RELEWANCJA co to jest

Definicja relevance co to znaczy. Słownik Pewna ilościowa albo jakościowa miara określająca.

relewancja co to jest

Czy przydatne?

Definicja relewancja

Definicja z ang. Relevance, z niem. Relevanz.

Znaczenie z ang. relevance w informatyce:

Co to znaczy RELEWANCJA: Pewna ilościowa albo jakościowa miara określająca precyzję albo odpowiedniość rezultacie wyszukiwania, jest to w jakim stopniu wynik wyszukiwania (tekstów, pozycji bibliograficznych, stron WWW, obiektów, grafiki) odpowiada intencji użytkownika wyrażonej w zapytaniu. Relewancja zależy od precyzji języka pytań, od naturalności użycia jego konstrukcji dla użytkowników, od sposoby i jakości opisu (indeksowania) obiektów będących obiektem wyszukiwania, i od algorytmów ustalających odpowiedniość danego obiektu do danego zapytania. Terminów relewantny/nierelewantny używa się również kolokwialnie jako synonimów odpowiedni/nieodpowiedni dla danej kwestie, problemu, zagadnienia, itp.

Czym jest Relewancja znaczenie w Słownik definicji R .