Nużyć, Nurt, Numer, Nudzić

Nużyć, Nurt, Numer, Nudzić, Nudziarz, Nudny, Nowy, Nowość, Nowoczesny, Nowinka, Nowina, Notować.

nużyć nurt numer nudzić co to jest

Wszystkie synonimy, wyrazy podobne na N

 • Definicja nicość to niebyt, nieistnienie
 • Definicja najście to agresja, atak, najazd, napad, napaść, wtargnięcie, zbrojna napaść
 • Definicja nadmieniać to napomykać, poruszać (coś), robić wzmianki, wspominać (o czymś), wzmiankować
 • Definicja nadmierny to ponad siły (np. ciężar), przesadny (np. gorliwość), wybujały (wyobraźnia), wygórowany (ambicja), za duży, zbyt wielki
 • Definicja nadpobudliwy to gwałtowny, nerwowy, niespokojny
 • Definicja nadprzyrodzony to cudowny, nadnaturalny, nadzwyczajny, nieziemski
 • Definicja nadęty to 1] nadąsany, w złym humorze; 2] pyszałkowaty, zarozumiały; 3] nienaturalny, patetyczny, przesadny
 • Definicja nadludzki to 1] nadzwyczajny, niezwykły; 2] przen. nadprzyrodzony, nieziemski
 • Definicja nabiegać się to nachodzić się, natrudzić się, zmęczyć się
 • Definicja nabierać to 1] czerpać, zaczerpywać, zagarniać; 2] (np. powietrza) wchłaniać, wciągać; 3] przyswajać sobie (coś); 4] przepełniać się, wypełniać się
 • Definicja nabijać to 1] ładować, napełniać, wciskać, wpychać, wtłaczać, wypełniać, zapełniać, zarzucać, zasypywać; 2] (broń) ładować, naładowywać, załadowywać
 • Definicja nabożeństwo to 1] liturgia, modły, obrzęd religijny; 2] adoracja, kult, poszanowanie, szacunek, uszanowanie, uwielbienie, uznanie
 • Definicja nabór to przyjmowanie, rekrutacja
 • Definicja nabytek to 1] sprawunek; 2] pot. młoda kadra, przen. narybek
 • Definicja nabywać to 1] kupować, skupywać, sprawiać, zaopatrywać się (w coś); 2] osiągać, uzyskiwać (np. wprawę
 • Definicja nachodzić to 1] nawiedzać, odwiedzać; 2] przen. dokuczać, nalegać, napastować; 3] (np. o dymie) napływać, wypełniać (coś
 • Definicja najeżdżać to 1] wjeżdżać, wpadać; 2] przen. ostro krytykować, zarzucać komuś coś; 3] (np. kraj) atakować, napadać
 • Definicja najmować to 1] brać w dzierżawę, brać w najem, dzierżawić, odnajmować, wynajmować; 2] angażować, dawać pracę, przyjmować do pracy, zatrudniać
 • Definicja naciągać to 1] napinać, naprężać, prężyć, wytężać; 2] (np. mięśnie) forsować, nadwyrężać; 3] (np. rękę) nastawiać; 4] nasuwać, ubierać się (w coś
 • Definicja nacierać to 1] maścić, mazać, namaszczać, pastować, smarować; 2] masować, pocierać, przecierać, rozcierać, trzeć, wcierać; 3] atakować, iść do ataku
 • Definicja nacisk to 1] ciśnienie, napieranie, napór, parcie, ucisk; 2] przen. presja, przymus, wpływ; 3] akcent, wyróżnienie (np. głoski), podkreślenie
 • Definicja naciskać to 1] cisnąć, nagniatać, przygniatać, przeć na coś, przyciskać, uciskać, ugniatać, wywierać nacisk; 2] (np. czapkę) wciskać, wkładać, wsuwać
 • Definicja nacja to narodowość, naród
 • Definicja nacjonalizacja to socjalizacja, unarodowienie, upaństwowienie, uspołecznienie
 • Definicja naczelny to 1] kierowniczy, zwierzchni; 2] czołowy, główny, pierwszoplanowy, pryncypialny; 3] centralny, fundamentalny, kapitalny, kardynalny, kluczowy
 • Definicja nadal to dalej, w dalszym ciągu, wciąż
 • Definicja nadawać to 1] (np. przywileje) obdarzać, ofiarowywać, przyznawać; 2] (np. paczkę) posyłać, wysyłać; 3] (przez radio) emitować, transmitować, wysyłać
 • Definicja nadawać się to być odpowiednim, stosownym, dobrym (do czegoś), być zdatnym, pasować, przydawać się (do czegoś), pot. zdawać się (na coś
 • Definicja nadążać to 1] (za kimś) dotrzymywać komuś kroku, nie zostawać w tyle; 2] nie spóźniać się, zdążać
 • Definicja nadchodzić to 1] dobiegać, dochodzić, docierać, przybywać, zjawiać się; 2] (np. o wojsku) nadciągać, nadjeżdżać, podchodzić, podciągać, przybliżać się
 • Definicja nadciągać to 1] dobiegać, dochodzić, docierać, dojeżdżać, nadchodzić, zjawiać się; 2] (np. o wojsku) docierać, zbliżać się; 3] (np. o burzy) nadchodzić
 • Definicja nader to bardzo, mocno, niezmiernie, ogromnie, wielce, wysoce
 • Definicja nadrabiać to 1] odrabiać zaległości, uzupełniać braki; 2] dorabiać, dosztukowywać
 • Definicja nadskakiwać to 1] asystować (np. kobiecie), kokietować (kogoś), przymilać się, umizgać się (do kogoś), zalecać się; 2] iron. łasić się (do kogoś
 • Definicja nadużycie to defraudacja, kradzież, przestępstwo finansowe, przywłaszczenie, sprzeniewierzenie, złodziejstwo
 • Definicja nadwątlać to 1] (np. zdrowie) czynić słabym, nadwyrężać, osłabiać; 2] przen. (np. majątek) nadszarpywać, uszczuplać, zmniejszać
 • Definicja nadzieja to oczekiwanie, otucha, ufność, wiara
 • Definicja nadziemski to cudowny, nadprzyrodzony, niebiański, nierealny, nieziemski, niezwykły
 • Definicja nadzorować to 1] doglądać, kontrolować (coś), mieć nadzór nad czymś, pilnować (czegoś); 2] śledzić (kogoś a. coś
 • Definicja nadzór to 1] dozorowanie, kontrola, opieka, pilnowanie, strzeżenie; 2] kierownictwo, kontrolerzy, nadzorcy
 • Definicja nadzwyczaj to bardzo, głęboko, nader, nadzwyczajnie, niesłychanie, niezmiernie, niezwykle, ogromnie, wielce, wybitnie, wyjątkowo, wysoce
 • Definicja nadzwyczajny to 1] fenomenalny, niebywały, niepospolity, niepowszedni, nieprzeciętny, niezwykły, rzadki, wyjątkowy; 2] (np. wydatek) nieprzewidziany
 • Definicja niedorzeczny to absurdalny, bezsensowny, głupi, nielogiczny, nonsensowny
 • Definicja nagana to monit, napomnienie, potępienie, reprymenda, upomnienie, wytknięcie; pot. bura, zmycie głowy
 • Definicja naganny to 1] karygodny, niegodny, zły; 2] ganiący, karcący, potępiający
 • Definicja nagi to 1] bez ubrania, goły, obnażony; 2] (np. miecz) niczym nieosłonięty, nieokryty; 3] (zwierzę) nieopierzony, nieowłosiony; 4] (np. drzewo) bez
 • Definicja naginać to 1] nachylać, pochylać, przyginać, schylać, zaginać, zakrzywiać, zginać; 2] przen. dostosowywać, modyfikować, przystosowywać; 3] przen
 • Definicja naginać się to 1] chylić się, krzywić się, pochylać się, schylać się zginać się; 2] przen. dostosowywać się, przystosowywać się; 3] przen. dostosowywać
 • Definicja nagle to 1] naraz, niespodzianie, niespodziewanie, raptem, wtem, z nagła, znienacka; 2] gwałtownie, raptownie, szybko
 • Definicja naglić to gnać, (usilnie) nalegać, pilić, poganiać, ponaglać, popędzać, przynaglać, przyspieszać
 • Definicja nagły to 1] gwałtowny, nieoczekiwany, niespodziany, niespodziewany, raptowny; 2] naglący, natychmiastowy, niecierpiący zwłoki, palący nagminny
 • Definicja nagradzać to 1] dawać nagrodę, dekorować, obdarzać (czymś), odznaczać, premiować, przyznawać nagrodę; 2] przen. odpłacać, odwdzięczać się, wynagradzać
 • Definicja nagroda to 1] gratyfikacja, premia, wynagrodzenie; 2] przen. odszkodowanie, rekompensata, satysfakcja, zadośćuczynienie, zapłata
