Encyklopedia Coś

SŁOWNIK Coś), Przedstawiać, Zawiadamiać (O Czymś); 10] (Ż, Chylić Się, Ćwiczyć, Ćma, Ćwiartować.

encyklopedia przedstawiać co to jest

Wszystkie synonimy, wyrazy podobne na C

 • Definicja Cygan to 1] pot. włóczęga, koczownik; 2] przen. kłamca, krętacz, naciągacz, oszust
 • Definicja Chaos to bezład, mętlik, nieład, zamęt, zamieszanie chaotyczny bezplanowy, bezładny, nieskoordynowany, nieuporządkowany, przypadkowy
 • Definicja Charakter to 1] natura, styl, temperament, usposobienie; 2] forma, oblicze, postać, wygląd; 3] funkcja, rola, stanowisko
 • Definicja Całkiem to absolutnie, całkowicie, diametralnie, doszczętnie, gruntownie, kompletnie, totalnie, wyłącznie, zdecydowanie, zupełnie
 • Definicja Całkowity to 1] cały, dokumentny, kompletny, niepodzielny, ogólny, pełny, zupełny; 2] całościowy, globalny, gruntowny, szczegółowy
 • Definicja Cały to 1] kompletny, pełny, zupełny; 2] nienaruszony, nieuszkodzony, nietknięty
 • Definicja Cargo to dostawa, ładunek, obciążenie
 • Definicja Cecha to przymiot, własność, właściwość, zaleta, znamię
 • Definicja Cel to intencja, misja, plan, postanowienie, zadanie, założenie, zamiar, zamierzenie, zamysł
 • Definicja Celować to 1] mierzyć; 2] górować, odznaczać się, przodować, wybijać się, wyróżniać się
 • Definicja Cena to koszt, opłata, wartość
 • Definicja Cenić to 1] doceniać, mieć uznanie, poważać, respektować, szanować
 • Definicja Cenny to 1] drogi, drogocenny, kosztowny, wartościowy; 2] istotny, ważny, znaczący
 • Definicja Centralny to 1] środkowy, znajdujący się w centrum; 2] czołowy, główny, kardynalny, kluczowy, nadrzędny, przewodni; 3] decyzyjny, kierowniczy, przewodni
 • Definicja Ceremonia to obrzęd, rytuał, uroczystość
 • Definicja Certyfikat to dokument, dowód, świadectwo, zaświadczenie
 • Definicja Cham to 1] obelż. gbur, prostak; 2] daw. chłop, wieśniak chandra apatia, depresja, melancholia, nuda, przygnębienie, smutek
 • Definicja Charakterystyczny to określony, szczególny, typowy, właściwy, znamienny
 • Definicja Charakterystyka to kwalifikacja, określenie, opinia, opis, portret, sylwetka
 • Definicja Charakteryzować to 1] cechować (kogoś, coś), określać, opisywać; 2] nakładać makijaż, zmieniać wygląd
 • Definicja Charytatywny to dobroczynny, filantropijny, humanitarny, miłosierny
 • Definicja Chaszcze to gąszcz, gęstwina, krzaki, zarośla
 • Definicja Chata to chałupa, dom, mieszkanie
 • Definicja Chcieć to mieć chęć, mieć ochotę, pragnąć, pożądać, żądać, życzyć sobie
 • Definicja Chciwy to łakomy, łapczywy, pazerny, spragniony, zachłanny, żądny
 • Definicja Się Chełpić to chwalić się, obnosić się, pysznić się, wymądrzać się
 • Definicja Chętny to skory, skłonny (do czegoś), ochoczy, ochotny, życzliwy
 • Definicja Chiny to Państwo Środka
 • Definicja Chlapać to 1] bryzgać, chlustać, pluskać, pryskać; 2] (o opadach) lać, padać; 3] pot. pleść głupstwa, wydawać sekrety, wygadywać
 • Definicja Chluba to 1] duma, ozdoba, przedmiot dumy; 2] chwała, zaszczyt chlubić się, być dumnym (z czegoś), chwalić się, chełpić się, pysznić się, szczycić
 • Definicja Chłodny to 1] niegorący, zimny; 2] przen. nieżyczliwy, obojętny, oschły, oziębły, sztywny
 • Definicja Chłodzić to ochładzać, orzeźwiać, oziębiać, studzić
 • Definicja Chłonąć to 1] absorbować, pochłaniać, wchłaniać, wsysać; 2] odbierać, przyswajać
 • Definicja Chłop to 1] rolnik, wieśniak; 2] człowiek, mężczyzna; 3] kochanek, mąż, narzeczony
 • Definicja Chłopiec to 1] chłopak; 2] młodzik, podrostek, wyrostek; 3] adorator, amant, narzeczony, sympatia, ukochany
 • Definicja Chłopski to 1] wieśniaczy; 2] męski
 • Definicja Chłopstwo to chłopi, rolnicy, wieśniacy
 • Definicja Chłostać to 1] bić, uderzać, smagać; 2] krytykować, ośmieszać, wyszydzać
 • Definicja Chmara to 1] krocie, mnóstwo, obłok, rój, stado, tłum, wiele
 • Definicja Chmura to 1] obłok; 2] kłąb, tuman
 • Definicja Chmurny to 1] bezsłoneczny, mroczny, niepogodny, pochmurny, zachmurzony; 2] przen. nachmurzony, pochmurny, ponury, posępny, zasępiony
 • Definicja Chody to pot. znajomości, protekcja
 • Definicja Chodzić to 1] kroczyć, stąpać; 2] (o mechanizmach) działać, funkcjonować; 3] bywać, uczęszczać; 4] być w obiegu, krążyć, obiegać, snuć się; 5] być
 • Definicja Choroba to 1] niedomaganie, schorzenie; 2] przen. bolączka, wada, wypaczenie
 • Definicja Chorobliwy to 1] chorowity, niezdrowy, patologiczny; 2] przen. nienormalny, przesadny
 • Definicja Chować to 1] chronić, kryć, przechowywać, ukrywać; 2] wciskać, wkładać, wsuwać; 3] edukować, troszczyć się, wychowywać; 4] hodować; 5] grzebać
 • Definicja Się Chować to 1] chronić się, kryć się, uciekać, ukrywać się, znikać 2] być wychowywanym, wychowywać się; 3] rosnąć, rozwijać się, wzrastać, żyć
 • Definicja Chroniczny to ciągły, przewlekły, stały, uporczywy
 • Definicja Chronić to ochraniać, osłaniać, strzec, zabezpieczać, zasłaniać
 • Definicja Się Chronić to 1] pilnować się, strzec się, unikać, wystrzegać się, zabezpieczać się; 2] kryć się, uciekać, ukrywać się
 • Definicja Chronologia to kolejność, następstwo
 • Definicja Chrzęst to chrupot, szczęk, trzask, zgrzyt, zgrzytanie
 • Definicja Chuchać to 1] dmuchać, tchnąć, wydychać; 2] przen. ochraniać, pielęgnować, pieścić, troszczyć się
 • Definicja Chuchro to pot. cherlak, chudeusz, mizerota
 • Definicja Chudy to 1] szczupły, wychudły; 2] przen. cienki, lichy, mizerny; 3] przen. mały, skromny; 4] biedny, ubogi; 5] jałowy, nieurodzajny, nieżyzny
 • Definicja Chwalebny to 1] godny pochwały, przykładny, wzorowy; 2] chlubny, zaszczytny
 • Definicja Chwalić to 1] aprobować, zachwalać; 2] czcić, sławić, wielbić, wysławiać
 • Definicja Się Chwalić to chełpić się, przechwalać się, pysznić się
 • Definicja Chwała to 1] cześć, podziw, rozgłos, sława, uznanie; 2] chluba, ozdoba, zaszczyt
 • Definicja Chwat to śmiałek, zuch
 • Definicja Się Chwiać to 1] kołysać się, odchylać się, pochylać się, poruszać się, uginać się; 2] być niezdecydowanym, mieć wątpliwości, wahać się; 3] podupadać
 • Definicja Chwila to 1] moment, mgnienie oka; 2] czas, okres, pora
 • Definicja Chwyt to 1] chwycenie, ujęcie, złapanie; 2] posunięcie, sposób, środek, zabieg
 • Definicja Chwytać to 1] brać, łapać, porywać, ujmować; 2] postrzegać, słyszeć; 3] rozumieć, pojmować; 4] kleić, spajać, spinać
 • Definicja Chyba to bodajże, być może, prawdopodobnie, przypuszczalnie
 • Definicja Chytry to 1] fałszywy, podstępny, przebiegły, zdradziecki; 2] przen. dowcipny, pomysłowy, sprytny; 3] chciwy, skąpy
 • Definicja Ciało to 1] organizm; 2] figura, kształt, sylwetka, tułów; 3] przen. grono, grupa, zespół, zgromadzenie; 4] pot. nieboszczyk, umarły, trup, zwłoki
 • Definicja Ciąć to 1] dzielić, oddzielać; 2] krajać, rozcinać, ścinać; 3] bić boleśnie, ranić, rąbać, smagać, zacinać; 4] (o owadach) gryźć, kąsać, kłuć; 5
 • Definicja Ciągły to bezustanny, nieprzerwany, nieustanny, permanentny, stały, ustawiczny
 • Definicja Ciągnąć to 1] prowadzić, przeciągać, przesuwać, przewozić, wlec; 2] brać, czerpać, wyciągać, wydobywać, wydostawać; 3] chłonąć, wchłaniać, wciągać
 • Definicja Się Czepiać to 1] chwytać się, lgnąć, łapać się, przytrzymywać się, zaczepiać się, zahaczać się; 2] przen. (słownie) atakować, krytykować, strofować
 • Definicja Się Ciągnąć to 1] wlec się; 2] pociągać się, szarpać się, targać się; 3] pot. przedłużać się, przewlekać się, trwać, wlec się; 4] rozciągać się, zajmować
 • Definicja Ciążyć to 1] przeważać, przygniatać, ważyć,; 2] przen. być uciążliwym, dokuczać, przeszkadzać, sprawiać przykrość, zawadzać
 • Definicja Cichnąć to milknąć, uciszać się, uspokajać się, ustawać
 • Definicja Cicho to 1] bez hałasu, bezgłośnie, milcząco; 2] przen. bez zakłóceń, spokojnie; 3] przen. bez pompy, bez rozgłosu, skromnie, spokojnie; 4
 • Definicja Cichy to 1] słabo słyszalny; niegłośny; 2] przen. spokojny, łagodny, ustępliwy, uległy, potulny; 3] przen. niewystawny, skromny, umiarkowany; 4
 • Definicja Ciec to 1] cieknąć, płynąć (powoli), sączyć się, spływać; 2] przen. przemijać; 3] być nieszczelnym; przeciekać, pot. puszczać
 • Definicja Ciekawy to 1] dociekliwy, interesujący się, żądny wiedzy; 2] interesujący, niezwykły, osobliwy, wzbudzający ciekawość, zajmujący
 • Definicja Cielesny to 1] fizyczny; 2] erotyczny, zmysłowy
 • Definicja Ciemnota to 1] nieoświecenie, tępota, wstecznictwo, zacofanie; 2] pot. ciemnogród, ludzie nieoświeceni a. zacofani
 • Definicja Ciemny to 1] mroczny, nieoświetlony, pozbawiony światła; 2] czarny, prawie czarny; 3] ogorzały, opalony, smagły, śniady; 4] (kolor) intensywny
 • Definicja Cienki to 1] chudy, drobny, niegruby, szczupły, wąski, wiotki, wysmukły; 2] (napój) lurowaty, rozwodniony, rzadki, słaby; 3] (o głosie) ostry
 • Definicja Cień to 1] ciemność, mrok; 2] przen. brak, strona negatywna; 3] sylwetka, zarys; 4] duch, upiór, widmo, zjawa; 5] przen. wspomnienie
 • Definicja Ciepły to 1] cieplutki, ciepławy, niegorący; 2] przen. czuły, kochający, przyjazny, serdeczny, życzliwy; 3] (o głosie, tonie) miły, przyjemny; 4
 • Definicja Ciernisty to 1] kolczasty, kłujący; 2] przen. bolesny, ciężki, mozolny, przykry, trudny, żmudny
 • Definicja Cierpienie to ból, dolegliwość, męczarnia, męka, przykrość, udręka
 • Definicja Cierpki to 1] (o smaku) gorzko kwaśny, kwaskowaty; 2] (o zapachu) drażniący, gryzący, ostry; 3] przen. ironiczny, ostry, przykry, zgryźliwy, złośliwy
 • Definicja Cieszyć to radować, rozweselać, sprawiać radość, weselić, zabawiać
