ORGANIZACJA PAKTU

Gdzie jest Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego? Informacje organizacja międzynarodowa.

organizacja paktu co to jest

Czy przydatne?

Co to znaczy Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego

Co to jest ORGANIZACJA PAKTU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO: organizacja międzynarodowa ocharakterze polityczno-wojskowym, utworzona na podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego, zawartego 4 IV 1949 wWaszyngtonie, zsiedzibą wBrukseli. Do NATO należą Belgia, Dania, Grecja, Holandia, Islandia, Kanada, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Turcja, USA, Wielka Brytania, iWłochy. Ponadto członkami są Francja iHiszpania, które nie uczestniczą wstrukturach wojskowych. Główne zadania to zapewnienie bezpieczeństwa państwom członkowskim oraz udział wrozwiązywaniu konfliktów izapobieganiu im. Odrębną dziedziną działalności jest dostosowanie związków Europa Zachodnia - USA do zachodnioeuropejskich procesów integracyjnych. W 1997 do członkowstwa w NATO zostały oficjalnie zaproszone Polska, Republika Czeska i Węgry.

Czym jest Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego znaczenie w Słownik geografia O .