ZIARNISTOŚĆ co to jest

Definicja granularity co to znaczy. Słownik Termin ten znaczy rodzaj jednostki danych będącej.

ziarntość co to jest

Czy przydatne?

Definicja ziarnistość

Definicja z ang. granulation, z niem. Granulation.

Znaczenie z ang. granularity w informatyce:

Co to znaczy ZIARNISTOŚĆ: Termin ten znaczy rodzaj jednostki danych będącej obiektem pewnych specjalnych mechanizmów działających na bazie danych. Rozróżnia się ziarnistość blokowania (locking granularity) oznaczającą najmniejszą jednostkę, która może być zablokowana poprzez transakcję, ziarnistość replikacji (replication granularity) oznaczającą najmniejszą jednostkę, w relacji do której można stworzyć odległą replikę, ziarnistość autoryzacji (authorization granularity) oznaczającą najmniejszą jednostkę, która może być uwzględniona poprzez prawa dostępu, i tym podobne W systemach relacyjnych w większości poziom ziarnistości blokowania jest określony przez krotkę stosunku, albo fizyczną stronę przesyłaną z pamięci zewnętrznej do operacyjnej i odwrotnie. W systemach obiektowych taką jednostką jest zazwyczaj przedmiot albo strona fizyczna. Mechanizmy obiektowe mogą być również oparte o koncepcję zmiennej ziarnistości, przy której jednostką blokowania w tym samym systemie może być ekstensja klasy, przedmiot, podobiekt, atrybut, i tak dalej Istnieje kontrowersja odnośnie tego, czy ziarnistość ma odnosić się do poziomu logicznego (na przykład obiektów), czy także fizycznego (na przykład stron). W systemach relacyjnych ze względów wydajnościowych przyjmowano, iż ziarnistość odnosi się do poziomu fizycznego (stron). Przy takim rozwiązania (odległy) serwer obiektów przesyła do klienta strony nie wnikając w ich semantykę, co może zaowocować znacznym wzrostem objętości przesyłanych danych.

Czym jest Ziarnistość znaczenie w Słownik definicji Z .