ZASADA RELATYWIZMU co to jest

Definicja relativity principle co to znaczy. Słownik Zasada mówiąca, iż część pewnego bytu.

zasada relatywizmu co to jest

Czy przydatne?

Definicja zasada relatywizmu

Definicja z ang. the principle of relativism, z niem. das Prinzip des Relativismus.

Znaczenie z ang. relativity principle w informatyce:

Co to znaczy ZASADA RELATYWIZMU: Zasada mówiąca, iż część pewnego bytu semantycznego powinna mieć takie same ogólne własności jak całość. Relatywizm obiektów znaczy, iż dowolny przedmiot złożona jest także z obiektów (podobiektów); definicja atrybutu staje się zbędne. Konsekwencją relatywizmu jest istnienie obiektów, które nie posiadają atrybutów (a więc obiektów atomowych), jak także obiektów, dla których nie jest ważne definiowanie klas. Relatywizm obiektów posiada ważne skutki dla modelu danych, języków pytań, interfejsów programistycznych i języków programowania, bo pociąga za sobą relatywizm środków definiowania danych i określania ich typów, i relatywizm środków dostępu do danych. Dzięki relatywizmowi środki te mogą być uproszczone do minimum. Minimalizacja ilości cech, które muszą być rozpatrywane przy definiowaniu i manipulowaniu przedmiotami, ma ważne skutki dla prostoty modelu obiektowego, szybkości jego nauczania, rozmiaru dokumentacji, rozmiaru i regularności języków, złożoności modeli formalnych i łatwości i ogólności metod implementacyjnych. Jak dotąd, relatywizm obiektów nie jest koncepcją popularną. Metodyki i notacje wykorzystywane do analizy i projektowania, na przykład OMT i UML, wyróżniają obiekty i atrybuty obiektów jako różne definicje. Podobne założenia przyjmuje przewarzająca część języków programowania (poza językiem Smalltalk, systemem Loqis i nie wszystkimi innymi koncepcjami).

Czym jest Relatywizmu Zasada znaczenie w Słownik definicji Z .