TOŻSAMOŚĆ co to jest

Definicja identity co to znaczy. Słownik Tożsamość obiektu znaczy, iż przedmiot istnieje i jest.

tożsamość co to jest

Czy przydatne?

Definicja tożsamość

Definicja z ang. identity, z niem. Identität.

Znaczenie z ang. identity w informatyce:

Co to znaczy TOŻSAMOŚĆ: Tożsamość obiektu znaczy, iż przedmiot istnieje i jest odróżnialny od innych obiektów z wyjątkiem jego aktualnego stanu (wartości atrybutów), który może się zamieniać. Obiektowość nie zakłada konieczności ustalenia takiego atrybutu obiektu (albo kombinacji atrybutów), który identyfikuje go w sposób niepowtarzalny (a więc tak zwany "klucza głównego" (primary key), znanego z relacyjnego modelu danych. Tożsamość obiektu jest kategorią filozoficzną, która nie jest wiązana z jakimkolwiek zestawem atrybutów obiektu albo jego aktualnym stanem. Możliwe są dwa różne obiekty o identycznych wartościach atrybutów. Praktycznie, tożsamość znaczy istnienie unikalnego wewnętrznego (nic nie mówiącego dla użytkownika) identyfikatora obiektu, który nie ulega zmianie w trakcie życia obiektu. Tożsamość obiektu jest niezależna od jego lokacji w świecie rzeczywistym albo w przestrzeni adresowej komputera. Czasami to założenie kłóci się z innymi własnościami, na przykład z koniecznością jednoczesnego pamiętania wielu wersji czasowych tego samego obiektu albo z wymogami dotyczącymi wydajności. Zobacz także: mrówka.

Czym jest Tożsamość znaczenie w Słownik definicji T .