Objaw co znaczy orator

wzrok) osłabiony, przytępiony, słaby, wadliwy; 1 co znaczy ożywiony krzyżówka ożywienie co to jest.

objaw orator krzyżówka co to jest

Wszystkie synonimy, wyrazy podobne na O

 • Ranking Objaw Porównanie oznaka, przejaw, symptom co znaczy
 • Co lepsze Orator Dlaczego krasomówca, mówca krzyżówka
 • Czy warto Obsesja Jak lepiej 1] uraz; 2] mania, idée fixe, opętanie co to jest
 • Opinie forum Oczerniać Kiedy obgadywać, obmawiać, szkalować słownik
 • Najlepszy Operatywny Od czego zależy efektywny, skuteczny, sprawny czym jest
 • Porównaj Obcesowy Na czym polega bezceremonialny, bezczelny, gwałtowny, nachalny, natarczywy, zuchwały co oznacza
 • Wyniki Oczyszczać Różnice 1] czyścić, filtrować, (np. cukier) rafinować; 2] przen. rehabilitować, usprawiedliwiać tłumaczenie
 • Zastosowanie Odmowa Wady i zalety niezgodzenie się, odpowiedź odmowna, odprawa, odrzucenie, sprzeciw przykłady
 • Ranking Obalać Podobieństwa 1] powalać, przewracać; 2] doprowadzać do upadku, powodować upadek, pozbawiać władzy, strącać; 3] (np. argumenty) odpierać, podważać; 4 definicja
 • Co lepsze Obarczać Czemu 1] obciążać, obładowywać; 2] (np. zadaniem) nałożyć (coś na kogoś), zlecać (komuś coś); 3] przen. (np. odpowiedzialnością) czynić encyklopedia
 • Czy warto Obawa Co gorsze bojaźń, lęk, niepewność, niepokój, przerażenie, przestrach, strach, trwoga obawiać się bać się, czuć obawę, lękać się, niepokoić się jak działa
 • Opinie forum Obchodzić Porównaj 1] okrążać (kogoś a. coś), omijać, wymijać, zachodzić z innej strony; 2] dokonywać inspekcji, lustrować, przeglądać; 3] przen. (np czy jest
 • Najlepszy Się Obchodzić Porównanie 1] obchodzić siebie wzajemnie, omijać się, unikać; 2] odnosić się (do kogoś a. czegoś), postępować (z kimś a. z czymś), traktować; 3] (np pojęcie
 • Porównaj Obchód Dlaczego 1] inspekcja, kontrola; 2] święto, uroczystość wyjaśnienie
 • Wyniki Obciążać Jak lepiej 1] obarczać, obładowywać; 2] nakładać obowiązek, obarczać (czymś), zlecać wykonanie (czegoś); 3] czynić odpowiedzialnym, narzucać (komuś opis
 • Zastosowanie L Obciążenie Kiedy balast, brzemię, ciężar; 2] dług, zadłużenie, zaległość, zobowiązanie informacje
 • Ranking Obcować Od czego zależy przebywać (z kimś a. czymś), przestawać (z kimś a. czymś), utrzymywać (bliskie) stosunki znaczenie
 • Co lepsze Obcy Na czym polega 1] cudzy; 2] imigracyjny, napływowy, przyjezdny, zamiejscowy; 3] cudzoziemski, obcokrajowy, zagraniczny; 4] obcojęzyczny; 5] nieznajomy co znaczy
 • Czy warto Obdarzać Różnice 1] dawać, obdarowywać, ofiarowywać; 2] wyposażać krzyżówka
 • Opinie forum Obdzierać Wady i zalety 1] obnażać, ściągać, zdrapywać, zdzierać, zrywać; 2] obnażać, odsłaniać, ogołacać; 3] (np. ze złudzeń) odbierać, odzierać, pozbawiać co to jest
 • Najlepszy Obecnie Podobieństwa bieżąco, dzisiaj, dziś, na bieżąco, teraz, tymczasem, w chwili obecnej, w tej chwili, w tym momencie słownik
 • Porównaj Obejmować Czemu 1] otaczać ramionami, ściskać; 2] (spojrzeniem) ogarniać, otaczać; 3] przen. podejmować się (czegoś), przejmować (coś) (np. prowadzenie czym jest
 • Wyniki Obelga Co gorsze afront, dyshonor, obraza, potwarz, zniewaga, znieważenie co oznacza
 • Zastosowanie Obelżywy Porównaj haniebny, hańbiący, obrażający, obraźliwy, oszczerczy, ubliżający, uwłaczający, zelżywy tłumaczenie
 • Ranking Obezwładniać Porównanie 1] pokonywać, poskramiać, unieszkodliwiać,; 2] przen. paraliżować przykłady
 • Co lepsze Obfitość Dlaczego bogactwo, dostatek, mnóstwo definicja
 • Czy warto Obfitować Jak lepiej być zasobnym (w coś), opływać (w coś), roić się (od czegoś encyklopedia
 • Opinie forum Obfity Kiedy bogaty, bujny, dostatni, hojny, huczny, liczny, suty jak działa
 • Najlepszy Obgadywać Od czego zależy pot. obmawiać, obszczekiwać, oczerniać, szkalować czy jest
 • Porównaj Obiecywać Na czym polega dawać słowo, przyrzekać, zobowiązywać się pojęcie
 • Wyniki Obieg Różnice 1] cyrkulacja, krążenie; 2] obrót, okrążenie czegoś wyjaśnienie
 • Zastosowanie Obiegać Wady i zalety 1] przebiegać, przemierzać; 2] (np. o plotkach) rozchodzić się, rozprzestrzeniać się, szerzyć się; 3] (np. o planetach) okrążać opis
 • Ranking Obiekcja Podobieństwa zwykle w l.m.) sprzeciw, wątpliwości, zastrzeżenia informacje
 • Co lepsze Obiekt Czemu 1] przedmiot, rzecz; 2] budynek, zespół budynków znaczenie
 • Czy warto Obiektywny Co gorsze bez uprzedzeń, bezstronny, neutralny, nieuprzedzony, sprawiedliwy co znaczy
 • Opinie forum Obierać Porównaj 1] skrawać, zdejmować łupiny, zrzynać; 2] oczyszczać, zbierać (np. owoce z drzewa), zdejmować; 3] pot. (z czegoś) obdzierać, obrabowywać krzyżówka
 • Najlepszy Obietnica Porównanie przyrzeczenie, zapewnienie co to jest
 • Porównaj Obieżyświat Dlaczego pot. łazęga, łazik, powsinoga, włóczęga, włóczykij, wszędobylski słownik
 • Wyniki Obijać Jak lepiej 1] obtłukiwać, obtrącać; 2] obciągać, pokrywać; 3] bić, chłostać, tłuc czym jest
 • Zastosowanie Się Obijać Kiedy 1] obtłukiwać się; 2] pot. bumelować, leniuchować, próżnować, wałęsać się, zbijać bąki co oznacza
 • Ranking Objaśniać Od czego zależy 1] informować, oświecać, tłumaczyć, wyjaśniać; 2] daw. iluminować, oświetlać, rozjaśniać tłumaczenie
 • Co lepsze Objawiać Na czym polega dawać poznać, demonstrować, manifestować, okazywać, przejawiać, ukazywać, uwidaczniać, uzewnętrzniać, wyrażać przykłady
 • Czy warto Objeżdżać Różnice 1] okrążać, omijać, przejeżdżać obok (czegoś); 2] odwiedzać, zwiedzać; 3] posp. kląć, krzyczeć (na kogoś), łajać (kogoś), urągać (komuś definicja
 • Opinie forum Oblatywać Wady i zalety 1] okrążać (w locie), przelatywać naokoło; 2] (samolot) wypróbowywać; 3] (o plotce) obiegać, rozpowszechniać, rozszerzać się; 4] przen encyklopedia
 • Najlepszy Oblegać Podobieństwa 1] okrążać, otaczać (np. wojskiem); 2] obstępować, otaczać jak działa
 • Porównaj Oblewać Czemu 1] moczyć, polewać, zalewać; 2] pot. (egzamin) nie zdawać, zawalać; 3] pokrywać, powlekać; 4] (o wodzie) otaczać czy jest
 • Wyniki Obliczać Co gorsze 1] pot. liczyć, rachować, rozliczać, wyliczać; 2] (coś na ileś) oceniać, określać w przybliżeniu, szacować; 3] brać pod uwagę, planować pojęcie
 • Zastosowanie Się Obławiać Porównaj pot. dużo zarabiać, dużo zyskiwać, robić dobre interesy, wzbogacać się wyjaśnienie
 • Ranking Obłazić Porównanie 1] odbarwiać się, ścierać się, wycierać się; 2] oblegać, obsiadać, obstępować, opadać, okrążać, otaczać opis
 • Co lepsze Obłąkany Dlaczego 1] dotknięty obłędem, psychicznie chory, umysłowo chory; 2] przen. nieprzytomny, obłąkańczy, obłędny, szaleńczy, szalony, wariacki informacje
 • Czy warto Obłęd Jak lepiej choroba psychiczna, obłąkanie, pomieszanie zmysłów, schizofreniam szał, szaleństwo znaczenie
 • Opinie forum Obłuda Kiedy fałsz, fałszywość, faryzeizm, faryzeuszostwo, hipokryzja, udawanie co znaczy
 • Najlepszy Obłudny Od czego zależy dwulicowy, fałszywy, kłamliwy, nieszczery, udany, zakłamany krzyżówka
 • Porównaj Obmawiać Na czym polega obgadywać, obrabiać, obsmarowywać, obszczekiwać, plotkować, zniesławiać, źle mówić (o kimś co to jest
 • Wyniki Obmowa Różnice kalumnia, oszczerstwo, plotki, potwarz, zniesławienie słownik
 • Zastosowanie Obnażać Wady i zalety 1] (ciało) rozbierać do naga; 2] (np. głowę) odkrywać, odsłaniać, ogałacać (z czegoś czym jest
 • Ranking Obnażony Podobieństwa bez ubrania, goły, nagi, nieubrany, rozebrany, roznegliżowany co oznacza
 • Co lepsze Oddźwięk Czemu 1] echo, odgłos, refleks, rezonans; 2] przen. odpowiedź, odzew, reakcja tłumaczenie
 • Czy warto Obniżać Co gorsze 1] opuszczać, ściągać, zdejmować, zniżać, zsuwać; 2] przen. ograniczać, osłabiać, pomniejszać, redukować, skracać, uszczuplać, zmniejszać przykłady
 • Opinie forum Się Obnosić Porównaj afiszować się, chełpić się, chwalić się, demonstrować (coś), (z czymś) popisywać się definicja
 • Najlepszy Obojętny Porównanie 1] apatyczny, nieczuły, niewrażliwy, zimny; 2] błahy, nieistotny, nieważny; 3] bez wyrazu, bezpłciowy, niecharakterystyczny, nijaki; 4 encyklopedia
 • Porównaj Obok Dlaczego 1] niedaleko, w pobliżu; 2] oprócz, poza jak działa
 • Wyniki Obopólny Jak lepiej obustronny, wspólny, wzajemny czy jest
 • Zastosowanie Obowiązek Kiedy 1] powinność, zobowiązanie; 2] obowiązki; 3] daw. posada, praca (np. służącej), służba pojęcie
 • Ranking Obowiązkowy Od czego zależy 1] obowiązujący; 2] gorliwy, solidny, sumienny wyjaśnienie
 • Co lepsze Obóz Na czym polega 1] obozowisko; 2] odłam, stronnictwo, ugrupowanie; 3] łagier, obóz koncentracyjny, obóz pracy przymusowej, obóz zagłady opis
 • Czy warto Obracać Różnice 1] okręcać, poruszać w koło; 2] (kapitałem) operować; 3] kierować, orientować, układać, ustawiać; 4] brać, poświęcać, przeznaczać informacje
 • Opinie forum Oczywisty Wady i zalety bezsporny, bijący w oczy, jaskrawy, jawny, namacalny, niewątpliwy, otwarty, rzucający się w oczy, widoczny, wyraźny znaczenie
 • Najlepszy Się Obracać Podobieństwa 1] kręcić się, okręcać się, robić obrót, wirować; 2] przekręcać się, zwracać się; 3] przekształcać się, zmieniać się; 4] (o ludziach) bywać co znaczy
 • Porównaj Obradować Czemu konferować, naradzać się, radzić krzyżówka
 • Wyniki Obrady Co gorsze debata, dyskusja, narada, omawianie, radzenie (nad czymś co to jest
 • Zastosowanie Obraz Porównaj 1] podobizna, wizerunek; 2] malowidło, płótno; 3] przen. objaw, ucieleśnienie, uzewnętrznienie, wzór (czegoś); 4] krajobraz, scena, widok słownik
 • Ranking Obraza Porównanie 1] obrażanie, znieważenie; 2] przen. afront, dyshonor, obelga, policzek, zniewaga czym jest
 • Co lepsze Obrazowy Dlaczego plastyczny, poglądowy, wyrazisty co oznacza
 • Czy warto Obraźliwy Jak lepiej 1] obelżywy, obrażający, ubliżający; 2] przeczulony, skłonny do obrażania się obrażać ubliżać (komuś), uchybiać, urażać, uwłaczać tłumaczenie
 • Opinie forum Obręb Kiedy 1] obszar, teren, zasięg; 2] przen. dziedzina, sfera, zakres, zasięg; 3] (np. tkaniny) brzeg, brzeżek, obrębek przykłady
 • Najlepszy Obrona Od czego zależy 1] bronienie, bronienie się, defensywa, odpieranie napaści, odpór; 2] ochrona, osłona; 3] ujmowanie się, wstawienie się (za kimś a. za definicja
 • Porównaj Obronny Na czym polega 1] ochronny; 2] defensywny; 3] forteczny, obwarowany, ufortyfikowany, warowny obrońca przen. adwokat, opiekun, orędownik, rzecznik encyklopedia
 • Wyniki Obrotny Różnice 1] ruchliwy, szybki, zręczny, zwinny; 2] przen. (język) złośliwy; 3] pot. przedsiębiorczy, sprytny, zapobiegliwy, zaradny jak działa
 • Zastosowanie obróconym (na coś); 2 Wady i zalety 1] (o pieniądzach) być wydawanym, rozchodzić się; 22] wchodzić, wsuwać się, zagłębiać się czy jest
 • Ranking Obrót Podobieństwa 1] ruch, zwrot; 2] (np. sprawy) przebieg, tok, zmiana kierunku; 3] ekon. handel, kupno i sprzedaż, ruch, wymiana towarowa pojęcie
 • Co lepsze Obrzęd Czemu ceremonia, obrządek, rytuał, uroczystość wyjaśnienie
 • Czy warto Obrzydliwy Co gorsze 1] odrażający, wstrętny; 2] brzydki, ohydny opis
 • Opinie forum Obrzydzenie Porównaj abominacja, odraza, wstręt informacje
 • Najlepszy Obsada Porównanie 1] obsadzenie, powierzenie komuś (roli, stanowiska); 2] obsługa, personel, załoga; 3] techn. oprawa, trzonek, uchwyt znaczenie
 • Porównaj Obsadzać Dlaczego 1] oprawiać, osadzać (w czymś), wsadzać (na coś); 2] (np. pracownika) lokować, umieszczać, zatrudniać; 3] wojsk. okupować, zajmować pozycje co znaczy
 • Wyniki Obserwować Jak lepiej 1] badać, przyglądać się, śledzić; 2] dostrzegać, widzieć, zauważać krzyżówka
 • Zastosowanie Obskakiwać Kiedy 1] obstępować, okrążać, osaczać; 2] oblatywać; 3] latać wokół; 4] nadskakiwać, usługiwać co to jest
 • Ranking Obsypywać Od czego zależy 1] posypywać, zasypywać, zsypywać; 2] (np. kamieniami) obrzucać, ostrzeliwać, zasypywać; 3] przen. obdarowywać (hojnie), obdarzać; 4 słownik
 • Co lepsze Obszar Na czym polega 1] pas, przestrzeń, strefa, teren, terytorium; 2] przen. dział, dziedzina, pole, sfera czym jest
 • Czy warto Obszerny Różnice 1] duży, przestronny, rozległy, wielki; 2] (np. tekst) długi, szczegółowy, wyczerpujący; 3] (np. plan) dalekosiężny, na wielką skalę co oznacza
 • Opinie forum Obszukiwać Wady i zalety przeglądać, rewidować, sprawdzać tłumaczenie
 • Najlepszy Obumierać Podobieństwa 1] zamierać; 2] wygasać, zanikać przykłady
 • Porównaj Się Oburzać Czemu irytować się, gniewać się, gorszyć się, obruszać się, wzburzać się, zżymać się definicja
 • Wyniki Obwieszczenie Co gorsze 1] doniesienie, ogłoszenie, oznajmienie, rozgłoszenie, zakomunikowanie, zapowiedzenie, zawiadomienie; 2] anons, komunikat, ogłoszenie encyklopedia
 • Zastosowanie Obwiniać Porównaj oskarżać, przypisywać (komuś) winę, uznawać za winnego, wytykać, zarzucać (coś komuś), zrzucać winę (na kogoś a. coś jak działa
 • Ranking Obwoływać Porównanie 1] mianować, ogłaszać (kimś), wybierać; 2] uznawać publicznie (za kogoś a. coś czy jest
 • Co lepsze Obwód Dlaczego okręg, rejon pojęcie
 • Czy warto Obyczaj Jak lepiej 1] tradycja, zwyczaj (np. ludowy, świąteczny); 2] nawyk, przyzwyczajenie, zwyczaj wyjaśnienie
 • Opinie forum Się Obywać Kiedy 1] (bez czegoś) obchodzić się, radzić sobie; 2] (czymś) odmawiać sobie, ograniczać się, poprzestawać (na czymś opis
 • Najlepszy Ocalać Od czego zależy ratować, wybawiać, wydobywać z niebezpieczeństwa, zachowywać przy życiu, zachowywać od zguby informacje
 • Porównaj Ocalenie Na czym polega ratunek, wybawienie znaczenie
 • Wyniki Ocena Różnice 1] oszacowanie, otaksowanie, szacunek, taksacja, wycena; 2] krytyka, recenzja, sąd, wypowiedź krytyczna; 3] nota, stopień; 4] (na zawodach co znaczy
 • Zastosowanie Oceniać Wady i zalety 1] szacować, taksować, ustalać wartość, wyceniać; 2] opiniować, recenzować, wartościować, wydawać opinię, wypowiadać sąd; 3] dawać oceny krzyżówka
 • Ranking Ochoczy Podobieństwa 1] chętny, gorliwy, ochotny, pełen dobrej woli, pełen ochoty, skory; 2] (np. okrzyk) nieskrępowany, raźny, swobodny, wesoły, żywy co to jest
 • Co lepsze Ochota Czemu apetyt, chęć, chętka, chrapka, gorliwość, pokusa, zapał słownik
 • Czy warto Ochraniać Co gorsze asekurować, bronić, chronić, czuwać (nad czymś a. kimś), konwojować, opiekować się, osłaniać, pilnować, strzec, ubezpieczać, zasłaniać czym jest
 • Opinie forum Ochrona Porównaj 1] asekuracja, asekurowanie, obrona, ochranianie, osłanianie, pilnowanie, prewencja, profilaktyka, ubezpieczenie, zabezpieczenie; 2] straż co oznacza
 • Najlepszy Ochronny Porównanie 1] (np. wał) obronny; 2] prewencyjny, profilaktyczny, zabezpieczający, zapobiegawczy tłumaczenie
 • Porównaj Się Ociągać Dlaczego działać bez pośpiechu, namyślać się, odwlekać, opóźniać (coś), zwlekać przykłady
 • Wyniki Się Ocierać Jak lepiej 1] (o coś, o kogoś) drapać się, dotykać (czegoś), muskać (coś), trzeć się; 2] przen. (o kogoś) obcować (z kimś), obracać się (w czyimś definicja
 • Zastosowanie Ociężały Kiedy gnuśny, leniwy, mało energiczny, nieruchawy, nieruchliwy, ospały, ślimaczy, żółwi encyklopedia
 • Ranking Się Ocknąć Od czego zależy 1] obudzić się, przebudzić się, zbudzić się; 2] ocucić się, odzyskać przytomność, oprzytomnieć, otrzeźwieć, przyjść do siebie, zbudzić się jak działa
 • Co lepsze Oczarowywać Na czym polega 1] czarować, wzbudzać podziw, zachwycać; 2] przen. podbijać, ujmować, zjednywać sobie czy jest
 • Czy warto Oczekiwać Różnice 1] czekać (na kogoś a. coś), wyczekiwać, wyglądać; 2] łudzić się, przypuszczać, spodziewać się, ufać, żywić nadzieję pojęcie
 • Opinie forum Odbicie Wady i zalety 1] odblask, odbłysk, refleks; 2] obraz (w wodzie); 3] kopia, odbitka, odcisk; 4] przen. manifestacja, przejaw, wyraz; 5] odbicie się wyjaśnienie
 • Najlepszy Odbiegać Podobieństwa 1] odchodzić, oddalać się; 2] przen. (od tematu) odchodzić; 3] różnić się opis
 • Porównaj Odbierać Czemu 1] zabierać; 2] dostawać, otrzymywać, przyjmować, uzyskiwać; 3] (wrażenie) doświadczać, doznawać, odczuwać; 4] konfiskować, pozbawiać informacje
 • Wyniki Odbijać Co gorsze 1] dawać obraz (czegoś), odtwarzać, odzwierciedlać; 2] (np. skrzynię) odkrywać, otwierać; 3] odłamywać, odtłukiwać; 4] (od brzegu) odpływać znaczenie
 • Zastosowanie Się Odbijać Porównaj 1] odskakiwać, podskakiwać, skakać, wyskakiwać; 2] odzwierciedlać się; 3] przen. uzewnętrzniać się, znajdować wyraz (czegoś); 4] odciskać co znaczy
 • Ranking Odbudowa Porównanie 1] naprawa, odrestaurowanie, remont, restauracja; 2] górn. eksploatacja, urabianie, wyrabianie; 3] (np. stada) odradzanie. odtwarzanie krzyżówka
 • Co lepsze Odbywać Dlaczego kończyć (np. naukę), przebywać, przechodzić co to jest
 • Czy warto Się Odbywać Jak lepiej dziać się, mieć miejsce, zachodzić, zdarzać się słownik
 • Opinie forum Odchodzić Kiedy 1] oddalać się, opuszczać (jakieś miejsce); 2] (od kogoś) opuszczać, porzucać, zostawiać; 3] (np. ze stanowiska) ustępować, zwalniać się czym jest
 • Najlepszy Odchylenie Od czego zależy 1] zboczenie; 2] anomalia, nienormalność, nieprawidłowość, nieregularność, odchylenie od normy co oznacza
 • Porównaj Odciągać Na czym polega 1] oddalać, odsuwać; 2] (osobę) odprowadzać; 3] przen. odwodzić (od zamiaru), odwracać, zniechęcać; 4] (np. śmietanę od mleka) oddzielać tłumaczenie
 • Wyniki Odciążać Różnice 1] przynosić ulgę, zmniejszać ciężar; 2] pomagać, ułatwiać (coś), uwalniać (od czegoś), zwalniać; 3] (np. od podejrzeń) oczyszczać, uwalniać przykłady
 • Zastosowanie Odrętwienie Wady i zalety 1] drętwota, zdrętwienie; 2] apatia, marazm, niewrażliwość, ospałość definicja
 • Ranking Odcinać Podobieństwa 1] oddzielać, odłączać, odrąbywać, odrzynać; 2] izolować, nie dopuszczać, oddzielać, odgradzać, separować, zagradzać, zamykać dostęp encyklopedia
 • Co lepsze Się Odcinać Czemu 1] oddzielać się, odgradzać się, odseparowywać się, zrywać (z czymś); 2] pot. odgryzać się, odparowywać, ostro odpowiadać, replikować; 3 jak działa
 • Czy warto Odcinek Co gorsze 1] (np. serialu) część, fragment; 2] okres; 3] dowód wpłaty a. wypłaty, kwit, pokwitowanie, poświadczenie czy jest
 • Opinie forum Odciskać Porównaj 1] odgniatać, zostawiać ślad; 2] drukować, nadrukowywać (np. deseń), odbijać; 3] (np. soki) wyciskać, wytłaczać pojęcie
 • Najlepszy Odczepiać Porównanie 1] oddzielać, odpinać, odwiązywać; 2] odcumowywać wyjaśnienie
 • Porównaj Odczucie Dlaczego 1] doznanie, poczucie, wyczucie; 2] impresja, wrażenie opis
 • Wyniki Odczuwać Jak lepiej 1] (np. ból) doznawać czegoś; 2] (np. samotność) przeżywać, wyczuwać; 3] uświadamiać sobie (coś), zdawać sobie sprawę (z czegoś informacje
 • Zastosowanie Oddalać Kiedy 1] odbijać, odciągać, odrywać, odsuwać; 2] (z pracy) odprawiać, wydalać, zwalniać; 3] praw. (roszczenie) odrzucać znaczenie
 • Ranking Się Oddalać Od czego zależy odbiegać (od czegoś), odbijać się, odchodzić, odrywać się, odstępować, odsuwać się, opuszczać (coś), wychodzić co znaczy
 • Co lepsze Oddawać Na czym polega 1] zwracać; 2] ofiarować, ofiarowywać, przekazywać, wręczać; 3] odsprzedawać, odstępować, wymieniać (za coś); 4] kierować, lokować (gdzieś krzyżówka
 • Czy warto Oddech Różnice 1] oddychanie; 2] tchnienie, wydech; 3] odpoczynek, wytchnienie co to jest
 • Opinie forum Oddychać Wady i zalety 1] dyszeć, łapać oddech, sapać, tchnąć, ziać, zipać; 2] doznawać uczucia ulgi, odpoczywać, uspokajać się słownik
 • Najlepszy Oddział Podobieństwa 1] wojsk. formacja, grupa; 2] agencja, ekspozytura, filia, placówka czym jest
 • Porównaj Oddziaływać Czemu 1] wpływać, wyciskać piętno, wywierać wpływ; 2] działać, wywoływać reakcję co oznacza
 • Wyniki Oddzielać Co gorsze 1] odgradzać, przedzielać (czymś); 2] odłączać, odsuwać (coś od czegoś), rozdzielać (coś); 3] odłączać, odseparowywać, rozłączać, (np tłumaczenie
 • Zastosowanie Oddzielny Porównaj odosobniony, odrębny, odseparowany, osobny, pojedynczy, samotny przykłady
 • Ranking Odejmować Porównanie 1] ujmować, zmniejszać; 2] odliczać, potrącać, strącać; 3] oddzielać, odłączać, odrywać, odsuwać definicja
 • Co lepsze Oderwany Dlaczego 1] luźny, oddzielony, osobny, poszczególny; 2] przen. abstrakcyjny encyklopedia
 • Czy warto Odezwa Jak lepiej apel, manifest, orędzie, proklamacja, uniwersał, wezwanie jak działa
 • Opinie forum Odgadywać Kiedy domyślać się, miarkować, orientować się, przenikać, przewidywać, snuć domysły, zgadywać, zgłębiać czy jest
 • Najlepszy Odganiać Od czego zależy nie dopuszczać, oddalać, odpędzać, przepędzać pojęcie
 • Porównaj Odgarniać Na czym polega odsuwać, przesuwać na bok, zsuwać wyjaśnienie
 • Wyniki Odginać Różnice odchylać, odwijać, prostować opis
 • Zastosowanie Odgraniczać Wady i zalety 1] oddzielać, przegradzać, separować; 2] odseparowywać, rozgraniczać, rozróżniać, wyodrębniać, wyróżniać informacje
 • Ranking Się Odgrażać Podobieństwa grozić, straszyć (pogróżkami znaczenie
 • Co lepsze Odgrzebywać Czemu 1] odkopywać, wygrzebywać, wykopywać; 2] przen. odnajdować, wydobywać na jaw, wyszukiwać co znaczy
 • Czy warto Odjeżdżać Co gorsze 1] jechać, oddalać się, wyjeżdżać, wyruszać; 2] (o pojazdach) ruszać z miejsca, startować krzyżówka
 • Opinie forum Odkładać Porównaj 1] kłaść na bok, odsuwać; 2] odraczać, odwlekać, przekładać, przenosić, zostawiać na później, zwlekać, zwłóczyć; 3] (pieniądze) pot. ciułać co to jest
 • Najlepszy Odkrywać Porównanie 1] odsłaniać, uwidaczniać; 2] dokonywać odkrycia, natrafiać (na coś), poznawać (coś), wynajdywać (coś), znajdować (coś); 3] obserwować słownik
 • Porównaj Odkształcać Dlaczego deformować czym jest
 • Wyniki Odlatywać Jak lepiej 1] odfruwać; 2] lecieć, opuszczać samolotem; 3] odchodzić, odłamywać się, odpadać, odrywać się, odskakiwać, odstawać co oznacza
 • Zastosowanie Odległy Kiedy 1] daleki, oddalony; 2] dawny, zamierzchły; 3] przyszły (w dalszej przyszłości tłumaczenie
 • Ranking Odliczać Od czego zależy 1] liczyć, odmierzać, rachować; 2] odejmować, potrącać przykłady
 • Co lepsze Odlot Na czym polega 1] (samolotu) start; 2] odfrunięcie, odfruwanie, odlatywanie, odlecenie definicja
 • Czy warto Odludek Różnice mizantrop, pustelnik, samotnik encyklopedia
 • Opinie forum Odludny Wady i zalety 1] bezludny, niezamieszkany, pusty; 2] daleki, oddalony jak działa
 • Najlepszy Odludzie Podobieństwa bezludzie, odludne miejsce, pustka, pustkowie, samotnia, ustronie czy jest
 • Porównaj Odłam Czemu 1] bryła, kawał, odłamek; 2] przen. frakcja, grupa; 3] przen. część, dział pojęcie
 • Wyniki Odłamek Co gorsze bryłka, kawałek, odprysk, okruch wyjaśnienie
 • Zastosowanie Odłamywać Porównaj oddzielać, odrywać opis
 • Ranking Odłączać Porównanie 1] odczepiać, oddzielać, wyłączać; 2] izolować, oddalać, odseparowywać, odsuwać, separować, rozdzielać, rozłączać informacje
 • Co lepsze Odmawiać Dlaczego 1] nie chcieć (czegoś), nie godzić się (na coś), sprzeciwiać się (czemuś), wzdragać się (przed czymś); 2] (np. prawa) kwestionować znaczenie
 • Czy warto Odmiana Jak lepiej 1] przekształcenie, przemiana, zmiana; 2] gatunek, grupa, kategoria, klasa, okaz, rodzaj, typ, wariant; 3] pot. zmiana pogody; 4] jęz co znaczy
 • Opinie forum Odmieniać Kiedy 1] modyfikować, przeistaczać, przekształcać, przemieniać, przeobrażać, przerabiać, przetwarzać, zmieniać; 2] deklinować, koniugować krzyżówka
 • Najlepszy Odmienny Od czego zależy 1] przen. (człowiek) innego kalibru, inny, niejednakowy, niepodobny, odrębny, różny, z innej parafii; 2] jęz. odmieniany, podlegający co to jest
 • Porównaj Odmierzać Na czym polega 1] mierzyć, określać, wymierzać; 2] (np. ciosy) dawać, odliczać; 3] (takt) wybijać; 4] (słowa) cedzić, ważyć słownik
 • Wyniki Odnajdywać Różnice 1] odszukiwać, wydobywać (z ukrycia), wynajdywać, wyszukiwać, znajdować; 2] doszukiwać się (kogoś a. czegoś), rozpoznawać (kogoś a. coś czym jest
 • Zastosowanie Się Odnajdywać Wady i zalety 1] pojawiać się, pokazywać się, powracać, wracać, zjawiać się; 2] odszukiwać siebie wzajemnie co oznacza
 • Ranking Się Odnaleźć Podobieństwa 1] pojawić się, pokazać się, powrócić, wrócić, zjawić się, znaleźć się; 2] odszukać się wzajemnie, spotkać się; 3] pojawić się, znaleźć się tłumaczenie
 • Co lepsze Odnawiać Czemu 1] naprawiać, odświeżać, regenerować, remontować, restaurować; 2] reformować, ulepszać, zmieniać; 3] (np. działalność) ponawiać, wznawiać przykłady
 • Czy warto Się Odnawiać Co gorsze 1] odświeżać się, polepszać się, poprawiać się, ulegać zmianom; 2] odradzać się, powstawać na nowo, regenerować się; 3] (np. o chorobie definicja
 • Opinie forum Odnosić Porównaj 1] dostarczać, przynosić z powrotem, zanosić; 2] (np. skutek) osiągać, uzyskiwać; 3] (np. wrażenie) doświadczać, doznawać; 4] (coś do encyklopedia
 • Najlepszy Się Odnosić Porównanie 1] ustosunkowywać się (do kogoś a. czegoś), zachowywać się (wobec kogoś); 2] daw. odzywać się, zwracać się; 3] dotyczyć (czegoś), łączyć jak działa
 • Porównaj Odnowa Dlaczego 1] naprawa, odbudowa, odnawianie, odnowienie, restaurowanie; 2] odradzanie się, regeneracja czy jest
 • Wyniki Odosobnienie Jak lepiej 1] izolacja, izolowanie, odseparowanie; 2] odludzie, samotnia, ustronie; 3] areszt, izolatka, więzienie pojęcie
 • Zastosowanie Odosobniony Kiedy 1] oddzielony, odrębny, osobny; 2] (miejsce) odległy, osamotniony, samotny, ustronny; 3] (np. przykład) jednostkowy, pojedynczy, rzadki wyjaśnienie
 • Ranking Odór Od czego zależy fetor, smród opis
 • Co lepsze Okowy Na czym polega 1] kajdany, łańcuchy, pęta (żelazne), więzy; 2] przen. niewola informacje
 • Czy warto Odpadać Różnice 1] oddzielać, odlatywać, odrywać się; 2] spadać, zlatywać; 3] (np. terytorium) być odłączanym, odłączać się, odrywać się; 4] pot znaczenie
 • Opinie forum Odpady Wady i zalety pozostałości, resztki, śmieci co znaczy
 • Najlepszy Odpędzać Podobieństwa 1] gnać, oddalać, odganiać, wypędzać, wyrzucać; 2] (np. senność) pokonywać, przezwyciężać, zwalczać; 3] destylować, oczyszczać krzyżówka
 • Porównaj Odstępca Czemu 1] renegat, zdrajca; 2] apostata, heretyk, kacerz, odszczepieniec co to jest
 • Wyniki Odpierać Co gorsze 1] odpędzać, odpychać, odrzucać, zmuszać do odwrotu; 2] (np. argument) obalać, podważać, zbijać słownik
 • Zastosowanie Odpis Porównaj 1] kopia; 2] (np. na fundusz) odliczenie, odpisanie, przeniesienie, spisanie czym jest
 • Ranking Odpisywać Porównanie 1] (np. na list) odpowiadać; 2] pot. kopiować, przepisywać, ściągać; 3] przepisać (coś na kogoś), zapisać (coś komuś); 4] (np. na fundusz co oznacza
 • Co lepsze Się Odpłacać Dlaczego 1] odwdzięczać się, odwzajemniać się, rewanżować się, spłacać dług wdzięczności; 2] brać odwet (na kimś), mścić się, odgrywać się, iron tłumaczenie
 • Czy warto Odpływać Jak lepiej 1] odbijać od brzegu, odjeżdżać; 2] pot. odchodzić, spływać; 3] (o płynach) schodzić, ściekać, wyciekać przykłady
 • Opinie forum Odpoczynek Kiedy 1] odpoczywanie, wypoczynek, wytchnienie; pot. laba, sjesta; 2] popas, postój definicja
 • Najlepszy Odpoczywać Od czego zależy spoczywać, wypoczywać encyklopedia
 • Porównaj Odporny Na czym polega niewrażliwy, wytrzymały, zahartowany jak działa
 • Wyniki Odświeżać Różnice 1] odnawiać, oczyszczać, naprawiać; 2] orzeźwiać; 3] odmładzać, uzupełniać, zasilać; 4] (w pamięci) powtarzać, przypominać (sobie czy jest
 • Zastosowanie Odświętny Wady i zalety 1] galowy, niedzielny, od parady, paradny, świąteczny; 2] podniosły, uroczysty pojęcie
 • Ranking Odpowiadać Podobieństwa 1] dawać odpowiedź, udzielać odpowiedzi; 2] (na list) odpisywać; 3] dawać odprawę (komuś), odzywać się, reagować (na coś); 4] (np. na wyjaśnienie
 • Co lepsze Odpowiedni Czemu należyty, stosowny, właściwy opis
 • Czy warto Odpowiedzialny Co gorsze 1] (człowiek) przen. poważny, rzetelny, solidny; 2] (np. funkcja) poważny, trudny, ważny informacje
 • Opinie forum Odpowiedź Porównaj 1] odzew, reakcja; 2] replika znaczenie
 • Najlepszy Odprawa Porównanie 1] narada, zbiórka, zebranie; 2] (stanowcza) odpowiedź, replika co znaczy
 • Porównaj Odprawiać Dlaczego 1] ekspediować, odsyłać, oddalać (od siebie), wyprawiać, wysyłać; 2] odmawiać (komuś czegoś), odsyłać z kwitkiem; 3] oddalać, redukować krzyżówka
 • Wyniki Odprężenie Jak lepiej rekreacja, relaks, rozluźnienie, rozprężenie, uspokojenie się, wypoczynek, wytchnienie co to jest
 • Zastosowanie Odprowadzać Kiedy 1] dotrzymywać towarzystwa (komuś), postępować (za kimś a. czymś), prowadzić (kogoś), towarzyszyć (komuś), udawać się (z kimś); 2 słownik
 • Ranking Odpuszczać Od czego zależy 1] (np. winę) darować, nie pamiętać, przebaczać, puszczać w niepamięć, zapominać; 2] pot. dawać sobie (z czymś) spokój, rezygnować czym jest
 • Co lepsze Odpychać Na czym polega 1] odsuwać, odtrącać; 2] przen. odtrącać (kogoś), odwracać się (od kogoś); 3] przen. (np. myśli) przeciwstawiać się (czemuś), zwalczać (coś co oznacza
 • Czy warto Odpychający Różnice antypatyczny, niemiły, niesympatyczny, odrażający, odstręczający, wstrętny tłumaczenie
 • Opinie forum Odrabiać Wady i zalety 1] odpracowywać, odsługiwać; 2] (lekcje) robić, wykonywać przykłady
 • Najlepszy Odraczać Podobieństwa odkładać, odsuwać, odwlekać, prolongować, przenosić, przesuwać definicja
 • Porównaj Odradzać Czemu 1] odnawiać, ożywać, poprawiać, powoływać na nowo do życia, wskrzeszać; 2] odciągać, odwodzić (od czegoś), zniechęcać, zrażać encyklopedia
 • Wyniki Odraza Co gorsze antypatia, awersja, niechęć, obrzydzenie, wstręt jak działa
 • Zastosowanie Odrębny Porównaj 1] inny, odmienny, swoisty; 2] oddzielny, osobny, zamknięty czy jest
 • Ranking Odrobina Porównanie 1] cząsteczka, iskierka, kapka, kawałeczek, krzta, krztyna, ociupina, okruch, okruszyna, promyk, przebłysk, szczypta, ździebełko; 2 pojęcie
 • Co lepsze Odróżniać Dlaczego 1] (coś od czegoś) rozróżniać; 2] (coś gdzieś) rozpoznawać, wyodrębniać wyjaśnienie
 • Czy warto Się Odróżniać Jak lepiej być innym, kontrastować (z czymś), odbijać się, odcinać się, odznaczać się, różnić się, uwypuklać się, (pozytywnie) wybijać się opis
 • Opinie forum Odruchowo Kiedy automatycznie, bezwiednie, instynktownie, machinalnie, mimo woli, mimowolnie, podświadomie informacje
 • Najlepszy Odruchowy Od czego zależy automatyczny, bezwiedny, impulsywny, instynktowny, machinalny, mimowolny, niezamierzony, podświadomy znaczenie
 • Porównaj Odrywać Na czym polega 1] obrywać, odciągać, oddzierać, odłączać, urywać; 2] odejmować, odsuwać; 3] (np. wzrok) przenosić co znaczy
 • Wyniki Się Odrywać Różnice 1] oddalać się, oddzielać się (od czegoś), odłączać się, odpadać; 2] oddalać się, odsuwać się, rozstawać się (z kimś a. czymś); 3] (od krzyżówka
 • Zastosowanie Odrzucać Wady i zalety 1] ciskać, rzucać, wyrzucać; 2] (np. piłkę) odbijać, odkładać, odpychać; 3] (np. głowę) odchylać, odgarniać, odginać; 4] (np. zepsute owoce co to jest
 • Ranking Odskakiwać Podobieństwa 1] odbiegać, uskakiwać; 2] (np. o drzwiach) odpinać się, otwierać się gwałtownie; 3] odlatywać, odpadać; 4] (po uderzeniu) odbijać się słownik
 • Co lepsze Odsłaniać Czemu 1] obnażać, odkrywać, ukazywać, uwidaczniać; 2] (np. zasłonę) odchylać, uchylać, usuwać; 3] przen. (np. prawdę) dawać poznać (coś czym jest
 • Czy warto Się Odsłaniać Co gorsze 1] obnażać się, odkrywać się; 2] objawiać się, ukazywać się; 3] (np. o zasłonach) odchylać się, uchylać się co oznacza
 • Opinie forum Odstawać Porównaj 1] odchodzić, oddzielać się, odklejać się, odlepiać się, odłączać się, odłupywać się, odrywać się; 2] przen. odbijać, odbijać się tłumaczenie
 • Najlepszy Odstawiać Porównanie 1] odkładać, odsuwać, przestawiać, przesuwać; 2] (np. lek) przestawać zażywać; 3] dostarczać, odtransportowywać, odwozić, transportować przykłady
 • Porównaj Odstępować Dlaczego 1] cofać się, odchodzić na bok, oddalać się, odsuwać się; 2] (np. o wojskach) być w odwrocie, wycofywać się; 3] odwracać się (od kogoś definicja
 • Wyniki Odstraszać Jak lepiej odpędzać, odpychać (od kogoś a. czegoś), odstręczać, zniechęcać, zrażać encyklopedia
 • Zastosowanie Odsuwać Kiedy 1] oddalać, odpychać, odstawiać; 2] odmykać, otwierać; 3] odchylać, odkrywać, odsłaniać; 4] wyciągać, wysuwać; 5] (np. od władzy) odbierać jak działa
 • Ranking Się Odsuwać Od czego zależy 1] odmykać się, odsłaniać się, otwierać się; 2] odchodzić, oddalać się, odstępować (od kogoś a. czegoś), przechodzić gdzie indziej; 3 czy jest
 • Co lepsze Odsyłać Na czym polega 1] przekazywać, przesyłać; 2] oddawać, zwracać pojęcie
 • Czy warto Odszkodowanie Różnice wynagrodzenie, zapłata, wyrównanie, rekompensata wyjaśnienie
 • Opinie forum Odszukiwać Wady i zalety odnajdować, wyszukiwać, znajdować opis
 • Najlepszy Odtrącać Podobieństwa 1] oddalać, odpychać, odsuwać; 2] przen. odrzucać, nie przyjmować, nie uznawać; 3] przen. odstręczać, zniechęcać, zrażać do siebie; 4 informacje
 • Porównaj Odtwarzać Czemu 1] regenerować; 2] rekonstruować; 3] (w utworze) oddawać, odzwierciedlać, opisywać, wyrażać; 4] reprodukować; 5] (np. utwór muzyczny) dawać znaczenie
 • Wyniki Odtwórczy Co gorsze naśladujący, niesamodzielny, wtórny co znaczy
 • Zastosowanie Odwaga Porównaj męstwo, nieustraszoność, rezon, śmiałość krzyżówka
 • Ranking Odważny Porównanie brawurowy, bohaterski, dzielny, heroiczny, mężny, nieulękły, nieustraszony, śmiały, waleczny odwdzięczać się odpłacać, odpłacać się co to jest
 • Co lepsze Odwieczny Dlaczego archaiczny, pradawny, prastary, przedwieczny słownik
 • Czy warto Odwiedzać Jak lepiej 1] (kogoś) bywać (u kogoś), składać wizytę; 2] (coś) bywać gdzieś, przybywać czym jest
 • Opinie forum Odwlekać Kiedy 1] odciągać, odsuwać; 2] ociągać się (z czymś), odkładać, opóźniać, przeciągać, przesuwać, zwlekać (z czymś co oznacza
 • Najlepszy Odwoływać Od czego zależy 1] brać na stronę, prosić, przywoływać, wywoływać, wzywać; 2] dymisjonować, usuwać (np. ze stanowiska), pot. zdejmować; 3] anulować, obalać tłumaczenie
 • Porównaj Się Odwoływać Na czym polega apelować (do kogoś), prosić (kogoś o coś), zwracać się (do kogoś przykłady
 • Wyniki Odwracać Różnice 1] obracać, zwracać; 2] przewracać na drugą stronę, wywracać; 3] obracać w przeciwną stronę, zawracać, zmieniać kierunek; 4] przen. (np definicja
 • Zastosowanie Się Odwracać Wady i zalety 1] obracać się, zwracać się; 2] (np. los) zmieniać się (na gorsze a. lepsze); 3] wykręcać się, zakręcać się, zawracać; 4] przen. (od kogoś encyklopedia
 • Ranking Odwrotnie Podobieństwa 1] inaczej, na odwrót, odmiennie, przeciwnie; 2] wspak; 3] na odwrót, od końca, na opak jak działa
 • Co lepsze Odwrotność Czemu antyteza, przeciwieństwo, przeciwstawienie, zaprzeczenie czy jest
 • Czy warto Odwrót Co gorsze 1] (np. wojska) cofanie się, odstępowanie, ucieczka; 2] przen. odejście (od kogoś), porzucenie, zaprzestanie pojęcie
 • Opinie forum Odzew Porównaj 1] odezwanie się, odpowiedź, replika; 2] odruch, poryw, reakcja; 3] echo, oddźwięk, refleks; 4] wojsk. odpowiedź (na hasło wyjaśnienie
 • Najlepszy Odzież Porównanie garderoba, kostium, odzienie, okrycie, strój, ubiór, ubranie; pot. ciuchy, fatałaszki opis
 • Porównaj Odznaczać Dlaczego 1] dawać odznaczenie, nagradzać, wyróżniać; 2] akcentować, cechować, odróżniać, podkreślać, wyróżniać, zaznaczać informacje
 • Wyniki Się Odznaczać Jak lepiej 1] słynąć, wsławiać się, wybijać się; 2] przen. przejawiać się, rzucać się w oczy, uderzać, ujawniać się, uzewnętrzniać się, wykazywać; 3 znaczenie
 • Zastosowanie Odzwierciedlać Kiedy 1] odbijać; 2] przen. odtwarzać, przedstawiać, wyrażać co znaczy
 • Ranking Się Odzwyczajać Od czego zależy oduczać się, odwykać, pozbywać się nałogu, wyzbywać się przyzwyczajenia krzyżówka
 • Co lepsze Się Odzywać Na czym polega 1] mówić (coś), zabierać głos; 2] zaczepiać (kogoś), zagadywać (kogoś); 3] brzmieć, dawać się słyszeć, dzwonić, dźwięczeć, rozlegać się co to jest
 • Czy warto Odżywczy Różnice pożywny, wzmacniający słownik
 • Opinie forum Ofensywny Wady i zalety agresywny, atakujący, bojowy, zaczepny czym jest
 • Najlepszy Oferta Podobieństwa propozycja co oznacza
 • Porównaj Ofiara Czemu 1] dar, darowanie, ofiarowanie, złożenie ofiary; 2] oddanie (się), poświęcenie, wyrzeczenie się; 3] łup, pastwa; 4] pot. fajtłapa tłumaczenie
 • Wyniki Ofiarny Co gorsze charytatywny, dobroczynny, filantropijny, litościwy przykłady
 • Zastosowanie Ofiarowywać Porównaj 1] darować, dawać, składać w darze; 2] kult. poświęcić (coś), składać ofiarę; 3] (np. pomoc) deklarować, proponować definicja
 • Ranking Oficjalny Porównanie 1] urzędowy; 2] przen. chłodny, nienaturalny, obojętny, sztywny, wymuszony encyklopedia
 • Co lepsze Okoliczny Dlaczego 1] bliski, niedaleki, otaczający, przyległy, sąsiedni; 2] lokalny, miejscowy, tutejszy jak działa
 • Czy warto Okopywać Jak lepiej 1] obrzucać ziemią, obsypywać; 2] obwarowywać, otaczać umocnieniami, umacniać czy jest
 • Opinie forum Ogarniać Kiedy 1] obejmować, otaczać ramionami, ujmować w ramiona; 2] (wzrokiem) obejmować; 3] przen. (umysłem) opanowywać, pojmować, poznawać, rozumieć pojęcie
 • Najlepszy Okrążać Od czego zależy 1] obchodzić, obiegać, objeżdżać, opływać, zataczać krąg; 2] drogą okrężną, obchodzić naokoło, obejmować, obramowywać, okalać, omijać wyjaśnienie
 • Porównaj Ogień Na czym polega 1] iskra, płomień, żar; 2] pożar, pożoga; 3] (płonący) ognisko, stos, znicz; 4] przen. lampa, pochodnia, świeca; 5] płomień, światło opis
 • Wyniki Oglądać Różnice patrzeć, przyglądać się, przypatrywać się informacje
 • Zastosowanie Ogłaszać Wady i zalety 1] obwieszczać, podawać do wiadomości, powiadamiać, zapowiadać; 2] drukować, publikować, umieszczać (w prasie), wydawać (drukiem znaczenie
 • Ranking Ogłoszenie Podobieństwa 1] obwieszczenie, podanie do wiadomości, powiadomienie, zaanonsowanie, zapowiedź; 2] afisz, anons, reklama, zawiadomienie co znaczy
 • Co lepsze Ogłupiać Czemu bałamucić, durzyć, mamić, mącić w głowie, przytępiać, tumanić, wprowadzać w błąd krzyżówka
 • Czy warto Ogłuszać Co gorsze 1] pozbawiać słuchu; 2] zagłuszać; 3] odrętwiać, odurzać, oszałamiać, pozbawiać przytomności co to jest
 • Opinie forum Ognisko Porównaj 1] (płonący) stos; 2] komin kuchenny, kuchnia, palenisko, piec; 3] (domowe) dom, gniazdo rodzinne, rodzina; 4] (np. kultury) centrum słownik
 • Najlepszy Ognisty Porównanie 1] gorejący, płonący, płomienisty, rozpalony, rozżarzony; 2] mający barwę ognia, płomienny, rudy; 3] energiczny, namiętny, pełen czym jest
 • Porównaj Ogniwo Dlaczego 1] (w łańcuchu) kółko, pierścień, spojenie; 2] przen. łącznik, spójnia, węzeł, więź; 3] komórka (organizacji co oznacza
 • Wyniki Ogon Jak lepiej 1] (lisa) kita; 2] przen. koniec, końcowa część, przedłużenie; 3] (komety) warkocz; 4] kolejka, ogonek; 5] środ. sztuka bydła; 6] środ tłumaczenie
 • Zastosowanie Ogólnie Kiedy 1] powierzchownie; 2] generalnie, globalnie, na ogół, najczęściej, przeważnie, z reguły przykłady
 • Ranking Ogólnikowy Od czego zależy niedokładny, niesprecyzowany, nieścisły, ogólny, pobieżny, powierzchowny definicja
 • Co lepsze Ogólny Na czym polega 1] (posiedzenie) plenarny, powszechny, publiczny, uniwersalny, (zjazd) walny; 2] całościowy, cały, generalny; 3] łączny, sumaryczny encyklopedia
 • Czy warto Ogół Różnice 1] całokształt, całość, suma; 2] wszyscy jak działa
 • Opinie forum Ograbiać Wady i zalety łupić, obdzierać, obłupiać, obrabowywać, okradać, rabować, zabierać czy jest
 • Najlepszy Ogradzać Podobieństwa 1] grodzić, otaczać ogrodzeniem; 2] opasywać, otaczać, stanowić ogrodzenie pojęcie
 • Porównaj Ograniczać Czemu 1] obejmować, otaczać; 2] redukować, (do czegoś) sprowadzać, uszczuplać, zmniejszać wyjaśnienie
 • Wyniki Się Ograniczać Co gorsze 1] (do czegoś) poprzestawać (na czymś), redukować się, sprowadzać się (do czegoś), zacieśniać się opis
 • Zastosowanie Ograniczoność Porównaj 1] bezmyślność, głupota, tępota; 2] ciasnota, ciemnota, filisterstwo, parafiańszczyzna, zacofanie, zaściankowość informacje
 • Ranking Ograniczony Porównanie 1] ciasny, mały, niewielki, wąski; 2] przen. bez polotu, ciasny, ciemny, głupi, nieinteligentny, zacofany, zaściankowy znaczenie
 • Co lepsze Ogrom Dlaczego 1] kolos; 2] przen. bezdeń, bezmiar, głębia, ocean, otchłań, przepaść co znaczy
 • Czy warto Ogromnie Jak lepiej bajecznie, bardzo, diabelnie, do głębi, do żywego, fantastycznie, mocno, nadzwyczajnie, okropnie, piekielnie, potężnie, potwornie, poważnie krzyżówka
 • Opinie forum Ogromny Kiedy 1] bardzo wielki, gigantyczny, kolosalny, imponujący, niebywałych rozmiarów, olbrzymi, potężny, wielki, zdumiewający ogromem; 2] niemały co to jest
 • Najlepszy Ogrzewać Od czego zależy nagrzewać, ocieplać, rozgrzewać słownik
 • Porównaj Ohyda Na czym polega 1] brzydota, plugastwo, potworność, szkarada; 2] obrzydliwość, paskudztwo, szpetota czym jest
 • Wyniki Ohydny Różnice brzydki, obrzydliwy, odrażający, paskudny, plugawy, szkaradny, szpetny, wstrętny co oznacza
 • Zastosowanie Ojczysty Wady i zalety 1] narodowy; 2] rodzimy, swojski; 3] rodzicielski, rodzinny tłumaczenie
 • Ranking Ojczyzna Podobieństwa 1] kraj ojczysty, ziemia rodzinna; 2] gniazdo rodzinne, strony rodzinne; 3] przen. kolebka, siedlisko przykłady
 • Co lepsze Okaz Czemu 1] egzemplarz, sztuka; 2] model, przykład, wcielenie, wzór definicja
 • Czy warto Okazałość Co gorsze 1] blask, krasa, splendor, świetność, wspaniałość, wspaniały wygląd; 2] obfitość, pompa, przepych, wystawność, zbytek, zbytkowność; 3 encyklopedia
 • Opinie forum Okazja Porównaj 1] pot. gratka, możliwość, możność, sposobność, szansa; 2] motyw, powód, przyczyna, racja jak działa
 • Najlepszy Okazjonalny Porównanie okolicznościowy, przypadkowy czy jest
 • Porównaj Okazowy Dlaczego 1] godny pokazania, pokazowy, typowy, wzorcowy; 2] (np. egzemplarz) bezpłatny, gratisowy, propagandowy pojęcie
 • Wyniki Okazywać Jak lepiej 1] pokazywać, przedstawiać (dokument), przedkładać; 2] dawać dowód (czegoś), objawiać, pokazywać, przejawiać, uzewnętrzniać, wykazywać; 3 wyjaśnienie
 • Zastosowanie Się Okazywać Kiedy 1] wyjaśniać się, wykrywać się; 2] (kimś a. czymś) prezentować się jako ktoś a. coś; 3] stawać się widocznym, wychodzić na jaw opis
 • Ranking Okiełznać Od czego zależy 1] założyć wędzidło; 2] przen. pohamować, poskromić, powstrzymać, powściągnąć, ujarzmić, ukrócić informacje
 • Co lepsze Oklaski Na czym polega 1] aplauz, brawa; 2] przen. pochwała, podziw, uznanie znaczenie
 • Czy warto Oklepany Różnice pot. banalny, okrzyczany, pospolity, powszechnie znany, stary, szablonowy, wytarty co znaczy
 • Opinie forum Okład Wady i zalety 1] kompres, opatrunek; 2] pot. dodatek krzyżówka
 • Najlepszy Okładać Podobieństwa 1] otaczać, pokrywać, przykrywać; 2] bić, chłostać; 3] (np. książkę w papier) obkładać co to jest
 • Porównaj Okłamywać Czemu mówić nieprawdę, oszukiwać, wprowadzać w błąd słownik
 • Wyniki Oko Co gorsze 1] gałka oczna, tęczówka; 2] przen. wzrok, zdolność widzenia, zmysł widzenia; 4] przen. spojrzenie, wejrzenie; 5] (w rajstopach) dziura, (w czym jest
 • Zastosowanie Okolica Porównaj kraina, krajobraz, obszar, region, rejon, strony (w l.m co oznacza
 • Ranking Okoliczność Porównanie fakt, sytuacja, wydarzenie, zajście tłumaczenie
 • Co lepsze Okradać Dlaczego defraudować, łupić, obłupiać, obrabowywać, ograbiać przykłady
 • Czy warto Okrąg Jak lepiej 1] obwód, otok, pierścień, wieniec; 2] koło, obręcz; 3] obwód, okręg, rejon definicja
 • Opinie forum Okrągły Kiedy 1] kolisty; 2] krągły, zaokrąglony; 3] przen. pulchny, korpulentny; 4] przen. (o czasie) cały, dokładny, pełny, równy; 5] przen. (o słowach encyklopedia
 • Najlepszy Operacja Od czego zależy 1] działanie; 2] med. zabieg; 3] wojsk. akcja jak działa
 • Porównaj Okres Na czym polega 1] czas, pora; 2] etap, faza, stadium; 3] czasy, epoka; 4] półrocze, semestr, trymestr; 5] pot. menstruacja, miesiączka czy jest
 • Wyniki Okresowy Różnice 1] cykliczny, periodyczny, regularny, rytmiczny; 2] chwilowy, doraźny, dorywczy, niestały, tymczasowy pojęcie
 • Zastosowanie Określać Wady i zalety 1] formułować, konkretyzować, oznaczać, precyzować, regulować, ustalać, wyznaczać; 2] definiować; 3] opisywać wyjaśnienie
 • Ranking Określenie Podobieństwa 1] oznaczenie, sformułowanie, skonkretyzowanie, sprecyzowanie, uregulowanie, wyznaczenie, zdefiniowanie; 2] definicja, wyrażenie opis
 • Co lepsze Określony Czemu 1] pewny, sprecyzowany, wiadomy; 2] dokładny, jasny, konkretny, realny, wyraźny informacje
 • Czy warto Okrężny Co gorsze 1] (pismo) okólny; 2] kulisty; 3] krążący, kursujący, objazdowy; 4] (handel) domokrążny znaczenie
 • Opinie forum Okropność Porównaj 1] beznadziejność, groza, makabryczność, potworność, smutek, straszliwość, tragizm; 2] koszmar, makabra, straszna rzecz, zmora co znaczy
 • Najlepszy Okropny Porównanie 1] beznadziejny, budzący grozę, dantejski, koszmarny, makabryczny, monstrualny, niesamowity, piekielny, potworny, straszliwy, straszny krzyżówka
 • Porównaj Okrucieństwo Dlaczego 1] sadyzm, zdziczenie, zezwierzęcenie, zwyrodnienie; 2] pastwienie się, znęcanie się okruszyna kruszyna, odrobina, okruch, szczypta co to jest
 • Wyniki Okrutny Jak lepiej bestialski, bez serca, bezlitosny, brutalny, krwawy, nieludzki, nieubłagany, sadystyczny, tyrański słownik
 • Zastosowanie Okrywać Kiedy 1] nakrywać, osłaniać, otulać, owijać; 2] obsypywać, pokrywać, powlekać; 3] (np. hańbą) przen. narażać (na coś), ściągać (coś na kogoś czym jest
 • Ranking Okrzepnąć Od czego zależy 1] nabrać sił, odzyskać siły, wydobrzeć, wyzdrowieć, wzmocnić się; 2] umocnić się, ustalić się, utrwalić się co oznacza
 • Co lepsze Okultyzm Na czym polega parapsychologia tłumaczenie
 • Czy warto Okupować Różnice 1] (obce terytorium) anektować, podbijać, przyłączać, wcielać, zajmować; 2] przen. brać w posiadanie, zagarniać, zajmować olbrzym drab przykłady
 • Opinie forum Olbrzymi Wady i zalety 1] bardzo duży, ogromny, wielki; 2] intensywny, potężny, silny definicja
 • Najlepszy Olśniewać Podobieństwa 1] oślepiać (jasnością), uderzać blaskiem; 2] czarować, fascynować, porywać, urzekać, wywoływać wielkie wrażenie, zachwycać encyklopedia
 • Porównaj Omawiać Czemu debatować (nad czymś), dyskutować (o czymś), komentować (coś), konferować, rozprawiać (o czymś jak działa
 • Wyniki Omdlały Co gorsze bezsilny, osłabły, zmęczony czy jest
 • Zastosowanie Omdlewać Porównaj 1] mdleć, tracić przytomność, wpadać w omdlenie; 2] opadać z sił, słabnąć, tracić siły pojęcie
 • Ranking Omen Porównanie przepowiednia, wróżba, znak wyjaśnienie
 • Co lepsze Omiatać Dlaczego 1] oczyszczać, usuwać, zbierać, zmiatać; 2] odkurzać, zamiatać; 3] przen. (spojrzeniem) ogarniać, otaczać, przebiegać opis
 • Czy warto Omijać Jak lepiej 1] obiegać, objeżdżać (coś), przechodzić obok (czegoś); 2] (np. zakaz) ignorować, lekceważyć, nie stosować się; 3] chybiać, nie dosięgać informacje
 • Opinie forum Omówienie Kiedy 1] przedyskutowanie; 2] artykuł, komentarz, recenzja, rozprawa; 3] aluzja, metafora, peryfraza; 4] dodatkowa uwaga, klauzula znaczenie
 • Najlepszy Omyłka Od czego zależy błąd, lapsus, pomyłka co znaczy
 • Porównaj Ongiś Na czym polega książk. dawniej, dawnymi czasy, dawnymi laty, kiedyś, niegdyś, przed wiekami, swego czasu krzyżówka
 • Wyniki Oniemiały Różnice 1] osłupiały, zaskoczony, zdziwiony; 2] cichy, głuchy, milczący, niemy, spokojny, uspokojony co to jest
 • Zastosowanie Onieśmielać Wady i zalety deprymować, krępować, zawstydzać, zbijać z pantałyku, żenować słownik
 • Ranking Opaczny Podobieństwa 1] błędny, mylny, niestosowny; 2] odwrotny, przeciwny czym jest
 • Co lepsze Opadać Czemu 1] obsuwać się, osuwać się, spadać, zlatywać, zsuwać się; 2] odpadać; 3] zwieszać się, zwisać; 4] (np. o cieście) klęsnąć, tęchnąć; 5] (np co oznacza
 • Czy warto Się Opamiętywać Co gorsze odzyskiwać równowagę ducha, przytomnieć, uspokajać się, trzeźwieć tłumaczenie
 • Opinie forum Opanowanie Porównaj 1] zawładnięcie, zdobycie; 2] okiełznanie, poskromienie, stłumienie, ujarzmienie; 3] zapanowanie (nad kimś); 4] ogarnięcie, przeniknięcie przykłady
 • Najlepszy Opanowany Porównanie cichy, równy, spokojny, stateczny, zrównoważony definicja
 • Porównaj Opanowywać Dlaczego 1] anektować, zagarniać, zdobywać; 2] (np. smutek) okiełznać, poskramiać, tłumić, ujarzmiać; 3] (o szczęściu) ogarniać, przenikać encyklopedia
 • Wyniki Się Opanowywać Jak lepiej hamować się, liczyć się (z kimś a. czymś), miarkować się, mitygować się, panować nad sobą, powstrzymywać się, powściągać się, przełamywać jak działa
 • Zastosowanie Oparcie Kiedy 1] podparcie, podtrzymanie, przystawienie, wsparcie; 2] przen. uzasadnienie; 3] podpora, punkt podparcia; 4] przen. ostoja, podpora, pomoc czy jest
 • Ranking Oparzelisko Od czego zależy bagnisko, błota, grzęzawisko, moczary, trzęsawisko pojęcie
 • Co lepsze Opasywać Na czym polega 1] nakładać pas, obwiązywać, obwijać, przepasywać; 2] grodzić, obwodzić, okalać, otaczać wyjaśnienie
 • Czy warto Ordynarny Różnice 1] chamski, łobuzerski, gburowaty, karczemny, niewybredny, płaski, prostacki, rynsztokowy, trywialny, wulgarny; 2] kiepski, lichy opis
 • Opinie forum Opatrywać Wady i zalety 1] doprowadzać do porządku, naprawiać; 2] uszczelniać, zabezpieczać (przed zimnem), zatykać szczeliny; 3] zakładać opatrunek; 4] instalować informacje
 • Najlepszy Się Opatrzyć Podobieństwa 1] przejeść się, spowszednieć, znudzić się; 2] nagle się zorientować, opamiętać się, spostrzec, zreflektować się znaczenie
 • Porównaj Opatulać Czemu okrywać, osłaniać, otulać, owijać co znaczy
 • Wyniki Opcja Co gorsze 1] możliwość, wariant; 2] alternatywa, wybór; 3] partia, stronnictwo, ugrupowanie krzyżówka
 • Zastosowanie Operować Porównaj 1] być czynnym, działać; 2] posługiwać się co to jest
 • Ranking Opętaniec Porównanie przen. entuzjasta, fanatyk, szaleniec, wariat, zapaleniec słownik
 • Co lepsze Opieka Dlaczego 1] doglądanie, dozór, nadzór, piecza, pilnowanie, staranie, straż, strzeżenie, troszczenie się; 2] opiekun; 3] praw. kuratela czym jest
 • Czy warto Się Opiekować Jak lepiej czuwać (nad kimś a. czymś), dbać (o kogoś a. coś), mieć pod opieką, mieć w opiece, mieć w swojej pieczy, nadzorować, niańczyć, otaczać co oznacza
 • Opinie forum Opierać Kiedy 1] podpierać, podtrzymywać, wspierać; 2] motywować, ugruntowywać, uzasadniać, zasadzać (na czymś tłumaczenie
 • Najlepszy Się Opierać Od czego zależy 1] dotykać (czegoś), wspierać się (na czymś); 2] bronić się, sprzeciwiać się, stawiać opór; 3] (o coś) przylegać, sąsiadować (z czymś przykłady
 • Porównaj Opieszały Na czym polega leniwy, ociągający się, ospały, powolny definicja
 • Wyniki Opinia Różnice 1] mniemanie, pogląd, przekonanie, sąd, wyobrażenie, zdanie; 2] renoma, reputacja, sława; 3] charakterystyka (osoby), krytyka, ocena encyklopedia
 • Zastosowanie Opiniować Wady i zalety charakteryzować, oceniać, orzekać, wydawać sąd, wyrokować jak działa
 • Ranking Opis Podobieństwa charakterystyka, obraz, opisanie, przedstawienie, relacja, rysopis, zobrazowanie czy jest
 • Co lepsze Opisywać Czemu 1] kreślić, malować, obrazować, przedstawiać, rysować; 2] charakteryzować, określać (słowami); 3] dokonywać spisu, spisywać pojęcie
 • Czy warto Opłacać Co gorsze 1] płacić, uiszczać należność; 2] przen. pokutować (za coś), ponosić konsekwencje wyjaśnienie
 • Opinie forum Opłakany Porównaj lichy, nędzny, niewesoły, pożałowania godny, smętny, smutny, żałosny opis
 • Najlepszy Opłata Porównanie 1] cena, stawka; 2] udział, wkład, wpłata; 3] należność, świadczenia, taksa; 4] opłacenie, zapłacenie, zapłata informacje
 • Porównaj Opoka Dlaczego 1] głaz, kamień, skała; 2] przen. fundament, niewzruszona postawa znaczenie
 • Wyniki Oponent Jak lepiej antagonista, opozycjonista, przeciwnik co znaczy
 • Zastosowanie Oponować Kiedy być przeciwnego zdania, protestować, przeciwstawiać swoje zdanie, przeczyć, wnosić protest, występować z protestem, zgłaszać sprzeciw krzyżówka
 • Ranking Oporny Od czego zależy 1] nieustępliwy, opierający się; 2] ciężki, niełatwy, trudny co to jest
 • Co lepsze Oportunizm Na czym polega konformizm, ugodowość słownik
 • Czy warto Oporządzać Różnice 1] porządkować, robić porządki, sprzątać (coś); 2] (np. ryby) czyścić, oprawiać, patroszyć czym jest
 • Opinie forum Opowiadać Wady i zalety 1] gadać, gawędzić, mówić, opisywać; 2] przekazywać, pot. sypać, ujawniać, wydawać, wyjawiać, wyznawać, zdradzać, zeznawać co oznacza
 • Najlepszy Się Opowiadać Podobieństwa za kimś) deklarować się, oświadczać, stawać po (czyjejś) stronie tłumaczenie
 • Porównaj Opowiadanie Czemu 1] historyjka, opowieść, powiastka (dla dzieci), powieść, przypowieść; 2] gawędzenie przykłady
 • Wyniki Opowieść Co gorsze 1] narracja, opowiadanie; 2] gawęda, historia, historyjka, legenda, opowiadanie, powiastka, przypowieść; 3] nowela, opowiadanie definicja
 • Zastosowanie Opozycja Porównaj 1] obstrukcja, opór, protest, przeciwstawienie się, sprzeciw; 2] polit. dysydenci, mniejszość (parlamentarna), opozycjoniści, przeciwnicy encyklopedia
 • Ranking Opór Porównanie 1] (np. przemocy)opieranie się, przeciwstawianie się; 2] przeszkoda (psychiczna jak działa
 • Co lepsze Opóźniać Dlaczego grać na zwłokę, hamować, odwlekać, przewlekać, zwalniać, zwlekać (z czymś czy jest
 • Czy warto Się Opóźniać Jak lepiej nie nadążać (z czymś), nie zdążać, pozostawać w tyle, przychodzić za późno, spóźniać się, zalegać pojęcie
 • Opinie forum Opracowanie Kiedy dzieło, dysertacja, monografia, rozprawa wyjaśnienie
 • Najlepszy Opracowywać Od czego zależy robić, sporządzać, wykonywać opis
 • Porównaj Oprawiać Na czym polega 1] (książkę) okładać; 2] dawać (czemuś) oprawę, obsadzać, ujmować (w ramy); 3] (np. ryby) dzielić na części, oporządzać, patroszyć informacje
 • Wyniki Opresja Różnice 1] kłopotliwa sytuacja, tarapaty, trudne położenie; 2] uciemiężenie, ucisk znaczenie
 • Zastosowanie Opromieniać Wady i zalety 1] oświecać, rozświetlać; 2] przen. cieszyć, radować, uszczęśliwiać co znaczy
 • Ranking Opryskliwy Podobieństwa np. ton) arogancki, hardy, niegrzeczny, nieuprzejmy, szorstki krzyżówka
 • Co lepsze Opryszek Czemu grabieżca, łotrzyk, łupieżca, rabuś, rozbójnik, rzezimieszek, zbój co to jest
 • Czy warto Optyczny Co gorsze świetlny, wizualny, wzrokowy słownik
 • Opinie forum Optymalny Porównaj 1] najbardziej sprzyjający, najkorzystniejszy, najlepszy; 2] największy czym jest
 • Najlepszy Optymistyczny Porównanie beztroski, pogodny, ufny; przen. jasny, różowy, słoneczny co oznacza
 • Porównaj Opuszczać Dlaczego 1] spuszczać na dół, zniżać; 2] bonifikować, dawać rabat, obniżać cenę, ustępować z ceny; 3] odchodzić, oddalać się, porzucać (kogoś a. coś tłumaczenie
 • Wyniki Się Opuszczać Jak lepiej 1] opadać, osuwać się, zsuwać się; 2] wychodzić z formy, zaniedbywać się; 3] gnuśnieć, próżnować, rozleniwiać się przykłady
 • Zastosowanie Opuszczony Kiedy 1] bezdomny, (pies) bezpański, niczyj, osamotniony, porzucony; 2] niezamieszkany, opustoszały, próżny, pusty, wyludniony, wymarły; 3] (np definicja
 • Ranking Oratorski Od czego zależy deklamatorski, krasomówczy, kaznodziejski, recytatorski, retoryczny encyklopedia
 • Co lepsze Oraz Na czym polega a także, i, jak i jak działa
 • Czy warto Ordynacja Różnice 1] przepisy, regulamin, ustawa, zarządzenia; 2] majątek rodowy; 3] majorat czy jest
 • Opinie forum Orędownik Wady i zalety 1] bojownik, pionier, szermierz; 2] obrońca, pomocnik, rzecznik pojęcie
 • Najlepszy Orędzie Podobieństwa apel, manifest, odezwa, oświadczenie, uroczyste oznajmienie, wezwanie wyjaśnienie
 • Porównaj Organ Czemu 1] część ciała, członek, narząd; 2] instytucja, urząd, władza opis
 • Wyniki Organizacja Co gorsze 1] instytucja, stowarzyszenie, związek; 2] organizowanie, urządzenie informacje
 • Zastosowanie Organizm Porównaj 1] istota żywa; 2] ciało; 3] całość, jednostka, struktura, system znaczenie
 • Ranking Organizować Porównanie 1] aranżować, konstytuować, powoływać do życia, tworzyć, urządzać, zakładać, zawiązywać; 2] porządkować, wprowadzać ład co znaczy
 • Co lepsze Się Organizować Dlaczego 1] jednoczyć się, stowarzyszać się, tworzyć organizację, zespalać się, zrzeszać się; 2] powstawać, tworzyć się krzyżówka
 • Czy warto Orientacja Jak lepiej 1] inteligencja, orientowanie się, rozumienie, znajomość co to jest
 • Opinie forum Orientacyjny Kiedy ogólny, przybliżony, z grubsza słownik
 • Najlepszy Orientować Od czego zależy informować, wprowadzać czym jest
 • Porównaj Się Orientować Na czym polega 1] rozpoznawać teren; 2] mieć znajomość (czegoś), rozeznawać się (w czymś), znać się (na czymś co oznacza
 • Wyniki Ornament Różnice element zdobniczy, dekoracja, ozdoba, przybranie, upiększenie tłumaczenie
 • Zastosowanie Ortodoksyjny Wady i zalety 1] lojalny, prawomyślny, prawowierny; 2] prawosławny przykłady
 • Ranking Oryginalny Podobieństwa 1] autentyczny, niesfałszowany, prawdziwy, swoisty; 2] cudaczny, dziki, dziwaczny, dziwny, ekscentryczny, ekstrawagancki, nienaturalny definicja
 • Co lepsze Oryginał Czemu 1] autentyk, pierwowzór; 2] chimeryk, cudak, dziwak, dziwadło, ekscentryk, fantasta encyklopedia
 • Czy warto Orzeczenie Co gorsze 1] wypowiedzenie sądu, wydanie opinii (o czymś); 2] decyzja, opinia, sąd, zdanie; 3] postanowienie, uchwała, wyrok; 4] med. diagnoza jak działa
 • Opinie forum Orzekać Porównaj 1] oświadczać, stwierdzać, wypowiadać się, wyrażać opinię; 2] praw. wydawać decyzję a. wyrok czy jest
 • Najlepszy Osaczać Porównanie okrążać, otaczać, wpędzać w matnię pojęcie
 • Porównaj Osaczenie Dlaczego oblężenie, okrążenie, otoczenie, pułapka wyjaśnienie
 • Wyniki Osadzać Jak lepiej 1] lokować, osiedlać, umieszczać; 2] geol. nanosić; 3] mocować, montować, nakładać, oprawiać, przytwierdzać, wprawiać, zakładać; 4] chem opis
 • Zastosowanie Się Osadzać Kiedy 1] lokować się, obierać siedzibę, osiadać, osiedlać się; 2] gromadzić (na dnie), opadać na dno, osiadać informacje
 • Ranking Osamotnienie Od czego zależy 1] opuszczenie, porzucenie; 2] brak towarzystwa, samotność; 3] odosobnienie, osierocenie, sieroctwo znaczenie
 • Co lepsze Osądzać Na czym polega 1] rozpatrywać sprawę, skazywać, wydawać wyrok; 2] wydawać opinię, oceniać co znaczy
 • Czy warto Oschły Różnice nieczuły, obojętny, oziębły; przen. chłodny, zimny krzyżówka
 • Opinie forum Osiadać Wady i zalety 1] lokować się, osiedlać się; 2] gromadzić się (na czymś), opadać (na coś), osadzać się, zbierać się (na czymś); 3] obniżać się, obsuwać co to jest
 • Najlepszy Osiągać Podobieństwa 1] dochodzić (do czegoś), otrzymywać, uzyskiwać, zdobywać; 2] dobiegać, dochodzić, docierać słownik
 • Porównaj Osiągnięcie Czemu 1] otrzymanie, postawienie na swoim, uzyskanie, zdobycie; 2] dokonanie, rezultat, sukces, wyczyn, wynik, zdobycz czym jest
 • Wyniki Się Osiedlać Co gorsze lokować się, obierać siedzibę, osiadać, wprowadzać się, zamieszkiwać co oznacza
 • Zastosowanie Oskarżać Porównaj 1] obarczać zarzutem, obwiniać, pomawiać (kogoś o coś), posądzać, stawiać (komuś) zarzuty, wytykać (komuś coś), zarzucać (komuś) coś złego tłumaczenie
 • Ranking Się Oskarżać Porównanie 1] brać winę na siebie, obwiniać się, winić się (o coś); 2] spowiadać się przykłady
 • Co lepsze Oskarżenie Dlaczego 1] obwinienie, pomówienie (kogoś o coś), posądzenie, zarzucenie (komuś czegoś), zaskarżenie; 2] inwektywa, skarga, zarzut; 3] mowa definicja
 • Czy warto Osłabiać Jak lepiej 1] nadwerężać, naruszać, nadwątlać; 2] łagodzić, neutralizować, niwelować, redukować, ściszać, tłumić, zagłuszać, zmniejszać, zobojętniać encyklopedia
 • Opinie forum Osłabienie Kiedy 1] nadwątlenie, nadwyrężenie, naruszenie; 2] brak sił, utrata sił, wycieńczenie, wyczerpanie, zmęczenie, znużenie; 3] zaburzenie jak działa
 • Najlepszy Osładzać Od czego zależy 1] słodzić; 2] przen. czynić lżejszym, łagodzić, umilać, uprzyjemniać czy jest
 • Porównaj Osłaniać Na czym polega 1] asekurować, brać w obronę, bronić, chronić, ochraniać, stawać w (czyjejś) obronie, ujmować się (za kimś), zabezpieczać (od czegoś); 2 pojęcie
 • Wyniki Osłoda Różnice pociecha, pocieszenie, ukojenie wyjaśnienie
 • Zastosowanie Osłona Wady i zalety 1] ochrona, osłonięcie, zabezpieczenie; 2] pokrywa, przykrycie, zabezpieczenie opis
 • Ranking Osłupienie Podobieństwa 1] bezruch, bezwład; 2] zaskoczenie, zdumienie informacje
 • Co lepsze Osoba Czemu 1] człowiek, indywidualność, jednostka, osobnik, postać; 2] przen. gruba ryba, osobistość; 3] lit., teatr. bohater, postać, rola znaczenie
 • Czy warto Osobisty Co gorsze 1] prywatny, własny 2] podmiotowy, subiektywny co znaczy
 • Opinie forum Osobiście Porównaj 1] samemu, samodzielnie, we własnej osobie, własnoręcznie; 2] (np. zobaczyć) bez pośredników, bezpośrednio, na własne oczy, na własnej krzyżówka
 • Najlepszy Osobliwość Porównanie 1] (książka) biały kruk, dziw, dziwo, cud, cudo, fenomen, rarytas, rzadkość, unikat, wyjątek; 2] niepospolitość, niezwykłość, oryginalność co to jest
 • Porównaj Osobny Dlaczego 1] oddzielny, odrębny, specjalny, wyodrębniony; 2] separatystyczny; 3] odosobniony, odseparowany, samotny, ustronny słownik
 • Wyniki Ospały Jak lepiej 1] senny, śpiący; 2] gnuśny, ociężały, powolny; 3] apatyczny czym jest
 • Zastosowanie Ostateczny Kiedy 1] bezapelacyjny, bezwarunkowy, definitywny, kategoryczny, nieodwołalny; 2] końcowy, ostatni; 3] krańcowy, maksymalny, najgorszy co oznacza
 • Ranking Ostatek Od czego zależy pozostałość, reszta tłumaczenie
 • Co lepsze Ostatni Na czym polega 1] końcowy, kończący; 2] praw. najwyższy; 3] (np. słowo) kategoryczny, ostateczny, stanowczy; 4] najnowszy, najświeższy, niedawny, świeży przykłady
 • Czy warto Ostoja Różnice oparcie, podstawa definicja
 • Opinie forum Ostro Wady i zalety 1] boleśnie, dotkliwie; 2] spiczasto; 3] spadzisto, stromo; 4] dokuczliwie, energicznie, intensywnie, mocno, przenikliwie, silnie, szybko encyklopedia
 • Najlepszy Ostrość Podobieństwa 1] moc, siła; 2] intensywność, jaskrawość, przenikliwość; 3] bystrość, czułość, wrażliwość; 4] wyrazistość, wyraźny zarys; 5] bezwzględność jak działa
 • Porównaj Ostrożność Czemu oględność, przezorność, roztropność, rozwaga czy jest
 • Wyniki Ostrożny Co gorsze 1] oględny, powściągliwy, przezorny, rozważny; 2] nieufny, podejrzliwy, sceptyczny; 3] baczny, czujny, przytomny, spostrzegawczy, uważny pojęcie
 • Zastosowanie Ostry Porównaj 1] spiczasty; 2] przen. (np. język) cięty, kłujący, uszczypliwy, złośliwy; 3] chropowaty szorstki; 4] przen. (o człowieku) bezwzględny wyjaśnienie
 • Ranking Ostrzegać Porównanie alarmować, przestrzegać, uprzedzać, zawiadamiać opis
 • Co lepsze Oswajać Dlaczego 1] przyzwyczajać do (kogoś a. czegoś), zaznajamiać; 2] (dzikie zwierzęta) obłaskawiać, poskramiać informacje
 • Czy warto Się Oswajać Jak lepiej 1] przywykać (do czegoś), przyzwyczajać się, zaznajamiać się (z czymś); 2] (o dzikich zwierzętach) obłaskawiać się, tracić dzikość znaczenie
 • Opinie forum Oswobadzać Kiedy 1] przywracać wolność, uwalniać, wyswobadzać, wyzwalać; 2] (np. od pracy) pozbawiać (czegoś), uwalniać (od czegoś co znaczy
 • Najlepszy oswobadzać się a. oswabadzać się Od czego zależy 1] wyzwalać się (spod obcego panowania), zrzucać jarzmo; 2] odzyskiwać swobodę ruchów, wyrywać się, wyswobadzać się; 3] pozbywać się krzyżówka
 • Porównaj Oszczerca Na czym polega kłamca, obmówca, potwarca co to jest
 • Wyniki Oszczerstwo Różnice kalumnia, obmowa, potwarz słownik
 • Zastosowanie Oszczędny Wady i zalety 1] gospodarny, nierozrzutny, oszczędzający, rządny; 2] przen. skromny, umiarkowany; 3] ekonomiczny, niekosztowny czym jest
 • Ranking Oziębienie Podobieństwa 1] chłodna pogoda, chłody, chłód, ochłodzenie; 2] przen. (uczuć) ochłodzenie, zobojętnienie co oznacza
 • Co lepsze Oszczędzać Czemu 1] gromadzić grosz do grosza, nie być rozrzutnym, nie trwonić pieniędzy, odkładać, ograniczać się, składać pieniądze, zbierać pieniądze tłumaczenie
 • Czy warto Oszołomiony Co gorsze osłupiały, zaszokowany, zdziwiony przykłady
 • Opinie forum Oszukańczy Porównaj 1] kłamliwy, krętacki, podstępny; 2] fałszywy, fikcyjny, kłamliwy, łgarski, podrobiony, sfałszowany, zafałszowany, załgany, zakłamany definicja
 • Najlepszy Oszukiwać Porównanie kantować, kiwać, nabierać, okpiwać, szachrować, szwindlować, wprowadzać w błąd encyklopedia
 • Porównaj Oszust Dlaczego 1] aferzysta, hochsztapler, kanciarz, oszukaniec, szalbierz, szuler, szwindlarz, wydrwigrosz; 2] falsyfikator, fałszerz, podrabiacz jak działa
 • Wyniki Oszustwo Jak lepiej afera, fałszerstwo, kant, machinacje, machlojka, malwersacja, matactwo, oszukaństwo, szachrajstwo, szalbierstwo, szwindel czy jest
 • Zastosowanie Oślepiać Kiedy 1] czynić ślepym, pozbawiać wzroku; 2] olśniewać, razić wzrok; 3] przen. odbierać rozum, oszałamiać, pozbawiać rozsądku, przytomności pojęcie
 • Ranking Ośmieszać Od czego zależy czynić celem drwin, kompromitować, okrywać śmiesznością, robić (z kogoś) wariata, stroić (sobie) żarciki, wydrwiwać, wykpiwać, wystawiać na wyjaśnienie
 • Co lepsze Się Ośmieszać Na czym polega kompromitować się, narażać się na kompromitację, okrywać się śmiesznością opis
 • Czy warto Ośrodek Różnice 1] centralny punkt; 2] geol. epicentrum; 3] centrum, ognisko, okręg, środowisko; 4] instytucja, instytut informacje
 • Opinie forum Oświadczać Wady i zalety deklarować, informować, mówić, komunikować, oznajmiać, podawać do wiadomości, powiadamiać o czymś, wypowiadać, wyznawać, zawiadamiać (o znaczenie
 • Najlepszy Oświadczenie Podobieństwa deklaracja, enuncjacja, oznajmienie, wypowiedź, wyznanie, zeznanie co znaczy
 • Porównaj Oświata Czemu 1] stan wiedzy, wykształcenie, znajomość nauk; 2] krzewienie wiedzy krzyżówka
 • Wyniki Oświecony Co gorsze cywilizowany, edukowany, kształcony, kulturalny, światły, uczony, wykształcony co to jest
 • Zastosowanie Oświetlać Porównaj iluminować, oświecać, rozświecać, rzucać światło (na coś), świecić słownik
 • Ranking Otaczać Porównanie 1] obejmować, ogarniać, osłaniać, pokrywać; 2] grodzić, ogradzać, okalać, opasywać (np. płotem); 3] (ramieniem) obejmować, przyciskać czym jest
 • Co lepsze Się Otaczać Dlaczego 1] spowijać się (w coś), zasnuwać się (czymś); 2] (ludźmi) skupiać wokół siebie; 3] (przedmiotami) gromadzić koło siebie, zbierać wokół co oznacza
 • Czy warto Otchłań Jak lepiej 1] czeluść, głąb, głębia, odmęty, przepaść, toń, topiel; 2] bezmiar, głębia, ogrom, przepaść tłumaczenie
 • Opinie forum Otępiały Kiedy 1] nieczuły, niewrażliwy, ociężały, oziębły, zniechęcony, zobojętniały; 2] apatyczny, beznamiętny, obojętny, odrętwiały, tępy przykłady
 • Najlepszy Się Otrzaskać Od czego zależy nawyknąć, obeznać się, oswoić się (z czymś), przywyknąć, przyzwyczaić się, wdrożyć się, zaprawić się (do czegoś definicja
 • Porównaj Się Otrząsać Na czym polega 1] otrzepywać (coś) z siebie, otrzepywać się (z czegoś); 2] przen. przychodzić do siebie, przytomnieć, strząsać (coś) z siebie, uwalniać encyklopedia
 • Wyniki Otrzepywać Różnice strząsnąć, strzepywać jak działa
 • Zastosowanie Otrzymywać Wady i zalety 1] dostawać, odbierać; 2] osiągać (coś), uzyskiwać; 3] produkować, uzyskiwać, wytwarzać (z czegoś czy jest
 • Ranking Otucha Podobieństwa dobra myśl, nadzieja, optymizm, ufność pojęcie
 • Co lepsze Otulać Czemu okrywać, omotywać, opatulać, owijać, spowijać (w coś), zakrywać, zawijać wyjaśnienie
 • Czy warto Otwarcie Co gorsze 1] bez ogródek, bez osłonek, szczerze, wprost; 2] jawnie, głośno, publicznie, w czyjejś obecności, wszem wobec; 3] głośno, na cały głos opis
 • Opinie forum Otwarty Porównaj 1] niezasłonięty, obszerny, rozległy; 2] (pojazd) bez dachu, nie kryty, odkryty; 3] (czoło) piękny, sklepiony, wysoki; 4] (np. sprawa) nie informacje
 • Najlepszy Otwierać Porównanie 1] odmykać, rozwierać; 2] (np. sklep) rozpoczynać pracę; 3] (granicę) usuwać, znosić; 4] (np. serce) odkrywać, wyjawiać, wylewać (przed znaczenie
 • Porównaj Się Otwierać Dlaczego 1] odmykać się, rozwierać się; 2] rozchylać się, uchylać się; 3] (o ranie) zaczynać się jątrzyć; 4] odsłaniać się, rozstępować się co znaczy
 • Wyniki Otwór Jak lepiej 1] dziura, luka, szczelina, szpara; 2] przejście, wejście, wlot, wylot, (w murze) wyłom; 3] górn. odwiert krzyżówka
 • Zastosowanie Otyły Kiedy gruby, korpulentny, pełny, pękaty, opasły, puszysty, przy kości, tęgi, zażywny co to jest
 • Ranking Owijać Od czego zależy bandażować, obwijać, okręcać, okrywać, osłaniać, otulać, spowijać (w coś), zawijać słownik
 • Co lepsze Owoc Na czym polega przen. następstwo, plon, pokłosie, produkt, rezultat, skutek, wynik, wytwór czym jest
 • Czy warto Owocny Różnice korzystny, płodny, pożyteczny, produktywny, skuteczny, twórczy, wydajny co oznacza
 • Opinie forum Owocować Wady i zalety 1] wydawać owoce; 2] przen. przynosić plon, skutkować tłumaczenie
 • Najlepszy Ozdabiać Podobieństwa dekorować, (potrawy) garnirować, przybierać, przystrajać, stroić, upiększać, zdobić przykłady
 • Porównaj Ozdoba Czemu 1] motyw zdobniczy, ornament, przybranie, upiększenie; 2] przen. chluba, chwała, duma definicja
 • Wyniki Ozdobny Co gorsze 1] piękny, strojny; 2] (wymowa, styl) kwiecisty, wykwintny, wyszukany; 3] dekoracyjny, zdobniczy encyklopedia
 • Zastosowanie Oziębiać Porównaj chłodzić, obniżać temperaturę (czegoś), ochładzać, studzić, wyziębiać, ziębić jak działa
 • Ranking Się Oziębiać Porównanie 1] chłodnieć, ochładzać się, ostygać, stygnąć; 2] (o stosunkach międzyludzkich) rozluźniać się, słabnąć czy jest
 • Co lepsze Oziębły Dlaczego beznamiętny, chłodny, lodowaty, nieczuły, obojętny, oficjalny, oschły, z rezerwą, zimny, zobojętniały pojęcie
 • Czy warto Oznaczać Jak lepiej 1] cechować, podkreślać, robić (na czymś) znak, zakreślać, zaznaczać, znaczyć, znakować; 2] określać, wyrażać; 3] (np. czas) ustalać wyjaśnienie
 • Opinie forum Oznajmiać Kiedy anonsować, dawać znać (o czymś), donosić (komuś o czymś), informować (o czymś), komunikować, obwieszczać, ogłaszać, oświadczać, podawać do opis
 • Najlepszy Oznaka Od czego zależy 1] objaw, przejaw, symptom, symptomat, znak; 2] godło, odznaka, symbol, znak informacje
 • Porównaj Ożywać Na czym polega 1] powracać do życia, regenerować się, zmartwychwstawać; 2] (np. oczy) nabierać wyrazu, blasku; 3] przen. (np. wspomnienia) odnawiać się znaczenie
 • Wyniki Ożywiać Różnice 1] przywracać do życia; 2] pobudzać energię, wywoływać ożywienie, wzruszać, zapalać; 3] pozbawiać monotonii, urozmaicać; 4] (np co znaczy
 • Zastosowanie Się Ożywiać Wady i zalety 1] entuzjazmować się, podniecać się, wpadać w zapał, wzruszać się, zapalać się; 2] nabierać werwy, rozweselać się; 3] pot. rozkręcać się krzyżówka
 • Ranking Ożywienie Podobieństwa 1] przywrócenie do życia; 2] rozkręcenie, rozweselenie; 3] pot. rozkręcenie, rozszerzenie, rozwinięcie; 4] animusz, entuzjazm, podniecenie co to jest
 • Co lepsze Ożywiony Czemu 1] obdarzony życiem, żyjący, żywy; 2] burzliwy, gorący, gwałtowny, intensywny, namiętny, żywy; 3] aktywny, czynny, energiczny, niespokojny słownik
 • Czy warto (wzrok) osłabiony, przytępiony, słaby, wadliwy; 1 Co gorsze 1] (wygląd) chorobliwy, mizerny czym jest

Słowa bliskoznaczne, synonimy

Lista słów podobnych. Wszystkie synonimy do wyrazów. Słownik wszystkich synonimów.

Synonim (wzrok) osłabiony, przytępiony, słaby, wadliwy; 1 co znaczy ożywiony krzyżówka ożywienie co to jest ożywiać się słownik ożywiać czym jest ożywać co oznacza. podobny wyraz.

Słowo bliskoznaczny do Objaw co znaczy orator krzyżówka obsesja co to jest oczerniać słownik synonimy.