WOŁANIE ODLEGŁEJ PROCEDURY co

Definicja remote procedure call, RPC co to znaczy. Słownik Metoda wołania procedury znajdującej się.

wołanie odległej procedury co to jest

Czy przydatne?

Definicja wołanie odległej procedury

Definicja z ang. calling for a distant procedure, z niem. Aufruf für eine entfernte Prozedur.

Znaczenie z ang. remote procedure call, RPC w informatyce:

Co to znaczy WOŁANIE ODLEGŁEJ PROCEDURY: Metoda wołania procedury znajdującej się poza przestrzenią adresową danego komputera. Dzięki niej lokalny program może wykonywać procedurę na odległym komputerze, przesyłając do niej wskaźniki i pobierając zwrócony poprzez nią wynik. Mechanizm RPC jest zestawem oprogramowania niezbędnego do podtrzymywania technik programowania używających odległych procedur. Jest on fundamentalną składową środowiska rozproszonego przetwarzania. RPC robi ostatnio karierę w informatyce, w tym także w bazach danych. Istnieje kilka jego standardów, zwłaszcza: udogodnienia w systemie UNIX, udogodnienia przygotowane poprzez grupę Sun Microsystems' Open Network Computing (ONC), wytwór zwany Distributed Computing Environment (DCE) przygotowany poprzez konsorcjum Open Software Foundation (OSF), wytwór ANSAWARE, Courier RPC spółki Xerox, i inne. RPC jest szczególnie przydatne do programowania aplikacji w architekturze klient-serwer. Wołanie odległej procedury znalazło między innymi wykorzystanie w systemach relacyjnych (na przykład Sybase), w rozproszonych systemach operacyjnych (na przykład OSF DCE), w standardzie DCOM, i w standardzie OMG CORBA.

Czym jest Procedury Odległej Wołanie znaczenie w Słownik definicji W .