UKRAINA co to jest

Gdzie jest Ukraina? Informacje państwo wpd.-wsch. Europie, pow. 603,7 tys. km2, 51,6 mln mieszk.

ukraina co to jest

Czy przydatne?

Co to znaczy Ukraina

Co to jest UKRAINA: państwo wpd.-wsch. Europie, pow. 603,7 tys. km2, 51,6 mln mieszk. (1995), ze stolicą wKijowie. Była republika radziecka, która uzyskała niepodległość w1991, członek Wspólnoty Niepodległych Państw. Główne krainy geograficzne to wyżyny: Wołyńska, Podolska, Naddnieprzańska iŚrodkoworosyjska; niziny: Naddnieprzańska iCzarnomorska oraz Karpaty. Produkt narodowy brutto 1,8 tys. $/osobę (1994). Od czasu uzyskania niepodległości U. dokonuje przekształcenia gospodarki na wolnorynkową. Wdrażanie reform przebiega jednak powoli. Gospodarka kraju przeżywa kryzys, co ilustruje spadek produktu krajowego brutto; w1993 był on o40% niższy niż w1989 U.nie wykorzystuje wpełni swoich bardzo dobrych warunków dla rozwoju gospodarki. Wprzemyśle, który dostarcza połowę produktu krajowego brutto (1993), dominuje przemysł ciężki oraz inne przestarzałe gałęzie (górnictwo, hutnictwo, przemysł włókienniczy iskórzany). Bardzo dobre warunki dla rozwoju posiada rolnictwo; użytki rolne zajmują 70% pow., co wiąże się zwystępowaniem dobrych gleb - czarnoziemów. Rozwinięta produkcja roślinna izwierzęca cechuje się jednak wostatnich latach spadkiem wydajności.

Czym jest Ukraina znaczenie w Słownik geografia U .