ZEWNĘTRZNE ZŁĄCZENIE co to

Definicja outer join co to znaczy. Słownik Złączenie tablic A i B może wywołać utratę informacji.

zewnętrzne złączenie co to jest

Czy przydatne?

Definicja zewnętrzne złączenie

Definicja z ang. external connection, z niem. externe Verbindung.

Znaczenie z ang. outer join w informatyce:

Co to znaczy ZEWNĘTRZNE ZŁĄCZENIE: Złączenie tablic A i B może wywołać utratę informacji zawartej w takich tablicach. Niech na przykład A jest tablicą MIASTO z atrybutem NAZWA, zaś B jest tablicą PRACOWNIK z atrybutem MIEJSCE_URODZENIA. Złączenie tych dwóch tablic wg wymienionych atrybutów spowoduje zgubienie informacji o wszystkich tych miastach, gdzie nie urodził się żaden pracownik, i o wszystkich tych pracownikach, dla których wartością atrybutu MIEJSCE_URODZENIA jest wartość zerowa (NULL). Motywem operatora zewnętrznego złączenia jest takie złączenie, które nie gubi informacji. Koncepcja ta zakłada, iż dla każdej "wystającej" krotki, a więc takiej, której nie można złączyć z jednakże jedną krotką drugiej stosunku, buduje się wiersz wynikowej tablicy, gdzie ta krotka zostaje uzupełniona wartościami zerowymi (NULL values). Odznacza się lewostronne, prawostronne albo pełne zewnętrzne złączenie, w zależności od tego, która stosunek jest fundamentem pętli realizującej złączenie. Zewnętrzne złączenie jest ważne jako abstrakcja pojęciowa wykorzystywana do budowania pytań. Stąd operator ten pojawił się w standardzie SQL-92. Definicja zewnętrznego złączenia może mieć również znaczenie w obiektowych językach pytań.

Czym jest Złączenie Zewnętrzne znaczenie w Słownik definicji Z .