 • Definicja naiwny to bezkrytyczny, dziecinny, łatwowierny, naturalny, niedoświadczony, nieświadomy, prostoduszny, prosty, szczery, przen. głupi, ślepy
 • Definicja najadać się to 1] pot. nasycać się, nażerać się, objadać się, obżerać się; 2] przen. (np. wstydu) doświadczać, doznawać (czegoś), zaznawać
 • Definicja najazd to agresja, atak, inwazja, najście, napad, wtargnięcie, zbrojna napaść
 • Definicja najem to dzierżawa, oddanie w dzierżawę, wynajem, wynajęcie, wzięcie w dzierżawę
 • Definicja najemnik to 1] (w rolnictwie) parobek, robotnik rolny; 2] pogard. najmita, sprzedawczyk
 • Definicja nakaz to 1] dyktando, dyktat, polecenie, rozkaz, rozporządzenie; 2] bodziec (np. etyczny), imperatyw, norma (np. zachowania się
 • Definicja nakazywać to 1] polecać; wydawać nakaz, polecenie, rozkaz, zarządzenie, zlecenie; zalecać, zarządzać; 2] przen. (np. o dobrym wychowaniu) kazać, wymagać
 • Definicja naklejka to banderola, etykieta, nalepka
 • Definicja nakład to np. pieniędzy, pracy) koszt, wkład, wydatek
 • Definicja nakładać to 1] kłaść (na czymś), umieszczać (na czymś); 2] (np. krem, maść) pokrywać (czymś), rozsmarowywać (coś), smarować; 3] (np. obowiązek
 • Definicja nakłaniać to agitować, namawiać, kusić, przekonywać, skłaniać
 • Definicja nakreślać to 1] przedstawiać rysując, rysować; 2] przen. (np. plan działania) formułować, przedkładać, przedstawiać, wytyczać, wyznaczać
 • Definicja nakręcać to 1] (np. zegar) wprawiać w ruch; 2] pot. nakłaniać, namawiać, napuszczać, nastawiać; 5] (coś na coś) nawijać, okręcać (coś dookoła czegoś
 • Definicja nakrywać to 1] narzucać, okrywać, pokrywać, przykrywać; 2] (np. stół) przygotowywać do posiłku, podawać obiad; 3] pot. łapać na gorącym uczynku
 • Definicja nalegać to domagać się, dopominać się, egzekwować, napierać, nastawać, wywierać presję, żądać
 • Definicja należeć to 1] stanowić czyjąś własność; 2] być członkiem (czegoś), stanowić część (czegoś), wchodzić w skład (czegoś), zaliczać się (do czegoś); 3
 • Definicja należność to opłata, świadczenie, taksa, wpłata
 • Definicja należny to należący się, należyty, odpowiedni, przysługujący, właściwy
 • Definicja należyty to należny, odpowiedni, stosowny, taki jak należy
 • Definicja nalot to 1] osad, powłoka; 2] przen. nagła napaść, najście; 3] atak bombowy, atak lotniczy, atak samolotów, bombardowanie; 4] inwazja (np. ptaków
 • Definicja nałóg to 1] szkodliwe przyzwyczajenie, zły nawyk; 2] mania, narów, nawyk, przywyknięcie, przyzwyczajenie, zwyczaj
 • Definicja namacalny to 1] dotykalny, uchwytny; 2] przen. bijący w oczy, konkretny, oczywisty, rzucający się w oczy, uchwytny, widoczny, wyraźny
 • Definicja namaszczenie to 1] nasmarowanie, natarcie, wsmarowanie; 2] przen. nabożeństwo, podniosły nastrój, skupienie, uroczysta powaga
 • Definicja niezły to pot. dobry, nie najgorszy, niezgorszy, znośny
 • Definicja namawiać to 1] agitować, kusić, nakłaniać, perswadować, przekonywać, zachęcać; 2] buntować, podburzać, podpuszczać
 • Definicja namiastka to erzac, imitacja, produkt zastępczy, surogat
 • Definicja namiętność to 1] afekt, pożądanie, uczucie, żądza; 2] pasja, słabość (do czegoś), skłonność, upodobanie, zamiłowanie
 • Definicja namiętny to 1] gorący, gwałtowny, ognisty, płomienny; 2] erotyczny, podniecający, zmysłowy; 3] nałogowy, zacięty, zapalony, zapamiętały, zawzięty
 • Definicja namowa to 1] agitacja, nakłanianie, namawianie, perswazja, podpuszczenie, podszepty; 2] nakłonienie, namówienie, wyperswadowanie
 • Definicja namysł to 1] namyślanie się, zastanawianie się; 2] namyślenie się, premedytacja, rozważenie; 3] rozmysł, rozwaga
 • Definicja namyślać się to medytować, rozmyślać, rozważać, układać w myśli, zastanawiać się
 • Definicja nanosić to 1] gromadzić, znosić; 2] (o wietrze) nawiewać, osadzać, przenosić, przewiewać; 3] (na mapie) naznaczać, wykreślać, zaznaczać
 • Definicja naoczny to niezbity, oczywisty
 • Definicja niesmak to obrzydzenie, odraza, wstręt, zniechęcenie
 • Definicja naokoło to 1] dokoła, wokoło, wokół; 2] na zewnątrz (kogoś lub czegoś), ze wszystkich stron, zewnątrz (czegoś); 3] co krok, gdzie okiem sięgnąć, gdzie
 • Definicja napad to 1] agresja, atak, najście, napadnięcie, wtargnięcie; 2] atak (choroby); 3] sport. atak, napastnicy
 • Definicja napadać to 1] atakować, dokonywać napadu, napaści; iść (na kogoś), nacierać, najeżdżać, uderzać; 2] przen. naskakiwać (na kogoś), występować przeciw
 • Definicja napastliwy to 1] agresywny, prowokacyjny, zaczepny; 2] czupurny, zadziorny, złośliwy
 • Definicja napastować to 1] czepiać się, napadać (na kogoś), prześladować (kogoś), występować (przeciw komuś), zaczepiać, zwalczać (kogoś); 2] molestować, nachodzić
 • Definicja napaść to 1] najście, napad, napadnięcie, rzucenie się (na kogoś), zaczepka; 2] przen. nagonka, wystąpienie przeciw (komuś), zaczepka
 • Definicja napełniać to 1] faszerować, ładować, pakować, nadziewać, umieszczać, wkładać, wlewać, wsypywać, wypełniać czymś; 2] wchodzić, wlewać się, wypełniać
 • Definicja napęd to 1] energia, siła; 2] motor, silnik
 • Definicja napędzać to 1] gromadzić, naganiać, wpędzać, zaganiać, zapędzać; 2] pobudzać, ponaglać, przynaglać, zapędzać; 3] techn. poruszać, wprawiać w ruch
 • Definicja napierać to 1] naciskać (na coś), przyciskać (coś); 2] atakować, nacierać, następować
 • Definicja napięcie to 1] naciągnięcie, naprężenie; 2] koncentracja, natężenie psychiczne, wytężenie
 • Definicja napiętnować to 1] nacechować, naznaczyć piętnem, wycisnąć, wypalić; 2] potępić, zganić; 3] przen. nacechować, naznaczyć, zabarwić
 • Definicja napięty to 1] (np. atmosfera) naprężony, niespokojny, pełen oczekiwania; 2] (uwaga) skupiony, wytężony napinać naciągać, naprężać, prężyć, rozciągać
 • Definicja napisać to skreślić, wypisać, wyrazić na piśmie, zapisać
 • Definicja napływać to 1] (o cieczach) gromadzić się, wlewać się, wpływać, zatrzymywać się, zbierać się; 2] (o osobach) gromadzić się, nadchodzić, przybywać; 3
 • Definicja napominać to karcić, przestrzegać (kogoś przed czymś), przyganiać (komuś), przywoływać do porządku, upominać, strofować, zwracać (komuś) uwagę
 • Definicja napomnienie to nagana, ostrzeżenie, przestroga, przywołanie do porządku, reprymenda, skarcenie, upomnienie, uwaga, zwrócenie uwagi
 • Definicja napomykać to robić wzmiankę (o czymś), wspominać (o czymś) (mimochodem), wzmiankować
 • Definicja napór to 1] ciśnienie, nacisk, parcie, presja, ucisk; 2] przen. (obowiązków) ciężar, nawał
 • Definicja napraszać się to 1] nachodzić, napierać się, narzucać się (komuś), pchać się, wpraszać się; 2] męczyć prośbami, molestować
 • Definicja naprawa to naprawianie, odnowa, poprawianie, poprawka, remont, reperacja, udoskonalenie, ulepszenie, zmiana na lepsze
 • Definicja naprawdę to doprawdy, faktycznie, istotnie, na pewno, rzeczywiście, w gruncie rzeczy, w istocie, w rzeczy samej, zaiste
 • Definicja naprawiać to 1] odnawiać, poprawiać, remontować, reperować, restaurować, usuwać uszkodzenia; 2] polepszać, reformować, udoskonalać, ulepszać, zmieniać
 • Definicja naprężać to 1] naciągać, napinać, prężyć, rozciągać, wytężać; 2] przen. (np. siły) koncentrować, skupiać, wytężać
 • Definicja naprowadzać to 1] kierować, nakierowywać, prowadzić, przyprowadzać; 2] podpowiadać, podsuwać (myśl), sugerować
 • Definicja napuszczać to 1] napełniać, umożliwiać przedostanie się (np. powietrza), wpuszczać, wypełniać (coś czymś), 2] (o płynach) lać, nalewać; 2] impregnować
 • Definicja napuszony to 1] (o człowieku) dumny, nadęty, pyszny, zarozumiały; 2] (o stylu) górnolotny, nienaturalny, patetyczny, pompatyczny, pretensjonalny
 • Definicja narada to 1] naradzanie się, radzenie się, uzgadnianie poglądów; 2] konferencja, konsultacja, (lekarska) konsylium, obrady
 • Definicja naradzać się to debatować, konferować, obradować, porozumiewać się, roztrząsać coś wspólnie, zasięgać czyjejś opinii
 • Definicja narastać to 1] przyrastać, rosnąć; 2] przen. (np. gniew) nasilać się, potęgować się, wzmagać się, wzrastać, zwiększać się
 • Definicja naraz to 1] nagle, niespodziewanie; 2] jednocześnie, razem, w tej samej chwili
 • Definicja narażać się to nadstawiać karku, ryzykować, wystawiać się na niebezpieczeństwo
 • Definicja nareszcie to na koniec, w końcu, wreszcie
 • Definicja narodowość to 1] pot. obywatelstwo; 2] pot. przynależność narodowa; 3] daw. lud, naród
 • Definicja narodowy to 1] nacjonalistyczny; 2] państwowy
 • Definicja narodziny to 1] przyjście na świat, urodzenie się; 2] przen. powstanie, powstawanie, stworzenie, utworzenie
 • Definicja naród to 1] lud, nacja, narodowość; 2] pot. ludność, ludzie
 • Definicja narracja to 1] opowiadanie, opowieść; 2] sposób opowiadania
 • Definicja narracyjny to epicki, epiczny, opisowy
 • Definicja narrator to 1] autor, komentator; 2] gawędziarz, opowiadacz
 • Definicja naruszać to 1] odejmować, napoczynać, ujmować; 2] (pieczęć) psuć, uszkadzać; 3] (np. prawo) gwałcić, łamać, (np. spokój) zakłócać; 4] (np. umowę) nie
 • Definicja narzekać to biadać, biadolić, jęczeć, lamentować, skarżyć się, uskarżać się, utyskiwać, użalać się, złorzeczyć, żalić się
 • Definicja narzędzie to instrument, przyrząd
 • Definicja narzucać to 1] nakładać, rzucać (na coś), rzucać na wierzch, wrzucać; 2] (np. ubranie) nakładać (coś), okrywać się (czymś), wkładać; 3] (np. warunki
 • Definicja nasadzać to 1] nakładać (coś na coś), oprawiać (w czymś), osadzać, wsadzać; 2] (rośliny) sadzić
 • Definicja nasilenie to 1] intensyfikacja, natężenie, wzmożenie, wzrost, zwiększenie; 2] częstość, intensywność, siła
 • Definicja naskakiwać to 1] skakać, wpadać (na kogoś a. coś); 2] przen. atakować, nacierać, uderzać
 • Definicja nasłuchiwać to nadsłuchiwać, nastawiać ucha, przysłuchiwać się, wytężać słuch
 • Definicja nastawać to 1] (np. o porach) nadchodzić, następować, przychodzić, rozpoczynać się; 2] (na coś) domagać się (czegoś), nalegać, obstawać (przy czymś
 • Definicja nastawiać to 1] wystawiać, wysuwać; 2] (czajnik) stawiać na ogniu; 3] (aparat) nakręcać, regulować, ustawiać, (radio) włączać; 4] przen. nastrajać
 • Definicja nastawiać się to 1] (w kierunku czegoś) stawać, ustawiać się, zwracać się; 2] (na coś) przygotowywać się, usposabiać się
 • Definicja nastawienie to 1] ustawienie, zwrócenie; 2] odnoszenie się do czegoś, orientacja, podejście, postawa, stosunek, ustosunkowanie się
 • Definicja następca to dziedzic, spadkobierca, sukcesor
 • Definicja następować to 1] nadeptywać, stąpać, wdeptywać (w coś); 2] odbywać się, pojawiać się, wydarzać się; 3] dochodzić do skutku, nadchodzić, nastawać
 • Definicja następstwo to 1] efekt, konsekwencja, rezultat, skutek, wynik; 2] kolejność (w czasie), następowanie po sobie; 3] (tronu) dziedziczenie, sukcesja
 • Definicja nastrajać to 1] (instrument) stroić; 2] nastawiać, usposabiać (kogoś), wprawiać w nastrój
 • Definicja nastręczać to doradzać, polecać, protegować, raić, rekomendować, stręczyć, zalecać
 • Definicja nastręczać się to nadarzać się, pojawiać się, powstawać, przytrafiać się, zdarzać się
 • Definicja nastrojowy to poetyczny, przyjemny, przytulny, romantyczny, zaciszny
 • Definicja nastrój to 1] humor, samopoczucie, usposobienie; 2] atmosfera, duch, klimat; 3] nuta, odcień, ton
 • Definicja nasuwać się to 1] nadciągać, podsuwać się, zbliżać się; 2] nadarzać się, nastręczać się; 3] (np. o myśli) powstawać, przychodzić do głowy
 • Definicja niebawem to lada chwila, lada dzień, lada moment, wkrótce, wnet, za niedługo
 • Definicja nielitościwy to bez miłosierdzia, bez serca, bezlitosny, okrutny
 • Definicja nasycać to 1] czynić sytym, karmić do syta, poić do syta, zaspokajać czyjś głód; 2] (np. o zapachu) napełniać, przenikać, przepajać, przesycać; 3] (np
 • Definicja nasyłać to posyłać, wysyłać
 • Definicja naśladować to 1] brać (kogoś a. coś) za wzór, brać przykład (z kogoś a. czegoś), iść w czyjeś ślady, wzorować się (na kimś a. na czymś); 2] (np. głosy
 • Definicja naśladownictwo to 1] branie przykładu, kopiowanie, naśladowanie, wzorowanie się; 2] fałszerstwo, imitacja, kopia
 • Definicja naświetlać to 1] med. grzać, nagrzewać, napromieniowywać; 2] (np. sprawę) interpretować, komentować, oświetlać, przedstawiać; 3] fot. eksponować (błonę
 • Definicja natarcie to 1] atak, napad, napaść, ofensywa, szarża, szturm, (gwałtowne) uderzenie, zaatakowanie; 2] sport. ofensywa, wzmożenie akcji
 • Definicja natchnąć to 1] pobudzić (np. do działania), poddać myśl, zainspirować (kogoś), zasugerować (coś komuś); 2] wywołać (nastrój) , wzbudzić (jakieś uczucie
 • Definicja natchnienie to 1] napięcie twórcze, zryw twórczy; 2] bodziec, impuls, myśl, pobudka, zachęta
 • Definicja natężenie to 1] (np. mięśni) napięcie, naprężenie, (np. wzroku) wytężenie; 2] intensywność, moc, nasilenie, siła, stopień; 3] przen. koncentracja uwagi
 • Definicja natknąć się to natrafić, spotkać (kogoś), wpaść (na kogoś
 • Definicja natłok to 1] ciżba, ścisk, tłum; 2] bezlik, krocie, miliony, miliardy, miriady, mnogość, mnóstwo, multum, obfitość, tysiące; 3] inwazja, nawał
 • Definicja natrafiać to napotykać, natykać się (na coś), spotykać, znajdować (coś
 • Definicja natręt to człowiek niepożądany, intruz
 • Definicja natrętny to nachalny, namolny, naprzykrzający się, narzucający się, natarczywy, prześladujący, uporczywy, uprzykrzony, uparty
 • Definicja natrząsać się to docinać (komuś), dogadywać, dogryzać, dowcipkować, drwić, kpić (z kogoś, z czegoś), pot. nabijać się, podśmiewać się, przycinać, przymawiać
 • Definicja natura to 1] przyroda; 2] stan pierwotny, stan prymitywny; 3] cechy wrodzone, charakter, usposobienie, temperament; 4] istota, charakter, rodzaj
 • Definicja naturalnie to 1] z natury, z przyrody; 2] bez przesady, bezpośrednio, nieskrępowanie, niewymuszenie, normalnie, po prostu, prosto, swobodnie, zwyczajnie
 • Definicja naturalny to 1] autentyczny, niesztuczny, prawdziwy, rzeczywisty, zgodny z naturą; 2] przyrodzony, wrodzony; 3] normalny, oczywisty, zrozumiały sam
 • Definicja natychmiast to bezzwłocznie, niezwłocznie, od razu
 • Definicja nauczać to 1] edukować, kształcić, przekazywać wiedzę, uczyć, szkolić, wtajemniczać (w coś), wykładać; 2] przyzwyczajać, wdrażać (do czegoś
 • Definicja nauczanie to dydaktyka, kształcenie, nauka, szkolenie, uczenie
 • Definicja nauka to 1] wiadomości, wiedza; 2] doktryna, poglądy, religia, teoria; 3] erudycja, wykształcenie, zasób wiadomości; 4] edukacja, kształcenie się
 • Definicja naukowiec to badacz, człowiek nauki, pracownik naukowy, uczony
 • Definicja naukowy to 1] badawczy, teoretyczny; 2] (np. pomoce) dydaktyczny, nauczycielski, szkolny, wykładowy nawał duża liczba a. ilość, natłok, ogrom
 • Definicja nawiązywać to 1] (np. rozmowę) inicjować, podejmować, rozpoczynać, zapoczątkowywać
 • Definicja nawiedzać to 1] (np. o klęskach) dotykać, ogarniać; 2] daw. odwiedzać; 3] daw. (o bóstwie) dawać natchnienie, obdarzać łaską; 4] dotykać szaleństwem
 • Definicja nawiewać to 1] (o wietrze) dmuchać (czymś), nanosić, napędzać, przynosić, sypać; 2] pot. dawać drapaka, dawać nura, uciekać
 • Definicja nawoływać to 1] przyzywać, wołać, zwoływać; 2] nakłaniać, namawiać, pobudzać, wzywać, zachęcać; 3] (o zwierzętach) wabić
 • Definicja nawyk to przywyknięcie, przyzwyczajenie, wciągnięcie się
 • Definicja naznaczać to 1] cechować, opatrywać znakiem, oznaczać, zaznaczać, znaczyć; 2] (np. dzień) określać, oznaczać, ustalać, ustanawiać, wyznaczać
 • Definicja nazwa to marka (nazwa firmowa), miano, nazwanie, określenie, termin, tytuł (obrazu), wyraz nazywać chrzcić, nadawać imię, przezywać, tytułować
 • Definicja negacja to 1] negowanie, przeczenie, zanegowanie, zaprzeczenie; 2] odrzucenie; 3] antyteza, przeciwstawienie
 • Definicja negatywny to 1] przeczący, zaprzeczający; 2] odmowny; 3] niekorzystny, ujemny, zły; 4] odwrotny, przeciwstawny negocjacje pertraktacje, prowadzenie
 • Definicja negować to nie zgadzać się, nie uznawać, przeczyć, zaprzeczać
 • Definicja neutralizować to 1] czynić neutralnym, zobojętniać chem.; 2] amortyzować, czynić nieszkodliwym, łagodzić, osłabiać, unieszkodliwiać, zobojętniać
 • Definicja neutralny to 1] niepodległy, niezależny; 2] bezstronny, obiektywny, sprawiedliwy; 3] obojętny, pośredni nęcić pot. korcić, kusić, mamić, pociągać
 • Definicja nędznik to 1] drań, kanalia, krea zaniedbany, tura, łajdak, łobuz, łotr, niegodziwiec, podlec, szubrawiec; 2] daw. biedak, nędzarz, żebrak
 • Definicja nędzny to 1] (np. obraz) bezwartościowy, kiepski, (gatunek) lichy, marny, mizerny, nieszczególny, tandetny, (np. hotel) podrzędny, pośledniego
 • Definicja nicpoń to 1] pot. ananas, gagatek, hultaj, łobuz, łobuziak, niezłe ziółko, numerek, urwipołeć, utrapieniec, ziółko
 • Definicja niebezpieczny to 1] grożący (czymś), krytyczny, napięty, poważny, zaogniony, zaostrzony; 2] w niebezpieczeństwie, zagrożony; 3] (np. temat) delikatny
 • Definicja niebiański to 1] niebieski, rajski, z nieba; 2] cudowny, rozkoszny, zachwycający
 • Definicja niebieski to 1] błękitny, lazurowy, modry; 2] niebiański, podniebny, z nieba; 3] boski, rajski
 • Definicja niebrzydki to przystojny, urodziwy
 • Definicja niebywały to nadzwyczajny, niezwykły, rzadki
 • Definicja niechcący to niecelowo, nieumyślnie, przypadkowo
 • Definicja niechętny to 1] ociągający się, opieszały; 2] nieprzychylny, nieprzyjemny, nieżyczliwy, źle usposobiony
 • Definicja niechlubny to haniebny, kompromitujący, niehonorowy, niesławny, poniżający, skandaliczny, sromotny
 • Definicja niechlujny to 1] nieporządny, niestaranny, partacki, źle utrzymany; 2] brudny, powalany, zabrudzony, zanieczyszczony, zapuszczony
 • Definicja niechybny to bezsprzeczny, pot. murowany, nieuchronny, nieunikniony, niezawodny, pewny
 • Definicja nieciekawy to 1] nieinteresujący się, niezainteresowany, obojętny; 2] nieinteresujący, nieosobliwy, niespecjalny, nieszczególny; 3] (typ) ciemny, mętny
 • Definicja niecierpliwić się to denerwować się, niepokoić się, okazywać zniecierpliwienie, tracić cierpliwość
 • Definicja niecierpliwy to 1] niewytrzymały, zniecierpliwiony, znudzony, znużony; 2] porywczy, szybki, pot. w gorącej wodzie kąpany
 • Definicja niecodzienny to fenomenalny, niepospolity, nieprzeciętny, niesłychany, niezwykły, osobliwy, rzadki, rzadko spotykany, wyjątkowy
 • Definicja nieczuły to głuchy, niebaczny, obojętny, ślepy, twardy, zimny
 • Definicja nieczynny to niedziałający, uszkodzony, wyłączony, zamknięty
 • Definicja nieczysty to 1] brudny, niechlujny, zabrudzony, zanieczyszczony; 2] (interes) nieetyczny, niemoralny, nieuczciwy, oszukańczy, zły; 3] (np. siła
 • Definicja niedaleki to 1] bliski, okoliczny, pobliski, sąsiedni; 2] (np. podróż) krótkotrwały, nieodległy; 3] bliski, rychły
 • Definicja niedbały to 1] (np. robota) niestaranny, partacki; 2] (np. gest) lekceważący, nonszalancki
 • Definicja nieobowiązkowy to 1] nierzetelny, niesumienny; 2] dobrowolny, nieprzymusowy
 • Definicja nieoceniony to bezcenny, cenny, wartościowy
 • Definicja niedelikatny to 1] niedyskretny, nietaktowny; 2] nieodpowiedni, niestosowny, niesubtelny, niewłaściwy; 3] arogancki, chamski, gburowaty, grubiański
 • Definicja niedociągnięcie to błąd, uchybienie, usterka, wada, wadliwość
 • Definicja niedogodny to 1] (np. pora) nieodpowiedni, niepasujący; 2] (np. dojazd) kłopotliwy, niewygodny, uciążliwy
 • Definicja niedojrzały to 1] niedorosły, nierozwinięty; 2] niedoświadczony, niewyrobiony; 3] przen. głupi, naiwny
 • Definicja niedokładny to 1] niechlujny, niedbały, niestaranny, partacki; 2] niegruntowny, nieścisły, ogólny, płytki, pobieżny, powierzchowny, przybliżony; 3
 • Definicja niedołęstwo to 1] bezsilność, nieporadność; 2] niedołężność; 3] nieudolność, nieumiejętność, niezdolność
 • Definicja niedołężny to 1] niesprawny fizycznie, upośledzony fizycznie; 2] niezgrabny, ociężały; 3] nieporadny, nieudolny, nieumiejętny, niewprawny, niezdarny
 • Definicja niedomaganie to 1] chorowanie, zapadanie na zdrowiu; 2] choroba, zachorowanie, zasłabnięcie
 • Definicja niedopatrzenie to 1] brak dozoru, niedopilnowanie, nieuwaga, przeoczenie; 2] omyłka, pomyłka
 • Definicja niedopuszczalny to niedozwolony, wzbroniony, zabroniony
 • Definicja niedostatek to 1] bieda, nędza, niezamożność, ubóstwo; 2] cecha ujemna, niedociągnięcie, wada; 3] (np. wody) brak
 • Definicja niedostrzegalny to ledwo widoczny, niedostrzeżony, niewidoczny, niewidzialny, słabo widzialny
 • Definicja niedoświadczony to łatwowierny, naiwny, surowy, przen. zielony
 • Definicja niedowierzanie to nieufność, powątpiewanie, sceptycyzm, wątpliwości
 • Definicja niedozwolony to bezprawny, nielegalny, zabroniony, zakazany
 • Definicja niedyskrecja to 1] brak dyskrecji, paplanie; 2] niedelikatność, nieoględność, nietakt
 • Definicja niedyspozycja to brak nastroju (do czegoś), lekka choroba, niedomaganie, słabość, złe samopoczucie
 • Definicja nieekonomiczny to nieopłacalny, nieoszczędny, rozrzutny
 • Definicja niefachowy to 1] niespecjalistyczny, niezawodowy; 2] nieumiejętny, niewykwalifikowany
 • Definicja nieformalny to bezprawny, nielegalny, nieoficjalny, nieprawny, nieprzepisowy, niezgodny z przepisami
 • Definicja niefortunny to 1] nieszczęśliwy, pechowy; 2] chybiony, niepomyślny, nieudany
 • Definicja niefrasobliwy to 1] beztroski, optymistyczny, wesoły; 2] (o człowieku) lekkomyślny, niepoważny
 • Definicja niegłupi to 1] pot. (o człowieku) bystry, pomysłowy, rozgarnięty, rozsądny, roztropny, sprytny; 2] chytry, pomysłowy, sprytny
 • Definicja niegodny to 1] nie wart (czegoś), niezasługujący (na coś); 2] niegodziwy, nikczemny, podły, zły
 • Definicja niegodziwość to 1] bezeceństwo, bezecność, draństwo, niecny czyn, podłość
 • Definicja niegodziwy to niecny, niegodny, nikczemny, podły
 • Definicja niegrzeczny to arogancki, gburowaty, grubiański, impertynencki, nieuprzejmy, opryskliwy
 • Definicja nieistotny to błahy, drugorzędny, mało ważny, mało znaczący, nic nie znaczący, nieważny
 • Definicja niejasny to 1] ciemnawy, ciemny; 2] mglisty, nieprzejrzysty, niewyrazisty, niewyraźny, zamglony; 3] niezrozumiały, trudny do zrozumienia, zagadkowy; 4
 • Definicja niekompetentny to 1] nieuprawniony, niewykwalifikowany; 2] pot. niefachowy, nieprzygotowany
 • Definicja niekompletny to niecałkowity, niepełny, niezupełny
 • Definicja niekorzystny to 1] niepomyślny; 2] nieodpowiedni, niewłaściwy
 • Definicja nielegalny to 1] pot. lewy, niedozwolony, zabroniony, zakazany; 2] bezprawny, niezgodny z prawem, samowolny
 • Definicja nielogiczny to 1] (człowiek) głupi, niemądry, nierozumny; 2] (np. wypowiedź) absurdalny, bezsensowny, bzdurny, głupi, niedorzeczny
 • Definicja nielojalny to nieprawomyślny, nierzetelny, niesolidny, nieuczciwy, wiarołomny
 • Definicja nieludzki to 1] bezwzględny, okropny, okrutny, srogi, surowy; 2] bez serca, nieczuły, nieprzystępny, nieużyty, niewyrozumiały
 • Definicja nieludzko to bestialsko, bezlitośnie, bezwzględnie, brutalnie, nielitościwie, niemiłosiernie, okrutnie, potwornie
 • Definicja nieładny to 1] brzydki, nieurodziwy; 2] przen. brzydki, nieczysty, niedobry, nietaktowny, nieuczciwy
 • Definicja niełatwy to 1] kłopotliwy, mozolny, pracowity, uciążliwy; 2] (człowiek) ciężki, przykry, szorstki
 • Definicja niemądry to bezsensowny, chory na umyśle, pot. durny, głupi, niedorzeczny, nierozumny, nierozsądny, niespełna rozumu, słaby na umyśle
 • Definicja niemiłosierny to 1] bezlitosny, nieczuły, nielitościwy, okrutny; 2] przen. (np. mróz) trudny do zniesienia, wielki
 • Definicja niemiły to 1] (np. uśmiech) nieprzyjemny, przykry; 2] (o człowieku) niesympatyczny, odpychający, odstręczający
 • Definicja niemoc to 1] bezwład, osłabienie, słabość; 2] choroba, niedomaganie; 3] bezsilność, bierność, marazm, niemożność
 • Definicja niemoralny to 1] nieetyczny, zdrożny; 2] rozpasany, rozpustny, rozwiązły, wyuzdany
 • Definicja niemy to 1] głuchoniemy; 2] przen. cichy, milczący, oniemiały; 3] przen. (świadek) bezradny, bezsilny, bierny; 4] (film) bez dźwięku
 • Definicja nienaganny to np. strój) bez zarzutu, wzorowy
 • Definicja nienaruszony to całkowity, cały, nietknięty
 • Definicja nienaturalny to pot. cudaczny, (np. wygląd) dziwaczny, górnolotny, napuszony, (np. bicie serca) nienormalny, (np. styl) patetyczny, pompatyczny
 • Definicja nienawidzić to brzydzić się, nie cierpieć, nie znosić, żywić nienawiść
 • Definicja nienormalny to 1] dziwaczny, nienaturalny; 2] anormalny, chorobliwy, patologiczny; 3] pot. (człowiek) głupi, pomylony
 • Definicja nieobliczalny to 1] (np. straty) kolosalny, ogromny; 2] (człowiek) lekkomyślny, niepoczytalny
 • Definicja nieoczekiwany to nagły, nieprzewidziany, niespodziewany, zaskakujący
 • Definicja nieodpowiedni to 1] nieprawidłowy, nieprzepisowy, (np. odżywianie) nieracjonalny, (np. ubiór) niestosowny, niewłaściwy; 2] niedelikatny, nietaktowny
 • Definicja nieodwołalny to kategoryczny, konieczny, nieodwracalny, nieunikniony, ostateczny nieodzowny konieczny, niezastąpiony, niezbędny, potrzebny, wymagany
 • Definicja nieograniczony to 1] całkowity, nieskrępowany, zupełny; 2] bezgraniczny, niezmierzony, ogromny
 • Definicja nieokiełznany to daw. nieopanowany, niepohamowany, nieposkromiony, niepowstrzymany, niepowściągliwy, nieujarzmiony, nieukrócony, rozhukany, rozpasany
 • Definicja nieokreślony to np. kolor) nieustalony, niewiadomy, niewyraźny, niezdecydowany, nieznany
 • Definicja nieokrzesany to bez ogłady towarzyskiej, gburowaty, niecywilizowany, nieociosany, nieogładzony, ordynarny, prostacki
 • Definicja nieomylny to bezbłędny, niezawodny
 • Definicja nieopanowany to 1] nieokiełznany, niepohamowany, nieposkromiony, nieujarzmiony, nieukrócony, rozszalały, żywiołowy; 2] gwałtowny, impetyczny, impulsywny
 • Definicja nieopatrzny to lekkomyślny, niebaczny, nieoględny, nieostrożny, nierozsądny, nierozważny
 • Definicja nieopisany to nadzwyczajny, niewypowiedziany, niewysłowiony, niezmierny
 • Definicja nieostrożny to niebaczny, nieopatrzny, nierozważny, nieuważny
 • Definicja niepewny to 1] (np. jutro) niezapewniony, ryzykowny; 2] niebudzący zaufania, nie zasługujący na zaufanie; 3] niespokojny, zaniepokojony; 4
 • Definicja niepisany to nieformalny, umowny, zwyczajowy
 • Definicja niepodległość to niezależność, niezawisłość, suwerenność, swoboda, wolność
 • Definicja niepodległy to niezależny, niezawisły, suwerenny, wolny
 • Definicja niepodobny to 1] inny, odmienny, odrębny; 2] niejednakowy, rozbieżny, różniący się, różny, sprzeczny
 • Definicja niepohamowany to np. namiętność) gwałtowny, nieokiełznany, niepowstrzymany, niepowściągliwy, nieujarzmiony, żywiołowy
 • Definicja niepojęty to 1] niedocieczony, nieodgadniony, niezrozumiały, tajemniczy; 2] niepoznawalny, nieprzenikniony, niezbadany, niezgłębiony
 • Definicja niepokoić to 1] budzić obawę, wzbudzać niepokój; 2] fatygować, nagabywać, sprawiać kłopot, zajmować czas
 • Definicja niepokonany to np. strach) nieprzezwyciężony, nieujarzmiony, niezwalczony, niezwyciężony, przemożny
 • Definicja niepokój to 1] zaniepokojenie; 2] lęk, obawa
 • Definicja niepoprawny to 1] (np. zwrot) błędny, nieprawidłowy, wadliwy; 2] (np. kłamca) zakamieniały, zatwardziały
 • Definicja nieporadny to 1] (człowiek) nieudolny, niezaradny, niezgrabny, niezręczny; 2] (np. styl) nieudolny, niezgrabny
 • Definicja nieporozumienie to 1] pomyłka; 2] awantura, niesnaski, spór, zwada
 • Definicja nieporównywalny to doskonały, niezrównany, wspaniały, wyborny, znakomity
 • Definicja nieporządek to bałagan, chaos, nieład, rozgardiasz, zamieszanie
 • Definicja nieporządny to 1] niechlujny, niedbały; 2] bezładny, chaotyczny, nieuporządkowany
 • Definicja nieposkromiony to gwałtowny, niepohamowany, nieujarzmiony
 • Definicja niepospolity to niezwykły, rzadko spotykany, wybitny, wyróżniający się, znakomity
 • Definicja nieposzlakowany to nienaganny, nieskazitelny
 • Definicja niepotrzebny to zbędny, zbyteczny
 • Definicja niepowodzenie to fiasko, porażka
 • Definicja niepowstrzymany to nieopanowany, niepohamowany, niewstrzymany
 • Definicja niepowtarzalny to jednorazowy, jedyny w swoim rodzaju, niezrównany, unikatowy
 • Definicja niepozorny to niepokaźny, skromny
 • Definicja nieprawdopodobny to 1] niesłychany, niewiarygodny, niezwykły; 2] pot. bardzo duży, ogromny, wielki
 • Definicja nieprawdziwy to 1] kłamliwy, nierzeczywisty, zmyślony; 2] fałszywy, nieautentyczny, sztuczny
 • Definicja nieprawidłowość to 1] asymetria, nieforemność, nieregularność, niesymetryczność; 2] błędność, niepoprawność; 3] bezprawie, błąd, nadużycie (władzy
 • Definicja nieprawidłowy to 1] błędny, niepoprawny, niezgodny z przyjętą normą; 2] polit. bezprawny
 • Definicja nieproduktywny to 1] niewydajny; 2] bezcelowy, bezowocny, jałowy, zbędny
 • Definicja nieprzejednany to nieubłagany, nieustępliwy, zacięty, zawzięty
 • Definicja nieprzeliczony to np. tłum) ogromny, nieprzejrzany, niezliczony
 • Definicja nieprzenikniony to 1] (np. ciemność) nieprzejrzany, nieprzejrzysty, niezgłębiony; 2] (człowiek) skryty, tajemniczy, zamknięty w sobie
 • Definicja nieprzeparty to 1] nieprzełamany, niezwyciężony; 2] przen. (np. chęć) nieodparty, nieprzezwyciężony
 • Definicja nieprzerwany to np. praca) ciągły, nieustanny, stały
 • Definicja nieprześcigniony to przen. doskonały, niedościgniony, niezrównany
 • Definicja nieprzydatny to bezużyteczny, niepotrzebny, zbędny, zbyteczny
 • Definicja nieprzyjazny to 1] niechętny, nieżyczliwy, przeciwny, wrogi; 2] (np. okoliczności) niedogodny, niepomyślny, niesprzyjający, przeciwny
 • Definicja nieprzyjemny to 1] niemiły, przykry; 2] (o człowieku) niesympatyczny, odpychający
 • Definicja nieprzytomny to 1] nieświadomy, omdlały, zemdlony; 2] (wzrok) błędny, mętny, nieuważny, rozbiegany; 3] przen. oszołomiony; 4] przen. (o uczuciu) intensywny
 • Definicja nieprzyzwoity to bezwstydny, niemoralny, nieobyczajny
 • Definicja nierealny to 1] fikcyjny, wyimaginowany, wymyślony, zmyślony; 2] niemożliwy, niewykonalny
 • Definicja nierozłączny to np. przyjaciele) nierozdzielny, nieodstępny, nierozerwalny
 • Definicja nieroztropny to 1] (o człowieku) lekkomyślny, nierozgarnięty, nierozsądny, nierozważny; 2] (np. czyn) lekkomyślny, nierozważny
 • Definicja nierówny to 1] nieidentyczny, niejednakowy, niepodobny; 2] (np. charakter) chwiejny, niezrównoważony, zmienny; 3] (np. pismo) krzywy, nieforemny
 • Definicja nieruchomość to 1] bezruch; 2] (w l.m.) dobra nieruchome, majątek, majętność, posiadłość
 • Definicja nieruchomy to bez ruchu, nieporuszony, w bezruchu, zastygły
 • Definicja niesamowity to 1] niepokojący, okropny, pełen grozy, straszliwy; 2] przen. nadzwyczajny, ogromny, wielki
 • Definicja niesforny to buntowniczy, krnąbrny, niekarny, nieposłuszny, niezdyscyplinowany
 • Definicja nieskalany to 1] czysty, niezbrukany; 2] (charakter) bez skazy, nieskazitelny
 • Definicja nieskazitelny to 1] bez domieszki, czysty, nieskażony; 2] bez skazy, nieposzlakowany, prawy, szlachetny, uczciwy
 • Definicja nieskomplikowany to niewymyślny, prosty, przeciętny, zwyczajny
 • Definicja nieskończenie to 1] bez końca, ciągle, stale, wiecznie; 2] przen. nadzwyczajnie, ogromnie, w najwyższym stopniu
 • Definicja nieskończony to 1] bezgraniczny, bezkresny; 2] przen. długi
 • Definicja nieskromny to bezwstydny, nieprzyzwoity, sprośny, wyuzdany
 • Definicja niesława to hańba, wstyd, zła opinia
 • Definicja niesłychany to niebywały, niespotykany, niezwykły
 • Definicja niesmaczny to 1] nieapetyczny, przen. niejadalny; 2] nieestetyczny, niegustowny, rażący, trywialny
 • Definicja niesolidny to 1] niedbały, nierzetelny, niestaranny; 2] nietrwały, tandetny
 • Definicja niespodzianie to nagle, niespodziewanie, raptem, raptownie, wtem, z nagła, znienacka
 • Definicja niespodziewany to 1] nagły, nieoczekiwany, nieprzewidziany; 2] przypadkowy, raptowny, zaskakujący
 • Definicja niespokojny to 1] (np. charakter) niestateczny, niezrównoważony, ruchliwy; 2] zaniepokojony, zatroskany, zmartwiony; 3] (np. czas) burzliwy, wojenny
 • Definicja niespotykany to bezprzykładny, jedyny w swoim rodzaju, niecodzienny, niepospolity, niepowszedni, nieprzeciętny, niezwykły, rzadki, unikatowy, wyjątkowy
 • Definicja niesprawiedliwość to 1] bezprawie; 2] stronniczość; 3] krzywda
 • Definicja niesprawiedliwy to 1] niesłuszny, nieusprawiedliwiony, niezasłużony; 2] jednostronny, stronniczy, tendencyjny; 3] bezprawny, krzywdzący
 • Definicja niestały to 1] chwiejny, zmienny; 2] krótkotrwały, nietrwały, przemijający, przen. (zapał) słomiany
 • Definicja niestaranny to fuszerski, niechlujny, niedbały, nieporządny, partacki
 • Definicja niestateczny to lekkomyślny, niestały, płochy, pusty, zmienny
 • Definicja niestosowny to 1] (np. zachowanie) nie na miejscu, nie w porę, niedelikatny, nieodpowiedni, nietaktowny, niewczesny, niewłaściwy; 2] (np. czas) niedogodny
 • Definicja niestrudzony to 1] nieustępliwy, niezmordowany, uparty, uporczywy, wytrwały, zacięty; 2] wytrzymały
 • Definicja niesubordynacja to nieposłuszeństwo, niesforność, niezdyscyplinowanie, samowola
 • Definicja niesumienny to nierzetelny, niesłowny, niesolidny, nieuczciwy
 • Definicja niesympatyczny to antypatyczny, niemiły, nieprzyjemny, odpychający, odstręczający
 • Definicja niesystematyczny to bezplanowy, dorywczy, nieregularny, nierówny, nierównomierny, nierytmiczny
 • Definicja nieszczególny to lichy, kiepski, marny, mizerny, nie najlepszy, nieosobliwy, nietęgi, podrzędny, pośledni, słaby, tandetny
 • Definicja nieszczery to 1] fałszywy, dwulicowy, obłudny, zakłamany; 2] perfidny, przewrotny, zdradliwy
 • Definicja nieszczęście to 1] niedola, zła dola; 2] dramat, katastrofa, klęska, tragedia; 3] przen. cios, plaga
 • Definicja nieszczęśliwy to 1] przen. biedny, nieszczęsny, pożałowania godny; 2] niefortunny, przynoszący nieszczęście a. pecha; 3] fatalny, feralny, niepomyślny
 • Definicja nieścisły to 1] niedokładny, nieprecyzyjny, niesprecyzowany, ogólny, pobieżny; 2] luźny, rozrzedzony, rzadki
 • Definicja nieść to 1] dźwigać, nosić, przenosić, pot. tachać, taszczyć; 2] wieźć, wlec; 3] pociągać za sobą, powodować, przynosić, sprawiać; 4] oddawać
 • Definicja nieśmiały to lękliwy, onieśmielony, wstydliwy, zawstydzony, zażenowany
 • Definicja nieśmiertelny to 1] niezniszczalny, wieczny, wieczysty; 2] niezapomniany, wiekopomny
 • Definicja nieświadomy to 1] nieobeznany, niezaznajomiony z czymś; 2] bezwiedny, mimowolny, podświadomy
 • Definicja nieświeży to 1] (np. ryba) cuchnący, śmierdzący, zepsuty, zgniły, (np. masło) zjełczały; 2] (cera) niemłody, przywiędły, zniszczony; 3] (o ubraniu
 • Definicja nietakt to gafa, faux pas, niedyskrecja, nieoględność, niestosowność, niezręczność, uchybienie
 • Definicja nietaktowny to niedelikatny, nieoględny, nieodpowiedni, niestosowny, niewłaściwy, niezręczny
 • Definicja nietęgi to pot. kiepski, lichy, marny, nędzny
 • Definicja nietrwały to chwilowy, efemeryczny, krótkotrwały, niestały, przejściowy, przelotny, przemijający
 • Definicja nieubłagany to 1] bezlitosny, nieprzejednany, nieugięty, nieustępliwy, srogi, surowy, zacięty; 2] przen. nieodwołalny, nieodwracalny, nieuchronny
 • Definicja nieuchronny to fatalny, niechybny, nieodwracalny, nieunikniony
 • Definicja nieuchwytny to 1] (np. złodziej) nieosiągalny, nieujęty; 2] przen. mętny, mglisty, niedostrzegalny, niekonkretny, nieokreślony, nieostry
 • Definicja nieuczciwy to 1] nierzetelny, niesolidny, niesumienny; 2] (np. sędzia) przekupny, skorumpowany, sprzedajny
 • Definicja nieuczynny to egoistyczny, pot. nieużyty, samolubny
 • Definicja nieudany to 1] chybiony; 2] kiepski, nieporadny, niezdarny, niezręczny, wadliwy
 • Definicja nieudolny to 1] niedołężny, nieporadny, nieumiejętny, niewprawiony, niewprawny, niezdarny, niezręczny; 2] (wytwór) kiepski, nieudany, wadliwy
 • Definicja nieufny to nastawiony sceptycznie, ostrożny, podejrzliwy, sceptyczny, skryty, zamknięty w sobie
 • Definicja nieugięty to nieprzejednany, nieustępliwy, niezłomny, usilny, wytrwały, zawzięty nieumiejętny dyletancki, niefachowy, niewprawny, niewykwalifikowany
 • Definicja nieumyślny to bez premedytacji, mimowolny, nierozmyślny, przypadkowy
 • Definicja nieunikniony to niechybny, nieuchronny, niewątpliwy, pewny
 • Definicja nieustanny to bezustanny, ciągły, nieustający, stały, ustawiczny
 • Definicja nieustępliwy to stanowczy, uparty, wytrwały
 • Definicja nieustraszony to dzielny, mężny, nieulękły, odważny, śmiały, waleczny
 • Definicja nieuwaga to dystrakcja, gapiostwo, rozproszenie, roztargnienie
 • Definicja nieuważny to 1] rozproszony, roztargniony, zdekoncentrowany; 2] nieostrożny; 3] pobieżny
 • Definicja niewątpliwy to bezsporny, bezsprzeczny, niechybny, niepodważalny, nieuchronny, niezaprzeczalny, niezbity, pewny
 • Definicja niewczesny to nie w porę, niefortunny, nieodpowiedni, niestosowny, nietaktowny, niewłaściwy
 • Definicja niewiara to niedowierzanie, powątpiewanie, sceptycyzm, zwątpienie (w coś
 • Definicja niewiarygodny to fantastyczny, nie do pomyślenia, nie do uwierzenia, nie do wiary, nieprawdopodobny, niezwykły
 • Definicja niewiedza to ciemnota, ignorancja, nieświadomość, nieznajomość
 • Definicja niewielki to 1] mały, nieduży, nieokazały, niepokaźny, skromny, szczupły; 2] (np. sprawa) błahy, mało ważny, mały, nieznaczący
 • Definicja niewinny to 1] bez winy, bezgrzeszny, czysty, dziewiczy, niepokalany, nieskalany, skromny; 2] przen. niegroźny, nieszkodliwy; 3] przen. błahy, mało
 • Definicja niewłaściwy to 1] nie na miejscu, nieodpowiedni, niestosowny; 2] błędny, pomyłkowy
 • Definicja niewola to 1] brak wolności, niewolnictwo, przemoc, więzienie, zależność; 2] przen. jarzmo, jasyr, okowy, pęta; 3] przen. klatka, zamknięcie
 • Definicja niewolniczy to 1] (np. praca) pod przymusem, przymusowy; 2] przen. służalczy, uniżony
 • Definicja niewskazany to niepożądany
 • Definicja niewybredny to 1] mało wybredny, mało wymagający, niegrymaśny, niekapryśny; 2] prostacki, prymitywny, trywialny, (np. żart) wulgarny
 • Definicja niewychowany to gburowaty, nieokrzesany, prostacki, źle wychowany
 • Definicja niewyczerpany to np. zapasy) nieprzebrany, obfity, ogromny, wielki
 • Definicja niewydarzony to 1] lichy, marny, nieudany, niezdarzony; 2] (człowiek) niedołężny, nieporadny, nieudolny, niezdarny, niezgrabny, niezręczny
 • Definicja niewygodny to 1] niedogodny, niekomfortowy, nieporęczny; 2] (np. świadek) niepotrzebny, przeszkadzający, uciążliwy, zbyteczny
 • Definicja niewymowny to niewypowiedziany, niewysłowiony, niezmierny, niezwykły
 • Definicja niewymuszony to 1] dobrowolny, samorzutny, spontaniczny; 2] (np. uśmiech) bez wysiłku, lekki, naturalny, prosty, swobodny, zwyczajny
 • Definicja niewymyślny to 1] niegrymaśny, niewybredny; 2] (np. fason) prosty, (np. przekleństwo) prostacki, prymitywny
 • Definicja niewypał to przen. fiasko, niepowodzenie, pot. klapa
 • Definicja niewypowiedziany to 1] nieopisany, niewymowny, niewysłowiony, niezwykły; 2] duży, nadzwyczajny, ogromny, wielki
 • Definicja niewyraźny to 1] mętny, nieczytelny, niejasny, zamazany, zamglony; 2] niebudzący zaufania, niepewny, podejrzany
 • Definicja niewysłowiony to 1] bezgraniczny, nieopisany, niewymowny, niewypowiedziany, niezmierny, niezwykły; 2] ogromny, olbrzymi, wielki
 • Definicja niewzruszony to 1] nieugięty, niezachwiany, niezłomny, niezmożony, wytrwały; 2] nieporuszony, stały, trwały, ugruntowany, ustalony
 • Definicja niezachwiany to nieugięty, niewzruszony, niezłomny, pewny, stały, wytrwały
 • Definicja niezadowolony to naburmuszony, nadąsany, nierad, rozgoryczony, rozżalony, zgorzkniały
 • Definicja niezależny to niepodległy, niezawisły, suwerenny, wolny
 • Definicja niezamierzony to 1] niespodziewany, przypadkowy; 2] bezwiedny, mimowolny, nieświadomy
 • Definicja niezamożny to biedny, niebogaty, niedostatni, niemajętny, niezasobny, podupadły, ubogi, zubożały
 • Definicja niezapomniany to np. przeżycie) epokowy, niezatarty, pamiętny, ważny
 • Definicja niezaprzeczony to bezsprzeczny, bezsporny, niepodważalny, niewątpliwy, niezbity, oczywisty, pewny
 • Definicja niezasłużony to 1] krzywdzący, niesłuszny, niesprawiedliwy; 2] bezpodstawny, nieusprawiedliwiony, nieuzasadniony
 • Definicja niezastąpiony to koniecznie potrzebny, konieczny, nie do zastąpienia, nieodzowny, niezbędny, potrzebny
 • Definicja niezatarty to np. ślad) niezapomniany, pamiętny, trwały
 • Definicja niezawisły to niepodległy, niezależny, samodzielny, suwerenny, wolny
 • Definicja niezawodny to 1] dobry, gwarantowany, niechybny, niewątpliwy, pewny, skuteczny, sprawdzony, wypróbowany; 2] (np. pamięć) biegły, dobrze funkcjonujący
 • Definicja niezbadany to 1] niepoznawalny; 2] niedocieczony, nieodgadniony, niezgłębiony, tajemniczy
 • Definicja niezbędny to koniecznie potrzebny, konieczny, nieodzowny
 • Definicja niezbity to np. dowód) nieodparty, pewny, stanowczy, pot. żelazny
 • Definicja niezdara to pot. fujara, łamaga, niedołęga, niedorajda, niezguła, oferma, ofiara
 • Definicja niezdarny to niezgrabny, niezręczny, nieudolny
 • Definicja niezdecydowany to 1] chwiejny, niepewny, niestały, wahający się, zmienny; 2] (np. barwa) bezbarwny, nieokreślony, niewyraźny, szary
 • Definicja niezgłębiony to 1] bardzo głęboki, bezdenny, niezgruntowany, otchłanny, przepastny, przepaścisty; 2] niedocieczony, nieodgadniony, niepojęty, niepoznawalny
 • Definicja niezgoda to 1] spór, starcie, swary, waśń, zatarg, zwada; 2] antagonizm, konflikt, nieporozumienie, sprzeczność
 • Definicja niezgodny to 1] nieodpowiadający (np. normom), niezgadzający się (np. z konstytucją); 2] kłótliwy, napastliwy, poróżniony, skory do kłótni
 • Definicja niezłomny to bezkompromisowy, nieugięty, niewzruszony, niezachwiany, uparty
 • Definicja niezmącony to 1] (np. tafla jeziora) nieporuszony, nieruchomy, spokojny, stojący, w bezruchu, znieruchomiały; 2] (np. spokój) niezachwiany, niezakłócony
 • Definicja niezmienny to niewzruszony, stały, trwały, ustalony
 • Definicja niezmierny to bezbrzeżny, bezgraniczny, bezkresny, bezmierny, nieograniczony, niezmierzony, ogromny, olbrzymi, rozległy, wielki
 • Definicja niezmierzony to nieograniczony, olbrzymi
 • Definicja niezmordowany to niestrudzony, uporczywy, wytrwały
 • Definicja nieznacznie to 1] cokolwiek, mało, nieco, niedużo, trochę; 2] niedostrzegalnie, niepostrzeżenie, niepozornie, niewidocznie, ukradkiem; 3] po trochu
 • Definicja niezniszczalny to nieprzemijający, nieśmiertelny, trwały, wieczny
 • Definicja nieznośny to 1] (np. hałas) dokuczliwy, nieprzyjemny, przykry; 2] natrętny, niegrzeczny, nieprzyjemny, przykry
 • Definicja niezręczny to 1] nieporadny, nieudolny, niezdarny, niezgrabny; 2] przen. kłopotliwy, nieporęczny, nieprzyjemny, niestosowny, nietaktowny, niewłaściwy
 • Definicja niezrozumiały to 1] niejasny, nieprzejrzysty, niewyraźny, trudny do zrozumienia; 2] (np. postępowanie) niepojęty, tajemniczy, zagadkowy
 • Definicja niezrównany to doskonały, idealny, mistrzowski, niedościgniony, nieporównany, pierwszorzędny, przedni, pyszny, świetny, wspaniały, wyborny, wyśmienity
 • Definicja niezwłoczny to bezzwłoczny, błyskawiczny, doraźny, momentalny, natychmiastowy
 • Definicja niezwykły to nadzwyczajny, niecodzienny, niepospolity, niepowszedni, nieprzeciętny, niespotykany, osobliwy, rzadki, szczególny, wyjątkowy
 • Definicja nieżyciowy to 1] nieprzystosowany do życia, niezapobiegliwy, niezdarny; 2] fantastyczny, nierealny, nierzeczywisty, utopijny nieżywy martwy
 • Definicja nikczemnik to łotr, nędznik, niegodziwiec
 • Definicja nikczemny to bezecny, łajdacki, łotrowski, niecny, niegodziwy, podły, świński
 • Definicja nikły to 1] karłowaty, lilipuci, mały, mikroskopijny, minimalny, niepokaźny, skromny, szczupły, znikomy; 2] (np. dźwięk) ledwie uchwytny, słaby, (np
 • Definicja niknąć to 1] ginąć, (o plamach) ustępować, zacierać się, zamazywać się, znikać; 2] ginąć, zanikać; 3] (o ludziach) chudnąć, marnieć, mizernieć
 • Definicja niski to 1] karłowaty, krępy, niewysoki, przysadzisty; 2] (np. koszty) mały, nieduży, niewielki, nieznaczny; 3] bezecny, brzydki, karygodny, naganny
 • Definicja niszczyć to 1] burzyć, czynić szkody, demolować, dezelować, drzeć, marnować, psuć, pustoszyć (np. kraj), rujnować, unicestwiać, uszkadzać, (np. ubranie
 • Definicja niweczyć to niszczyć, obracać w niwecz, paraliżować, przekreślać (np. nadzieje), udaremniać (np. plany), unicestwiać
 • Definicja nonsens to absurd, bezsens, brednia, bzdura, głupstwo, idiotyzm, niedorzeczność
 • Definicja nonszalancja to arogancja, lekceważenie, niedbałość
 • Definicja normalizować to 1] ujednolicać, ustalać normy, wprowadzać normy; 2] przen. porządkować, stabilizować, uspokajać
 • Definicja normalny to 1] przepisowy, według przepisu, według wzoru, wzorcowy, zgodny z normą; 2] codzienny, naturalny, potoczny, powszedni, prosty, przeciętny
 • Definicja normować to 1] normalizować, porządkować, regulować, ujednolicać; 2] ustalać, ustanawiać normy
 • Definicja nosić to 1] dźwigać, przenosić, transportować, pot. tachać, targać, taskać; 2] mieć ze sobą, nie rozstawać się (z czymś), trzymać przy sobie; 3
 • Definicja nosić się to 1] chodzić, poruszać się (np. z godnością); 2] (z czymś, np. zamiarem) planować, projektować, zamierzać; 3] (z czymś) chełpić się czymś
 • Definicja notatka to 1] adnotacja, uwaga, zapisek; 2] informacja, wzmianka (w prasie
 • Definicja notować to 1] rejestrować (coś), robić notatki, zapisywać (dla pamięci); 2] (np. w aktach) wymieniać, zapisywać; 3] cenić, ocenić (np. wysoko
 • Definicja nowina to 1] informacja, pogłoska, wiadomość, wieść; 2] rol. nowizna
 • Definicja nowinka to 1] (błaha) plotka, wiadomość, wieść; 2] innowacja, nowość
 • Definicja nowoczesny to 1] nowomodny, nowożytny, obecny, teraźniejszy, współczesny; 2] awangardowy, postępowy
 • Definicja nowość to 1] innowacja, pot. nowina; 2] krzyk mody, nowinka, przebój, szlagier
 • Definicja nowy to 1] niedawny, świeży; 2] (o ubraniach) jak spod igły, nie noszony, nieużywany, niezniszczony; 3] nowo wprowadzony, współczesny; 4] (np
 • Definicja nudny to 1] (np. życie) jednostajny, monotonny, nieciekawy, szary; 2] (o człowieku) gderliwy, zrzędliwy
 • Definicja nudziarz to gdera, ględziarz, maruda, natręt, zrzęda
 • Definicja nudzić to 1] kaprysić, marudzić, nalegać, naprzykrzać się, zanudzać; 2] mieć mdłości
 • Definicja numer to 1] cyfra, liczba; 2] tabliczka z numerem; 3] egzemplarz (pisma); 4] punkt (programu artystycznego); 5] pot. postępek, posunięcie, sztuczka
 • Definicja nurt to 1] (rzeki) bieg, prąd, strumień; 2] przen. (np. w sztuce) kierunek, trend; 3] żegl. bruzda (za rufą), kilwater, smuga, tor
 • Definicja nużyć to męczyć, nudzić, wyczerpywać o

Słowa bliskoznaczne, synonimy

Lista słów podobnych. Wszystkie synonimy do wyrazów. Słownik wszystkich synonimów.

Synonim Nużyć, Nurt, Numer, Nudzić, Nudziarz, Nudny, Nowy, Nowość, Nowoczesny, Nowinka, Nowina, Notować, Notatka, Nosić Się, Nosić, Normować, Normalny, Normalizować podobny wyraz.

Słowo bliskoznaczny do Nużyć, Nurt, Numer, Nudzić, Nudziarz, Nudny, Nowy, Nowość synonimy.