PŁYTA LITOSFERYCZNA co to jest

Gdzie jest płyta litosferyczna? Informacje fragment litosfery, zachowujący się jak jednolite ciało.

płyta litosferyczna co to jest

Czy przydatne?

Co to znaczy płyta litosferyczna

Co to jest PŁYTA LITOSFERYCZNA: fragment litosfery, zachowujący się jak jednolite ciało sztywne, oddzielone od sąsiednich fragmentów strefami intensywnego wulkanizmu, trzęsień ziemi, miejscami także fałdowań. Wyróżnia się siedem głównych p. l. (amerykańska, euroazjatycka, afrykańska, pacyficzna, antarktyczna, indo-australijska, Nazca) oraz kilkanaście mniejszych, tzw. mikropłyt. Uważa się, że p. l. przemieszczają się po powierzchni globu, co jest podstawą teorii tektoniki płyt.

Czym jest płyta litosferyczna znaczenie w Słownik geografia P .