 • Definicja Cięcie to 1] cios, uderzenie; 2] blizna, skaleczenie, szrama; 3] (drzew) przycinanie, wycinanie, wycinka, wyrąb; 4] (np. kosztów) ograniczanie
 • Definicja Cięty to 1] dowcipny, ironiczny, ostry, sarkastyczny, zjadliwy; 2] zacięty, zagniewany; zajadły, zawzięty
 • Definicja Ciężar to 1] waga; 2] ciężarek, obciążenie, odważnik; 3] przen. kłopot, trudność, zawada; 4] (w l.m.) obowiązki, powinności
 • Definicja Ciężki to 1] bolesny, dokuczliwy, dotkliwy, groźny, kłopotliwy, mozolny, męczący, niebezpieczny, niełatwy, niepokojący, pełen napięcia, poważny
 • Definicja Ckliwy to 1] mdły, mdlący, nudny; 2] czułostkowy, rzewny, sentymentalny, słodki, tkliwy
 • Definicja Cmentarz to miejsce spoczynku, nekropolia
 • Definicja Chwila Co to coraz, raz za razem
 • Definicja Do Co to co się tyczy, dotyczący, odnośnie, w odniesieniu do, w sprawie
 • Definicja Najwyżej Co to jak już, jeżeli w ogóle, maksymalnie, nie więcej niż, w najlepszym razie
 • Definicja Codzienny to 1] nieurozmaicony, powszedni, stały, szary, zwyczajny, zwykły; 2] potoczny, powszechny
 • Definicja Cofać to 1] wracać, zawracać; 2] odwoływać, wstrzymywać, zatrzymywać
 • Definicja Cud to 1] fenomen, osobliwość, zjawisko nadprzyrodzone; 2] przen. cacko, cudeńko, cudo
 • Definicja Cudak to dziwak, ekscentryk, oryginał
 • Definicja Cudny to cudowny, czarujący, piękny, śliczny, zadziwiający
 • Definicja Cudo to 1] piękność; 2] pot. dziwoląg, osobliwość, straszydło
 • Definicja Cudowny to 1] cudny, niezwykły, przecudny, przepiękny, wspaniały, zadziwiający; 2] działający cuda
 • Definicja Cudzoziemiec to obcokrajowiec
 • Definicja Się Czaić to czatować, czyhać, kryć się, podchodzić, skradać się
 • Definicja Czar to 1] gracja, powab, szyk, wdzięk, urok; 2] klątwa, zaklęcie
 • Definicja Czarnoksiężnik to czarodziej, czarownik, mag, magik
 • Definicja Czarny to 1] (koloru czarnego) ciemny, kruczy; 2] ciemny, mroczny, nieoświetlony; 3] brudny, powalany; 4] przen. (o pracy) brudzący, brudny, ciężki
 • Definicja Czarować to 1] czynić czary, zaczarowywać, zaklinać; 2] nęcić, olśniewać, pociągać, urzekać, wabić, zachwycać, zadziwiać; 3] pot. oszukiwać, wprowadzać
 • Definicja Czarujący to kuszący, uroczy, urzekający, uwodzicielski, zachwycający
 • Definicja Czary to czarodziejstwo, magia, praktyki czarodziejskie, urok
 • Definicja Czas to epoka, era, godzina, okres, pora czasem co pewien czas, czasami, niekiedy, nieraz, od czasu do czasu
 • Definicja Cząstkowy to częściowy, fragmentaryczny, niecałkowity, niekompletny, niezupełny, urywkowy
 • Definicja Czcić to 1] kultywować, oddawać cześć, ubóstwiać, wielbić, wyznawać; 2] świętować
 • Definicja Czcigodny to godny czci, poważany, szanowny, zacny
 • Definicja Czczy to 1] głodny, pusty; 2] przen. bezwartościowy, jałowy, próżny; 3] bezcelowy, nieuzasadniony, płonny
 • Definicja Czekać to 1] oczekiwać, wyczekiwać; 2] przewidywać, spodziewać się
 • Definicja Czerpać to 1] nabierać, wydobywać, zaczerpywać; 2] przen. brać, uzyskiwać, wyciągać, zdobywać
 • Definicja Czerstwy to 1] (o pieczywie) nieświeży, stęchły, suchy, twardy; 2] (o ludziach) dziarski, jędrny, krzepki, rumiany, zdrowy
 • Definicja Cześć to 1] kult, poważanie, poszanowanie, szacunek, uwielbienie, uznanie; 2] dobre imię, godność osobista, honor; 3] ciao, czołem, hej, pa, serwus
 • Definicja Często to częstokroć, niejednokrotnie, nieraz, nierzadko, wielokrotnie
 • Definicja Częsty to niejednokrotny, powtarzający się, rozpowszechniony, wielokrotny, wielorazowy
 • Definicja Człon to element, jednostka, odcinek, ogniwo, segment
 • Definicja Człowiek to 1] istota ludzka, osoba, osobnik; 2] pot. chłop, mężczyzna; 3] pot. pracownik, robotnik; 4] dawn. poddany, sługa, służący
 • Definicja Czmychać to pot. pierzchać, pryskać, uciekać, ulatniać się, umykać, wiać, wynosić się, znikać
 • Definicja Się Czołgać to 1] pot. gramolić się, pełzać, zakradać się; 2] przen. (o ludziach) podlizywać się, poniżać się, płaszczyć się, upokarzać się; 3] przen. (o
 • Definicja Czołowy to 1] frontowy, przedni; 2] główny, kierowniczy, naczelny, przewodzący, przodujący, stojący na czele; 3] mistrzowski, wybitny
 • Definicja Czujny to baczny, czuwający, ostrożny, uważny, wrażliwy, wyczulony
 • Definicja Czułość to 1] rzewność, tkliwość, wrażliwość; 2] (tylko w l.m.) czułe słowa, pieszczota, serdeczność
 • Definicja Czuły to 1] kochający, serdeczny, tkliwy; 2] wrażliwy, wyczulony; 3] (o aparatach) precyzyjny, wrażliwy
 • Definicja Czuwać to 1] nie spać; 2] być czujnym, pilnować, strzec; 3] mieć się na baczności
 • Definicja Czyhać to 1] czaić się, czekać w ukryciu, czatować, nastawać; 2] przen. zagrażać (komuś
 • Definicja Czyn to dzieło, postępek, uczynek
 • Definicja Czynić to 1] działać, robić, sprawiać, wykonywać; 2] postępować, zachowywać się
 • Definicja Czynny to 1] działający, funkcjonujący, pracujący; 2] aktywny, energiczny, operatywny, przedsiębiorczy, ruchliwy
 • Definicja Czysty to 1] niezabrudzony, niezanieczyszczony; 2] przejrzysty, przezroczysty, niezamglony, niezatarty; 3] (o głosie, o dźwięku) dźwięczny, wyraźny
 • Definicja Czyścić to 1] oczyszczać, usuwać brud ć
 • Definicja Ćwiek to gwóźdź, kolec, ostrze, szpikulec, szpilka d
 • Definicja Ćwiczenie to 1] wypracowanie, zadanie; 2] konwersatorium, proseminarium, seminarium; 3] muz. etiuda, wprawka
 • Definicja Ćwiartować to ciąć, członkować, kawałkować, kroić, porcjować, przecinać, rąbać, rozczłonkowywać
 • Definicja Ćma to 1] motyl nocny; 2] gw. ciemność, czerń, mrok
 • Definicja Ćwiczyć to 1] doskonalić, kształcić, musztrować, przygotowywać, szkolić, trenować, uprawiać, wprawiać, zaprawiać; 2] daw. bić, chłostać, smagać
 • Definicja Się Chylić to 1] nachylać się, pochylać się, zginać się, zniżać się; 2] przen. przybliżać się, skłaniać się, zbliżać się; 3] kończyć się, marnieć, upadać
 • Definicja (coś), przedstawiać, zawiadamiać (o czymś); 10] (ż to 1] (winę na kogoś) pot. spychać, zwalać

Słowa bliskoznaczne, synonimy

Lista słów podobnych. Wszystkie synonimy do wyrazów. Słownik wszystkich synonimów.

Synonim SŁOWNIK Coś), Przedstawiać, Zawiadamiać (O Czymś); 10] (Ż, Chylić Się, Ćwiczyć, Ćma, Ćwiartować, Ćwiczenie, Ćwiek, Czyścić, Czysty, Czynny, Czynić, Czyn, Czyhać podobny wyraz.

Słowo bliskoznaczny do Encyklopedia Coś), Przedstawiać, Zawiadamiać (O Czymś); 10] (Ż, Chylić synonimy.