ZAGNIEŻDŻONE TRANSAKCJE co to

Definicja nested transactions co to znaczy. Słownik Koncepcja przetwarzania transakcji, gdzie.

zagnieżdżone transakcje co to jest

Czy przydatne?

Definicja zagnieżdżone transakcje

Definicja z ang. nested transactions, z niem. verschachtelte Transaktionen.

Znaczenie z ang. nested transactions w informatyce:

Co to znaczy ZAGNIEŻDŻONE TRANSAKCJE: Koncepcja przetwarzania transakcji, gdzie transakcja może składać się z podtransakcji. Istnieją dwa podejścia do zagnieżdżonych transakcji:Potwierdzenie podtransakcji nie skutkuje fizycznej aktualizacji bazy danych. Znaczy ono wyłącznie przeniesienie zamków i informacji o zaktualizowanych obiektach do transakcji macierzystej. Dopiero potwierdzenie transakcji stojącej najwyżej w hierarchii skutkuje trwałe aktualizacje i usuwanie blokad.Każda podtransakcja jest skojarzona z kodem określanym jako "podtransakcja kompensująca" (compensation subtransaction). Potwierdzenie podtransakcji znaczy naniesienie trwałych zmian do bazy danych i zwolnienie blokad, lecz w razie nie potwierdzenia transakcji macierzystej realizowane są wszystkie odpowiednie podtransakcje kompensujące, których zadaniem jest odwrócenie skutków poczynionych poprzez potwierdzone podtransakcje. W tej koncepcji nie zakłada się 100% odwrócenia skutków. Na przykład jeśli transakcja Podróż zawiera podtransakcję KupnoBiletu, to odpowiednia podtransakcja kompensująca może dawać zwrot wydatków biletu zmniejszonych o ustawowe koszty manipulacyjne.

Czym jest Transakcje Zagnieżdżone znaczenie w Słownik definicji Z .