyślny, wyrafinowany, wytworny
 • Definicja Wyśmienity to bardzo dobry, doskonały, pierwszorzędny, pyszny, świetny, wspaniały, wyborny, znakomity
 • Definicja Wyświadczać to czynić, oddawać (przysługę
 • Definicja Wyświetlać to 1]interpretować, rzucać światło, tłumaczyć, wyjaśniać; 2] (film) emitować, pokazywać, pot. puszczać
 • Definicja Wytaczać to 1] (np. beczkę) przetaczać, toczyć, wyciągać, wydostawać, wyprowadzać, wysuwać; 2] (np. proces) wnosić, wszczynać; 3] (np. wino z beczki
 • Definicja Się Wytaczać to 1] ciec, lać się, płynąć, toczyć się, wyciekać, wylewać się, wypływać; 2] (np. o wozie) wyjeżdżać
 • Definicja Wytchnienie to odpoczynek, przerwa, relaks
 • Definicja Wytrawny to 1] (o trunkach) niesłodki; 2] biegły, bywały, doświadczony, wyrobiony, znający się na rzeczy
 • Definicja Wytrwały to cierpliwy, niestrudzony, nieugięty, nieustępliwy, niewzruszony, niezachwiany, niezłomny, niezmordowany, uparty, wytrzymały, zawzięty
 • Definicja Wytrzymały to 1] odporny, silny, wytrwały, zahartowany; 2] (materiał) mocny, odporny, trwały
 • Definicja Wytrzymywać to 1] (coś) przetrzymywać, znosić; 2] opanowywać się, panować nad sobą, powstrzymywać się, trzymać się; 3] nie poddawać się, nie ulegać, nie
 • Definicja Wytwarzać to 1] produkować, robić, wyrabiać; 2] kształtować, tworzyć, wydzielać; 3] powodować, wywoływać
 • Definicja Wytworność to dobry ton, elegancja, szyk, szykowność, wykwintność
 • Definicja Wytworny to elegancki, gustowny, szykowny, wykwintny, wyszukany
 • Definicja Wytyczać to 1] oznaczać, wyznaczać, znakować; 2] przen. podawać, ukazywać, wskazywać
 • Definicja Wytyczna to dyrektywa, kierunek działania, linia postępowania, wskazówka, (podstawowe) założenie, zasada
 • Definicja Wytykać to 1] wychylać, wysadzać, wystawiać, wysuwać; 2] (palcem) pokazywać, ukazywać, wskazywać; 3] (komuś coś) ganić, obwiniać (o coś), oskarżać (o
 • Definicja Wywalać to 1] pot. wygarniać, wyrzucać, wysadzać, wysypywać, zsypywać, zwalać; 2] pot. (np. język) pokazywać, wyciągać, wystawiać, wysuwać; 3] pot
 • Definicja Się Wywiązywać to 1] podnosić się, powstawać, rozwijać się, tworzyć się, wyłaniać się, wynikać, wytwarzać się, zaczynać się; 2] spełniać, wykonywać, wypełniać
 • Definicja Wywijać to 1] kręcić, machać, obracać; 2] (np. kołnierz) odchylać, odginać, odwijać; 3] pot. hulać, pląsać, tańczyć
 • Definicja Wywlekać to 1] wyciągać, wydobywać; 2] pot. (kogoś) uprowadzać, wyciągać, wyprowadzać
 • Definicja Wywoływać to 1] przywoływać, przyzywać, wołać, wzywać; 2] komunikować, obwieszczać, obwoływać, oznajmiać; 3] pociągać za sobą, powodować, prowokować
 • Definicja Wywozić to 1] usuwać, zabierać; 2] (towar) eksportować; 3] (ludzi) deportować, wysyłać
 • Definicja Wywóz to 1] odtransportowanie, transport, wywiezienie, wywożenie, wywózka; 2] eksport, eksportowanie
 • Definicja Się Wywyższać to chełpić się, przechwalać się, puszyć się, pysznić się, wynosić się (nad innych), pot. zadzierać nosa
 • Definicja Się Wyzbywać to 1] oddawać, pozbywać się, przekazywać; 2] (towaru) sprzedawać; 3] (skrupułów) porzucać, tracić
 • Definicja Wyznaczać to 1] wytyczać; 2] naznaczać, odgraniczać, oznaczać, wyróżniać, zaznaczać; 3] (kąty trójkąta) określać, ustalać; 4] (termin) naznaczać
 • Definicja Wyznanie to 1] religia, wiara; 2] deklaracja, oświadczenie, przyznanie się (do czegoś), wyjawienie, zeznanie, zwierzenie
 • Definicja Wyznawać to 1] uznawać (coś) za prawdę, wierzyć (w coś); 2] deklarować, odkrywać się (komuś), oświadczać, przyznawać się, wyjawiać, zdradzać, zeznawać
 • Definicja Wyzwalać to 1] dawać wolność, obdarzać wolnością, (więźniów) odbijać, oswobadzać, przynosić wolność, uniezależniać, uwalniać, wypuszczać na wolność
 • Definicja Się Wyzwalać to 1] kruszyć więzy, oswobadzać się, uniezależniać się, uwalniać się, wydobywać się z matni, wychodzić z niewoli, wyplątywać się, wyrywać się
 • Definicja Wyzyskiwać to 1] korzystać (z czegoś), pożytkować, użytkować, wykorzystywać; 2] eksploatować kogoś, krzywdzić, oszukiwać, żerować (na kimś a. czymś
 • Definicja Wyzywać to 1] prowokować, wzywać (do walki); 2] pot. mieszać z błotem, obrzucać wyzwiskami, wymyślać (komuś
 • Definicja Wyzywający to 1] kokieteryjny, wabiący, zaczepny, zalotny; 2] agresywny, butny, impertynencki, napastliwy, prowokujący, zaczepny, zuchwały
 • Definicja Wyższość to dominacja, hegemonia, przewaga
 • Definicja Wzajemny to dwustronny, obopólny, obustronny
 • Definicja Wzbierać to 1] (o wodzie) podnosić się, przybierać; 2] (o płynach) gromadzić się, nabiegać, napływać, przepełniać się, zbierać się; 3] (o uczuciach
 • Definicja Wzbogacać to 1] bogacić, dorabiać; 2] przen. powiększać, urozmaicać, zwiększać
 • Definicja Wzbudzać to uczucia) budzić, powodować, prowokować, sprowadzać, ściągać, wywoływać
 • Definicja Wzburzenie to afekt, gniew, irytacja, oburzenie, podniecenie, podrażnienie, złość
 • Definicja Względny to 1] relatywny, warunkowy, zmienny; 2] pot. możliwy, nie najgorszy, pośredni, umiarkowany, znośny; 3] łagodny, pobłażliwy, przychylny
 • Definicja Względy to 1] motywy, okoliczności, pobudki, powody, racje; 2] przychylność, sympatia, wspaniałomyślność, życzliwość; 3] pobłażanie, pobłażliwość
 • Definicja Wzmacniać to 1] (np. zdrowie) pokrzepiać, umacniać; 2] fiz., techn. potęgować; 3] cementować, pogłębiać, ugruntowywać, umacniać, utwierdzać, wzmagać
 • Definicja Wzmagać to pogłębiać, potęgować, powiększać, rozszerzać, umacniać, wzmacniać, zaostrzać, zwiększać
 • Definicja Się Wzmagać to podnosić się, pogłębiać się, potęgować się, potężnieć, powiększać się, przybierać na sile, rozrastać się, rozszerzać się, umacniać się
 • Definicja Wzmianka to 1] napomknięcie, uwaga; 2] artykulik, notatka
 • Definicja Wznawiać to 1] odświeżać, ponawiać, powtarzać, przywracać; 2] (książkę) dodrukowywać, wydawać ponownie
 • Definicja Wzniecać to 1] rozniecać, rozpalać, zapalać; 2] przen. powodować, wszczynać, wywoływać, wzbudzać
 • Definicja Wznosić to 1] dźwigać, podciągać, podnosić, unosić; 2] (np. toast) wygłaszać, wypowiadać; 3] budować, murować, stawiać, wystawiać; 4] (modły) zanosić
 • Definicja Się Wznosić to 1] podnosić się, ulatywać, unosić się, wzbijać się, wzlatywać; 2] (o górach) piętrzyć się, stać, sterczeć, wyrastać, wystrzeliwać; 3
 • Definicja Wzorowy to doskonały, idealny, (porządek) nienaganny, (uczeń) pierwszy, przykładny, (żołnierz) wyborowy
 • Definicja Wzorzec to 1] model, schemat, wzór; 2] pierwowzór, prototyp
 • Definicja Wzór to 1] model, pierwowzór, prototyp; 2] deseń, wzorek; 3] (do haftowania) rysunek, szablon; 4] przen. ideał, okaz, przykład, uosobienie; 5
 • Definicja Wzrastać to 1] (o roślinach) rosnąć, rozwijać się, wyrastać; 2] podnosić się, podwyższać się, pomnażać się, powiększać się, rosnąć, zwiększać się; 3
 • Definicja Wzrost to 1] rośnięcie, rozwój, rozwijanie się, wzrastanie; 2] intensyfikacja (np. produkcji), nasilanie się, podwyżka, podwyższenie, potęgowanie się
 • Definicja Wzruszać to 1] poruszać, przejmować, rozczulać, rozrzewniać, roztkliwiać, wstrząsać; 2] (ramionami) poruszać, wstrząsać; 3] (np. ziemię) poruszać
 • Definicja Się Wzruszać to emocjonować się, przejmować się, przeżywać (coś), rozczulać się, rozrzewniać się, roztkliwiać się
 • Definicja Wzruszenie to egzaltacja, emocja, poruszenie, przejęcie (się), rozczulenie, rozrzewnienie, uczucie
 • Definicja Wzywać to 1] posyłać (po kogoś), przywoływać, przyzywać, wołać, zapraszać (kogoś); 2] (do zrobienia czegoś) zażądać; 3] nakłaniać, namawiać, skłaniać

Słowa bliskoznaczne, synonimy

Lista słów podobnych. Wszystkie synonimy do wyrazów. Słownik wszystkich synonimów.

Synonim CO OZNACZA Wzywać, Wzruszenie, Wzruszać Się, Wzruszać, Wzrost, Wzrastać, Wzór, Wzorzec, Wzorowy, Wznosić Się, Wznosić, Wzniecać, Wznawiać, Wzmianka, Wzmagać Się, Wzmagać podobny wyraz.

Słowo bliskoznaczny do Najlepszy Wzywać, Wzruszenie, Wzruszać Się, Wzruszać, Wzrost synonimy.