JAVA co to jest

Definicja Java co to znaczy. Słownik Obiektowy język programowania uważany za kombinację C.

java co to jest

Czy przydatne?

Definicja Java

Definicja z ang. java, z niem. Java.

Znaczenie z ang. Java w informatyce:

Co to znaczy JAVA: Obiektowy język programowania uważany za kombinację C++, Smalltalka i Objective-C, z obcięciem cech niskiego poziomu (takich jak na przykład parametry) i wyeliminowaniem nie wszystkich ograniczeń i niejasnych własności. Java jest ustalana poprzez jej artystów (Sun Microsystems) całym szeregiem entuzjastycznych ustaleń (simple, object-oriented, distributed, interpreted, robust, secure, architecture-neutral, portable, multithreaded, dynamic, buzzword-compliant, general-purpose), lecz wydaje się, iż przy wszystkich zaletach, jest ona językiem dość konwencjonalnym, co najmniej w relacji do języków programowania baz danych takich jak SQL i jego pochodne.Składnia Java jest podobna do C++. Nie posiada ona przeciążania operatorów, wielodziedziczenia i automatycznych koercji. Posiada silną kontrolę typów i system automatycznego zbierania nieużytków (garbage collection). Posiada również bogatą bibliotekę klas i funkcji, szczególnie do obsługi protokołów TCP/IP, HTTP i FTP. Nowością wprowadzoną w Java jest sposobność definiowania wielu interfejsów do obiektu; wspólnie z pewnymi dodatkowymi mechanizmami daje to sposobność obejścia braku wielodziedziczenia.Java powstała jako język poświęcony do programowania stron WWW, lecz nie jest ograniczona tylko do tych zastosowań. Ważną własnością Java to jest, iż programy są kompilowane nie do poziomu kodu maszynowego, a do poziomu znakowego języka pośredniego (kodu bajtowego), a więc tak zwany apletów (applets), które są w dalszym ciągu interpretowane poprzez tak zwany maszynę wirtualną (Java Virtual Machine, JVM). Aplety mogą być przesyłane w sieci WWW na dowolną platformę. Aplety zapewniają sporą przenaszalność programów i zwiększają ochronę i bezpieczeństwo (safety, security), co jest szczególnie ważne w środowiskach rozproszonych, takich jak Internet. Istnieją propozycje rozszerzenia języka Java o zmienne trwałe (PJama).http://java.sun.com/http://lightyear.ncsa.uiuc.edu/~srp/java/javabooks.htmlhttp://reality.sgi.com/employees/austern/java.htmlhttp://sunsite.net.edu.cn/tutorials/se_java2e/.

Czym jest Java znaczenie w Słownik definicji J .

Co znaczy Javascript:
Porównanie skryptowy język programowania stron WWW przyjęty poprzez Netscape. W przeciwieństwie od Java (gdzie aplety są odrębnymi plikami), kod w Javascript jest fragmentem strony HTML, nie tworzy apletów ani java co znaczy.
Krzyżówka Język Programowania Baz Danych:
Dlaczego programowania wprowadzający pewną formę trwałych zmiennych albo obiektów (persistent variables, persistent objects). Trwałą zmienną nazywa się taką zmienną, która ma wszystkie własności zmiennej java krzyżówka.
Co to jest Jacobson, Ivar:
Jak lepiej analizy i projektowania obiektowego określanej jako przypadki użycia (use cases); również artysta metodyki analizy i projektowania mechanizmów informatycznych Objectory i jeden z artystów notacji UML java co to jest.
Słownik Jade (2):
Kiedy Język pytań i programowania aplikacji zrealizowany w systemie Jasmine (nazwa ta została zmieniona na skutek konfliktu z spółką rozwijającą Jade(1 java słownik.
  • Dodano:
  • Autor: