Sadyba, Ściągać, Świetny

Sadyba, Ściągać, Świetny, Świeży, Świętoszek, Święty, Świństwo, Świąteczny, Śliczny, Ślubować.

sadyba ściągać świetny świeży co to jest

Wszystkie synonimy, wyrazy podobne na S

 • Definicja Sukcesywny to kolejny, stopniowy
 • Definicja Szkoda to 1] strata, uszczerbek; 2] przykro, smutno
 • Definicja Satyryczny to krytykujący, ośmieszający
 • Definicja Samodzielny to 1] niepodległy, niezależny, niezawisły, wolny; 2] oryginalny
 • Definicja Satysfakcjonować to zadowalać, zaspokajać
 • Definicja Służbowy to 1] oficjalny, urzędowy; 2] dyżurny
 • Definicja Smukły to cienki, szczupły, wiotki, wysmukły
 • Definicja Strapienie to frasunek, kłopot, troska, udręka, utrapienie, zgryzota, zmartwienie
 • Definicja Samoczynny to automatyczny, mechaniczny
 • Definicja Sabotaż to dywersja, szkodnictwo gospodarcze
 • Definicja Sadowić to pot. lokować, sadzać, umieszczać, usadzać
 • Definicja Się Sadowić to pot. lokować się, rozsiadać się, siadać wygodnie, zajmować miejsce
 • Definicja Sadystyczny to bestialski, okrutny
 • Definicja Sadyzm to brutalność, bestialstwo, okrucieństwo, rozbestwienie, zdziczenie, zezwierzęcenie, zwyrodnienie
 • Definicja Sakramentalny to tradycyjny, uświęcony zwyczajem, zwyczajowy
 • Definicja Sala to 1] hala, izba, pokój, pomieszczenie; 2] publiczność, słuchacze, widzowie; 3] przen. miejsca (na sali
 • Definicja Salonowy to elegancki, ogładzony, wykwintny, wyrobiony towarzysko, wytworny
 • Definicja Salwa to 1] strzał, wystrzał; 2] przen. (np. oklasków) burza, huragan
 • Definicja Samarytański to przen. litościwy, miłosierny
 • Definicja Samochód to auto, pojazd mechaniczny, wóz
 • Definicja Samoistny to 1] niepodległy, niezależny, niezawisły, wolny; 2] (jednostka) całościowy, tworzący całość
 • Definicja Samolubny to 1] (o człowieku) egoistyczny, nieuczynny, nieużyty; 2] (o czynie) egoistyczny
 • Definicja Samopas to 1] bez dozoru, bez opieki, samowolnie, swobodnie; 2] oddzielnie, samotnie, w pojedynkę samopoczucie humor, nastrój samorzutnie dobrowolnie
 • Definicja Samorzutny to 1] samoistny; 2] dobrowolny, nienarzucony, niewymuszony, spontaniczny
 • Definicja Samotny to 1] osamotniony, zupełnie sam; 2] (miejsce) odludny, odosobniony, ustronny
 • Definicja Samowolny to 1] niekarny, nieposłuszny, niezdyscyplinowany; 2] warcholski, wichrzycielski
 • Definicja Sankcja to 1] akcja represyjna, represja; 2] zatwierdzenie; 3] rygor
 • Definicja Sarkastyczny to ironiczny, szyderczy, zjadliwy, złośliwy
 • Definicja Sarkazm to drwina, przycinek, szyderstwo, uszczypliwość, złośliwa ironia
 • Definicja Sataniczny to 1] diaboliczny, szatański; 2] złośliwy, zły
 • Definicja Satelita to 1] księżyc; 2] sputnik; 3] przen. cień, nieodstępny towarzysz
 • Definicja Sączyć to 1] (ciecz) wydzielać, wypuszczać; 2] wlewać, wsączać; 3] pić powoli, wysączać; 4] filtrować, oddzielać osad
 • Definicja Się Sączyć to 1] wyciekać powoli, wypływać; 2] przen. (o świetle) przedostawać się, przenikać, wydostawać się; 3] (o płynach) przeciekać, przedostawać
 • Definicja Sądzić to 1] praw. ferować, rozpoznawać sprawę, sprawować sąd, wydawać wyrok, 2] przen. krytykować, osądzać, potępiać; 3] daw. przeznaczać (coś komuś
 • Definicja Sąsiedztwo to 1] bliskość, sąsiadowanie, 2] otoczenie; 3] sąsiad, sąsiadka, sąsiedzi
 • Definicja Scena to 1] widownia; 2] przen. teatr; 3] przen. aktorstwo; 4] epizod, fragment; 5] wydarzenie, zdarzenie, 6] pot. kłótnia, ostra wymiana zdań
 • Definicja Sceptyczny to 1] krytyczny, nieufny; 2] niedowierzający, powątpiewający schematyczny niedokładny, ogólnikowy, ramowy, szkicowy, uproszczony
 • Definicja Schematyzować to ujednolicać, ujednostajniać, upraszczać schlebiać pot. kadzić, pochlebiać, podlizywać się
 • Definicja Schludny to czysty, porządny, zadbany
 • Definicja Schnąć to 1] suszyć się, wysychać; 2] (o roślinach) obumierać, usychać, więdnąć; 3] (o ludziach) chudnąć, mizernieć
 • Definicja Schodzić to 1] opuszczać się, zstępować; 2] (z drogi) ustępować, usuwać się; 3] (np. o drogach) obniżać się, opadać, prowadzić w dół, spadać; 4] (o
 • Definicja Się Schodzić to 1] gromadzić się, skupiać się, ściągać, zbiegać się, zbierać się; 2] (o drogach) przecinać się, stykać się, zbliżać się; 3] spotykać się
 • Definicja Schyłek to bliski koniec, kres, zmierzch scysja kłótnia, krótkie spięcie, nieporozumienie, ostra wymiana słów, spór, starcie, zatarg
 • Definicja Sczepiać to spinać, sprzęgać
 • Definicja Seans to pokaz segment część, element, odcinek, składnik
 • Definicja Segregacja to 1] klasyfikacja, oddzielenie, porządkowanie, sortowanie, systematyzacja; 2] polit. dyskryminacja
 • Definicja Segregować to dzielić na grupy, klasyfikować, porządkować, przeprowadzać segregację, sortować
 • Definicja Sekciarstwo to 1] herezja, kacerstwo, odstępstwo, odszczepieństwo, schizma; 2] izolowanie się, odcinanie się (jakichś grup); 3] doktrynerstwo
 • Definicja Sekret to tajemnica
 • Definicja Seksowny to atrakcyjny, pociągający
 • Definicja Selekcja to dobór, wybór
 • Definicja Sen to 1] drzemka, narkoza, spanie; 2] marzenie senne; 3] przen. marzenie, rojenie
 • Definicja Senny to 1] ospały, rozespany, śpiący, zaspany; 2] przen. cichy, nieruchawy, nieruchomy, powolny, spokojny; 3] przen. (marzenie) nierzeczywisty
 • Definicja Sens to 1] istota, jądro, treść, znaczenie; 2] logika, motyw, racja, uzasadnienie; 3] przen. rozsądek, rozum
 • Definicja Sensacja to 1] niespodzianka, zaskoczenie; 2] (w lm) dolegliwości, niedomagania, odczucia, symptomy
 • Definicja Sensacyjny to 1] niezwykły, rewolucyjny; 2] mrożący krew w żyłach, pełen napięcia
 • Definicja Sensowny to 1] logiczny, uzasadniony; 2] poważny, rozsądny, rozumny, rzeczowy
 • Definicja Sentencja to aforyzm, maksyma, mądrość, morał, przysłowie, złota myśl
 • Definicja Sentyment to miłość, skłonność, sympatia, uczucie
 • Definicja Sentymentalny to 1] ckliwy, czułostkowy, przesłodzony, słodki, (przesadnie) uczuciowy, wrażliwy 2] (np. o piosence) afektowany
 • Definicja Separacja to rozdzielenie rozłączenie, rozłąka
 • Definicja Separatystyczny to oddzielny, odrębny, osobny
 • Definicja Się Separować to izolować się, odłączać się (od kogoś), odosabniać się, rozłączać się
 • Definicja Serce to przen. 1] charakter, skłonność, usposobienie; 2] dusza; 3] dobroć, serdeczność, życzliwość; 4] afekt, miłość, uczucie; 5] męstwo, odwaga
 • Definicja Serio to bez drwin, bez żartów, poważnie
 • Definicja Sesja to 1] narada, obrady; 2] kadencja (sejmu
 • Definicja Sfera to 1] atmosfera, sklepienie niebieskie; 2] dziedzina, krąg, obręb, obszar, zakres; 3] grupa, środowisko
 • Definicja Sfora to 1] grupa (psów); 2] pogard., przen. (o ludziach) banda, horda, tłum, zgraja
 • Definicja Siadać to 1] lokować się, sadowić się, zajmować miejsce, zasiadać; 2] lotn. lądować
 • Definicja Siarczysty to 1] dziarski, krewki, pełen temperamentu, raźny, żwawy; 2] (np. policzek) ognisty, silny, zamaszysty; 3] (mróz) dojmujący, ostry, srogi
 • Definicja Strapiony to smutny, udręczony, utrapiony, zafrasowany, zakłopotany, zatroskany
 • Definicja Siatka to 1] plecionka, sieć; 2] przen. rozgałęzienie, rozmieszczenie, rozplanowanie (czegoś); 3] przen. (zajęć) plan, rozkład, schemat, układ; 4
 • Definicja Siec to 1] ciąć, rąbać, siekać; 2] bić, uderzać, walić; 3] bić, chłostać, smagać; 4] (o deszczu) ciąć, smagać, zacinać
 • Definicja Siedziba to 1] dom, mieszkanie, rezydencja, siedlisko; 2] stałe miejsce
 • Definicja Siedzieć to 1] zasiadać; 2] przen. bawić, mieszkać, pozostawać, przebywać, rezydować; 3] przen. tkwić, znajdować się; 4] pot. odsiadywać karę (w
 • Definicja Siekać to 1] ciąć, rąbać, rozdrabniać, siec; 2] bić, chłostać, smagać, uderzać, walić
 • Definicja Sielanka to 1] idylla; 2] przen. arkadia, beztroskie życie
 • Definicja Sielski to 1] wiejski; 2] idylliczny, sielankowy; 3] przen. beztroski, cichy, spokojny
 • Definicja 1 Zmierzać Się to 1] (dochody, zyski) brać, czerpać, mieć
 • Definicja Sięgać to 1] wyciągać rękę; 2] dosięgać, dostawać, dotykać; 3] (do źródeł) zwracać się; 4] osiągać, wynosić; 5] pochodzić z jakiegoś czasu
 • Definicja Smutek to melancholia, przygnębienie, troska, zmartwienie
 • Definicja Szpieg to pot. agent, konfident, tajniak, pogard. kapuś, szpicel
 • Definicja Silny to 1] energiczny, krzepki, mocny, potężny; 2] intensywny, skondensowany; 3] odporny, trwały, wytrzymały; 4] (w czymś) biegły, wprawny; 5] (o
 • Definicja Siła to 1] energia; 2] moc; 3] przen. (moralna) hart (ducha); 4] intensywność, moc, nasilenie, natężenie; 5] przen. (robocza) pracownik; 6] (w l.m
 • Definicja Się Siłować to brać się za bary, mocować się, pasować się, zmagać się
 • Definicja Siostra to 1] mniszka, siostra zakonna, zakonnica; 2] pielęgniarka, sanitariuszka
 • Definicja Skakać to 1] podskakiwać, przesadzać, śmigać, wskakiwać, wykonywać skok, wyskakiwać, zeskakiwać; 2] (koło kogoś, przed kimś) dogadzać (komuś
 • Definicja Skala to 1] podziałka; 2] przen. miara, poziom, rozmiar, rozpiętość, wielkość (czegoś), zakres (czegoś); 3] muz. rozpiętość (głosu) skandal afera
 • Definicja Skandaliczny to gorszący, haniebny, kompromitujący, oburzający
 • Definicja Skarb to 1] drogocenności, klejnoty, kosztowności, pieniądze; 2] pot. ukochana, ukochany; 3] finanse państwowe, kasa państwa, majątek państwa
 • Definicja Skarbnica to arsenał, krynica, rezerwuar, studnia, zapas, zbiór, źródło
 • Definicja Skarga to 1] zażalenie; 2] obwinienie, oskarżenie (kogoś); 3] wyrzut, zarzut; 4] doniesienie, donos
 • Definicja Skarżyć to 1] wnosić skargę (do sądu); 2] donosić (na kogoś), obwiniać, oskarżać
 • Definicja Się Skarżyć to biadać, biadolić, jęczeć, lamentować, narzekać, uskarżać się, utyskiwać, użalać się, wyrzekać, żalić się
 • Definicja Skaza to 1] usterka, uszkodzenie, wada; 2] pęknięcie, rysa, szczelina; 3] plama; 4] przen. niedoskonałość, plama moralna, przywara, ułomność, wada
 • Definicja Skazywać to 1] osądzać, uznawać za winnego, zasądzać; 2] przen. przeznaczyć (na coś
 • Definicja Skąpiec to pogard. chciwiec, chytrus, dusigrosz, harpagon, kutwa, liczygrosz, liczykrupa, skąpigrosz, skąpiradło, sknera
 • Definicja Skąpy to 1] chciwy, nadmiernie oszczędny; 2] biedny, lichy, niewielki, niewystarczający, skromny, szczupły, zbyt mały; 3] krótki, kusy
 • Definicja Sklejać to 1] łączyć, spajać; 2] pot. doprowadzać do skutku, klecić, składać, stwarzać, układać, zbierać w pewną całość
 • Definicja Skład to 1] składanie, układanie; 2] składniki, zawartość; 3] dobry układ, ład, porządek; 4] magazyn, sklep; 5] magazyn, pomieszczenie, składnica
 • Definicja Składać to 1] łamać, zaginać, załamywać, zginać; 2] (usta do śmiechu) formować, układać; 3] łączyć (w całość), montować, układać, zestawiać; 4
 • Definicja Się Składać to 1] (na coś) tworzyć (coś); 2] załamywać się, zginać się, zwijać się; 3] układać się, zdarzać się; 4] (do strzału) przygotowywać się
 • Definicja Składka to 1] składanie się; 2] kwesta, zbiórka; 3] opłata (członkowska
 • Definicja Składnie to 1] metodycznie, planowo, programowo; 2] bez błędu, bezbłędnie, biegle, gładko, płynnie, sprawnie, umiejętnie, wprawnie, zręcznie
 • Definicja Składny to dobrze ułożony, harmonijny, zgrabny
 • Definicja Skłamać to minąć się z prawdą, pot. zbujać, zełgać
 • Definicja Się Skłaniać to 1] kłaniać się, składać ukłon; 2] kiwać głową; 3] decydować się, godzić się, przychylać się (do czegoś), przystawać (na coś); 4] obracać
 • Definicja Skłonność to 1] łatwe uleganie, nieodporność (na coś), podatność; 2] chęć, pociąg, słabość (do czegoś), upodobanie, zamiłowanie; 3] przychylność
 • Definicja Skoczny to np. o melodii) dziarski, raźny, żywy
 • Definicja Skojarzenie to 1] asocjacja; 2] łączenie, wiązanie
 • Definicja Skok to 1] odbicie się, podskok, ruch, sus; 2] nagła zmiana, przeskok; 3] techn. przesuw, suw
 • Definicja Skomleć to 1] (o psie) piszczeć, popiskiwać, skowyczeć; 2] przen. błagać (o coś), prosić, żebrać
 • Definicja Skomplikowany to trudny, zagmatwany, zawikłany, zawiły, złożony
 • Definicja Skonany to pot. wyczerpany, wykończony, wypluty
 • Definicja Skory to chętny, ochoczy, pochopny, prędki, skłonny, skwapliwy
 • Definicja Skóra to 1] błona, cera, naskórek; 2] kora, łupina, łuska; 3] przen. bezpieczeństwo, osobisty interes, własne dobro, własne życie; 4] przen
 • Definicja Skracać to 1] obcinać, ucinać, zmniejszać (długość); 2] (tekst) redagować, redukować, upraszczać
 • Definicja Skraj to bok, brzeg, koniec, kraj, krawędź
 • Definicja Skrajny to 1] krańcowy, ostateczny; 2] przen. ekstremalny, radykalny, szczytowy
 • Definicja Skrawek to 1] obcinek, obrzynek, okrawek, ścinek; 2] brzeg, kawałek, krawędź, skraj
 • Definicja Skreślać to 1] anulować, kasować, przekreślać, unieważniać, usuwać, wykreślać
 • Definicja Skręcać to 1] kręcić, splatać, wić, zwijać; 2] wykręcać, zakręcać, zbaczać, zmieniać kierunek; 3] (o drodze) odchylać się, zakręcać, zbaczać
 • Definicja Się Skręcać to 1] garbić się, kulić się, kurczyć się; 2] zwijać się; 3] przen. być niespokojnym, nie móc sobie dać rady (z czymś
 • Definicja Skrobać to 1] zdzierać skórę, zdrapywać; 2] chrobotać, drapać; 3] żart. pisać; 4] pot. bazgrać, gryzmolić, mazać
 • Definicja Skromność to 1] powściągliwość, umiarkowanie; 2] prostota, zwyczajność, zwykłość; 3] nieozdobność, niewyszukanie; 4] obyczajność, przyzwoitość; 5
 • Definicja Skromny to 1] niewyzywający, powściągliwy; 2] niezarozumiały; 3] nieozdobny, niewyszukany, prosty, zwyczajny, zwykły; 4] niebogaty, niezamożny; 5
 • Definicja Skrótowy to krótki, skondensowany, skrócony, zwięzły
 • Definicja Skrupulatny to 1] drobiazgowy, pedantyczny, sumienny; 2] dokładny, szczegółowy
 • Definicja Skrupuł to wątpliwość, zastrzeżenie
 • Definicja Skrytka to schowek
 • Definicja Skryty to 1] (o człowieku) małomówny, zamknięty w sobie; 2] sekretny, tajemny; 3] niewidoczny, ukryty
 • Definicja Skrzętny to 1] (o człowieku) czynny, dokładny, gospodarny, pilny, zapobiegliwy; 2] (o pracy) drobiazgowy, pilny, skrupulatny, staranny, sumienny
 • Definicja Skubać to 1] ciągnąć, pociągać, szarpać, szczypać, targać; 2] pot. naciągać (kogoś) (na pieniądze); 3] (np. chleb) obrywać, obskubywać, wyrywać; 4
 • Definicja Skupiać to 1] gromadzić, zagarniać, zbierać, zgarniać; 2] jednoczyć, kojarzyć, łączyć, wiązać, zespalać; 3] koncentrować, łączyć, ogniskować
 • Definicja Się Skupiać to 1] gromadzić się, jednoczyć się, łączyć się, schodzić się, zbiegać się, zbierać się, zlatywać się; 2] ścieśniać się, zagęszczać się
 • Definicja Skupisko to kompleks, masa, nagromadzenie, zbiorowisko, zbiór
 • Definicja Skuteczny to efektywny, gwarantowany, niezawodny, patentowany, pewny, sprawdzony, wydajny, wypróbowany skutek efekt, konsekwencja, następstwo, rezultat
 • Definicja Skutkować to dawać wynik, działać skutecznie, (o lekarstwie) pomagać
 • Definicja Skwapliwy to chętny, gotowy, gotów, ochoczy, pochopny, prędki, skory
 • Definicja Skwar to gorąco, spiekota, upał, żar
 • Definicja Slogan to 1] banał, frazes, komunał, ogólnik, oklepany zwrot; 2] hasło
 • Definicja Słabnąć to 1] mdleć, niedołężnieć, opadać z sił, omdlewać, tracić siły, ustawać; 2] maleć, tracić na sile, zmniejszać się; 3] cichnąć, ucichać
 • Definicja Spełniać to 1] dokonywać (czegoś), doprowadzać do skutku, realizować, ucieleśniać, urzeczywistniać, uskuteczniać, wprowadzać w czyn, wykonywać
 • Definicja Słaby to 1] bezsilny, chorowity, delikatny, niewytrwały, niewytrzymały, wątły; 2] bezwartościowy, lichy, kiepski, mierny, mizerny, nędzny, nie
 • Definicja Sława to 1] powszechne uznanie, rozgłos; 2] opinia, renoma, reputacja; 3] przen. geniusz, znakomitość
 • Definicja Sławić to 1] czynić sławnym, wsławiać; 2] głosić, opiewać, wychwalać, wysławiać
 • Definicja Sławny to 1] głośny, słynny, wsławiony; 2] słynący (z czegoś), znany (z czegoś
 • Definicja Słodki to 1] słodzony; 2] (o zapachu) mdławy, odurzający; 3] (dźwięk) harmonijny, łagodny, melodyjny; 4] przen. kojący, miły, przyjemny; 5
 • Definicja Słodycz to 1] słodkość; 2] (o zapachu) mdławość; 3] (o dźwięku) łagodność; 4] ukojenie, upojność; 5] (charakteru) delikatność, łagodność, subtelność
 • Definicja Słony to 1] solony, posolony, zasolony; 2] (np. cena) duży, wygórowany, wysoki; 3] (dowcip) nieprzyzwoity
 • Definicja Słota to chlapanina, deszcz, niepogoda, plucha, szaruga
 • Definicja Słowny to 1] językowy, wyrazowy; 2] dotrzymujący słowa, solidny; 3] mówiony, ustny
 • Definicja Słowo to 1] wyraz; 2] wypowiedzenie, wypowiedź; 3] obietnica, przyrzeczenie, przysięga, zobowiązanie; 4] przen. język, mowa, mówienie
 • Definicja Słuchać to 1] łowić uchem, nadstawiać ucha, nasłuchiwać, podsłuchiwać, przysłuchiwać się, skłaniać, wsłuchiwać się, wytężać słuch, zamieniać się w
 • Definicja Słup to 1] belka, filar, kolumna, obelisk, pal, słupek; 2] przen. (np. dymu) kłąb, pasmo, smuga, struga, wstęga
 • Definicja Słusznie to 1] poprawnie, sensownie, trafnie, właściwie; 2] bez uprzedzeń, należycie, obiektywnie, sprawiedliwie, uczciwie; 3] istotnie, prawda, racja
 • Definicja Słuszny to 1] (np. uwaga) sensowny, trafny; 2] usprawiedliwiony, uzasadniony; 3] sprawiedliwy, zasłużony; 4] odpowiedni, stosowny, właściwy
 • Definicja Służba to 1] służenie, usługiwanie; 2] posada, praca, stanowisko, zajęcie; 3] dyżur, gotowość, pogotowie; 4] słudzy, służący; 5] funkcjonariusze
 • Definicja Służyć to 1] być na służbie, obsługiwać, posługiwać, usługiwać; 2] (w zwrotach grzecznościowych) częstować, dawać, proponować; 3] być przeznaczonym
 • Definicja Słynny to popularny, sławny, wsławiony, wzięty, znany
 • Definicja Smaczny to apetyczny, dobry, pyszny, smakowity
 • Definicja Smagać to 1] (np. biczem) bić, ciąć, uderzać; 2] (o deszczu) siec, wiać, zacinać smak przen. gust, poczucie piękna, wytworność
 • Definicja Smakołyk to delicja, delikates, frykas, łakoć, przysmak, specjał, rarytas
 • Definicja Smakować to 1] kosztować, próbować; 2] delektować, rozkoszować się (czymś); 3] mieć (jakiś) smak; 4] być smacznym, przypadać do smaku
 • Definicja Smakowity to o potrawach) apetyczny, smaczny, wyborny, wyśmienity
 • Definicja Smarować to 1] nacierać (czymś), natłuszczać, wcierać (coś); 2] pot. bazgrać, gryzmolić, mazać; 3] pot. brudzić, mazać
 • Definicja Smętny to 1] melancholijny, ponury, posępny, przygnębiony; 2] (stan) fatalny, opłakany, pożałowania godny
 • Definicja Smucić to gnębić, martwić, napełniać smutkiem, przygnębiać, rozgoryczać, rozżalać, trapić, zasmucać
 • Definicja Się Smucić to boleć (nad czymś), cierpieć, martwić się, przejmować się
 • Definicja Smuga to 1] (np. światła) pasmo, struga, wstęga; 2] (np. na ścianie) plama, zaciek; 3] pas (ziemi, łąki, lasu
 • Definicja Smutny to 1] (człowiek) melancholijny, ponury, posępny, przygnębiony; 2] godny pożałowania, opłakany, przykry
 • Definicja Snuć to 1] rozwijać, skręcać, wyciągać, wysnuwać; 2] prząść; 3] przen. (sieć intryg) knuć; 4] przen. tworzyć, układać, wymyślać
 • Definicja Socjalny to społeczny
 • Definicja Soczysty to 1] wilgotny; 2] przen. (o barwie) intensywny, nasycony; 3] przen. (np. epitet) dosadny, pospolity, rubaszny, słony, wulgarny; 4] przen
 • Definicja Sojusz to alians, przymierze, sprzymierzenie, związek
 • Definicja Sojusznik to aliant, sprzymierzeniec
 • Definicja Solidarny to jednogłośny, jednolity, jednomyślny, zgodny
 • Definicja Solidny to 1] prawy, porządny, przyzwoity, rzetelny, sumienny, uczciwy; 2] masywny, mocny, trwały; 3] dogłębny, dokładny, gruntowny; 4] pot. duży
 • Definicja Somatyczny to cielesny, fizyczny
 • Definicja Sortować to przebierać, wybierać
 • Definicja Sowity to bogaty, dostatni, hojny, obfity, suty, szczodry, znaczny
 • Definicja Spacer to przechadzka
 • Definicja Spaczony to 1] wygięty, wykrzywiony; 2] (o charakterze) zdemoralizowany, zdeprawowany, zepsuty
 • Definicja Spadać to 1] opadać, padać, upadać, zlatywać; 2] (o pochyłości) nachylać się, schodzić; 3] (o cenach) maleć, obniżać się, zmniejszać się; 4] (o kiju
 • Definicja Spadek to 1] obniżka, ubytek, zmniejszenie się, zniżka; 2] nachylenie, spad, stok, zbocze; 3] dziedzictwo, spuścizna
 • Definicja Spadzisty to pochyły, stromy, urwisty
 • Definicja Spartański to prosty, surowy, twardy
 • Definicja Spazmatyczny to 1] histeryczny, niespokojny; 2] drgawkowy, konwulsyjny
 • Definicja Specjalista to 1] pot. fachowiec, spec; 2] autorytet, ekspert, znawca
 • Definicja Specjalny to 1] specjalistyczny, wyspecjalizowany; 2] odrębny, osobny, wyłączony; 3] charakterystyczny, osobliwy, specyficzny, szczególny, wyjątkowy; 4
 • Definicja Specjał to delikates, przysmak, smakołyk, rarytas
 • Definicja Specyficzny to charakterystyczny, swoisty, wyjątkowy
 • Definicja Się Spełniać to dochodzić do skutku, dokonywać się, realizować się, sprawdzać się, ucieleśniać się, urzeczywistniać się, ziszczać się
 • Definicja Spędzać to 1] mieszkać, przebywać, żyć; 2] przepędzać, usuwać, wyganiać, wypędzać; 3] naganiać, napędzać, zgromadzać
 • Definicja Spichlerz to 1] gumno, magazyn zbożowy, spichrz; 2] przen. kopalnia, skarbnica, źródło
 • Definicja Się Spierać to kłócić się, polemizować, sprzeczać się, toczyć spór
 • Definicja Spijać to 1] upijać; 2] pić, wypijać
 • Definicja Spis to 1] lista, rejestr, wykaz; 2] spisywanie
 • Definicja Spisek to 1] knowanie, konspiracja, sprzysiężenie, zmowa; 2] zamach
 • Definicja Spiskować to intrygować, knuć spisek, konspirować, organizować spisek, zmawiać się
 • Definicja Spiskowiec to konspirator, zamachowiec
 • Definicja Splendor to blask, pompa, przepych, świetność, wspaniałość, wystawność, zbytkowność
 • Definicja Splot to 1] kłąb, kłębowisko, węzeł; 2] warkocz; 3] przen. przypadek, traf, zrządzenie losu
 • Definicja Spływać to ciec, kapać, lać się, płynąć, sączyć się, ściekać, zsuwać się
 • Definicja Spoczynek to 1] bezruch; 2] bezczynność, odpoczynek, rekreacja, wytchnienie; 3] sen
 • Definicja Spoczywać to 1] odpoczywać, relaksować się, wypoczywać; 2] siadać, zajmować miejsce; 3] iść spać, kłaść się
 • Definicja Się Spodziewać to 1] mieć nadzieję; 2] obawiać się (czegoś), przewidywać (coś), przypuszczać; 3] czekać (na kogoś), oczekiwać (kogoś), wyglądać (kogoś
 • Definicja Spoglądać to 1] kierować, patrzeć, podnosić wzrok, przypatrywać się, rzucać okiem, spozierać, zaglądać, zatrzymywać wzrok (na kimś a. czymś), zerkać
 • Definicja Spojrzenie to 1] rzut oka, zerknięcie; 2] oczy, wzrok; 3] przen. ocena, pogląd, punkt widzenia, stanowisko
 • Definicja Spokojny to 1] łagodny, opanowany, pogodny, zrównoważony; 2] (byt) beztroski, pewny, zapewniony; 3] równy, rzeczowy; 4] cichy, nieruchomy, przytulny
 • Definicja Spokój to 1] opanowanie; 2] harmonia wewnętrzna, pogoda ducha, zrównoważenie; 3] beztroska, spokojne życie; 4] pojednanie, pokój, porozumienie, zgoda
 • Definicja Społeczny to 1] socjalny; 2] ogólny, wspólny; 3] upaństwowiony, uspołeczniony; 4] unarodowiony
 • Definicja Społem to do spółki, kolektywnie, łącznie, pospołu, razem, wespół, wspólnie, zbiorowo
 • Definicja Sponsorować to finansować, fundować spontaniczny dobrowolny, niewymuszony, odruchowy, samorzutny, żywiołowy
 • Definicja Sporadycznie to czasami, niekiedy, nieczęsto, nieregularnie, od czasu do czasu, przypadkowo, rzadko
 • Definicja Sporządzać to opracowywać, przygotowywać, robić, tworzyć, wykonywać
 • Definicja Sposobność to możliwość, możność, odpowiednia chwila, okazja, sprzyjająca okoliczność, szansa
 • Definicja Sposób to 1] chwyt, maniera, metoda, polityka, strategia, styl, taktyka, tryb, zabieg; 2] droga, możliwość, możność, rozwiązanie, środek, wyjście
 • Definicja Spostrzegać to 1] dostrzegać, widzieć, zauważać; 2] orientować się (w czymś), rozumieć, pojmować, uświadamiać sobie, widzieć, zdawać sobie sprawę (z
 • Definicja Spostrzegawczy to baczny, bystry, przytomny, uważny
 • Definicja Spostrzeżenie to 1] dostrzeżenie, zauważenie, zobaczenie; 2] zorientowanie się, zrozumienie; 3] psych. odczucie, postrzeżenie, usłyszenie, zobaczenie; 4
 • Definicja Spotkanie to 1] natknięcie się (na kogoś), zobaczenie się; 2] randka, schadzka, zebranie, zejście, zjazd; 3] sport. gra, mecz, pojedynek, rozgrywka
 • Definicja Szpetny to 1] brzydki, obrzydliwy, odrażający, ohydny, szkaradny, wstrętny; 2] przen. haniebny, niegodziwy, podły, zły
 • Definicja Spotykać to 1] napotykać, natykać się (na kogoś), trafiać (na kogoś); 2] zdarzać się; 3] przen. oglądać, widzieć, znajdować
 • Definicja Się Spowiadać to 1] wyznawać grzechy; 2] przen. czynić wyznanie (komuś), otwierać serce, wywnętrzać się, wyznawać swoje błędy, zwierzać się
 • Definicja Spozierać to patrzeć, rzucać okiem, spoglądać, zerkać
 • Definicja Spożycie to 1] skonsumowanie, zjedzenie; 2] konsumpcja, spotrzebowanie, spożytkowanie, zużycie, zużytkowanie
 • Definicja Spór to 1] dyskusja, polemika; 2] kłótnia, konflikt, nieporozumienie, niezgoda, sprzeczka, waśń, zatarg, zwada
 • Definicja Spragniony to 1] głodny, łaknący, wygłodzony, zgłodniały; 2] chciwy, pragnący, stęskniony, żądny
 • Definicja Sprawa to 1] kwestia, problem, rzecz, wydarzenie, zagadnienie; 2] praw. postępowanie sądowe, proces; 3] interes, transakcja; 4] niezgoda, spór, zatarg
 • Definicja Sprawdzać to badać, kontrolować, legitymować, rewidować
 • Definicja Sprawdzian to 1] kryterium, miara; 2] sprawdzenie, stwierdzenie; 3] szkol. egzamin, klasówka
 • Definicja Sprawiać to 1] powodować, wywoływać; 2] kupować, nabywać, zakupywać; 3] przygotowywać, szykować, wyprawiać; 4] (np. ryby) bebeszyć, patroszyć; 5
 • Definicja Sprawiedliwy to 1] bezstronny, niestronniczy, obiektywny; 2] godziwy, słuszny, usprawiedliwiony, uzasadniony, zasłużony; 3] prawy, uczciwy
 • Definicja Sprawny to 1] umiejętny, zdolny, zręczny; 2] dynamiczny, efektywny, energiczny
 • Definicja Sprawowanie to postępowanie, prowadzanie się, zachowanie
 • Definicja Sprawozdanie to doniesienie, meldunek, opis, protokół, raport, relacja
 • Definicja Sprawozdawca to korespondent, reporter, wysłannik
 • Definicja Sprężysty to 1] elastyczny, giętki; 2] gibki, lekki, zwinny; 3] dzielny, energiczny, prężny, silny
 • Definicja Sprowadzać to 1] przywoływać, ściągać, wzywać; 2] pociągać za sobą, sprawiać, wywoływać; 3] kierować, naprowadzać, prowadzić; 4] odnosić (do czegoś
 • Definicja Się Sprowadzać to osiedlać się, przenosić się, wprowadzać się
 • Definicja Spryt to pot.: 1] dryg, obrotność, smykałka; 2] inteligencja; 3] pomysłowość, zmyślność; 4] chytrość, przebiegłość
 • Definicja Sprytny to 1] inteligentny, mądry, rozgarnięty, roztropny, rozumny; 2] pomysłowy, zmyślny; 3] chytry, przebiegły, przemyślny
 • Definicja Sprzątać to 1] czyścić, doprowadzać do porządku, porządkować; 2] przen. porywać, zabierać; 4] pot. wcinać, zajadać; 5] pot. likwidować, zabijać
 • Definicja Się Sprzeciwiać to 1] buntować się, nie zgadzać się (na coś), opierać się, oponować, protestować (przeciw czemuś), przeczyć (czemuś), występować (przeciw
 • Definicja Się Sprzeczać to kłócić się, spierać się, wadzić się, waśnić się
 • Definicja Sprzeczny to niezgodny (z czymś), odmienny, przeciwstawny (czemuś), różny
 • Definicja Sprzedaż to handel
 • Definicja Sprzyjać to 1] obdarzać przychylnością, sympatyzować (z kimś); 2] być (komuś) na rękę, odpowiadać (czyimś) pragnieniom; 3] (o zdrowiu) dopisywać, służyć
 • Definicja Się Sprzymierzać to jednoczyć się, łączyć się, wiązać się
 • Definicja Sprzymierzeniec to 1] aliant, sojusznik; 2] przen. pomocnik, przyjaciel, stronnik, zwolennik
 • Definicja Spuszczać to 1] obniżać, przychylać, puszczać, zrzucać, zsuwać; 2] (psa) odwiązywać, puszczać; 3] (lanie) sprawiać; 4] (o płynie) odprowadzać, osuszać
 • Definicja Spuścizna to dziedzictwo, ojcowizna, scheda, spadek, sukcesja
 • Definicja Spychać to 1] zrzucać, zsuwać, zwalać; 2] (wroga) odpierać, przypierać (do czegoś), wypierać
 • Definicja Srogi to 1] bezlitosny, bezwzględny, drakoński, groźny, nieubłagany, okrutny, ostry, surowy; 2] przen. ogromny, olbrzymi, wielki
 • Definicja Srogo to bezlitośnie, bezwzględnie, okrutnie, ostro, surowo, twardo
 • Definicja Sromotny to haniebny, niechlubny, niehonorowy, niesławny, niezgodny, skandaliczny
 • Definicja Stabilny to niezmienny, stały, trwały
 • Definicja Staczać to 1] strącać, zsuwać, zwalać; 2] (walkę) odbywać, przeprowadzać, rozgrywać
 • Definicja Się Staczać to 1] schodzić, zjeżdżać, zniżać się, zsuwać się, zwalać się; 2] przen. opuszczać się, upadać coraz niżej, zaniedbywać się
 • Definicja Straszny to 1] okropny, potworny, przerażający, straszliwy; 2] bardzo niedobry, bardzo zły, skandaliczny; 3] pot. niezmierny, niezmierzony, ogromny
 • Definicja Sugestia to 1] podsuwanie (np. opinii), wywieranie wpływu; 2] pot. namowa, propozycja
 • Definicja Sugestywny to intensywny, silny
 • Definicja Stać to 1] trzymać się na nogach; 2] nie poruszać się, nie ruszać się; 3] być, pozostawać, trwać, znajdować się; 4] (o interesach) iść
 • Definicja Stadium to faza (rozwojowa), okres, stopień (rozwoju
 • Definicja Stado to 1] (psów) sfora, (koni) tabun, trzoda; 2] chmara, gromada, tłum
 • Definicja Stale to bez końca, bez przerwy, bez ustanku, ciągle, nieprzerwanie, nieustannie, ustawicznie, wciąż, wiecznie, zawsze
 • Definicja Stały to 1] niezmienny, stabilny, ustalony; 2] nieruchomy; 3] działający bez przerwy, permanentny; 4] niewzruszony, trwały; 5] (w uczuciach) uczciwy
 • Definicja Stan to 1] forma, jakość, kondycja, okoliczność, położenie, postać, sytuacja, warunki; 2] ilość, liczba, poziom; 3] (w USA) prowincja; 4] grupa
 • Definicja Standardowy to jednolity, typowy, ujednolicony
 • Definicja Stanowczy to apodyktyczny, bezapelacyjny, bezwarunkowy, bezwzględny, energiczny, kategoryczny, nieodwołalny, ostateczny, ostry, rygorystyczny
 • Definicja Stanowić to 1] decydować (o czymś), postanawiać, rozstrzygać; 2] odgrywać decydującą rolę, ważyć, znaczyć; 3] być czymś, liczyć, mieć, obejmować
 • Definicja Stanowisko to 1] miejsce, placówka, posterunek; 2] pozycja; 3] posada, praca; 4] opinia, pogląd, punkt widzenia
 • Definicja Się Starać to 1] chcieć, dążyć (do czegoś), zabiegać (o coś); 2] próbować, silić się na coś, usiłować, wysilać się; 3] dbać (o coś), przykładać się (do
 • Definicja Staranny to 1] dbały, dokładny, drobiazgowy, gruntowny, pedantyczny, porządny, precyzyjny, skrupulatny, szczegółowy, ścisły, wierny; 2] obowiązkowy
 • Definicja Starcie to 1] bitwa, potyczka, walka; 2] (skóry) otarcie, ranka
 • Definicja Starodawny to dawny, staroświecki, stary
 • Definicja Staromodny to niemodny, staroświecki
 • Definicja Starość to 1] stare lata, wiek sędziwy; 2] lata, wiek
 • Definicja Staroświecki to 1] dawny, niedzisiejszy, niemodny, staromodny; 2] przestarzały, zacofany
 • Definicja Start to 1] punkt wyjścia; 2] przen. początek, podjęcie (czegoś), rozpoczęcie; 3] sport. uczestnictwo (w zawodach), udział; 4] odjazd, wyjazd
 • Definicja Startować to 1] rozpoczynać (np. bieg); 2] przen. rozpoczynać, zapoczątkowywać; 3] stawać do zawodów; 4] (o samolocie) rozpoczynać lot, wznosić się; 5
 • Definicja Stary to 1] niemłody, senior, starszy, wiekowy; 2] (np. nauczyciel) doświadczony; 3] nienowy, podniszczony, używany; 4] były, dawny, miniony
 • Definicja Stateczny to opanowany, poważny, rozsądny, rozważny, równy, spokojny, zrównoważony
 • Definicja Statua to figura, posąg, rzeźba
 • Definicja Status to pozycja społeczna, stan
 • Definicja Statyczny to 1] nieruchomy; 2] w stanie równowagi, wyważony, zbalansowany
 • Definicja Stawać to 1] dźwigać się, powstawać, wstawać, zrywać się; 2] nieruchomieć, zatrzymywać się; 3] meldować się, przybywać, stawiać się, zgłaszać się; 4
 • Definicja Się Stawać to 1] dziać się, przydarzać się, przytrafiać się, wydarzać się, zachodzić, zdarzać się; 2] (kimś a. czymś) przekształcać się, przeobrażać się
 • Definicja Stawiać to 1] umieszczać; 2] (np. pułapkę) zakładać, zastawiać; 3] (np. pijawki) przykładać, przystawiać; 4] (litery) pisać, umieszczać; 5] (pasjansa
 • Definicja Się Stawiać to 1] meldować się, przybywać, przychodzić, zgłaszać się, zjawiać się; 2] pot. przeciwstawiać się (komuś a. czemuś), sprzeciwiać się
 • Definicja Stelaż to statyw, sztaluga
 • Definicja Sterczeć to 1] jeżyć się, stać, wichrzyć się, wystawać; 2] górować, piętrzyć się, wystrzelać, wznosić się
 • Definicja Stereotypowy to 1] pospolity, przeciętny, szary, zwykły; 2] banalny, oklepany, szablonowy, utarty
 • Definicja Stękać to 1] biadać, biadolić, kwękać, lamentować, jęczeć, narzekać, uskarżać się, utyskiwać, użalać się, żalić się; 2] chorować, kwękać, niedomagać
 • Definicja Stoicyzm to przen. obojętność, panowanie nad sobą, spokój ducha
 • Definicja Stoisko to 1] dział (sklepu); 2] (na targach) kiosk, pawilon, punkt
 • Definicja Stolica to 1] metropolia, miasto stołeczne; 2] przen. centrum, główne miasto, ośrodek, siedziba
 • Definicja Stopień to 1] schodek, występ; 2] ranga, (w wojsku) szarża, szczebel, tytuł; 3] etap, faza, poziom, stadium; 4] nota, ocena; 5] intensywność, klasa
 • Definicja Stopniowo to etapami, nieznacznie, po trochu, powoli, wolno
 • Definicja Stosować to 1] realizować w praktyce, wdrażać, wprowadzać w życie; 2] posługiwać się (czymś), używać (czegoś), wykorzystywać (coś), zastosowywać; 3
 • Definicja Się Stosować to 1] dopasowywać się, dostosowywać się, dostrajać się, naginać się, przystosowywać się; 2] dotyczyć (czegoś), odnosić się (do czegoś); 3] (do
 • Definicja Stosunek to 1] relacja, zależność, związek; 2] odnoszenie się (do kogoś a. czegoś), postawa, sposób bycia (względem kogoś), ustosunkowanie się (do
 • Definicja Stowarzyszenie to 1] organizacja, zrzeszenie, związek; 2] kongregacja, zakon, zgromadzenie
 • Definicja Strach to 1] bojaźń, lęk, obawa, panika, popłoch, przerażenie, przestrach, trwoga; 2] duch, mara, monstrum, upiór, widziadło; 3] (o osobie
 • Definicja Sukces to pomyślny wynik, powodzenie, triumf, udanie się
 • Definicja Straszyć to 1] budzić lęk, napędzać strachu, niepokoić, przerażać, siać panikę; 2] grozić (komuś), odgrażać się (komuś), rzucać postrach (na kogoś
 • Definicja Straszydło to 1] czupiradło, strach; 2] dziwoląg, monstrum, potwór; 3] brzydal, brzydula
 • Definicja Straż to 1] doglądanie, dozór, nadzór, opieka, pilnowanie, strzeżenie 2] gwardia, strażnicy, warta; 3] eskorta, konwój; 4] (ogniowa) strażacy
 • Definicja Strącać to 1] spychać, zrzucać, zsuwać, zwalać; 2] odliczać, potrącać; 3] (samolot) zestrzelać; 4] chem. wytrącać
 • Definicja Strefa to obszar, teren, zona
 • Definicja Streszczać to 1] podsumowywać, reasumować, rekapitulować; 2] przedstawiać, reprezentować
 • Definicja Się Streszczać to 1] wypowiadać się zwięźle; 2] mieścić się (w czymś), zawierać się (w czymś
 • Definicja Streszczenie to podsumowanie, rekapitulacja
 • Definicja Stręczyć to 1] podsuwać, polecać, radzić, rekomendować; 2] nastręczać, raić, swatać; 3] pośredniczyć
 • Definicja Strofować to besztać, ganić, gromić, karać, karcić, napominać, upominać, zwracać uwagę (komuś
 • Definicja Stroić to 1] odziewać, ubierać; 2] ozdabiać, przybierać, przystrajać, upiększać, zdobić; 3] (fochy) czynić, robić
 • Definicja Się Stroić to 1] odziewać się, ubierać się; 2] przyozdabiać się
 • Definicja Strojny to 1] (o osobie) elegancki, wystrojony, wytworny; 2] przybrany (czymś), przystrojony; 3] (o ubraniu) ozdobny, wykwintny
 • Definicja Stromy to pochyły, przepaścisty, spadzisty, urwisty
 • Definicja Strona to 1] bok, krawędź, ściana; 2] stronica; 3] kierunek, miejsce, punkt; 4] (sporu) stronnictwo, uczestnik; 5] (zwykle w l.m.) kraj, okolica
 • Definicja Stronnictwo to partia, ugrupowanie
 • Definicja Stronniczy to jednostronny, nieobiektywny, niesprawiedliwy, subiektywny, uprzedzony, tendencyjny
 • Definicja Stronnik to entuzjasta, poplecznik, zwolennik
 • Definicja Strój to odzież, ubiór, ubranie
 • Definicja Stróż to 1] dozorca, strażnik, wartownik; 2] pot. obrońca, opiekun
 • Definicja Struga to 1] (cieczy) smużka; 2] rzeczka, strumień; 3] (światła) pasmo, promień
 • Definicja Strugać to 1] ciosać, ścinać; 2] rzeźbić, wycinać, wyrzynać; 3] (wariata) grać, udawać; 4] obierać, skrobać; 5] (drewno) heblować; 6] ostrzyć
 • Definicja Struktura to 1] budowa, konstrukcja, układ, ustrój, wzajemne powiązanie; 2] utwór, zbiór, zespół
 • Definicja Strumień to 1] potok, rzeczka, struga; 2] (cieczy) smuga, strużka
 • Definicja Strzec to 1] chronić, czuwać, dozorować, nadzorować, ochraniać, pilnować; 2] (tajemnicy) dochowywać (czegoś), przestrzegać (czegoś), uważać (na coś
 • Definicja Się Strzec to być ostrożnym, mieć się na baczności, pilnować się, unikać (kogoś a. czegoś), wystrzegać się
 • Definicja Strzecha to 1] dach słomiany, poszycie (dachu); 2] przen. chata, dom wiejski
 • Definicja Strzelać to 1] miotać pociski, otwierać ogień, wypuszczać strzały, wystrzelać; 2] zabijać (z broni palnej); 3] trzaskać, uderzać; 4] górn. eksplodować
 • Definicja Strzelisty to 1] wybujały, wysmukły; 2] (spojrzenie) patetyczny, płomienny, wzniosły
 • Definicja Strzęp to 1] kawałek, okrawek, okruch; 2] przen. (rozmowy) fragment, urywek
 • Definicja Strzyc to obcinać, podcinać, podstrzygać, równać, ścinać
 • Definicja Studio to 1] atelier, pracownia; 2] instytut, zakład
 • Definicja Studiować to 1] analizować, badać, dociekać, poznawać gruntownie; 2] przyglądać się (czemuś), sprawdzać (coś); 3] uczyć się (na wyższej uczelni
 • Definicja Studium to 1] badanie naukowe; 2] dysertacja, rozprawa naukowa, teza; 3] pracownia; 4] kursy naukowe, wyższa uczelnia; 5] nauka, studiowanie, uczenie
 • Definicja Stukać to bębnić, bić, kołatać, pukać, tłuc, wystukiwać
 • Definicja Stwarzać to 1] powoływać do życia, tworzyć; 2] produkować, robić, wytwarzać
 • Definicja Stwierdzać to 1] dawać świadectwo (czemuś), konstatować, upewniać się, ustalać, uznawać za pewne, zaświadczać; 2] oświadczać
 • Definicja Stwór to dziwoląg, monstrum, potwór, straszydło
 • Definicja Stwórca to stworzyciel, Bóg
 • Definicja Stygnąć to chłodnąć, ochładzać się, oziębiać się
 • Definicja Styk to 1] łączenie się, przyleganie, stykanie się; 2] kontakt, zetknięcie
 • Definicja Stykać to 1] dotykać (do czegoś), przykładać (coś do czegoś), przytykać (do czegoś); 2] przen. (osoby ze sobą) kontaktować (kogoś z kimś), poznawać
 • Definicja Styl to 1] fason, metoda, sposób, system, tryb; 2] charakter, rodzaj
 • Definicja Stylisko to rękojeść, uchwyt, trzon
 • Definicja Stymulacja to bodziec, impuls, pobudzenie, podnieta
 • Definicja Stymulować to pobudzać, zachęcać
 • Definicja Subiektywny to nieobiektywny, osobisty, stronniczy
 • Definicja Sublokator to lokator, podnajemca
 • Definicja Subordynacja to dyscyplina, karność, posłuszeństwo, rygor
 • Definicja Substytucja to podstawienie, zastąpienie
 • Definicja Substytut to 1] praw. zastępca; 2] namiastka, surogat
 • Definicja Subsydium to dotacja, subwencja, zasiłek pieniężny
 • Definicja Subtelny to 1] delikatny, drobny, niemasywny; 2] (np. dźwięk) lekki, łagodny, nieznaczny, słaby; 3] bystry, dokładny, szczegółowy, wnikliwy; 4] (np
 • Definicja Suchy to 1] wyschły, wyschnięty, wysuszony; 2] (np. chleb) czerstwy, nieświeży; 3] (chleb) goły, niesmarowany; 4] cierpki, niechętny, oschły; 5
 • Definicja Sugerować to nasuwać myśl, poddawać, podsuwać (coś
 • Definicja Suma to 1] rezultat, wynik (dodawania); 2] kwota, pewna ilość pieniędzy; 3] skoncentrowanie, zebranie
 • Definicja Sumienny to rzetelny, solidny, uczciwy
 • Definicja Sumować to 1] dodawać, podliczać, zliczać; 2] reasumować, uogólniać
 • Definicja Sunąć to dążyć, iść, jechać, płynąć, posuwać się, unosić się, zmierzać
 • Definicja Suplement to dodatek
 • Definicja Surowy to 1] naturalny, nieobrobiony, pierwotny; 2] (o żywności) niegotowany, niepieczony, niesmażony, świeży; 3] przen. bez ogłady, nieokrzesany
 • Definicja Suszyć to 1] odparowywać, odwadniać, osuszać, wysuszać, zasuszać; 2] pościć, zachowywać ścisły post
 • Definicja Suty to 1] bogaty, bujny, gęsty, liczny, obfity; 2] fałdzisty, luźny, szeroki; 3] dostatni, okazały, wspaniały
 • Definicja Suwać to pchać, popychać, posuwać, przeciągać, przemieszczać, przesuwać, ruszać, sunąć
 • Definicja Swawola to 1] błaznowanie, dokazywanie, figle, psoty, wybryki, wyskoki, zabawa, zbytki; 2] niekarność, niesforność, niezdyscyplinowanie, rozprzężenie
 • Definicja Swawolny to 1] figlarny, wesoły, żartobliwy; 2] psotny, urwisowaty
 • Definicja Swoboda to 1] niepodległość, niezależność, niezawisłość, suwerenność, wolność; 2] samodzielność, wolna ręka; 3] dowolność, możliwość, wybór; 4
 • Definicja Swobodny to 1] niepodległy, niezależny, niezawisły, suwerenny, wolny; 2] niezależny, samodzielny; 3] bezpośredni, naturalny, nieskrępowany
 • Definicja Swoisty to charakterystyczny, specjalny, specyficzny, typowy
 • Definicja Swojski to 1] krajowy, miejscowy, ojczysty, rodzimy, rodzinny, własny; 2] codzienny, domowy, powszedni, zwyczajny; 3] (o zwierzętach) domowy
 • Definicja Sygnalizować to dawać znać, donosić, informować, komunikować, obwieszczać, oświadczać, oznajmiać, podawać do wiadomości, powiadamiać, zapowiadać
 • Definicja Sygnał to 1] alarm, gong, hasło, larum, pobudka, znak; 2] drogowskaz, semafor, strzałka
 • Definicja Sylwetka to figura, kształt
 • Definicja Symboliczny to 1] alegoryczny, emblematyczny, metaforyczny, przenośny; 2] przen. mikroskopijny, nieznaczny, nikły, znikomy
 • Definicja Symetria to regularność, równomierność, równowaga, rytmiczność
 • Definicja Sympatia to 1] afekt, pociąg (do kogoś), przywiązanie, skłonność; 2] ukochana, ukochany
 • Definicja Sympatyczny to 1] miły, pociągający, przyjemny, ujmujący, wdzięczny; 2] przychylny, życzliwy
 • Definicja Sympozjum to konferencja, narada, zebranie, zjazd
 • Definicja Symptom to objaw, oznaka, przejaw, wyraz
 • Definicja Symulować to fingować (coś), grać komedię, pozorować (coś), pozować (na coś a. kogoś), stwarzać fałszywe pozory, udawać, zmyślać
 • Definicja Synonim to jęz. wyraz bliskoznaczny
 • Definicja Syntetyczny to 1] całościowy, łączący, scalający, uogólniający; 2] chem. sztuczny
 • Definicja Synteza to 1] łączenie, poznanie całościowe; 2] esencja, istota, kwintesencja, sedno
 • Definicja Sypać to 1] ciskać, posypywać, przesypywać, rozsiewać, rzucać, siać, wsypywać; 2] mieć hojną rękę, rozrzucać garściami, szafować, szastać, trwonić
 • Definicja Się Sypać to 1] obsuwać się, odpadać, osuwać się, spadać; 2] napierać, (masowo) napływać, pojawiać się; 3] kruszyć się, niszczeć, rozpadać się; 4] środ
 • Definicja Sypki to miałki, drobnoziarnisty, drobny
 • Definicja System to 1] całość, układ; 2] ordynacja, procedura, przepisy, reguły, zasady; 3] metoda, polityka, sposób, strategia, styl, taktyka, tryb; 4
 • Definicja Szczuć to buntować, judzić, podburzać, podjudzać, podżegać
 • Definicja Systematyczny to 1] metodyczny, planowy, porządny, programowy, uporządkowany; 2] miarowy, regularny, rytmiczny; 3] dokładny, pedantyczny, skrupulatny
 • Definicja Systematyka to klasyfikacja, klasyfikowanie, podział
 • Definicja Systematyzować to klasyfikować, porządkować, segregować, układać
 • Definicja Sytuacja to kontekst, okoliczności, położenie, stan rzeczy, układ, warunki
 • Definicja Syty to 1] najedzony, nasycony; 2] posilny, treściwy
 • Definicja Szablon to 1] wzornik; 2] przen. wzorzec (postępowania); 3] (językowy) model, sztampa
 • Definicja Szablonowy to banalny, oklepany, przeciętny, stereotypowy, wytarty, wyświechtany
 • Definicja Szacować to oceniać, określać wartość, taksować, wartościować, wyceniać
 • Definicja Szacunek to 1] cześć, hołd, kult, poszanowanie, poważanie, respekt, uwielbienie, uznanie; 2] kwalifikacja, ocena, oszacowanie, punktacja, taksacja
 • Definicja Szacunkowy to 1] kwalifikacyjny, obliczeniowy, taksacyjny, wyceniający; 2] (np. dane) niedokładny, przybliżony
 • Definicja Szafować to rozdawać, rozrzucać, trwonić
 • Definicja Szaleć to 1] pot. fiksować, wariować, wściekać się; 2] (za kimś a. czymś) bardzo lubić, uwielbiać; 3] (o zjawiskach przyrody) przen. grasować
 • Definicja Szalenie to bardzo, głęboko, gwałtownie, mocno, namiętnie, niesłychanie, niewymownie, niezmiernie, niezwykle, ogromnie, przen. potwornie, potężnie
 • Definicja Szkaradny to 1] brzydki, odpychający, odrażający, szpetny, wstrętny; 2] niegodziwy, nieszczery, nieuczciwy, podły; 3] dający się we znaki, dokuczliwy
 • Definicja Szalony to 1] niepoczytalny, obłąkany, obłędny, pomieszany; 2] nieobliczalny, obłąkańczy, szaleńczy, wariacki; 3] (zabawa) hulaszczy, rozhukany; 4
 • Definicja Szał to 1] furia, obłęd; 2] gniew, pasja, podniecenie, wściekłość, złość; 3] ferwor, mania, ogień, zapał, zapamiętanie
 • Definicja Szanować to 1] cenić, czcić, darzyć szacunkiem, odnosić się (do czegoś a. kogoś) z szacunkiem, otaczać czcią, respektować; 2] chronić, dbać (o coś
 • Definicja Się Szanować to 1] dbać o dobrą opinię; 2] dbać o siebie, oszczędzać się, uważać na siebie
 • Definicja Szanowny to czcigodny, dostojny, godny szacunku, majestatyczny, szlachetny
 • Definicja Szansa to możliwość, okazja, prawdopodobieństwo, sposobność
 • Definicja Szargać to 1] brudzić, brukać, kalać, walać, zanieczyszczać; 2] niszczyć, poniewierać; 3] (np. opinię) bezcześcić, obrażać, przynosić ujmę, wyrażać
 • Definicja Szarlatan to 1] lekarz oszust, znachor; 2] daw. kuglarz, magik
 • Definicja Szarmancki to dworny, elegancki, grzeczny, pełen galanterii, uprzejmy
 • Definicja Szperać to grzebać, penetrować, plądrować, poszukiwać (czegoś), przerzucać, przeszukiwać (coś), przetrząsać, szukać
 • Definicja Szarpać to 1] ciągnąć, pociągać, poruszać, potrząsać, targać, tarmosić, trząść; 2] przen. dokuczać, dolegać, dręczyć; 3] przen. atakować, krytykować
 • Definicja Się Szarpać to 1] mocować się, szamotać się, wyrywać się; 2] przen. gryźć się, martwić się, niepokoić się, odczuwać wewnętrzną rozterkę; 3] przen. borykać
 • Definicja Szarpanina to 1] mocowanie się, szamotanie się, szarpanie się, wyrywanie się (komuś); 2] przen. borykanie się, rozterka wewnętrzna, walka z
 • Definicja Szary to 1] ciemnosiwy, popielaty; 2] (o ludziach) mało znaczący, przeciętny, zwykły; 3] jednostajny, mało urozmaicony, nieciekawy; 4] (np. życie
 • Definicja Szarzyzna to 1] szarość, szary kolor; 2] przen. banał, bezbarwność, codzienność, jednostajność, monotonia, nuda, pospolitość, prozaiczność, przeciętność
 • Definicja Szarża to 1] atak, natarcie, uderzenie (oddziału kawalerii); 2] pot. ranga, stopień (w wojsku
 • Definicja Szarżować to 1] atakować, nacierać, uderzać; 2] brawurować, przesadzać
 • Definicja Szastać to 1] poruszać, przesuwać, stukać, szeleścić, trzaskać; 2] pot. marnować, przepuszczać, rozrzucać, trwonić szatan antychryst, belzebub, bies
 • Definicja Szatański to 1] czartowski, czortowski, diabelski; 2] niebezpieczny, zły; 3] przen. zjadliwy, złośliwy
 • Definicja Szczebel to 1] (drabiny) drążek, listwa, pręt; 2] schodek, stopień; 3] przen. etap, faza, poziom, stadium, stopień
 • Definicja Szczebiotać to 1] (o ptakach) świergotać, śpiewać; 2] (o dzieciach) paplać, trajkotać
 • Definicja Szczególny to 1] charakterystyczny, specjalny, specyficzny, swoisty; 2] jedyny w swoim rodzaju, niezwykły, wyjątkowy
 • Definicja Szczegół to 1] element, fakt, składnik; 2] okoliczność, wydarzenie; 3] drobiazg, drobnostka; 4] część składowa, detal
 • Definicja Szczegółowy to dokładny, drobiazgowy, pedantyczny, skrupulatny, wnikający w szczegóły, wyczerpujący
 • Definicja Szczelina to pęknięcie, rysa, szpara
 • Definicja Szczery to 1] niefałszywy, niekłamany, nieobłudny, nieskryty, nieudawany, otwarty, prawdziwy, płynący z serca, rzeczywisty; 2] czysty, jednolity; 3
 • Definicja Szczędzić to oszczędzać, skąpić, żałować
 • Definicja Szczęk to brzęk, chrzęst, łoskot, trzask
 • Definicja Się Szczęścić to dziać się szczęśliwie, dobrze iść, dobrze się układać, powodzić się, udawać się, wieść się
 • Definicja Szczęście to 1] dola, fortuna, los; 2] łaska losu, pomyślność, pomyślny los, powodzenie, uśmiech losu; 3] idylla, radość, sielanka, szczęśliwość
 • Definicja Szczęśliwy to 1] rozradowany, uszczęśliwiony, wniebowzięty, zadowolony; 2] dogodny, pomyślny, sprzyjający, udany
 • Definicja Szczodry to 1] hojny, nieskąpy, szczodrobliwy; 2] bogaty, liczny, obfity
 • Definicja Szczupły to 1] chudy, cienki, niegruby, smukły, śmigły, wysmukły; 2] drobny, mały, mierny, niepokaźny, niewielki, nieznaczny, nikły, ograniczony
 • Definicja Się Szczycić to 1] być dumnym (z kogoś a. czegoś), chełpić się (czymś), chlubić się, obnosić się (z czymś), popisywać się, pysznić się; 2] odznaczać się
 • Definicja Szczypta to 1] kruszyna, krztyna, ociupinka, odrobina, okruch, okruszyna, ździebełko; 2] przen. iskierka, płomyk, promyk, przebłysk
 • Definicja Szczyt to 1] czubek, wierzchołek; 2] przen. najwyższy stopień, punkt kulminacyjny
 • Definicja Szczytowy to 1] kulminacyjny, najwyższy; 2] główny, najważniejszy
 • Definicja Szef to dowódca, kierownik, naczelnik, przełożony, zwierzchnik
 • Definicja Szeroki to 1] rozległy, rozłożysty; 2] przen. daleki; 3] różnorodny, wielostronny, wszechstronny; 4] (ruch) energiczny, zamaszysty; 5] przen. hojny
 • Definicja Szerzyć to 1] głosić, krzewić, popularyzować, rozpowszechniać, rozszerzać, upowszechniać; 2] przen. rozprzestrzeniać, rozsiewać, roztaczać, siać
 • Definicja Się Szerzyć to 1] rozchodzić się, rozciągać się, rozpowszechniać się, wchodzić w modę, wchodzić w zwyczaj, zataczać coraz szersze kręgi; 2] ogarniać
 • Definicja Szkic to 1] plan, projekt, zarys; 2] krótkie opowiadanie, nowelka, obrazek; 3] rysunek; 4] (literacki) rozprawka, studium
 • Definicja Szkodliwy to 1] morderczy, niebezpieczny, zabójczy, zgubny, zły; 2] demoralizujący, gorszący, negatywny, ujemny
 • Definicja Szkodnik to 1] burzyciel, dewastator, dywersant, niszczyciel, sabotażysta; 2] demoralizator, gorszyciel
 • Definicja Szkodzić to 1] wyrządzać szkodę; 2] przeszkadzać
 • Definicja Szkolić to dokształcać, doszkalać, douczać, instruować, uczyć
 • Definicja Szkoła to 1] szkółka, uczelnia, zakład naukowy; 2] szt. kierunek; 3] grupa (artystów, uczonych); 4] metoda, sposób; 5] warsztat, wyszkolenie
 • Definicja Szlachetny to 1] bezinteresowny, jasny, prawy, rycerski, sprawiedliwy, szczytny, świetlany, wielkoduszny, wspaniałomyślny, wzniosły; 2] wyborowy
 • Definicja Szmer to szelest, szum
 • Definicja Szokować to razić, wstrząsać, zaskakiwać
 • Definicja Szorować to 1] czyścić, myć, pucować; 2] ocierać się, trzeć się; 3] pot. czmychać, pierzchać, pryskać, uciekać, umykać, wynosić się, zmiatać
 • Definicja Szorstki to 1] chropawy, ostry, twardy; 2] gburowaty, niedelikatny, opryskliwy, oschły, przykry (w obejściu), suchy
 • Definicja Szpara to otwór, rozpadlina, rysa, szczelina
 • Definicja Sztuczka to 1] fortel, chwyt, podstęp, sprawka, trick, wybieg; 2] figiel, psikus
 • Definicja Sztuczny to 1] fałszywy, nieprawdziwy, sfabrykowany; 2] karykaturalny, nienaturalny, nieszczery, pozorny, rzekomy, udany, wymuszony
 • Definicja Sztuka to 1] artyzm, twórczość; 2] utwór dramatyczny, utwór sceniczny; 3] biegłość, kunszt, mistrzostwo, talent, umiejętność; 4] istota, sedno
 • Definicja Sztukmistrz to 1] akrobata, cyrkowiec; 2] kuglarz, magik
 • Definicja Szturm to atak, natarcie, ofensywa, uderzenie
 • Definicja Sztywnieć to cierpnąć, drętwieć, grabieć, kostnieć, martwieć, twardnieć
 • Definicja Sztywny to 1] nieelastyczny, nieruchomy, twardy; 2] przen. nienaruszalny, niezmienny, stały, ustalony; 3] (np. ręka) bezwładny, drętwy, skostniały
 • Definicja Szukać to 1] poszukiwać, przeszukiwać, szperać; 2] dążyć (do czegoś
 • Definicja Szum to 1] hałas, odgłos, szelest, szmer; 2] przen. chaos, rozgardiasz, zamęt, zamieszanie; 3] przen. niezadowolenie, oburzenie, szemranie
 • Definicja Szybki to 1] błyskawiczny, chybki, chyży, prędki, rączy, rwący, wartki; 2] natychmiastowy, niezwłoczny, raptowny, rychły, skory
 • Definicja Szybkość to 1] bystrość, chyżość, pośpiech, prędkość, żwawość; 2] tempo
 • Definicja Szybować to przen. fruwać, latać, lecieć, płynąć, posuwać się, unosić się
 • Definicja Szyderczy to drwiący, ironiczny, jadowity, sardoniczny, sarkastyczny, uszczypliwy, zgryźliwy, zjadliwy, złośliwy
 • Definicja Szykanować to dręczyć, gnębić, maltretować, prześladować, tyranizować
 • Definicja Szykować to mobilizować, przygotowywać, przyrządzać, przysposabiać
 • Definicja Się Szykować to 1] mobilizować się, przygotowywać się, sposobić się, zbierać się (do czegoś); 2] czaić się, czatować, czyhać, dybać, godzić, nastawać
 • Definicja Szykowny to elegancki, wykwintny, wytworny ś
 • Definicja Ścisły to 1] gęsty, spoisty, zbity, zwarty; 2] przen. bliski, poufały, przyjacielski, serdeczny, zaprzyjaźniony, zażyły, zżyty; 3] (np. związki
 • Definicja Się Ścierać to 1] niszczyć się, zacierać się, zdzierać się, zużywać się; 2] przen. potykać się (z kimś), toczyć walkę, walczyć; 3] (o poglądach) być
 • Definicja Ścierać to 1] usuwać, wycierać, zdzierać; 2] oczyszczać, zbierać; 3] kruszyć, rozdrabniać; 4] (drewno na deski) piłować, trzeć; 5] przen. niszczyć
 • Definicja Ślad to 1] odcisk, trop; 2] pamiątka, pozostałość, reszta; 3] mała ilość
 • Definicja Ścigać to 1] gonić; 2] poszukiwać; 3] piętnować, tępić
 • Definicja Światopogląd to ideologia, kredo, poglądy, postawa, przekonania, zapatrywania, zasady
 • Definicja Światły to cywilizowany, edukowany, inteligentny, kulturalny, oświecony, rozumny, uczony, wykształcony
 • Definicja Świat to 1] glob ziemski, ziemia; 2] planeta; 3] kosmos, wszechświat; 4] otoczenie; 5] kraj, okolica, region; 6] dalekie strony, obce strony; 7
 • Definicja Świadomy to 1] przytomny, uświadomiony, wiedzący; 2] celowy, rozmyślny, umyślny, zamierzony
 • Definicja Świadectwo to 1] certyfikat, dokument, zaświadczenie; 2] potwierdzenie, stwierdzenie
 • Definicja Świadczyć to 1] dawać świadectwo, składać zeznania, zeznawać; 2] być dowodem (czegoś), dowodzić (czegoś); 3] udzielać (czegoś), wyświadczać usługi
 • Definicja Środowisko to otoczenie
 • Definicja Środek to 1] centrum, ognisko, punkt centralny; 2] wewnętrzna część, wnętrze; 3] antidotum, lekarstwo, narzędzie, odtrutka, pomoc, ratunek; 7] lek
 • Definicja Śnieżyca to burza śnieżna, zadymka, zamieć, zawieja, zawierucha śnieżna
 • Definicja Śmigły to chybki, lekki, rączy, zgrabny, zręczny, zwinny, zwrotny
 • Definicja Śmieszyć to bawić, rozbawiać, rozśmieszać, rozweselać, wprawiać w dobry humor
 • Definicja Śmiertelny to 1] doczesny, przemijający; 2] jadowity, śmiercionośny, trujący, zabójczy; 3] (wróg) nieprzejednany, nieubłagany, zacięty; 4] ogromny
 • Definicja Się Śmiać to 1] chichotać, rechotać, zanosić się śmiechem; 2] drwić, kpić, nabijać się, naśmiewać się, wyśmiewać się
 • Definicja Śliski to 1] gładki, wyfroterowany, wypolerowany, wyślizgany; 2] przen. niebezpieczny, trudny, zdradliwy
 • Definicja Śledzić to 1] chodzić (za kimś), pilnować, podpatrywać, szpiclować, szpiegować, tropić; 2] przyglądać się (czemuś), przypatrywać się (czemuś
 • Definicja Śmieszny to cudaczny, dziwaczny, groteskowy, komiczny, pocieszny, ucieszny, wesoły, zabawny
 • Definicja Śmiały to 1] dzielny, mężny, nieustraszony, odważny; 2] pewny siebie, rezolutny; 3] energiczny, pełen rozmachu, zamaszysty
 • Definicja Ślubować to uroczyście) obiecywać, przyrzekać, przysięgać
 • Definicja Śliczny to 1] cudny, cudowny, czarujący, efektowny, ładny, malowniczy, piękny, prześliczny, uroczy, urzekający; 2] przystojny, urodziwy
 • Definicja Świąteczny to 1] niedzielny, odświętny; 2] ceremonialny, dostojny, galowy, podniosły, solenny, uroczysty
 • Definicja Świństwo to 1] draństwo, łajdactwo, niegodziwość, nikczemność, podłość; 2] pot. niesmaczna potrawa, obrzydlistwo; 3] pot. lichota, marnota, tandeta t
 • Definicja Święty to 1] bogobojny, nabożny, świątobliwy; 2] przen. nienaruszony, nietykalny; 3] przen. (prawda) prawdziwy, rzeczywisty, słuszny; 4] bardzo dobry
 • Definicja Świętoszek to bigot, dewot, fałszywy nabożniś, faryzeusz, hipokryta, obłudnik
 • Definicja Świeży to 1] najnowszy, niedawny, ostatni; 2] czysty, nieużywany; 3] (cera) młody, rumiany, zdrowy
 • Definicja Świetny to 1] doskonały, przepyszny, pyszny, wspaniały, wyborny, wyśmienity, znakomity; 2] okazały
 • Definicja Ściągać to 1] ciągnąć (w dół), zdejmować, zrzucać, zwlekać, zwłóczyć; 2] sprowadzać, wzywać; 3] (np. ubranie) rozbierać się, zdejmować; 4] (należności
 • Definicja Sadyba to 1] siedlisko, siedziba; 2] miejsce zamieszkane, osada, osiedle

Słowa bliskoznaczne, synonimy

Lista słów podobnych. Wszystkie synonimy do wyrazów. Słownik wszystkich synonimów.

Synonim Sadyba, Ściągać, Świetny, Świeży, Świętoszek, Święty, Świństwo, Świąteczny, Śliczny, Ślubować, Śmiały, Śmieszny, Śledzić, Śliski, Śmiać Się, Śmiertelny podobny wyraz.

Słowo bliskoznaczny do Sadyba, Ściągać, Świetny, Świeży, Świętoszek, Święty synonimy.