KRYZYS OPROGRAMOWANIA co to

Definicja software crisis co to znaczy. Słownik Zespół negatywnych zjawisk towarzyszących produkcji.

kryzys oprogramowania co to jest

Czy przydatne?

Definicja kryzys oprogramowania

Definicja z ang. software crisis, z niem. Software-Krise.

Znaczenie z ang. software crisis w informatyce:

Co to znaczy KRYZYS OPROGRAMOWANIA: Zespół negatywnych zjawisk towarzyszących produkcji, eksploatacji i pielęgnacji oprogramowania. Podkreślane są następujące znamiona tego kryzysu:Sprzeczność między wielką odpowiedzialnością, jaka spoczywa na współczesnych systemach informatycznych, a ich zawodnością.Złożoność oprogramowania i niedojrzałe sposoby jego tworzenia i weryfikacji.wielkie wydatki utrzymania oprogramowania.Niska kultura ponownego użycia wytworzonych komponentów projektów i oprogramowania; niski stopień powtarzalności poszczególnych przedsięwzięć.Długi i kosztowny cykl tworzenia oprogramowania, wysokie prawdopodobieństwo niepowodzenia projektu programistycznego.Eklektyczny, nieregularny, niesystematyczny zbiór narzędzi i języków programowania.Nieprzejrzystość wytworzonego oprogramowania; wielka trudność przystosowania go do zmieniających się wymogów.Frustracje projektantów oprogramowania i programistów wynikające ze zbyt szybkiego postępu w dziedzinie języków, narzędzi i metod i uciążliwości i długotrwałości mechanizmów produkcji, utrzymania i pielęgnacji oprogramowania.Uzależnienie organizacji od mechanizmów komputerowych i przyjętych technologii przetwarzania informacji, które nie są dostatecznie stabilne w długim horyzoncie czasowym.Problemy współdziałania niezależnie zbudowanego oprogramowania, szczególnie ważne przy dzisiejszych tendencjach integracyjnych.Problemy mechanizmów "spadkowych" (legacy), a więc przystosowanie istniejących i działających mechanizmów do nowych wymogów, tendencji i platform sprzętowo-programowych.kluczową misją obiektowości jako zjawiska ideologicznego i kulturotwórczego w informatyce jest walka z kryzysem oprogramowania.

Czym jest Oprogramowania Kryzys znaczenie w Słownik definicji K .