Definicja Wzrok) Osłabiony

CO ZNACZY Wzrok) Osłabiony, Przytępiony, Słaby, Wadliwy; 1, Ożywiony, Ożywienie, Ożywiać Się.

wzrok osłabiony przytępiony co to jest

Wszystkie synonimy, wyrazy podobne na O

 • Definicja Objaw to oznaka, przejaw, symptom
 • Definicja Orator to krasomówca, mówca
 • Definicja Obsesja to 1] uraz; 2] mania, idée fixe, opętanie
 • Definicja Oczerniać to obgadywać, obmawiać, szkalować
 • Definicja Operatywny to efektywny, skuteczny, sprawny
 • Definicja Obcesowy to bezceremonialny, bezczelny, gwałtowny, nachalny, natarczywy, zuchwały
 • Definicja Oczyszczać to 1] czyścić, filtrować, (np. cukier) rafinować; 2] przen. rehabilitować, usprawiedliwiać
 • Definicja Odmowa to niezgodzenie się, odpowiedź odmowna, odprawa, odrzucenie, sprzeciw
 • Definicja Obalać to 1] powalać, przewracać; 2] doprowadzać do upadku, powodować upadek, pozbawiać władzy, strącać; 3] (np. argumenty) odpierać, podważać; 4
 • Definicja Obarczać to 1] obciążać, obładowywać; 2] (np. zadaniem) nałożyć (coś na kogoś), zlecać (komuś coś); 3] przen. (np. odpowiedzialnością) czynić
 • Definicja Obawa to bojaźń, lęk, niepewność, niepokój, przerażenie, przestrach, strach, trwoga obawiać się bać się, czuć obawę, lękać się, niepokoić się
 • Definicja Obchodzić to 1] okrążać (kogoś a. coś), omijać, wymijać, zachodzić z innej strony; 2] dokonywać inspekcji, lustrować, przeglądać; 3] przen. (np
 • Definicja Się Obchodzić to 1] obchodzić siebie wzajemnie, omijać się, unikać; 2] odnosić się (do kogoś a. czegoś), postępować (z kimś a. z czymś), traktować; 3] (np
 • Definicja Obchód to 1] inspekcja, kontrola; 2] święto, uroczystość
 • Definicja Obciążać to 1] obarczać, obładowywać; 2] nakładać obowiązek, obarczać (czymś), zlecać wykonanie (czegoś); 3] czynić odpowiedzialnym, narzucać (komuś
 • Definicja L Obciążenie to balast, brzemię, ciężar; 2] dług, zadłużenie, zaległość, zobowiązanie
 • Definicja Obcować to przebywać (z kimś a. czymś), przestawać (z kimś a. czymś), utrzymywać (bliskie) stosunki
 • Definicja Obcy to 1] cudzy; 2] imigracyjny, napływowy, przyjezdny, zamiejscowy; 3] cudzoziemski, obcokrajowy, zagraniczny; 4] obcojęzyczny; 5] nieznajomy
 • Definicja Obdarzać to 1] dawać, obdarowywać, ofiarowywać; 2] wyposażać
 • Definicja Obdzierać to 1] obnażać, ściągać, zdrapywać, zdzierać, zrywać; 2] obnażać, odsłaniać, ogołacać; 3] (np. ze złudzeń) odbierać, odzierać, pozbawiać
 • Definicja Obecnie to bieżąco, dzisiaj, dziś, na bieżąco, teraz, tymczasem, w chwili obecnej, w tej chwili, w tym momencie
 • Definicja Obejmować to 1] otaczać ramionami, ściskać; 2] (spojrzeniem) ogarniać, otaczać; 3] przen. podejmować się (czegoś), przejmować (coś) (np. prowadzenie
 • Definicja Obelga to afront, dyshonor, obraza, potwarz, zniewaga, znieważenie
 • Definicja Obelżywy to haniebny, hańbiący, obrażający, obraźliwy, oszczerczy, ubliżający, uwłaczający, zelżywy
 • Definicja Obezwładniać to 1] pokonywać, poskramiać, unieszkodliwiać,; 2] przen. paraliżować
 • Definicja Obfitość to bogactwo, dostatek, mnóstwo
 • Definicja Obfitować to być zasobnym (w coś), opływać (w coś), roić się (od czegoś
 • Definicja Obfity to bogaty, bujny, dostatni, hojny, huczny, liczny, suty
 • Definicja Obgadywać to pot. obmawiać, obszczekiwać, oczerniać, szkalować
 • Definicja Obiecywać to dawać słowo, przyrzekać, zobowiązywać się
 • Definicja Obieg to 1] cyrkulacja, krążenie; 2] obrót, okrążenie czegoś
 • Definicja Obiegać to 1] przebiegać, przemierzać; 2] (np. o plotkach) rozchodzić się, rozprzestrzeniać się, szerzyć się; 3] (np. o planetach) okrążać
 • Definicja Obiekcja to zwykle w l.m.) sprzeciw, wątpliwości, zastrzeżenia
 • Definicja Obiekt to 1] przedmiot, rzecz; 2] budynek, zespół budynków
 • Definicja Obiektywny to bez uprzedzeń, bezstronny, neutralny, nieuprzedzony, sprawiedliwy
 • Definicja Obierać to 1] skrawać, zdejmować łupiny, zrzynać; 2] oczyszczać, zbierać (np. owoce z drzewa), zdejmować; 3] pot. (z czegoś) obdzierać, obrabowywać
 • Definicja Obietnica to przyrzeczenie, zapewnienie
 • Definicja Obieżyświat to pot. łazęga, łazik, powsinoga, włóczęga, włóczykij, wszędobylski
 • Definicja Obijać to 1] obtłukiwać, obtrącać; 2] obciągać, pokrywać; 3] bić, chłostać, tłuc
 • Definicja Się Obijać to 1] obtłukiwać się; 2] pot. bumelować, leniuchować, próżnować, wałęsać się, zbijać bąki
 • Definicja Objaśniać to 1] informować, oświecać, tłumaczyć, wyjaśniać; 2] daw. iluminować, oświetlać, rozjaśniać
 • Definicja Objawiać to dawać poznać, demonstrować, manifestować, okazywać, przejawiać, ukazywać, uwidaczniać, uzewnętrzniać, wyrażać
 • Definicja Objeżdżać to 1] okrążać, omijać, przejeżdżać obok (czegoś); 2] odwiedzać, zwiedzać; 3] posp. kląć, krzyczeć (na kogoś), łajać (kogoś), urągać (komuś
 • Definicja Oblatywać to 1] okrążać (w locie), przelatywać naokoło; 2] (samolot) wypróbowywać; 3] (o plotce) obiegać, rozpowszechniać, rozszerzać się; 4] przen
 • Definicja Oblegać to 1] okrążać, otaczać (np. wojskiem); 2] obstępować, otaczać
 • Definicja Oblewać to 1] moczyć, polewać, zalewać; 2] pot. (egzamin) nie zdawać, zawalać; 3] pokrywać, powlekać; 4] (o wodzie) otaczać
 • Definicja Obliczać to 1] pot. liczyć, rachować, rozliczać, wyliczać; 2] (coś na ileś) oceniać, określać w przybliżeniu, szacować; 3] brać pod uwagę, planować
 • Definicja Się Obławiać to pot. dużo zarabiać, dużo zyskiwać, robić dobre interesy, wzbogacać się
 • Definicja Obłazić to 1] odbarwiać się, ścierać się, wycierać się; 2] oblegać, obsiadać, obstępować, opadać, okrążać, otaczać
 • Definicja Obłąkany to 1] dotknięty obłędem, psychicznie chory, umysłowo chory; 2] przen. nieprzytomny, obłąkańczy, obłędny, szaleńczy, szalony, wariacki
 • Definicja Obłęd to choroba psychiczna, obłąkanie, pomieszanie zmysłów, schizofreniam szał, szaleństwo
 • Definicja Obłuda to fałsz, fałszywość, faryzeizm, faryzeuszostwo, hipokryzja, udawanie
 • Definicja Obłudny to dwulicowy, fałszywy, kłamliwy, nieszczery, udany, zakłamany
 • Definicja Obmawiać to obgadywać, obrabiać, obsmarowywać, obszczekiwać, plotkować, zniesławiać, źle mówić (o kimś
 • Definicja Obmowa to kalumnia, oszczerstwo, plotki, potwarz, zniesławienie
 • Definicja Obnażać to 1] (ciało) rozbierać do naga; 2] (np. głowę) odkrywać, odsłaniać, ogałacać (z czegoś
 • Definicja Obnażony to bez ubrania, goły, nagi, nieubrany, rozebrany, roznegliżowany
 • Definicja Oddźwięk to 1] echo, odgłos, refleks, rezonans; 2] przen. odpowiedź, odzew, reakcja
 • Definicja Obniżać to 1] opuszczać, ściągać, zdejmować, zniżać, zsuwać; 2] przen. ograniczać, osłabiać, pomniejszać, redukować, skracać, uszczuplać, zmniejszać
 • Definicja Się Obnosić to afiszować się, chełpić się, chwalić się, demonstrować (coś), (z czymś) popisywać się
 • Definicja Obojętny to 1] apatyczny, nieczuły, niewrażliwy, zimny; 2] błahy, nieistotny, nieważny; 3] bez wyrazu, bezpłciowy, niecharakterystyczny, nijaki; 4
 • Definicja Obok to 1] niedaleko, w pobliżu; 2] oprócz, poza
 • Definicja Obopólny to obustronny, wspólny, wzajemny
 • Definicja Obowiązek to 1] powinność, zobowiązanie; 2] obowiązki; 3] daw. posada, praca (np. służącej), służba
 • Definicja Obowiązkowy to 1] obowiązujący; 2] gorliwy, solidny, sumienny
 • Definicja Obóz to 1] obozowisko; 2] odłam, stronnictwo, ugrupowanie; 3] łagier, obóz koncentracyjny, obóz pracy przymusowej, obóz zagłady
 • Definicja Obracać to 1] okręcać, poruszać w koło; 2] (kapitałem) operować; 3] kierować, orientować, układać, ustawiać; 4] brać, poświęcać, przeznaczać
 • Definicja Oczywisty to bezsporny, bijący w oczy, jaskrawy, jawny, namacalny, niewątpliwy, otwarty, rzucający się w oczy, widoczny, wyraźny
 • Definicja Się Obracać to 1] kręcić się, okręcać się, robić obrót, wirować; 2] przekręcać się, zwracać się; 3] przekształcać się, zmieniać się; 4] (o ludziach) bywać
 • Definicja Obradować to konferować, naradzać się, radzić
 • Definicja Obrady to debata, dyskusja, narada, omawianie, radzenie (nad czymś
 • Definicja Obraz to 1] podobizna, wizerunek; 2] malowidło, płótno; 3] przen. objaw, ucieleśnienie, uzewnętrznienie, wzór (czegoś); 4] krajobraz, scena, widok
 • Definicja Obraza to 1] obrażanie, znieważenie; 2] przen. afront, dyshonor, obelga, policzek, zniewaga
 • Definicja Obrazowy to plastyczny, poglądowy, wyrazisty
 • Definicja Obraźliwy to 1] obelżywy, obrażający, ubliżający; 2] przeczulony, skłonny do obrażania się obrażać ubliżać (komuś), uchybiać, urażać, uwłaczać
 • Definicja Obręb to 1] obszar, teren, zasięg; 2] przen. dziedzina, sfera, zakres, zasięg; 3] (np. tkaniny) brzeg, brzeżek, obrębek
 • Definicja Obrona to 1] bronienie, bronienie się, defensywa, odpieranie napaści, odpór; 2] ochrona, osłona; 3] ujmowanie się, wstawienie się (za kimś a. za
 • Definicja Obronny to 1] ochronny; 2] defensywny; 3] forteczny, obwarowany, ufortyfikowany, warowny obrońca przen. adwokat, opiekun, orędownik, rzecznik
 • Definicja Obrotny to 1] ruchliwy, szybki, zręczny, zwinny; 2] przen. (język) złośliwy; 3] pot. przedsiębiorczy, sprytny, zapobiegliwy, zaradny
 • Definicja obróconym (na coś); 2 to 1] (o pieniądzach) być wydawanym, rozchodzić się; 22] wchodzić, wsuwać się, zagłębiać się
 • Definicja Obrót to 1] ruch, zwrot; 2] (np. sprawy) przebieg, tok, zmiana kierunku; 3] ekon. handel, kupno i sprzedaż, ruch, wymiana towarowa
 • Definicja Obrzęd to ceremonia, obrządek, rytuał, uroczystość
 • Definicja Obrzydliwy to 1] odrażający, wstrętny; 2] brzydki, ohydny
 • Definicja Obrzydzenie to abominacja, odraza, wstręt
 • Definicja Obsada to 1] obsadzenie, powierzenie komuś (roli, stanowiska); 2] obsługa, personel, załoga; 3] techn. oprawa, trzonek, uchwyt
 • Definicja Obsadzać to 1] oprawiać, osadzać (w czymś), wsadzać (na coś); 2] (np. pracownika) lokować, umieszczać, zatrudniać; 3] wojsk. okupować, zajmować pozycje
 • Definicja Obserwować to 1] badać, przyglądać się, śledzić; 2] dostrzegać, widzieć, zauważać
 • Definicja Obskakiwać to 1] obstępować, okrążać, osaczać; 2] oblatywać; 3] latać wokół; 4] nadskakiwać, usługiwać
 • Definicja Obsypywać to 1] posypywać, zasypywać, zsypywać; 2] (np. kamieniami) obrzucać, ostrzeliwać, zasypywać; 3] przen. obdarowywać (hojnie), obdarzać; 4
 • Definicja Obszar to 1] pas, przestrzeń, strefa, teren, terytorium; 2] przen. dział, dziedzina, pole, sfera
 • Definicja Obszerny to 1] duży, przestronny, rozległy, wielki; 2] (np. tekst) długi, szczegółowy, wyczerpujący; 3] (np. plan) dalekosiężny, na wielką skalę
 • Definicja Obszukiwać to przeglądać, rewidować, sprawdzać
 • Definicja Obumierać to 1] zamierać; 2] wygasać, zanikać
 • Definicja Się Oburzać to irytować się, gniewać się, gorszyć się, obruszać się, wzburzać się, zżymać się
 • Definicja Obwieszczenie to 1] doniesienie, ogłoszenie, oznajmienie, rozgłoszenie, zakomunikowanie, zapowiedzenie, zawiadomienie; 2] anons, komunikat, ogłoszenie
 • Definicja Obwiniać to oskarżać, przypisywać (komuś) winę, uznawać za winnego, wytykać, zarzucać (coś komuś), zrzucać winę (na kogoś a. coś
 • Definicja Obwoływać to 1] mianować, ogłaszać (kimś), wybierać; 2] uznawać publicznie (za kogoś a. coś
 • Definicja Obwód to okręg, rejon
 • Definicja Obyczaj to 1] tradycja, zwyczaj (np. ludowy, świąteczny); 2] nawyk, przyzwyczajenie, zwyczaj
 • Definicja Się Obywać to 1] (bez czegoś) obchodzić się, radzić sobie; 2] (czymś) odmawiać sobie, ograniczać się, poprzestawać (na czymś
 • Definicja Ocalać to ratować, wybawiać, wydobywać z niebezpieczeństwa, zachowywać przy życiu, zachowywać od zguby
 • Definicja Ocalenie to ratunek, wybawienie
 • Definicja Ocena to 1] oszacowanie, otaksowanie, szacunek, taksacja, wycena; 2] krytyka, recenzja, sąd, wypowiedź krytyczna; 3] nota, stopień; 4] (na zawodach
 • Definicja Oceniać to 1] szacować, taksować, ustalać wartość, wyceniać; 2] opiniować, recenzować, wartościować, wydawać opinię, wypowiadać sąd; 3] dawać oceny
 • Definicja Ochoczy to 1] chętny, gorliwy, ochotny, pełen dobrej woli, pełen ochoty, skory; 2] (np. okrzyk) nieskrępowany, raźny, swobodny, wesoły, żywy
 • Definicja Ochota to apetyt, chęć, chętka, chrapka, gorliwość, pokusa, zapał
 • Definicja Ochraniać to asekurować, bronić, chronić, czuwać (nad czymś a. kimś), konwojować, opiekować się, osłaniać, pilnować, strzec, ubezpieczać, zasłaniać
 • Definicja Ochrona to 1] asekuracja, asekurowanie, obrona, ochranianie, osłanianie, pilnowanie, prewencja, profilaktyka, ubezpieczenie, zabezpieczenie; 2] straż
 • Definicja Ochronny to 1] (np. wał) obronny; 2] prewencyjny, profilaktyczny, zabezpieczający, zapobiegawczy
 • Definicja Się Ociągać to działać bez pośpiechu, namyślać się, odwlekać, opóźniać (coś), zwlekać
 • Definicja Się Ocierać to 1] (o coś, o kogoś) drapać się, dotykać (czegoś), muskać (coś), trzeć się; 2] przen. (o kogoś) obcować (z kimś), obracać się (w czyimś
 • Definicja Ociężały to gnuśny, leniwy, mało energiczny, nieruchawy, nieruchliwy, ospały, ślimaczy, żółwi
 • Definicja Się Ocknąć to 1] obudzić się, przebudzić się, zbudzić się; 2] ocucić się, odzyskać przytomność, oprzytomnieć, otrzeźwieć, przyjść do siebie, zbudzić się
 • Definicja Oczarowywać to 1] czarować, wzbudzać podziw, zachwycać; 2] przen. podbijać, ujmować, zjednywać sobie
 • Definicja Oczekiwać to 1] czekać (na kogoś a. coś), wyczekiwać, wyglądać; 2] łudzić się, przypuszczać, spodziewać się, ufać, żywić nadzieję
 • Definicja Odbicie to 1] odblask, odbłysk, refleks; 2] obraz (w wodzie); 3] kopia, odbitka, odcisk; 4] przen. manifestacja, przejaw, wyraz; 5] odbicie się
 • Definicja Odbiegać to 1] odchodzić, oddalać się; 2] przen. (od tematu) odchodzić; 3] różnić się
 • Definicja Odbierać to 1] zabierać; 2] dostawać, otrzymywać, przyjmować, uzyskiwać; 3] (wrażenie) doświadczać, doznawać, odczuwać; 4] konfiskować, pozbawiać
 • Definicja Odbijać to 1] dawać obraz (czegoś), odtwarzać, odzwierciedlać; 2] (np. skrzynię) odkrywać, otwierać; 3] odłamywać, odtłukiwać; 4] (od brzegu) odpływać
 • Definicja Się Odbijać to 1] odskakiwać, podskakiwać, skakać, wyskakiwać; 2] odzwierciedlać się; 3] przen. uzewnętrzniać się, znajdować wyraz (czegoś); 4] odciskać
 • Definicja Odbudowa to 1] naprawa, odrestaurowanie, remont, restauracja; 2] górn. eksploatacja, urabianie, wyrabianie; 3] (np. stada) odradzanie. odtwarzanie
 • Definicja Odbywać to kończyć (np. naukę), przebywać, przechodzić
 • Definicja Się Odbywać to dziać się, mieć miejsce, zachodzić, zdarzać się
 • Definicja Odchodzić to 1] oddalać się, opuszczać (jakieś miejsce); 2] (od kogoś) opuszczać, porzucać, zostawiać; 3] (np. ze stanowiska) ustępować, zwalniać się
 • Definicja Odchylenie to 1] zboczenie; 2] anomalia, nienormalność, nieprawidłowość, nieregularność, odchylenie od normy
 • Definicja Odciągać to 1] oddalać, odsuwać; 2] (osobę) odprowadzać; 3] przen. odwodzić (od zamiaru), odwracać, zniechęcać; 4] (np. śmietanę od mleka) oddzielać
 • Definicja Odciążać to 1] przynosić ulgę, zmniejszać ciężar; 2] pomagać, ułatwiać (coś), uwalniać (od czegoś), zwalniać; 3] (np. od podejrzeń) oczyszczać, uwalniać
 • Definicja Odrętwienie to 1] drętwota, zdrętwienie; 2] apatia, marazm, niewrażliwość, ospałość
 • Definicja Odcinać to 1] oddzielać, odłączać, odrąbywać, odrzynać; 2] izolować, nie dopuszczać, oddzielać, odgradzać, separować, zagradzać, zamykać dostęp
 • Definicja Się Odcinać to 1] oddzielać się, odgradzać się, odseparowywać się, zrywać (z czymś); 2] pot. odgryzać się, odparowywać, ostro odpowiadać, replikować; 3
 • Definicja Odcinek to 1] (np. serialu) część, fragment; 2] okres; 3] dowód wpłaty a. wypłaty, kwit, pokwitowanie, poświadczenie
 • Definicja Odciskać to 1] odgniatać, zostawiać ślad; 2] drukować, nadrukowywać (np. deseń), odbijać; 3] (np. soki) wyciskać, wytłaczać
 • Definicja Odczepiać to 1] oddzielać, odpinać, odwiązywać; 2] odcumowywać
 • Definicja Odczucie to 1] doznanie, poczucie, wyczucie; 2] impresja, wrażenie
 • Definicja Odczuwać to 1] (np. ból) doznawać czegoś; 2] (np. samotność) przeżywać, wyczuwać; 3] uświadamiać sobie (coś), zdawać sobie sprawę (z czegoś
 • Definicja Oddalać to 1] odbijać, odciągać, odrywać, odsuwać; 2] (z pracy) odprawiać, wydalać, zwalniać; 3] praw. (roszczenie) odrzucać
 • Definicja Się Oddalać to odbiegać (od czegoś), odbijać się, odchodzić, odrywać się, odstępować, odsuwać się, opuszczać (coś), wychodzić
 • Definicja Oddawać to 1] zwracać; 2] ofiarować, ofiarowywać, przekazywać, wręczać; 3] odsprzedawać, odstępować, wymieniać (za coś); 4] kierować, lokować (gdzieś
 • Definicja Oddech to 1] oddychanie; 2] tchnienie, wydech; 3] odpoczynek, wytchnienie
 • Definicja Oddychać to 1] dyszeć, łapać oddech, sapać, tchnąć, ziać, zipać; 2] doznawać uczucia ulgi, odpoczywać, uspokajać się
 • Definicja Oddział to 1] wojsk. formacja, grupa; 2] agencja, ekspozytura, filia, placówka
 • Definicja Oddziaływać to 1] wpływać, wyciskać piętno, wywierać wpływ; 2] działać, wywoływać reakcję
 • Definicja Oddzielać to 1] odgradzać, przedzielać (czymś); 2] odłączać, odsuwać (coś od czegoś), rozdzielać (coś); 3] odłączać, odseparowywać, rozłączać, (np
 • Definicja Oddzielny to odosobniony, odrębny, odseparowany, osobny, pojedynczy, samotny
 • Definicja Odejmować to 1] ujmować, zmniejszać; 2] odliczać, potrącać, strącać; 3] oddzielać, odłączać, odrywać, odsuwać
 • Definicja Oderwany to 1] luźny, oddzielony, osobny, poszczególny; 2] przen. abstrakcyjny
 • Definicja Odezwa to apel, manifest, orędzie, proklamacja, uniwersał, wezwanie
 • Definicja Odgadywać to domyślać się, miarkować, orientować się, przenikać, przewidywać, snuć domysły, zgadywać, zgłębiać
 • Definicja Odganiać to nie dopuszczać, oddalać, odpędzać, przepędzać
 • Definicja Odgarniać to odsuwać, przesuwać na bok, zsuwać
 • Definicja Odginać to odchylać, odwijać, prostować
 • Definicja Odgraniczać to 1] oddzielać, przegradzać, separować; 2] odseparowywać, rozgraniczać, rozróżniać, wyodrębniać, wyróżniać
 • Definicja Się Odgrażać to grozić, straszyć (pogróżkami
 • Definicja Odgrzebywać to 1] odkopywać, wygrzebywać, wykopywać; 2] przen. odnajdować, wydobywać na jaw, wyszukiwać
 • Definicja Odjeżdżać to 1] jechać, oddalać się, wyjeżdżać, wyruszać; 2] (o pojazdach) ruszać z miejsca, startować
 • Definicja Odkładać to 1] kłaść na bok, odsuwać; 2] odraczać, odwlekać, przekładać, przenosić, zostawiać na później, zwlekać, zwłóczyć; 3] (pieniądze) pot. ciułać
 • Definicja Odkrywać to 1] odsłaniać, uwidaczniać; 2] dokonywać odkrycia, natrafiać (na coś), poznawać (coś), wynajdywać (coś), znajdować (coś); 3] obserwować
 • Definicja Odkształcać to deformować
 • Definicja Odlatywać to 1] odfruwać; 2] lecieć, opuszczać samolotem; 3] odchodzić, odłamywać się, odpadać, odrywać się, odskakiwać, odstawać
 • Definicja Odległy to 1] daleki, oddalony; 2] dawny, zamierzchły; 3] przyszły (w dalszej przyszłości
 • Definicja Odliczać to 1] liczyć, odmierzać, rachować; 2] odejmować, potrącać
 • Definicja Odlot to 1] (samolotu) start; 2] odfrunięcie, odfruwanie, odlatywanie, odlecenie
 • Definicja Odludek to mizantrop, pustelnik, samotnik
 • Definicja Odludny to 1] bezludny, niezamieszkany, pusty; 2] daleki, oddalony
 • Definicja Odludzie to bezludzie, odludne miejsce, pustka, pustkowie, samotnia, ustronie
 • Definicja Odłam to 1] bryła, kawał, odłamek; 2] przen. frakcja, grupa; 3] przen. część, dział
 • Definicja Odłamek to bryłka, kawałek, odprysk, okruch
 • Definicja Odłamywać to oddzielać, odrywać
 • Definicja Odłączać to 1] odczepiać, oddzielać, wyłączać; 2] izolować, oddalać, odseparowywać, odsuwać, separować, rozdzielać, rozłączać
 • Definicja Odmawiać to 1] nie chcieć (czegoś), nie godzić się (na coś), sprzeciwiać się (czemuś), wzdragać się (przed czymś); 2] (np. prawa) kwestionować
 • Definicja Odmiana to 1] przekształcenie, przemiana, zmiana; 2] gatunek, grupa, kategoria, klasa, okaz, rodzaj, typ, wariant; 3] pot. zmiana pogody; 4] jęz
 • Definicja Odmieniać to 1] modyfikować, przeistaczać, przekształcać, przemieniać, przeobrażać, przerabiać, przetwarzać, zmieniać; 2] deklinować, koniugować
 • Definicja Odmienny to 1] przen. (człowiek) innego kalibru, inny, niejednakowy, niepodobny, odrębny, różny, z innej parafii; 2] jęz. odmieniany, podlegający
 • Definicja Odmierzać to 1] mierzyć, określać, wymierzać; 2] (np. ciosy) dawać, odliczać; 3] (takt) wybijać; 4] (słowa) cedzić, ważyć
 • Definicja Odnajdywać to 1] odszukiwać, wydobywać (z ukrycia), wynajdywać, wyszukiwać, znajdować; 2] doszukiwać się (kogoś a. czegoś), rozpoznawać (kogoś a. coś
 • Definicja Się Odnajdywać to 1] pojawiać się, pokazywać się, powracać, wracać, zjawiać się; 2] odszukiwać siebie wzajemnie
 • Definicja Się Odnaleźć to 1] pojawić się, pokazać się, powrócić, wrócić, zjawić się, znaleźć się; 2] odszukać się wzajemnie, spotkać się; 3] pojawić się, znaleźć się
 • Definicja Odnawiać to 1] naprawiać, odświeżać, regenerować, remontować, restaurować; 2] reformować, ulepszać, zmieniać; 3] (np. działalność) ponawiać, wznawiać
 • Definicja Się Odnawiać to 1] odświeżać się, polepszać się, poprawiać się, ulegać zmianom; 2] odradzać się, powstawać na nowo, regenerować się; 3] (np. o chorobie
 • Definicja Odnosić to 1] dostarczać, przynosić z powrotem, zanosić; 2] (np. skutek) osiągać, uzyskiwać; 3] (np. wrażenie) doświadczać, doznawać; 4] (coś do
 • Definicja Się Odnosić to 1] ustosunkowywać się (do kogoś a. czegoś), zachowywać się (wobec kogoś); 2] daw. odzywać się, zwracać się; 3] dotyczyć (czegoś), łączyć
 • Definicja Odnowa to 1] naprawa, odbudowa, odnawianie, odnowienie, restaurowanie; 2] odradzanie się, regeneracja
 • Definicja Odosobnienie to 1] izolacja, izolowanie, odseparowanie; 2] odludzie, samotnia, ustronie; 3] areszt, izolatka, więzienie
 • Definicja Odosobniony to 1] oddzielony, odrębny, osobny; 2] (miejsce) odległy, osamotniony, samotny, ustronny; 3] (np. przykład) jednostkowy, pojedynczy, rzadki
 • Definicja Odór to fetor, smród
 • Definicja Okowy to 1] kajdany, łańcuchy, pęta (żelazne), więzy; 2] przen. niewola
 • Definicja Odpadać to 1] oddzielać, odlatywać, odrywać się; 2] spadać, zlatywać; 3] (np. terytorium) być odłączanym, odłączać się, odrywać się; 4] pot
 • Definicja Odpady to pozostałości, resztki, śmieci
 • Definicja Odpędzać to 1] gnać, oddalać, odganiać, wypędzać, wyrzucać; 2] (np. senność) pokonywać, przezwyciężać, zwalczać; 3] destylować, oczyszczać
 • Definicja Odstępca to 1] renegat, zdrajca; 2] apostata, heretyk, kacerz, odszczepieniec
 • Definicja Odpierać to 1] odpędzać, odpychać, odrzucać, zmuszać do odwrotu; 2] (np. argument) obalać, podważać, zbijać
 • Definicja Odpis to 1] kopia; 2] (np. na fundusz) odliczenie, odpisanie, przeniesienie, spisanie
 • Definicja Odpisywać to 1] (np. na list) odpowiadać; 2] pot. kopiować, przepisywać, ściągać; 3] przepisać (coś na kogoś), zapisać (coś komuś); 4] (np. na fundusz
 • Definicja Się Odpłacać to 1] odwdzięczać się, odwzajemniać się, rewanżować się, spłacać dług wdzięczności; 2] brać odwet (na kimś), mścić się, odgrywać się, iron
 • Definicja Odpływać to 1] odbijać od brzegu, odjeżdżać; 2] pot. odchodzić, spływać; 3] (o płynach) schodzić, ściekać, wyciekać
 • Definicja Odpoczynek to 1] odpoczywanie, wypoczynek, wytchnienie; pot. laba, sjesta; 2] popas, postój
 • Definicja Odpoczywać to spoczywać, wypoczywać
 • Definicja Odporny to niewrażliwy, wytrzymały, zahartowany
 • Definicja Odświeżać to 1] odnawiać, oczyszczać, naprawiać; 2] orzeźwiać; 3] odmładzać, uzupełniać, zasilać; 4] (w pamięci) powtarzać, przypominać (sobie
 • Definicja Odświętny to 1] galowy, niedzielny, od parady, paradny, świąteczny; 2] podniosły, uroczysty
 • Definicja Odpowiadać to 1] dawać odpowiedź, udzielać odpowiedzi; 2] (na list) odpisywać; 3] dawać odprawę (komuś), odzywać się, reagować (na coś); 4] (np. na
 • Definicja Odpowiedni to należyty, stosowny, właściwy
 • Definicja Odpowiedzialny to 1] (człowiek) przen. poważny, rzetelny, solidny; 2] (np. funkcja) poważny, trudny, ważny
 • Definicja Odpowiedź to 1] odzew, reakcja; 2] replika
 • Definicja Odprawa to 1] narada, zbiórka, zebranie; 2] (stanowcza) odpowiedź, replika
 • Definicja Odprawiać to 1] ekspediować, odsyłać, oddalać (od siebie), wyprawiać, wysyłać; 2] odmawiać (komuś czegoś), odsyłać z kwitkiem; 3] oddalać, redukować
 • Definicja Odprężenie to rekreacja, relaks, rozluźnienie, rozprężenie, uspokojenie się, wypoczynek, wytchnienie
 • Definicja Odprowadzać to 1] dotrzymywać towarzystwa (komuś), postępować (za kimś a. czymś), prowadzić (kogoś), towarzyszyć (komuś), udawać się (z kimś); 2
 • Definicja Odpuszczać to 1] (np. winę) darować, nie pamiętać, przebaczać, puszczać w niepamięć, zapominać; 2] pot. dawać sobie (z czymś) spokój, rezygnować
 • Definicja Odpychać to 1] odsuwać, odtrącać; 2] przen. odtrącać (kogoś), odwracać się (od kogoś); 3] przen. (np. myśli) przeciwstawiać się (czemuś), zwalczać (coś
 • Definicja Odpychający to antypatyczny, niemiły, niesympatyczny, odrażający, odstręczający, wstrętny
 • Definicja Odrabiać to 1] odpracowywać, odsługiwać; 2] (lekcje) robić, wykonywać
 • Definicja Odraczać to odkładać, odsuwać, odwlekać, prolongować, przenosić, przesuwać
 • Definicja Odradzać to 1] odnawiać, ożywać, poprawiać, powoływać na nowo do życia, wskrzeszać; 2] odciągać, odwodzić (od czegoś), zniechęcać, zrażać
 • Definicja Odraza to antypatia, awersja, niechęć, obrzydzenie, wstręt
 • Definicja Odrębny to 1] inny, odmienny, swoisty; 2] oddzielny, osobny, zamknięty
 • Definicja Odrobina to 1] cząsteczka, iskierka, kapka, kawałeczek, krzta, krztyna, ociupina, okruch, okruszyna, promyk, przebłysk, szczypta, ździebełko; 2
 • Definicja Odróżniać to 1] (coś od czegoś) rozróżniać; 2] (coś gdzieś) rozpoznawać, wyodrębniać
 • Definicja Się Odróżniać to być innym, kontrastować (z czymś), odbijać się, odcinać się, odznaczać się, różnić się, uwypuklać się, (pozytywnie) wybijać się
 • Definicja Odruchowo to automatycznie, bezwiednie, instynktownie, machinalnie, mimo woli, mimowolnie, podświadomie
 • Definicja Odruchowy to automatyczny, bezwiedny, impulsywny, instynktowny, machinalny, mimowolny, niezamierzony, podświadomy
 • Definicja Odrywać to 1] obrywać, odciągać, oddzierać, odłączać, urywać; 2] odejmować, odsuwać; 3] (np. wzrok) przenosić
 • Definicja Się Odrywać to 1] oddalać się, oddzielać się (od czegoś), odłączać się, odpadać; 2] oddalać się, odsuwać się, rozstawać się (z kimś a. czymś); 3] (od
 • Definicja Odrzucać to 1] ciskać, rzucać, wyrzucać; 2] (np. piłkę) odbijać, odkładać, odpychać; 3] (np. głowę) odchylać, odgarniać, odginać; 4] (np. zepsute owoce
 • Definicja Odskakiwać to 1] odbiegać, uskakiwać; 2] (np. o drzwiach) odpinać się, otwierać się gwałtownie; 3] odlatywać, odpadać; 4] (po uderzeniu) odbijać się
 • Definicja Odsłaniać to 1] obnażać, odkrywać, ukazywać, uwidaczniać; 2] (np. zasłonę) odchylać, uchylać, usuwać; 3] przen. (np. prawdę) dawać poznać (coś
 • Definicja Się Odsłaniać to 1] obnażać się, odkrywać się; 2] objawiać się, ukazywać się; 3] (np. o zasłonach) odchylać się, uchylać się
 • Definicja Odstawać to 1] odchodzić, oddzielać się, odklejać się, odlepiać się, odłączać się, odłupywać się, odrywać się; 2] przen. odbijać, odbijać się
 • Definicja Odstawiać to 1] odkładać, odsuwać, przestawiać, przesuwać; 2] (np. lek) przestawać zażywać; 3] dostarczać, odtransportowywać, odwozić, transportować
 • Definicja Odstępować to 1] cofać się, odchodzić na bok, oddalać się, odsuwać się; 2] (np. o wojskach) być w odwrocie, wycofywać się; 3] odwracać się (od kogoś
 • Definicja Odstraszać to odpędzać, odpychać (od kogoś a. czegoś), odstręczać, zniechęcać, zrażać
 • Definicja Odsuwać to 1] oddalać, odpychać, odstawiać; 2] odmykać, otwierać; 3] odchylać, odkrywać, odsłaniać; 4] wyciągać, wysuwać; 5] (np. od władzy) odbierać
 • Definicja Się Odsuwać to 1] odmykać się, odsłaniać się, otwierać się; 2] odchodzić, oddalać się, odstępować (od kogoś a. czegoś), przechodzić gdzie indziej; 3
 • Definicja Odsyłać to 1] przekazywać, przesyłać; 2] oddawać, zwracać
 • Definicja Odszkodowanie to wynagrodzenie, zapłata, wyrównanie, rekompensata
 • Definicja Odszukiwać to odnajdować, wyszukiwać, znajdować
 • Definicja Odtrącać to 1] oddalać, odpychać, odsuwać; 2] przen. odrzucać, nie przyjmować, nie uznawać; 3] przen. odstręczać, zniechęcać, zrażać do siebie; 4
 • Definicja Odtwarzać to 1] regenerować; 2] rekonstruować; 3] (w utworze) oddawać, odzwierciedlać, opisywać, wyrażać; 4] reprodukować; 5] (np. utwór muzyczny) dawać
 • Definicja Odtwórczy to naśladujący, niesamodzielny, wtórny
 • Definicja Odwaga to męstwo, nieustraszoność, rezon, śmiałość
 • Definicja Odważny to brawurowy, bohaterski, dzielny, heroiczny, mężny, nieulękły, nieustraszony, śmiały, waleczny odwdzięczać się odpłacać, odpłacać się
 • Definicja Odwieczny to archaiczny, pradawny, prastary, przedwieczny
 • Definicja Odwiedzać to 1] (kogoś) bywać (u kogoś), składać wizytę; 2] (coś) bywać gdzieś, przybywać
 • Definicja Odwlekać to 1] odciągać, odsuwać; 2] ociągać się (z czymś), odkładać, opóźniać, przeciągać, przesuwać, zwlekać (z czymś
 • Definicja Odwoływać to 1] brać na stronę, prosić, przywoływać, wywoływać, wzywać; 2] dymisjonować, usuwać (np. ze stanowiska), pot. zdejmować; 3] anulować, obalać
 • Definicja Się Odwoływać to apelować (do kogoś), prosić (kogoś o coś), zwracać się (do kogoś
 • Definicja Odwracać to 1] obracać, zwracać; 2] przewracać na drugą stronę, wywracać; 3] obracać w przeciwną stronę, zawracać, zmieniać kierunek; 4] przen. (np
 • Definicja Się Odwracać to 1] obracać się, zwracać się; 2] (np. los) zmieniać się (na gorsze a. lepsze); 3] wykręcać się, zakręcać się, zawracać; 4] przen. (od kogoś
 • Definicja Odwrotnie to 1] inaczej, na odwrót, odmiennie, przeciwnie; 2] wspak; 3] na odwrót, od końca, na opak
 • Definicja Odwrotność to antyteza, przeciwieństwo, przeciwstawienie, zaprzeczenie
 • Definicja Odwrót to 1] (np. wojska) cofanie się, odstępowanie, ucieczka; 2] przen. odejście (od kogoś), porzucenie, zaprzestanie
 • Definicja Odzew to 1] odezwanie się, odpowiedź, replika; 2] odruch, poryw, reakcja; 3] echo, oddźwięk, refleks; 4] wojsk. odpowiedź (na hasło
 • Definicja Odzież to garderoba, kostium, odzienie, okrycie, strój, ubiór, ubranie; pot. ciuchy, fatałaszki
 • Definicja Odznaczać to 1] dawać odznaczenie, nagradzać, wyróżniać; 2] akcentować, cechować, odróżniać, podkreślać, wyróżniać, zaznaczać
 • Definicja Się Odznaczać to 1] słynąć, wsławiać się, wybijać się; 2] przen. przejawiać się, rzucać się w oczy, uderzać, ujawniać się, uzewnętrzniać się, wykazywać; 3
 • Definicja Odzwierciedlać to 1] odbijać; 2] przen. odtwarzać, przedstawiać, wyrażać
 • Definicja Się Odzwyczajać to oduczać się, odwykać, pozbywać się nałogu, wyzbywać się przyzwyczajenia
 • Definicja Się Odzywać to 1] mówić (coś), zabierać głos; 2] zaczepiać (kogoś), zagadywać (kogoś); 3] brzmieć, dawać się słyszeć, dzwonić, dźwięczeć, rozlegać się
 • Definicja Odżywczy to pożywny, wzmacniający
 • Definicja Ofensywny to agresywny, atakujący, bojowy, zaczepny
 • Definicja Oferta to propozycja
 • Definicja Ofiara to 1] dar, darowanie, ofiarowanie, złożenie ofiary; 2] oddanie (się), poświęcenie, wyrzeczenie się; 3] łup, pastwa; 4] pot. fajtłapa
 • Definicja Ofiarny to charytatywny, dobroczynny, filantropijny, litościwy
 • Definicja Ofiarowywać to 1] darować, dawać, składać w darze; 2] kult. poświęcić (coś), składać ofiarę; 3] (np. pomoc) deklarować, proponować
 • Definicja Oficjalny to 1] urzędowy; 2] przen. chłodny, nienaturalny, obojętny, sztywny, wymuszony
 • Definicja Okoliczny to 1] bliski, niedaleki, otaczający, przyległy, sąsiedni; 2] lokalny, miejscowy, tutejszy
 • Definicja Okopywać to 1] obrzucać ziemią, obsypywać; 2] obwarowywać, otaczać umocnieniami, umacniać
 • Definicja Ogarniać to 1] obejmować, otaczać ramionami, ujmować w ramiona; 2] (wzrokiem) obejmować; 3] przen. (umysłem) opanowywać, pojmować, poznawać, rozumieć
 • Definicja Okrążać to 1] obchodzić, obiegać, objeżdżać, opływać, zataczać krąg; 2] drogą okrężną, obchodzić naokoło, obejmować, obramowywać, okalać, omijać
 • Definicja Ogień to 1] iskra, płomień, żar; 2] pożar, pożoga; 3] (płonący) ognisko, stos, znicz; 4] przen. lampa, pochodnia, świeca; 5] płomień, światło
 • Definicja Oglądać to patrzeć, przyglądać się, przypatrywać się
 • Definicja Ogłaszać to 1] obwieszczać, podawać do wiadomości, powiadamiać, zapowiadać; 2] drukować, publikować, umieszczać (w prasie), wydawać (drukiem
 • Definicja Ogłoszenie to 1] obwieszczenie, podanie do wiadomości, powiadomienie, zaanonsowanie, zapowiedź; 2] afisz, anons, reklama, zawiadomienie
 • Definicja Ogłupiać to bałamucić, durzyć, mamić, mącić w głowie, przytępiać, tumanić, wprowadzać w błąd
 • Definicja Ogłuszać to 1] pozbawiać słuchu; 2] zagłuszać; 3] odrętwiać, odurzać, oszałamiać, pozbawiać przytomności
 • Definicja Ognisko to 1] (płonący) stos; 2] komin kuchenny, kuchnia, palenisko, piec; 3] (domowe) dom, gniazdo rodzinne, rodzina; 4] (np. kultury) centrum
 • Definicja Ognisty to 1] gorejący, płonący, płomienisty, rozpalony, rozżarzony; 2] mający barwę ognia, płomienny, rudy; 3] energiczny, namiętny, pełen
 • Definicja Ogniwo to 1] (w łańcuchu) kółko, pierścień, spojenie; 2] przen. łącznik, spójnia, węzeł, więź; 3] komórka (organizacji
 • Definicja Ogon to 1] (lisa) kita; 2] przen. koniec, końcowa część, przedłużenie; 3] (komety) warkocz; 4] kolejka, ogonek; 5] środ. sztuka bydła; 6] środ
 • Definicja Ogólnie to 1] powierzchownie; 2] generalnie, globalnie, na ogół, najczęściej, przeważnie, z reguły
 • Definicja Ogólnikowy to niedokładny, niesprecyzowany, nieścisły, ogólny, pobieżny, powierzchowny
 • Definicja Ogólny to 1] (posiedzenie) plenarny, powszechny, publiczny, uniwersalny, (zjazd) walny; 2] całościowy, cały, generalny; 3] łączny, sumaryczny
 • Definicja Ogół to 1] całokształt, całość, suma; 2] wszyscy
 • Definicja Ograbiać to łupić, obdzierać, obłupiać, obrabowywać, okradać, rabować, zabierać
 • Definicja Ogradzać to 1] grodzić, otaczać ogrodzeniem; 2] opasywać, otaczać, stanowić ogrodzenie
 • Definicja Ograniczać to 1] obejmować, otaczać; 2] redukować, (do czegoś) sprowadzać, uszczuplać, zmniejszać
 • Definicja Się Ograniczać to 1] (do czegoś) poprzestawać (na czymś), redukować się, sprowadzać się (do czegoś), zacieśniać się
 • Definicja Ograniczoność to 1] bezmyślność, głupota, tępota; 2] ciasnota, ciemnota, filisterstwo, parafiańszczyzna, zacofanie, zaściankowość
 • Definicja Ograniczony to 1] ciasny, mały, niewielki, wąski; 2] przen. bez polotu, ciasny, ciemny, głupi, nieinteligentny, zacofany, zaściankowy
 • Definicja Ogrom to 1] kolos; 2] przen. bezdeń, bezmiar, głębia, ocean, otchłań, przepaść
 • Definicja Ogromnie to bajecznie, bardzo, diabelnie, do głębi, do żywego, fantastycznie, mocno, nadzwyczajnie, okropnie, piekielnie, potężnie, potwornie, poważnie
 • Definicja Ogromny to 1] bardzo wielki, gigantyczny, kolosalny, imponujący, niebywałych rozmiarów, olbrzymi, potężny, wielki, zdumiewający ogromem; 2] niemały
 • Definicja Ogrzewać to nagrzewać, ocieplać, rozgrzewać
 • Definicja Ohyda to 1] brzydota, plugastwo, potworność, szkarada; 2] obrzydliwość, paskudztwo, szpetota
 • Definicja Ohydny to brzydki, obrzydliwy, odrażający, paskudny, plugawy, szkaradny, szpetny, wstrętny
 • Definicja Ojczysty to 1] narodowy; 2] rodzimy, swojski; 3] rodzicielski, rodzinny
 • Definicja Ojczyzna to 1] kraj ojczysty, ziemia rodzinna; 2] gniazdo rodzinne, strony rodzinne; 3] przen. kolebka, siedlisko
 • Definicja Okaz to 1] egzemplarz, sztuka; 2] model, przykład, wcielenie, wzór
 • Definicja Okazałość to 1] blask, krasa, splendor, świetność, wspaniałość, wspaniały wygląd; 2] obfitość, pompa, przepych, wystawność, zbytek, zbytkowność; 3
 • Definicja Okazja to 1] pot. gratka, możliwość, możność, sposobność, szansa; 2] motyw, powód, przyczyna, racja
 • Definicja Okazjonalny to okolicznościowy, przypadkowy
 • Definicja Okazowy to 1] godny pokazania, pokazowy, typowy, wzorcowy; 2] (np. egzemplarz) bezpłatny, gratisowy, propagandowy
 • Definicja Okazywać to 1] pokazywać, przedstawiać (dokument), przedkładać; 2] dawać dowód (czegoś), objawiać, pokazywać, przejawiać, uzewnętrzniać, wykazywać; 3
 • Definicja Się Okazywać to 1] wyjaśniać się, wykrywać się; 2] (kimś a. czymś) prezentować się jako ktoś a. coś; 3] stawać się widocznym, wychodzić na jaw
 • Definicja Okiełznać to 1] założyć wędzidło; 2] przen. pohamować, poskromić, powstrzymać, powściągnąć, ujarzmić, ukrócić
 • Definicja Oklaski to 1] aplauz, brawa; 2] przen. pochwała, podziw, uznanie
 • Definicja Oklepany to pot. banalny, okrzyczany, pospolity, powszechnie znany, stary, szablonowy, wytarty
 • Definicja Okład to 1] kompres, opatrunek; 2] pot. dodatek
 • Definicja Okładać to 1] otaczać, pokrywać, przykrywać; 2] bić, chłostać; 3] (np. książkę w papier) obkładać
 • Definicja Okłamywać to mówić nieprawdę, oszukiwać, wprowadzać w błąd
 • Definicja Oko to 1] gałka oczna, tęczówka; 2] przen. wzrok, zdolność widzenia, zmysł widzenia; 4] przen. spojrzenie, wejrzenie; 5] (w rajstopach) dziura, (w
 • Definicja Okolica to kraina, krajobraz, obszar, region, rejon, strony (w l.m
 • Definicja Okoliczność to fakt, sytuacja, wydarzenie, zajście
 • Definicja Okradać to defraudować, łupić, obłupiać, obrabowywać, ograbiać
 • Definicja Okrąg to 1] obwód, otok, pierścień, wieniec; 2] koło, obręcz; 3] obwód, okręg, rejon
 • Definicja Okrągły to 1] kolisty; 2] krągły, zaokrąglony; 3] przen. pulchny, korpulentny; 4] przen. (o czasie) cały, dokładny, pełny, równy; 5] przen. (o słowach
 • Definicja Operacja to 1] działanie; 2] med. zabieg; 3] wojsk. akcja
 • Definicja Okres to 1] czas, pora; 2] etap, faza, stadium; 3] czasy, epoka; 4] półrocze, semestr, trymestr; 5] pot. menstruacja, miesiączka
 • Definicja Okresowy to 1] cykliczny, periodyczny, regularny, rytmiczny; 2] chwilowy, doraźny, dorywczy, niestały, tymczasowy
 • Definicja Określać to 1] formułować, konkretyzować, oznaczać, precyzować, regulować, ustalać, wyznaczać; 2] definiować; 3] opisywać
 • Definicja Określenie to 1] oznaczenie, sformułowanie, skonkretyzowanie, sprecyzowanie, uregulowanie, wyznaczenie, zdefiniowanie; 2] definicja, wyrażenie
 • Definicja Określony to 1] pewny, sprecyzowany, wiadomy; 2] dokładny, jasny, konkretny, realny, wyraźny
 • Definicja Okrężny to 1] (pismo) okólny; 2] kulisty; 3] krążący, kursujący, objazdowy; 4] (handel) domokrążny
 • Definicja Okropność to 1] beznadziejność, groza, makabryczność, potworność, smutek, straszliwość, tragizm; 2] koszmar, makabra, straszna rzecz, zmora
 • Definicja Okropny to 1] beznadziejny, budzący grozę, dantejski, koszmarny, makabryczny, monstrualny, niesamowity, piekielny, potworny, straszliwy, straszny
 • Definicja Okrucieństwo to 1] sadyzm, zdziczenie, zezwierzęcenie, zwyrodnienie; 2] pastwienie się, znęcanie się okruszyna kruszyna, odrobina, okruch, szczypta
 • Definicja Okrutny to bestialski, bez serca, bezlitosny, brutalny, krwawy, nieludzki, nieubłagany, sadystyczny, tyrański
 • Definicja Okrywać to 1] nakrywać, osłaniać, otulać, owijać; 2] obsypywać, pokrywać, powlekać; 3] (np. hańbą) przen. narażać (na coś), ściągać (coś na kogoś
 • Definicja Okrzepnąć to 1] nabrać sił, odzyskać siły, wydobrzeć, wyzdrowieć, wzmocnić się; 2] umocnić się, ustalić się, utrwalić się
 • Definicja Okultyzm to parapsychologia
 • Definicja Okupować to 1] (obce terytorium) anektować, podbijać, przyłączać, wcielać, zajmować; 2] przen. brać w posiadanie, zagarniać, zajmować olbrzym drab
 • Definicja Olbrzymi to 1] bardzo duży, ogromny, wielki; 2] intensywny, potężny, silny
 • Definicja Olśniewać to 1] oślepiać (jasnością), uderzać blaskiem; 2] czarować, fascynować, porywać, urzekać, wywoływać wielkie wrażenie, zachwycać
 • Definicja Omawiać to debatować (nad czymś), dyskutować (o czymś), komentować (coś), konferować, rozprawiać (o czymś
 • Definicja Omdlały to bezsilny, osłabły, zmęczony
 • Definicja Omdlewać to 1] mdleć, tracić przytomność, wpadać w omdlenie; 2] opadać z sił, słabnąć, tracić siły
 • Definicja Omen to przepowiednia, wróżba, znak
 • Definicja Omiatać to 1] oczyszczać, usuwać, zbierać, zmiatać; 2] odkurzać, zamiatać; 3] przen. (spojrzeniem) ogarniać, otaczać, przebiegać
 • Definicja Omijać to 1] obiegać, objeżdżać (coś), przechodzić obok (czegoś); 2] (np. zakaz) ignorować, lekceważyć, nie stosować się; 3] chybiać, nie dosięgać
 • Definicja Omówienie to 1] przedyskutowanie; 2] artykuł, komentarz, recenzja, rozprawa; 3] aluzja, metafora, peryfraza; 4] dodatkowa uwaga, klauzula
 • Definicja Omyłka to błąd, lapsus, pomyłka
 • Definicja Ongiś to książk. dawniej, dawnymi czasy, dawnymi laty, kiedyś, niegdyś, przed wiekami, swego czasu
 • Definicja Oniemiały to 1] osłupiały, zaskoczony, zdziwiony; 2] cichy, głuchy, milczący, niemy, spokojny, uspokojony
 • Definicja Onieśmielać to deprymować, krępować, zawstydzać, zbijać z pantałyku, żenować
 • Definicja Opaczny to 1] błędny, mylny, niestosowny; 2] odwrotny, przeciwny
 • Definicja Opadać to 1] obsuwać się, osuwać się, spadać, zlatywać, zsuwać się; 2] odpadać; 3] zwieszać się, zwisać; 4] (np. o cieście) klęsnąć, tęchnąć; 5] (np
 • Definicja Się Opamiętywać to odzyskiwać równowagę ducha, przytomnieć, uspokajać się, trzeźwieć
 • Definicja Opanowanie to 1] zawładnięcie, zdobycie; 2] okiełznanie, poskromienie, stłumienie, ujarzmienie; 3] zapanowanie (nad kimś); 4] ogarnięcie, przeniknięcie
 • Definicja Opanowany to cichy, równy, spokojny, stateczny, zrównoważony
 • Definicja Opanowywać to 1] anektować, zagarniać, zdobywać; 2] (np. smutek) okiełznać, poskramiać, tłumić, ujarzmiać; 3] (o szczęściu) ogarniać, przenikać
 • Definicja Się Opanowywać to hamować się, liczyć się (z kimś a. czymś), miarkować się, mitygować się, panować nad sobą, powstrzymywać się, powściągać się, przełamywać
 • Definicja Oparcie to 1] podparcie, podtrzymanie, przystawienie, wsparcie; 2] przen. uzasadnienie; 3] podpora, punkt podparcia; 4] przen. ostoja, podpora, pomoc
 • Definicja Oparzelisko to bagnisko, błota, grzęzawisko, moczary, trzęsawisko
 • Definicja Opasywać to 1] nakładać pas, obwiązywać, obwijać, przepasywać; 2] grodzić, obwodzić, okalać, otaczać
 • Definicja Ordynarny to 1] chamski, łobuzerski, gburowaty, karczemny, niewybredny, płaski, prostacki, rynsztokowy, trywialny, wulgarny; 2] kiepski, lichy
 • Definicja Opatrywać to 1] doprowadzać do porządku, naprawiać; 2] uszczelniać, zabezpieczać (przed zimnem), zatykać szczeliny; 3] zakładać opatrunek; 4] instalować
 • Definicja Się Opatrzyć to 1] przejeść się, spowszednieć, znudzić się; 2] nagle się zorientować, opamiętać się, spostrzec, zreflektować się
 • Definicja Opatulać to okrywać, osłaniać, otulać, owijać
 • Definicja Opcja to 1] możliwość, wariant; 2] alternatywa, wybór; 3] partia, stronnictwo, ugrupowanie
 • Definicja Operować to 1] być czynnym, działać; 2] posługiwać się
 • Definicja Opętaniec to przen. entuzjasta, fanatyk, szaleniec, wariat, zapaleniec
 • Definicja Opieka to 1] doglądanie, dozór, nadzór, piecza, pilnowanie, staranie, straż, strzeżenie, troszczenie się; 2] opiekun; 3] praw. kuratela
 • Definicja Się Opiekować to czuwać (nad kimś a. czymś), dbać (o kogoś a. coś), mieć pod opieką, mieć w opiece, mieć w swojej pieczy, nadzorować, niańczyć, otaczać
 • Definicja Opierać to 1] podpierać, podtrzymywać, wspierać; 2] motywować, ugruntowywać, uzasadniać, zasadzać (na czymś
 • Definicja Się Opierać to 1] dotykać (czegoś), wspierać się (na czymś); 2] bronić się, sprzeciwiać się, stawiać opór; 3] (o coś) przylegać, sąsiadować (z czymś
 • Definicja Opieszały to leniwy, ociągający się, ospały, powolny
 • Definicja Opinia to 1] mniemanie, pogląd, przekonanie, sąd, wyobrażenie, zdanie; 2] renoma, reputacja, sława; 3] charakterystyka (osoby), krytyka, ocena
 • Definicja Opiniować to charakteryzować, oceniać, orzekać, wydawać sąd, wyrokować
 • Definicja Opis to charakterystyka, obraz, opisanie, przedstawienie, relacja, rysopis, zobrazowanie
 • Definicja Opisywać to 1] kreślić, malować, obrazować, przedstawiać, rysować; 2] charakteryzować, określać (słowami); 3] dokonywać spisu, spisywać
 • Definicja Opłacać to 1] płacić, uiszczać należność; 2] przen. pokutować (za coś), ponosić konsekwencje
 • Definicja Opłakany to lichy, nędzny, niewesoły, pożałowania godny, smętny, smutny, żałosny
 • Definicja Opłata to 1] cena, stawka; 2] udział, wkład, wpłata; 3] należność, świadczenia, taksa; 4] opłacenie, zapłacenie, zapłata
 • Definicja Opoka to 1] głaz, kamień, skała; 2] przen. fundament, niewzruszona postawa
 • Definicja Oponent to antagonista, opozycjonista, przeciwnik
 • Definicja Oponować to być przeciwnego zdania, protestować, przeciwstawiać swoje zdanie, przeczyć, wnosić protest, występować z protestem, zgłaszać sprzeciw
 • Definicja Oporny to 1] nieustępliwy, opierający się; 2] ciężki, niełatwy, trudny
 • Definicja Oportunizm to konformizm, ugodowość
 • Definicja Oporządzać to 1] porządkować, robić porządki, sprzątać (coś); 2] (np. ryby) czyścić, oprawiać, patroszyć
 • Definicja Opowiadać to 1] gadać, gawędzić, mówić, opisywać; 2] przekazywać, pot. sypać, ujawniać, wydawać, wyjawiać, wyznawać, zdradzać, zeznawać
 • Definicja Się Opowiadać to za kimś) deklarować się, oświadczać, stawać po (czyjejś) stronie
 • Definicja Opowiadanie to 1] historyjka, opowieść, powiastka (dla dzieci), powieść, przypowieść; 2] gawędzenie
 • Definicja Opowieść to 1] narracja, opowiadanie; 2] gawęda, historia, historyjka, legenda, opowiadanie, powiastka, przypowieść; 3] nowela, opowiadanie
 • Definicja Opozycja to 1] obstrukcja, opór, protest, przeciwstawienie się, sprzeciw; 2] polit. dysydenci, mniejszość (parlamentarna), opozycjoniści, przeciwnicy
 • Definicja Opór to 1] (np. przemocy)opieranie się, przeciwstawianie się; 2] przeszkoda (psychiczna
 • Definicja Opóźniać to grać na zwłokę, hamować, odwlekać, przewlekać, zwalniać, zwlekać (z czymś
 • Definicja Się Opóźniać to nie nadążać (z czymś), nie zdążać, pozostawać w tyle, przychodzić za późno, spóźniać się, zalegać
 • Definicja Opracowanie to dzieło, dysertacja, monografia, rozprawa
 • Definicja Opracowywać to robić, sporządzać, wykonywać
 • Definicja Oprawiać to 1] (książkę) okładać; 2] dawać (czemuś) oprawę, obsadzać, ujmować (w ramy); 3] (np. ryby) dzielić na części, oporządzać, patroszyć
