JĘZYK ZAPYTAŃ co to jest

Definicja query language co to znaczy. Słownik Język wykorzystywany do wyszukiwania danych w bazie.

język zapytań co to jest

Czy przydatne?

Definicja język zapytań

Definicja z ang. query language, z niem. Abfragesprache.

Znaczenie z ang. query language w informatyce:

Co to znaczy JĘZYK ZAPYTAŃ: Język wykorzystywany do wyszukiwania danych w bazie danych, spełniający następujące warunki:Wysoki poziom konceptualizacji i abstrakcji (między innymi brak odwołań do przedmiotów fizycznej organizacji danych);Nieproceduralność albo deklaracyjność (formułowanie bezpośrednio celu wyszukiwania, a nie środków prowadzących do tego celu);Makroskopowość (jednoczesne działanie - z punktu widzenia użytkownika - na wielu danych);Naturalność (zbieżność z naturalnym metodą myślenia użytkownika);Efektywność (przystosowanie do automatycznej optymalizacji, której warunkiem jest jednorodna koncepcja i jasna semantyka języka).Uniwersalność (umiejętność języka pytań do praktycznie dowolnych operacji wyszukiwania i kojarzenia danych, przy zadanych założeniach dotyczących organizacji struktur danych).Niezależność od dziedziny zastosowań (brak przypisania do jednej dziedziny aplikacyjnej, umożliwienie realizacji wszystkich potencjalnych zastosowań danego mechanizmu kierowania bazą danych).Wykonywanie pytań w trybie interpretacyjnym (brak etapy kompilacji i konsolidacji pytań z całością aplikacji; umożliwia to zapytania ad hoc, dynamiczne tworzenie i usunięcie perspektyw, zapamiętywanie procedur i reguł w bazie danych, dynamiczne tworzenie i usunięcie indeksów, i tak dalej).Język pytań jest przeważnie stosowany poprzez programistów jako interfejs programistyczny bardzo wysokiego poziomu pozwalający na dostęp do bazy danych. Język pytań może mieć postać interakcyjnego graficznego interfejsu, zwłaszcza opartego o formularze, na przykład Query-aby-Example albo QBF mechanizmu Ingres. Dość regularnie (na przykład w SQL) język pytań jest rozszerzony o operacje aktualizacyjne (create, update, insert, delete), o deklaracje (na przykład deklarowanie nowych stosunku) i o różnorodne udogodnienia, takie jak perspektywy, reguły, zapamiętane procedury, przetwarzanie transakcji. Trwałą tendencją języków pytań jest ich ewolucja w kierunku uniwersalnych języków programowania (PL/SQL mechanizmu Oracle, nowy standard SQL3, albo cała rodzina języków programowania czwartej generacji, na przykład OpenRoad). Ciągle popularną pozostaje koncepcja eklektycznego łączenia (zanurzania, embedding) języka pytań z uniwersalnym językiem programowania - niekorzystny aspekt tego podejścia jest określany jako niezgodność impedancji. W najwyższym stopniu znanym odpowiednikiem języka pytań jest SQL. Popularność SQL została w znacznym stopniu wymuszona poprzez IBM i inne ogromne spółki, gdyż (jakkolwiek użyteczny) jest on językiem wykazującym liczne wady (brak jasnej semantyki, brak ortogonalności, mała uniwersalność, brak mocnej kontroli typów i inne). W najwyższym stopniu znanym obiektowym językiem pytań jest OQL wg standardu ODMG.

Czym jest Zapytań Język znaczenie w Słownik definicji J .

Co znaczy Jade (2):
Porównanie Język pytań i programowania aplikacji zrealizowany w systemie Jasmine (nazwa ta została zmieniona na skutek konfliktu z spółką rozwijającą Jade(1 język zapytań co znaczy.
Krzyżówka Javascript:
Dlaczego skryptowy język programowania stron WWW przyjęty poprzez Netscape. W przeciwieństwie od Java (gdzie aplety są odrębnymi plikami), kod w Javascript jest fragmentem strony HTML, nie tworzy apletów ani język zapytań krzyżówka.
Co to jest Język Deklaracyjny:
Jak lepiej Zobacz: język nieproceduralny język zapytań co to jest.
Słownik JOOP:
Kiedy Czasopismo z zakresu programowania obiektowego język zapytań słownik.
  • Dodano:
  • Autor: