Najlepszy Łamać Się, Łaska

NAJLEPSZY Łamać Się, Łaska, Łatwy, Łupić, Łachmyta, Łzawy, Łaskawy, Łasuch, Łączny, Łączyć, Łgać.

najlepszy łamać łaska łatwy co to jest

Wszystkie synonimy, wyrazy podobne na L

 • Definicja Laba to pot. leniuchowanie, odpoczynek, relaks
 • Definicja Labirynt to 1] przen. dżungla, gąszcz (np. ulic), gmatwanina, plątanina przen.; 2] przen. sytuacja bez wyjścia; 3] anat. błędnik
 • Definicja Lać to 1] (płyn) nalewać, sączyć, toczyć, wlewać, wylewać; 2] (o deszczu) padać silnie, spływać strumieniem; 3] odlewać (np. dzwon); 4] pot. bić
 • Definicja Laik to 1] człowiek świecki, nieduchowny; 2] przen. amator, analfabeta, człowiek niekompetentny, dyletant, ignorant, profan
 • Definicja Lakoniczny to krótki, lapidarny, zwięzły
 • Definicja Lamus to 1] daw. magazyn, skład, składzik, spichrz; 2] przen. graciarnia, rupieciarnia, skład starzyzny
 • Definicja Lansować to popierać, propagować, reklamować, upowszechniać, wprowadzać w modę
 • Definicja Larum to hałas, krzyk, wrzawa, zgiełk
 • Definicja Las to 1] bór, gaj, knieja, puszcza, zagajnik; 2] przen. ludzie z lasu, oddziały partyzanckie, partyzantka; 3] przen. (np. rąk) gąszcz, masa
 • Definicja Latać to 1] fruwać, krążyć w powietrzu, unosić się w powietrzu; 2] być pilotem, kierować samolotem, pilotować samolot; 3] pot. latać samolotem
 • Definicja Laur to 1] wawrzyn; 2] przen. powodzenie, sława, sukcesy, wawrzyn, zwycięstwo
 • Definicja Lawina to przen. grad, masa, mnóstwo, obfitość, potok, strumień, zalew, zatrzęsienie
 • Definicja Lawirować to 1] iść zakosami, kluczyć, manewrować; 2] przen. iść krętą drogą, kręcić, krętaczyć, postępować przebiegle; 3] żegl. halsować, krzyżować
 • Definicja Lazur to błękit, niebieski
 • Definicja Lec to 1] paść, położyć się, wyciągnąć się, zwalić się ciężko; 2] (w boju) paść, polec, stracić życie, zginąć, zostać zabitym
 • Definicja Lecieć to 1] fruwać, unosić się na skrzydłach; 2] unosić się, sunąć przez powietrze, wzbijać się; 3] (o dźwięku) dochodzić, docierać, rozbrzmiewać
 • Definicja Legalizować to nadawać moc prawną, uprawomocniać, uwierzytelniać, uznawać za zgodne z prawem, zatwierdzać
 • Definicja Legalny to jawny, mający moc prawną, prawny, prawomocny, prawowity, zgodny z prawem
 • Definicja Legenda to 1] baśń, klechda, mit, opowieść fantastyczna; 2] przen. bajka, mit, wymysł
 • Definicja Legitymacja to 1] dokument osobisty, dowód osobisty; 2] legitymowanie się, stwierdzenie urzędowe, udowodnienie, uprawnienie, uzasadnienie
 • Definicja Lustrować to dokonywać oględzin, kontrolować, sprawdzać
 • Definicja Lekarstwo to 1] lek, specyfik, środek leczniczy; 2] przen. panaceum, pomoc, rada, ratunek, sposób, środek zaradczy, wyjście
 • Definicja Lekceważyć to 1] gardzić kimś, ignorować, nie cenić, nie liczyć się (z kimś), nie szanować, patrzeć z góry, pogardzać, traktować pogardliwie; 2
 • Definicja Lekcja to 1] godzina lekcyjna, wykład; 2] (zwykle w l.m.) praca domowa, zadanie domowe; 3] przen. nauczka, nauka
 • Definicja Lekki to 1] mało ważący, o niewielkim ciężarze; 2] (ubranie) cienki, przewiewny; 3] (gleba) piaszczysty, przewiewny, pulchny; 4] delikatny, drobny
 • Definicja Lekko to 1] (ubrany, odziany) cienko, przewiewnie; 2] przen. (na sercu) beztrosko, pogodnie, przyjemnie, wesoło; 3] elegancko, nieociężale, zgrabnie
 • Definicja Leń to leniuch, nierób, próżniak, przen. bumelant, darmozjad, leniwiec, nygus, pasożyt
 • Definicja Lepić to 1] formować, urabiać; 2] łączyć, sklejać, spajać, wiązać
 • Definicja Letarg to 1] sen, śpiączka; 2] przen. bezwład, bierność, drętwota, inercja, marazm, martwota, odrętwienie, ospałość, otępienie, zastój
 • Definicja Lewy to 1] pot. fałszywy, lipny, nielegalny, nieprawy; 2] (o stronie tkaniny) spodni, wewnętrzny; 3] pot. komunistyczny, lewicowy, radykalny
 • Definicja Leźć to 1] iść wolno, pełzać, posuwać się powoli, wlec się; 2] piąć się, wchodzić na górę, wdrapywać się, włazić, wspinać się; 3] pchać się
 • Definicja Leżeć to 1] spoczywać (leżąc); 2] być położonym, być usytuowanym, rozpościerać się, zajmować miejsce, znajdować się gdzieś
 • Definicja Lękliwy to bojaźliwy, nieśmiały, pierzchliwy, płochliwy, strachliwy, tchórzliwy, trwożliwy, zalękniony
 • Definicja Liberalny to nierygorystyczny, niestosujący przymusu, pobłażliwy, tolerancyjny
 • Definicja Licho to 1] diabeł, zły duch; 2] niepowodzenie, nieszczęście, pech; 3] kiepsko, marnie, słabo, źle
 • Definicja Lichy to 1] bezwartościowy, kiepski, marny, mizerny, nędzny, nieszczególny, nietęgi, niewiele wart, pośledni, słaby, zły; 2] niestarannie wykonany
 • Definicja Liczba to 1] ilość, liczebność, stan (liczebny); 2] grono, grupa, kategoria; 3] numer
 • Definicja Liczny to 1] mnogi, nieprzeliczony, niezliczony, wieloosobowy; 2] częsty, niejednokrotny, wielokrotny
 • Definicja Liczyć to 1] rachować; 2] obliczać, sprawdzać wynik; 3] brać pod uwagę (przy liczeniu), wliczać; 4] obejmować, ogarniać, zawierać; 5] wyznaczać cenę
 • Definicja Się Liczyć to 1] być cenionym, być uwzględnianym, branym pod uwagę, mieć znaczenie; 3] obliczać wzajemne należności, rozliczać się
 • Definicja Lider to dowódca, przywódca
 • Definicja Likwidacja to 1] kasacja, kasata, skasowanie, usunięcie, zniesienie; 2] pot. morderstwo, wymordowanie, zabicie, zabójstwo, zgładzenie, zlikwidowanie
 • Definicja Limit to 1] granica, kres, pułap; 2] ograniczenie, ramy, zakres
 • Definicja Linia to 1] kreska, prosta; 2] (np. autobusowa, lotnicza) droga, połączenie, trasa; 3] kontur, kształt, sylwetka, zarys; 4] (np. obrony) dążenie
 • Definicja Lista to rejestr, spis, wykaz
 • Definicja Literatura to 1] piśmiennictwo, twórczość piśmiennicza; 2] bibliografia, dzieła, lektura; 3] pot. nauka literatury, studia historyczno literackie
 • Definicja Litość to miłosierdzie, politowanie, ubolewanie, współczucie, zmiłowanie, żal
 • Definicja Loch to kazamat, piwnica, podziemie
 • Definicja Lodowaty to 1] lodowy, pokryty lodem, ścięty w lód, zamarzły, zamarznięty; 2] lodowato zimny, zimny jak lód; 3] przen. chłodny, nieczuły, nieprzystępny
 • Definicja Logiczny to konsekwentny, rozsądny, rozumny, sensowny
 • Definicja Lojalny to 1] prawomyślny, praworządny, prorządowy, przestrzegający prawa; 2] prawy, rzetelny, solidny, uczciwy
 • Definicja Lokalny to krajowy, miejscowy, prowincjonalny, regionalny, rodzimy, swojski, tubylczy, tutejszy
 • Definicja Lokum to lokal, miejsce, pomieszczenie, siedziba
 • Definicja Los to 1] bieg wydarzeń, dola, koleje życia; 2] fatum, przeznaczenie, przypadek, traf; 3] bilet loteryjny
 • Definicja Lotny to 1] gazowy; 2] (np. zapach) lekki, powiewny, zwiewny; 3] (np. piaski) ruchomy, wędrowny; 4] przen. bystry, pojętny, z polotem
 • Definicja Lubić to 1] być przywiązanym, czuć słabość, czuć sympatię, lgnąć, lubować się, mieć skłonność, mieć upodobanie, mieć zamiłowanie, znajdować (w czymś
 • Definicja Lubieżny to namiętny, pożądliwy, rozpustny, zmysłowy
 • Definicja Lud to 1] chłopstwo, ludność wiejska, proletariat, robotnicy i chłopi; 2] naród, plemię, szczep; 4] pejor. gmin, plebs, pospólstwo, tłum
 • Definicja Ludność to ludzie, mieszkańcy
 • Definicja Ludowy to 1] chłopski, folklorystyczny, wiejski; 2] chłopski, proletariacki, robotniczy; 3] ogólny, powszechny; 4] demokratyczny
 • Definicja Ludzki to 1] człowieczy; 2] humanitarny, łagodny, przychylny, wyrozumiały, życzliwy; 3] przen. (np. warunki) godziwy, przyzwoity, znośny
 • Definicja Luka to 1] brak, przerwa, puste miejsce, wyrwa; 2] przen. brak, niedobór, niedostatek
 • Definicja Luksus to 1] komfort, przepych, wystawność, zbytek; 2] rzecz zbytkowna, wydatek ponad stan
 • Definicja Luksusowy to drogi, elegancki, kosztowny, wykwintny, wytworny, zbytkowny
 • Definicja Luźno to 1] nieciasno, nieściśle, przestronnie, swobodnie; 2] rzadko, w dużych odstępach od siebie
 • Definicja Luźny to 1] (np. ubranie) przestronny, swobodny; 2] (np. zabudowa) niezwarty, oddzielony, pooddzielany, rzadki
 • Definicja Lżyć to krzyczeć (na kogoś), obrzucać obelgami, wymyślać (komuś), znieważać słownie ł
 • Definicja Łaskawość to dobroć, grzeczność, przychylność, uprzejmość, wspaniałomyślność, wyrozumiałość, względy, życzliwość
 • Definicja Się Łasić to 1] (o zwierzętach) garnąć się, ocierać się, przymilać się; 2] (o ludziach) chcieć się przypodobać, mizdrzyć się (do kogoś), nadskakiwać
 • Definicja Łapownictwo to korupcja, przekupstwo
 • Definicja Łamać to 1] burzyć, kruszyć, łupać, przełamywać, rozbijać, rozdrabniać, rozłamywać, rozrywać; 2] pot. boleć, drzeć, kłuć, łupać, rwać; 3] (życie
 • Definicja Łakocie to delicje, frykasy, przysmaki, słodycze, smakołyki
 • Definicja Łajdak to drań, łotr, niegodziwiec, nikczemnik, szelma
 • Definicja Łagodzić to 1] czynić łagodniejszym, powściągać; 2] (np. ból) koić, uspokajać, uśmierzać; 3] (światło) osłabiać, zmniejszać
 • Definicja Łagodny to 1] dobrotliwy, niesrogi, niesurowy; 2] pojednawczy, zgodny; 3] (np. zapach) nieintensywny, nieostry, słaby; 4] (np. zbocze) niestromy; 5
 • Definicja Ładunek to 1] bagaż, ciężar, towar; 2] nabój, pocisk
 • Definicja Ładować to 1] kłaść, napełniać, pakować, umieszczać; 2] (np. broń) wkładać ładunek, wkładać pocisk, załadowywać ładowny duży, pakowny, pojemny
 • Definicja Ładny to 1] estetyczny, piękny, przyjemny, przystojny, urodziwy; 2] (np. dzień) bezdeszczowy, pogodny, słoneczny; 3] (np. książka) ciekawy
 • Definicja Łup to 1] (np. wojenny) zdobycz; 2] trofeum myśliwskie
 • Definicja Się Łudzić to mamić się, mieć złudzenia, ulegać złudzeniom, wmawiać sobie, zwodzić się
 • Definicja Łudzić to 1] mamić, mylić, zwodzić; 2] nęcić, wabić
 • Definicja Łowić to 1] chwytać, łapać, polować; 2] (np. słuchem) bacznie słuchać, chłonąć, uważać, wytężać uwagę
 • Definicja Łoskot to chrzęst, grzmot, głuchy odgłos, hałas, huk, łomot, rumor, trzask
 • Definicja Łomotać to 1] dobijać się (np. do drzwi), dudnić, stukać; 2] pot. bić (kogoś), tłuc, uderzać, walić; 3] przen. (o sercu) bić, silnie kołatać, tłuc
 • Definicja Łobuz to 1] chuligan, drań, łajdak, nikczemnik, podlec; 2] nicpoń, psotnik, urwis
 • Definicja Łkać to 1] chlipać, popłakiwać, szlochać; 2] przen. (np. o skrzypcach) grać
 • Definicja Łgać to kłamać, mówić nieprawdę, okłamywać, pot. cyganić
 • Definicja Łączyć to 1] jednoczyć, kojarzyć, spajać, spawać, wiązać, zbierać w całość, zespalać; 2] wojsk. dołączać, pot. dobijać; 3] komunikować, kontaktować
 • Definicja Łączny to 1] połączony, wspólny; 2] cały, globalny, ogólny; 3] łączący, spajający
 • Definicja Łasuch to łakomczuch, obżartuch
 • Definicja Łaskawy to 1] grzeczny, przychylny, przyjacielski, przyjazny, uprzejmy, wspaniałomyślny, wyrozumiały, życzliwy; 2] (klimat) ciepły, łagodny
 • Definicja Łzawy to ckliwy, płaczliwy, smutny, wzruszający m
 • Definicja Łachmyta to 1] niechluj, nędzarz, obszarpaniec, 2] łachudra, niegodziwiec, nikczemnik, szubrawiec, szuja ład harmonia, porządek
 • Definicja Łupić to 1] grabić, kraść, ograbiać, plądrować, rabować, zabierać siłą; 2] przen. wyzyskiwać, zdzierać skórę; 3] pot. bić, łoić, tłuc, walić
 • Definicja Łatwy to 1] lekki, nietrudny, niewymagający wysiłku, ułatwiony; 2] dostępny, jasny, jednoznaczny, nieskomplikowany, prosty, przystępny, zrozumiały
 • Definicja Łaska to 1] łaskawość, wspaniałomyślność, względy; 2] darowanie a. skrócenie kary, darowanie winy, przebaczenie; 3] grzeczność, przysługa
 • Definicja Się Łamać to 1] kruszyć się, łupać się, przełamywać się, rozdrabniać się, rozłamywać się, rozrywać się; 2] (np. opłatkiem) dzielić się; 3] (o głosie

Słowa bliskoznaczne, synonimy

Lista słów podobnych. Wszystkie synonimy do wyrazów. Słownik wszystkich synonimów.

Synonim NAJLEPSZY Łamać Się, Łaska, Łatwy, Łupić, Łachmyta, Łzawy, Łaskawy, Łasuch, Łączny, Łączyć, Łgać, Łkać, Łobuz, Łomotać, Łoskot, Łowić, Łudzić, Łudzić Się, Łup, Ładny podobny wyraz.

Słowo bliskoznaczny do Najlepszy Łamać Się, Łaska, Łatwy, Łupić, Łachmyta, Łzawy, Łaskawy synonimy.