 • Definicja Opresja to 1] kłopotliwa sytuacja, tarapaty, trudne położenie; 2] uciemiężenie, ucisk
 • Definicja Opromieniać to 1] oświecać, rozświetlać; 2] przen. cieszyć, radować, uszczęśliwiać
 • Definicja Opryskliwy to np. ton) arogancki, hardy, niegrzeczny, nieuprzejmy, szorstki
 • Definicja Opryszek to grabieżca, łotrzyk, łupieżca, rabuś, rozbójnik, rzezimieszek, zbój
 • Definicja Optyczny to świetlny, wizualny, wzrokowy
 • Definicja Optymalny to 1] najbardziej sprzyjający, najkorzystniejszy, najlepszy; 2] największy
 • Definicja Optymistyczny to beztroski, pogodny, ufny; przen. jasny, różowy, słoneczny
 • Definicja Opuszczać to 1] spuszczać na dół, zniżać; 2] bonifikować, dawać rabat, obniżać cenę, ustępować z ceny; 3] odchodzić, oddalać się, porzucać (kogoś a. coś
 • Definicja Się Opuszczać to 1] opadać, osuwać się, zsuwać się; 2] wychodzić z formy, zaniedbywać się; 3] gnuśnieć, próżnować, rozleniwiać się
 • Definicja Opuszczony to 1] bezdomny, (pies) bezpański, niczyj, osamotniony, porzucony; 2] niezamieszkany, opustoszały, próżny, pusty, wyludniony, wymarły; 3] (np
 • Definicja Oratorski to deklamatorski, krasomówczy, kaznodziejski, recytatorski, retoryczny
 • Definicja Oraz to a także, i, jak i
 • Definicja Ordynacja to 1] przepisy, regulamin, ustawa, zarządzenia; 2] majątek rodowy; 3] majorat
 • Definicja Orędownik to 1] bojownik, pionier, szermierz; 2] obrońca, pomocnik, rzecznik
 • Definicja Orędzie to apel, manifest, odezwa, oświadczenie, uroczyste oznajmienie, wezwanie
 • Definicja Organ to 1] część ciała, członek, narząd; 2] instytucja, urząd, władza
 • Definicja Organizacja to 1] instytucja, stowarzyszenie, związek; 2] organizowanie, urządzenie
 • Definicja Organizm to 1] istota żywa; 2] ciało; 3] całość, jednostka, struktura, system
 • Definicja Organizować to 1] aranżować, konstytuować, powoływać do życia, tworzyć, urządzać, zakładać, zawiązywać; 2] porządkować, wprowadzać ład
 • Definicja Się Organizować to 1] jednoczyć się, stowarzyszać się, tworzyć organizację, zespalać się, zrzeszać się; 2] powstawać, tworzyć się
 • Definicja Orientacja to 1] inteligencja, orientowanie się, rozumienie, znajomość
 • Definicja Orientacyjny to ogólny, przybliżony, z grubsza
 • Definicja Orientować to informować, wprowadzać
 • Definicja Się Orientować to 1] rozpoznawać teren; 2] mieć znajomość (czegoś), rozeznawać się (w czymś), znać się (na czymś
 • Definicja Ornament to element zdobniczy, dekoracja, ozdoba, przybranie, upiększenie
 • Definicja Ortodoksyjny to 1] lojalny, prawomyślny, prawowierny; 2] prawosławny
 • Definicja Oryginalny to 1] autentyczny, niesfałszowany, prawdziwy, swoisty; 2] cudaczny, dziki, dziwaczny, dziwny, ekscentryczny, ekstrawagancki, nienaturalny
 • Definicja Oryginał to 1] autentyk, pierwowzór; 2] chimeryk, cudak, dziwak, dziwadło, ekscentryk, fantasta
 • Definicja Orzeczenie to 1] wypowiedzenie sądu, wydanie opinii (o czymś); 2] decyzja, opinia, sąd, zdanie; 3] postanowienie, uchwała, wyrok; 4] med. diagnoza
 • Definicja Orzekać to 1] oświadczać, stwierdzać, wypowiadać się, wyrażać opinię; 2] praw. wydawać decyzję a. wyrok
 • Definicja Osaczać to okrążać, otaczać, wpędzać w matnię
 • Definicja Osaczenie to oblężenie, okrążenie, otoczenie, pułapka
 • Definicja Osadzać to 1] lokować, osiedlać, umieszczać; 2] geol. nanosić; 3] mocować, montować, nakładać, oprawiać, przytwierdzać, wprawiać, zakładać; 4] chem
 • Definicja Się Osadzać to 1] lokować się, obierać siedzibę, osiadać, osiedlać się; 2] gromadzić (na dnie), opadać na dno, osiadać
 • Definicja Osamotnienie to 1] opuszczenie, porzucenie; 2] brak towarzystwa, samotność; 3] odosobnienie, osierocenie, sieroctwo
 • Definicja Osądzać to 1] rozpatrywać sprawę, skazywać, wydawać wyrok; 2] wydawać opinię, oceniać
 • Definicja Oschły to nieczuły, obojętny, oziębły; przen. chłodny, zimny
 • Definicja Osiadać to 1] lokować się, osiedlać się; 2] gromadzić się (na czymś), opadać (na coś), osadzać się, zbierać się (na czymś); 3] obniżać się, obsuwać
 • Definicja Osiągać to 1] dochodzić (do czegoś), otrzymywać, uzyskiwać, zdobywać; 2] dobiegać, dochodzić, docierać
 • Definicja Osiągnięcie to 1] otrzymanie, postawienie na swoim, uzyskanie, zdobycie; 2] dokonanie, rezultat, sukces, wyczyn, wynik, zdobycz
 • Definicja Się Osiedlać to lokować się, obierać siedzibę, osiadać, wprowadzać się, zamieszkiwać
 • Definicja Oskarżać to 1] obarczać zarzutem, obwiniać, pomawiać (kogoś o coś), posądzać, stawiać (komuś) zarzuty, wytykać (komuś coś), zarzucać (komuś) coś złego
 • Definicja Się Oskarżać to 1] brać winę na siebie, obwiniać się, winić się (o coś); 2] spowiadać się
 • Definicja Oskarżenie to 1] obwinienie, pomówienie (kogoś o coś), posądzenie, zarzucenie (komuś czegoś), zaskarżenie; 2] inwektywa, skarga, zarzut; 3] mowa
 • Definicja Osłabiać to 1] nadwerężać, naruszać, nadwątlać; 2] łagodzić, neutralizować, niwelować, redukować, ściszać, tłumić, zagłuszać, zmniejszać, zobojętniać
 • Definicja Osłabienie to 1] nadwątlenie, nadwyrężenie, naruszenie; 2] brak sił, utrata sił, wycieńczenie, wyczerpanie, zmęczenie, znużenie; 3] zaburzenie
 • Definicja Osładzać to 1] słodzić; 2] przen. czynić lżejszym, łagodzić, umilać, uprzyjemniać
 • Definicja Osłaniać to 1] asekurować, brać w obronę, bronić, chronić, ochraniać, stawać w (czyjejś) obronie, ujmować się (za kimś), zabezpieczać (od czegoś); 2
 • Definicja Osłoda to pociecha, pocieszenie, ukojenie
 • Definicja Osłona to 1] ochrona, osłonięcie, zabezpieczenie; 2] pokrywa, przykrycie, zabezpieczenie
 • Definicja Osłupienie to 1] bezruch, bezwład; 2] zaskoczenie, zdumienie
 • Definicja Osoba to 1] człowiek, indywidualność, jednostka, osobnik, postać; 2] przen. gruba ryba, osobistość; 3] lit., teatr. bohater, postać, rola
 • Definicja Osobisty to 1] prywatny, własny 2] podmiotowy, subiektywny
 • Definicja Osobiście to 1] samemu, samodzielnie, we własnej osobie, własnoręcznie; 2] (np. zobaczyć) bez pośredników, bezpośrednio, na własne oczy, na własnej
 • Definicja Osobliwość to 1] (książka) biały kruk, dziw, dziwo, cud, cudo, fenomen, rarytas, rzadkość, unikat, wyjątek; 2] niepospolitość, niezwykłość, oryginalność
 • Definicja Osobny to 1] oddzielny, odrębny, specjalny, wyodrębniony; 2] separatystyczny; 3] odosobniony, odseparowany, samotny, ustronny
 • Definicja Ospały to 1] senny, śpiący; 2] gnuśny, ociężały, powolny; 3] apatyczny
 • Definicja Ostateczny to 1] bezapelacyjny, bezwarunkowy, definitywny, kategoryczny, nieodwołalny; 2] końcowy, ostatni; 3] krańcowy, maksymalny, najgorszy
 • Definicja Ostatek to pozostałość, reszta
 • Definicja Ostatni to 1] końcowy, kończący; 2] praw. najwyższy; 3] (np. słowo) kategoryczny, ostateczny, stanowczy; 4] najnowszy, najświeższy, niedawny, świeży
 • Definicja Ostoja to oparcie, podstawa
 • Definicja Ostro to 1] boleśnie, dotkliwie; 2] spiczasto; 3] spadzisto, stromo; 4] dokuczliwie, energicznie, intensywnie, mocno, przenikliwie, silnie, szybko
 • Definicja Ostrość to 1] moc, siła; 2] intensywność, jaskrawość, przenikliwość; 3] bystrość, czułość, wrażliwość; 4] wyrazistość, wyraźny zarys; 5] bezwzględność
 • Definicja Ostrożność to oględność, przezorność, roztropność, rozwaga
 • Definicja Ostrożny to 1] oględny, powściągliwy, przezorny, rozważny; 2] nieufny, podejrzliwy, sceptyczny; 3] baczny, czujny, przytomny, spostrzegawczy, uważny
 • Definicja Ostry to 1] spiczasty; 2] przen. (np. język) cięty, kłujący, uszczypliwy, złośliwy; 3] chropowaty szorstki; 4] przen. (o człowieku) bezwzględny
 • Definicja Ostrzegać to alarmować, przestrzegać, uprzedzać, zawiadamiać
 • Definicja Oswajać to 1] przyzwyczajać do (kogoś a. czegoś), zaznajamiać; 2] (dzikie zwierzęta) obłaskawiać, poskramiać
 • Definicja Się Oswajać to 1] przywykać (do czegoś), przyzwyczajać się, zaznajamiać się (z czymś); 2] (o dzikich zwierzętach) obłaskawiać się, tracić dzikość
 • Definicja Oswobadzać to 1] przywracać wolność, uwalniać, wyswobadzać, wyzwalać; 2] (np. od pracy) pozbawiać (czegoś), uwalniać (od czegoś
 • Definicja oswobadzać się a. oswabadzać się to 1] wyzwalać się (spod obcego panowania), zrzucać jarzmo; 2] odzyskiwać swobodę ruchów, wyrywać się, wyswobadzać się; 3] pozbywać się
 • Definicja Oszczerca to kłamca, obmówca, potwarca
 • Definicja Oszczerstwo to kalumnia, obmowa, potwarz
 • Definicja Oszczędny to 1] gospodarny, nierozrzutny, oszczędzający, rządny; 2] przen. skromny, umiarkowany; 3] ekonomiczny, niekosztowny
 • Definicja Oziębienie to 1] chłodna pogoda, chłody, chłód, ochłodzenie; 2] przen. (uczuć) ochłodzenie, zobojętnienie
 • Definicja Oszczędzać to 1] gromadzić grosz do grosza, nie być rozrzutnym, nie trwonić pieniędzy, odkładać, ograniczać się, składać pieniądze, zbierać pieniądze
 • Definicja Oszołomiony to osłupiały, zaszokowany, zdziwiony
 • Definicja Oszukańczy to 1] kłamliwy, krętacki, podstępny; 2] fałszywy, fikcyjny, kłamliwy, łgarski, podrobiony, sfałszowany, zafałszowany, załgany, zakłamany
 • Definicja Oszukiwać to kantować, kiwać, nabierać, okpiwać, szachrować, szwindlować, wprowadzać w błąd
 • Definicja Oszust to 1] aferzysta, hochsztapler, kanciarz, oszukaniec, szalbierz, szuler, szwindlarz, wydrwigrosz; 2] falsyfikator, fałszerz, podrabiacz
 • Definicja Oszustwo to afera, fałszerstwo, kant, machinacje, machlojka, malwersacja, matactwo, oszukaństwo, szachrajstwo, szalbierstwo, szwindel
 • Definicja Oślepiać to 1] czynić ślepym, pozbawiać wzroku; 2] olśniewać, razić wzrok; 3] przen. odbierać rozum, oszałamiać, pozbawiać rozsądku, przytomności
 • Definicja Ośmieszać to czynić celem drwin, kompromitować, okrywać śmiesznością, robić (z kogoś) wariata, stroić (sobie) żarciki, wydrwiwać, wykpiwać, wystawiać na
 • Definicja Się Ośmieszać to kompromitować się, narażać się na kompromitację, okrywać się śmiesznością
 • Definicja Ośrodek to 1] centralny punkt; 2] geol. epicentrum; 3] centrum, ognisko, okręg, środowisko; 4] instytucja, instytut
 • Definicja Oświadczać to deklarować, informować, mówić, komunikować, oznajmiać, podawać do wiadomości, powiadamiać o czymś, wypowiadać, wyznawać, zawiadamiać (o
 • Definicja Oświadczenie to deklaracja, enuncjacja, oznajmienie, wypowiedź, wyznanie, zeznanie
 • Definicja Oświata to 1] stan wiedzy, wykształcenie, znajomość nauk; 2] krzewienie wiedzy
 • Definicja Oświecony to cywilizowany, edukowany, kształcony, kulturalny, światły, uczony, wykształcony
 • Definicja Oświetlać to iluminować, oświecać, rozświecać, rzucać światło (na coś), świecić
 • Definicja Otaczać to 1] obejmować, ogarniać, osłaniać, pokrywać; 2] grodzić, ogradzać, okalać, opasywać (np. płotem); 3] (ramieniem) obejmować, przyciskać
 • Definicja Się Otaczać to 1] spowijać się (w coś), zasnuwać się (czymś); 2] (ludźmi) skupiać wokół siebie; 3] (przedmiotami) gromadzić koło siebie, zbierać wokół
 • Definicja Otchłań to 1] czeluść, głąb, głębia, odmęty, przepaść, toń, topiel; 2] bezmiar, głębia, ogrom, przepaść
 • Definicja Otępiały to 1] nieczuły, niewrażliwy, ociężały, oziębły, zniechęcony, zobojętniały; 2] apatyczny, beznamiętny, obojętny, odrętwiały, tępy
 • Definicja Się Otrzaskać to nawyknąć, obeznać się, oswoić się (z czymś), przywyknąć, przyzwyczaić się, wdrożyć się, zaprawić się (do czegoś
 • Definicja Się Otrząsać to 1] otrzepywać (coś) z siebie, otrzepywać się (z czegoś); 2] przen. przychodzić do siebie, przytomnieć, strząsać (coś) z siebie, uwalniać
 • Definicja Otrzepywać to strząsnąć, strzepywać
 • Definicja Otrzymywać to 1] dostawać, odbierać; 2] osiągać (coś), uzyskiwać; 3] produkować, uzyskiwać, wytwarzać (z czegoś
 • Definicja Otucha to dobra myśl, nadzieja, optymizm, ufność
 • Definicja Otulać to okrywać, omotywać, opatulać, owijać, spowijać (w coś), zakrywać, zawijać
 • Definicja Otwarcie to 1] bez ogródek, bez osłonek, szczerze, wprost; 2] jawnie, głośno, publicznie, w czyjejś obecności, wszem wobec; 3] głośno, na cały głos
 • Definicja Otwarty to 1] niezasłonięty, obszerny, rozległy; 2] (pojazd) bez dachu, nie kryty, odkryty; 3] (czoło) piękny, sklepiony, wysoki; 4] (np. sprawa) nie
 • Definicja Otwierać to 1] odmykać, rozwierać; 2] (np. sklep) rozpoczynać pracę; 3] (granicę) usuwać, znosić; 4] (np. serce) odkrywać, wyjawiać, wylewać (przed
 • Definicja Się Otwierać to 1] odmykać się, rozwierać się; 2] rozchylać się, uchylać się; 3] (o ranie) zaczynać się jątrzyć; 4] odsłaniać się, rozstępować się
 • Definicja Otwór to 1] dziura, luka, szczelina, szpara; 2] przejście, wejście, wlot, wylot, (w murze) wyłom; 3] górn. odwiert
 • Definicja Otyły to gruby, korpulentny, pełny, pękaty, opasły, puszysty, przy kości, tęgi, zażywny
 • Definicja Owijać to bandażować, obwijać, okręcać, okrywać, osłaniać, otulać, spowijać (w coś), zawijać
 • Definicja Owoc to przen. następstwo, plon, pokłosie, produkt, rezultat, skutek, wynik, wytwór
 • Definicja Owocny to korzystny, płodny, pożyteczny, produktywny, skuteczny, twórczy, wydajny
 • Definicja Owocować to 1] wydawać owoce; 2] przen. przynosić plon, skutkować
 • Definicja Ozdabiać to dekorować, (potrawy) garnirować, przybierać, przystrajać, stroić, upiększać, zdobić
 • Definicja Ozdoba to 1] motyw zdobniczy, ornament, przybranie, upiększenie; 2] przen. chluba, chwała, duma
 • Definicja Ozdobny to 1] piękny, strojny; 2] (wymowa, styl) kwiecisty, wykwintny, wyszukany; 3] dekoracyjny, zdobniczy
 • Definicja Oziębiać to chłodzić, obniżać temperaturę (czegoś), ochładzać, studzić, wyziębiać, ziębić
 • Definicja Się Oziębiać to 1] chłodnieć, ochładzać się, ostygać, stygnąć; 2] (o stosunkach międzyludzkich) rozluźniać się, słabnąć
 • Definicja Oziębły to beznamiętny, chłodny, lodowaty, nieczuły, obojętny, oficjalny, oschły, z rezerwą, zimny, zobojętniały
 • Definicja Oznaczać to 1] cechować, podkreślać, robić (na czymś) znak, zakreślać, zaznaczać, znaczyć, znakować; 2] określać, wyrażać; 3] (np. czas) ustalać
 • Definicja Oznajmiać to anonsować, dawać znać (o czymś), donosić (komuś o czymś), informować (o czymś), komunikować, obwieszczać, ogłaszać, oświadczać, podawać do
 • Definicja Oznaka to 1] objaw, przejaw, symptom, symptomat, znak; 2] godło, odznaka, symbol, znak
 • Definicja Ożywać to 1] powracać do życia, regenerować się, zmartwychwstawać; 2] (np. oczy) nabierać wyrazu, blasku; 3] przen. (np. wspomnienia) odnawiać się
 • Definicja Ożywiać to 1] przywracać do życia; 2] pobudzać energię, wywoływać ożywienie, wzruszać, zapalać; 3] pozbawiać monotonii, urozmaicać; 4] (np
 • Definicja Się Ożywiać to 1] entuzjazmować się, podniecać się, wpadać w zapał, wzruszać się, zapalać się; 2] nabierać werwy, rozweselać się; 3] pot. rozkręcać się
 • Definicja Ożywienie to 1] przywrócenie do życia; 2] rozkręcenie, rozweselenie; 3] pot. rozkręcenie, rozszerzenie, rozwinięcie; 4] animusz, entuzjazm, podniecenie
 • Definicja Ożywiony to 1] obdarzony życiem, żyjący, żywy; 2] burzliwy, gorący, gwałtowny, intensywny, namiętny, żywy; 3] aktywny, czynny, energiczny, niespokojny
 • Definicja (wzrok) osłabiony, przytępiony, słaby, wadliwy; 1 to 1] (wygląd) chorobliwy, mizerny

Słowa bliskoznaczne, synonimy

Lista słów podobnych. Wszystkie synonimy do wyrazów. Słownik wszystkich synonimów.

Synonim CO ZNACZY Wzrok) Osłabiony, Przytępiony, Słaby, Wadliwy; 1, Ożywiony, Ożywienie, Ożywiać Się, Ożywiać, Ożywać, Oznaka, Oznajmiać, Oznaczać, Oziębły, Oziębiać Się podobny wyraz.

Słowo bliskoznaczny do Definicja Wzrok) Osłabiony, Przytępiony, Słaby, Wadliwy; 1, Ożywiony synonimy.