ZŁOŻONOŚĆ co to jest

Definicja complexity co to znaczy. Słownik Charakterystyka, miara ilościowa albo miara jakościowa.

złożoność co to jest

Czy przydatne?

Definicja złożoność

Definicja z ang. complexity, z niem. Komplexität.

Znaczenie z ang. complexity w informatyce:

Co to znaczy ZŁOŻONOŚĆ: Charakterystyka, miara ilościowa albo miara jakościowa odzwierciedlająca stopień skomplikowania danego problemu, poziom trudności rozwiązania problemu, albo stopień skomplikowania pewnego tworu ludzkiej działalności. Próbą formalnego podejścia do problemu złożoności jest złożoność algorytmiczna, badająca zależność pewnego użytkowego aspektu danego algorytmu (przeważnie czasu działania) od rozmiaru danych albo parametrów tego algorytmu; na przykład zależność czasu sortowania od ilości sortowanych przedmiotów. W analizie i projektowaniu złożoność nie daje się wyrazić w terminach matematycznych; użytkowane są miary empiryczne, w dużej mierze subiektywne. Złożoność jest faktem towarzyszącym prawie wszystkim projektom albo produktom informatyki. Jednym z filozoficznych motywów obiektowości jest redukcja złożoności tworów informatycznych, mechanizmów ich wytwarzania i metod ich utrzymania i modyfikacji.

Czym jest Złożoność znaczenie w Słownik definicji Z .