JĘZYK NIEPROCEDURALNY co to

Definicja non-procedural language, declarative language co to znaczy. Słownik Odmiennie język.

język nieproceduralny co to jest

Czy przydatne?

Definicja język nieproceduralny

Definicja z ang. non-procedural language, z niem. nicht-prozedurale Sprache.

Znaczenie z ang. non-procedural language, declarative language w informatyce:

Co to znaczy JĘZYK NIEPROCEDURALNY: Odmiennie język deklaracyjny. Ogólnie, język gdzie programista albo użytkownik ustala bezpośrednio cel przetwarzania, a nie akcje komputera albo mechanizmu, które mają do tego celu doprowadzić. Przeciwieństwem języka nieproceduralnego jest język proceduralny lub odmiennie - imperatywny. Przewarzająca część klasycznych języków programowania jest proceduralna; wyjątkiem jest na przykład Prolog, który uważane jest za język deklaracyjny (lecz nie do końca). Za nieproceduralne uważane jest również języki funkcjonalne, takie jak Lisp i ML. Nieproceduralność w językach programowania musi być wspomagana poprzez konstrukcje imperatywne, chociażby z racji na operacje wymagające uwzględnienia osi czasu i zmian stanu, na przykład aktualizacje, programowanie scenariuszy interakcji użytkownika aplikacji, zdarzeń, i tym podobne W bazach danych za nieproceduralne uważane jest języki pytań, na przykład SQL albo OQL. Nieproceduralny jest również język Datalog, lecz - wbrew naciskom teoretyków forsującym koncepcję dedukcyjnych baz danych - nie uzyskał on większego znaczenia w praktyce, na skutek nieakceptowalnych ograniczeń uniwersalności pragmatycznej. Nieproceduralność tych języków ogranicza się do specyfikowania danych, które należy wyszukać w bazie danych. Przetwarzanie wyszukanych danych z reguły odbywa przy użyciu środków imperatywnych. Nieproceduralność (deklaracyjność) jest jednak istotnym paradygmatem z kilku względów:sprawniejszy (krótszy) zapis programu;podniesienie poziomu abstrakcji;sposobność bardzo skutecznej automatycznej optymalizacji czasu wykonania;sposobność przetwarzania przy użyciu wielu równoległych procesorów.

Czym jest Nieproceduralny Język znaczenie w Słownik definicji J .

Co znaczy JOE:
Porównanie Pakiet integrujący obiekty CORBA z WWW spółki SunSoft; stanowi część pośrednika SunSoft NEO język nieproceduralny co znaczy.
Krzyżówka Javascript:
Dlaczego skryptowy język programowania stron WWW przyjęty poprzez Netscape. W przeciwieństwie od Java (gdzie aplety są odrębnymi plikami), kod w Javascript jest fragmentem strony HTML, nie tworzy apletów ani język nieproceduralny krzyżówka.
Co to jest Java Virtual Machine:
Jak lepiej Zobacz: JVM język nieproceduralny co to jest.
Słownik JavaBeans:
Kiedy oprogramowania spółki JavaSoft (podporządkowanej Sun Microsystems) umożliwiający interakcję komponentów oprogramowania napisanych w Java. JavaBeans jest pakietem API niezależnym od platformy język nieproceduralny słownik.
  • Dodano:
  • Autor: