Izolować Się, Izolacja, Iść

Izolować Się, Izolacja, Iść, Istotny, Istota, Iskra, Irytować, Irracjonalny, Ironizować, Ironia.

izolować izolacja totny tota co to jest

Wszystkie synonimy, wyrazy podobne na I

 • Definicja Istnieć to 1] być, panować, trwać, występować, znajdować się; 2] egzystować, żyć
 • Definicja Idiotyczny to bezsensowny, głupi, kretyński
 • Definicja Idea to 1] myśl przewodnia; 2] koncepcja, koncept, pomysł; 3] cel (dążeń
 • Definicja Idealista to 1] fantasta, marzyciel, romantyk, utopista; 2] ideowiec
 • Definicja Idealizować to apoteozować, gloryfikować, przeceniać, upiększać, wybielać
 • Definicja Idealny to 1] abstrakcyjny, fikcyjny, nierealny, wyimaginowany; 2] niepraktyczny, nieprzyziemny, szczytny, uduchowiony, wzniosły; 3] bezbłędny
 • Definicja Ideał to 1] doskonałość, przykład, wzór; 2] przen. bóstwo, najdroższa, najdroższy, ukochana, ukochany, uwielbiana, uwielbiany
 • Definicja Identyczny to jednakowy, niezmienny, taki sam
 • Definicja Identyfikacja to rozpoznanie, ustalenie tożsamości, utożsamienie
 • Definicja Idiota to bałwan, dureń, głupiec, kretyn, osioł, tuman
 • Definicja Idiotyzm to 1] głupota, kretynizm, niedorozwój umysłowy; 2] pot. bezmyślność, głupota, ograniczoność, tępota; 3] absurd, androny, banialuki, bezsens
 • Definicja Idol to 1] bałwan (pogański), bożek, posąg bóstwa, wyobrażenie bóstwa; 2] bożyszcze
 • Definicja Idylla to beztroska, harmonia, sielanka
 • Definicja Ignorancja to brak wiedzy, ciemniactwo, nieświadomość, nieuctwo, niewiedza, nieznajomość, obskurantyzm
 • Definicja Ignorant to laik, profan; przen. analfabeta, ciemniak, dyletant, nieuk, obskurant; pot. noga
 • Definicja Ignorować to lekceważyć
 • Definicja Igrać to 1] bawić się, dokazywać, figlować, zbytkować; 2] (z niebezpieczeństwem) bawić się, żartować; 3] (np. o świetle) drgać, mienić się migać
 • Definicja Igraszka to 1] figle, igranie, zabawa; 2] zabawka przen. błahostka, drobnostka, drobiazg
 • Definicja Igrzyska to zawody (sportowe
 • Definicja Ilustracja to 1] fotografia, obrazek, rycina; 2] dowód, przykład; 3] (muzyczna) podkład, tło
 • Definicja Iluzja to 1] sztuka magiczna; 2] ułuda, złudzenie (optyczne); 3] złudzenie, (błędne) wyobrażenie, (nierealne) marzenia
 • Definicja Iluzoryczny to nierealny, pozorny, złudny, zwodniczy
 • Definicja Imię to 1] miano, nazwa; 2] przen. honor, opinia, renoma, reputacja, rozgłos, sława
 • Definicja Imperatyw to konieczność, nakaz, przykazanie
 • Definicja Impertynencja to 1] bezczelność, niegrzeczność, zuchwalstwo; 2] arogancja, hardość, niedelikatność, obelga, obraza, obrażenie, obraźliwe słowa, ubliżanie
 • Definicja Impet to 1] rozmach, rozpęd, siła rozpędu; 2] (szybki) bieg, pęd, ruch
 • Definicja Implikacja to konsekwencja, następstwo, wynik
 • Definicja Imponować to 1] budzić uznanie, olśniewać, wzbudzać podziw, zachwycać, zadziwiać; 2] pysznić się, wywyższać się, pot. szpanować
 • Definicja Impresja to przelotne) odczucie, wrażenie
 • Definicja Impreza to 1] przedsięwzięcie, zamysł; 2] bal, prywatka; 3] kiermasz, koncert, przedstawienie, zawody
 • Definicja Impuls to przen. bodziec (do działania), pobudka, zachęta
 • Definicja Impulsywny to gwałtowny, popędliwy, porywczy, zapalczywy, żywo reagujący
 • Definicja Imputować to obwiniać, pomawiać, posądzać, przypisywać, zarzucać
 • Definicja Inauguracja to uroczyste) otwarcie, początek, rozpoczęcie, uruchomienie
 • Definicja Incognito to bezimiennie, nieoficjalnie, skrycie, tajnie
 • Definicja Incydent to epizod, scena, wydarzenie, wypadek, zajście, zdarzenie
 • Definicja Indeks to 1] (alfabetyczny) lista, rejestr, skorowidz, spis, wykaz; 2] mat. liczba stosunkowa, wskaźnik
 • Definicja Indolencja to bierność, niedołęstwo, niemrawość, nieporadność, pasywność
 • Definicja Industrialny to przemysłowy
 • Definicja Indywidualność to 1] odrębność, oryginalność, swoistość; 2] osobistość, osobowość, wybitna jednostka
 • Definicja Indywidualny to jednostkowy, odrębny, osobisty, osobniczy, swoisty
 • Definicja Indywiduum to 1] człowiek, jednostka, ktoś, osoba, osobnik; 2] pot. facet, gość, typ
 • Definicja Infantylny to dziecinny, naiwny, niedojrzały, niepoważny
 • Definicja Infekcja to zakażenie, zarażenie
 • Definicja Infiltracja to 1] przen. (np. wpływów) docieranie, przenikanie, przedostawanie się, wnikanie; 2] geol., med. przenikanie, przesiąkanie
 • Definicja Informacja to 1] powiadomienie, zakomunikowanie, zawiadomienie; 2] notatka, nowina, pogłoska, pouczenie, wiadomość, wieść, wzmianka; 3] biuro
 • Definicja Informator to donosiciel, kapuś, szpicel, szpieg
 • Definicja Informować to instruować, objaśniać, podawać do wiadomości, pouczać, udzielać informacji
 • Definicja Ingerencja to interwencja, mieszanie się, wpływanie (na coś), wtrącanie się
 • Definicja Inicjator to inspirator, projektodawca, promotor, sprawca, sprężyna, wnioskodawca
 • Definicja Inicjatywa to 1] impuls, pomysł, projekt, propozycja; 2] energia, inwencja, pomysłowość, przedsiębiorczość, rzutkość
 • Definicja Inkasować to 1] egzekwować, pobierać opłaty, ściągać należności; 2] sport. (w boksie) dostawać, otrzymywać ciosy
 • Definicja Inklinacja to 1] chęć, predyspozycja, podatność, skłonność, upodobanie, pot. żyłka; 2] słabość (do czegoś a. kogoś), sympatia; 3] fiz. kąt nachylenia
 • Definicja Innowacja to 1] unowocześnienie, reforma, zmiana; 2] nowatorstwo, nowinka, nowość
 • Definicja Inny to dalszy, drugi, niepodobny, nie ten, nie ten sam, nie taki, nie taki sam, nowy, odmienny, pozostały, różny, zmieniony; pot. innego kalibru
 • Definicja Inspekcja to 1] kontrola, lustracja, oględziny, przegląd, rewizja, sprawdzanie; 2] daw. nadzór; 3] daw. inspektorat
 • Definicja Inspektor to kontroler, lustrator, rewident
 • Definicja Inspiracja to 1] natchnienie, zapał twórczy; 2] namowa, sugerowanie, sugestia, wpływ
 • Definicja Instalacja to 1] system, urządzenie; 2] instalowanie, montowanie, zakładanie (urządzeń
 • Definicja Instrukcja to 1] pouczenie, przepis, wskazówka; 2] polecenie, rozkaz, zarządzenie
 • Definicja Instynkt to odruch, popęd, skłonność, wrodzona zdolność
 • Definicja Instynktowny to bezwiedny, mimowolny, nieświadomy, odruchowy, podświadomy
 • Definicja Instytucja to biuro, placówka, przedsiębiorstwo, urząd, zakład
 • Definicja Insynuować to podejrzewać, pomawiać, posądzać, przypisywać
 • Definicja Integralny to 1] całkowity, całościowy; 2] nienaruszalny
 • Definicja Integrować to dopełniać, łączyć w całość, scalać, zespalać
 • Definicja Intelekt to rozum, umysł, zdolności umysłowe
 • Definicja Inteligencja to 1] bystrość, lotność, orientacja, pojętność, przenikliwość umysłu, spostrzegawczość; 2] intelektualiści, inteligenci, pracownicy umysłowi
 • Definicja Intencja to 1] cel (działania), motyw, zamiar, zamysł; 2] chęć, myśl przewodnia, pragnienie
 • Definicja Intensywny to napięty, natężony, powiększony, przyspieszony, silny, wytężony, wzmocniony, zwiększony
 • Definicja Interes to 1] sprawa; 2] korzyść, pożytek, zysk; 3] biznes, przedsięwzięcie, transakcja handlowa; 4] (w l.m.) sprawy finansowe; 5] pot. sklep, zakład
 • Definicja Interesować to absorbować, budzić zainteresowanie, ciekawić, intrygować, obchodzić, przykuwać uwagę, zaciekawiać, zajmować, zaprzątać uwagę
 • Definicja Interpretacja to 1] komentowanie, tłumaczenie, wyjaśnianie; 2] komentarz, skomentowanie, wyjaśnienie, wykładnia, wytłumaczenie; 3] (np. utworu, roli) gra
 • Definicja Interpretować to 1] komentować, tłumaczyć, wyjaśniać; 2] (np. utwór, rolę) grać, odtwarzać, wykonywać
 • Definicja Interweniować to 1] ingerować, mieszać się, wtrącać się; 2] brać w obronę, bronić (kogoś), pośredniczyć (w sprawie), stawać w obronie, wstawiać się (za kimś
 • Definicja Intratny to dochodowy, lukratywny, opłacalny, popłatny
 • Definicja Intryga to 1] knowanie, konszachty, machinacje, matactwo, podstęp, prowokacja, spisek, sprzysiężenie, układy, zmowa; 2] lit. zawiązanie akcji
 • Definicja Intrygant to inspirator, insynuator, mąciciel, mąciwoda, podszczuwacz, podżegacz, prowokator, warchoł, wichrzyciel
 • Definicja Intrygować to 1] gotować spisek, kartować, knuć, konspirować, spiskować, wchodzić w konszachty; 2] absorbować, budzić zainteresowanie, ciekawić
 • Definicja Intuicja to instynkt, przeczucie, węch, wyczucie, zmysł, pot. nos
 • Definicja Intuicyjny to instynktowny
 • Definicja Intymny to 1] osobisty, poufny, sekretny, utajniony, wstydliwy; 2] (np. przyjaciel) bliski, zażyły
 • Definicja Inwazja to 1] agresja, atak, najazd, najście, napad, napaść, (zbrojne) wtargnięcie; 2] przen. najazd, zalew
 • Definicja Inwencja to inicjatywa, pomysłowość, przedsiębiorczość, wynalazczość
 • Definicja Inwentarz to 1] lista, rejestr, spis, wykaz; 2] dobro, dobytek, mienie; 3] pot. inwentaryzacja, inwentaryzowanie, rejestracja
 • Definicja Inwigilacja to obserwacja, pilnowanie, śledzenie
 • Definicja Ironia to 1] drwina, kpina, szyderstwo, złośliwość; 2] aluzja, docinek, przycinek, przymówka, przytyk
 • Definicja Ironizować to docinać, dogadywać, dogryzać, drwić, kpić, naigrywać się, naśmiewać się, ośmieszać (kogoś), podśmiewać się, przymawiać (komuś), szydzić
 • Definicja Irracjonalny to bezpodstawny, nielogiczny, nieracjonalny, nieuzasadniony
 • Definicja Irytować to drażnić, denerwować, gniewać, jątrzyć, podjudzać, podniecać, rozdrażniać, rozjątrzać, złościć; pot. wkurzać, wnerwiać
 • Definicja Iskra to błysk, przebłysk, skra
 • Definicja Istota to 1] osoba, osobnik, stworzenie, żywy organizm; 2] pot. jądro, kwintesencja, meritum, sedno, sens, treść
 • Definicja Istotny to centralny, charakterystyczny, główny, kardynalny, kluczowy, najważniejszy, podstawowy, ważny, zasadniczy
 • Definicja Iść to 1] chodzić, kroczyć, postępować, posuwać się, stąpać; 2] (o środkach komunikacji) jechać, kierować się, kursować, lecieć, płynąć; 3] dążyć
 • Definicja Izolacja to 1] odosobnienie, oddzielenie (np. od ludzi), wyłączenie (np. spod wpływów), odseparowanie, separacja; 2] stan odosobnienia, osamotnienie
 • Definicja Się Izolować to chować się, odgradzać się, separować się, stronić, unikać, usuwać się, zasklepiać się j

Słowa bliskoznaczne, synonimy

Lista słów podobnych. Wszystkie synonimy do wyrazów. Słownik wszystkich synonimów.

Synonim Izolować Się, Izolacja, Iść, Istotny, Istota, Iskra, Irytować, Irracjonalny, Ironizować, Ironia, Inwigilacja, Inwentarz, Inwencja, Inwazja, Intymny, Intuicyjny podobny wyraz.

Słowo bliskoznaczny do Izolować Się, Izolacja, Iść, Istotny, Istota, Iskra synonimy.