ZALEŻNE ZŁĄCZENIE co to jest

Definicja dependent join co to znaczy. Słownik Konstrukcja albo operator obiektowych języków pytań.

zależne złączenie co to jest

Czy przydatne?

Definicja zależne złączenie

Definicja z ang. dependent connection, z niem. abhängige Verbindung.

Znaczenie z ang. dependent join w informatyce:

Co to znaczy ZALEŻNE ZŁĄCZENIE: Konstrukcja albo operator obiektowych języków pytań takich jak OQL. Łączy on dwa zapytania, z których pierwsze deklaruje pewną zmienną, zaś drugie odwołuje się do tej zmiennej. Rezultat stanowi zestawienie, gdzie każdy obiekt jest kompozycją rezultatu pierwszego zapytania z wynikiem drugiego. Na przykład jeśli obiekty Pracownik zawierają atrybuty wskaźnikowe PracujeW kierujące do obiektów Spółka, to złączenie obiektów Pracownik z przedmiotami Spółka można uzyskać (w OQL) przez następujące zależne złączenie:Pracownik as x, x.PracujeW.spółka as yW porównaniu z SQL, zależne złączenie umożliwia większą konceptualizację i skrócenie pytań. W przeciwieństwie od klasycznego złączenia, zależne złączenie nie jest operatorem algebraicznym, gdyż zakłada, iż ewaluacja drugiego argumentu jest uzależniona od rezultacie ewaluacji pierwszego.

Czym jest Złączenie Zależne znaczenie w Słownik definicji Z .