ZASÓB ORGANIZACYJNY co to

Co znaczy zasób organizacyjny? Co to jest wszystko to, czego ludzie pożądają i czego nie wystarcza.

zasób organizacyjny co to jest

Czy przydatne?

Co to jest zasób organizacyjny

Definicja z ang. organizational resource, z niem. organisatorische Ressource.

ZASÓB ORGANIZACYJNY DEFINICJA: wszystko to, czego ludzie pożądają i czego nie wystarcza dla każdego (zasób=pożądanie+brak); wszelkiego rodzaju potencjalna umiejętność do działania, uwarunkowana między innymi czynnikami materialno-technicznymi i psychospołecznymi Zasoby organizacyjne to: władza organizacyjna, wiedza (know-how), wiadomość, czas, dobra materialne - kapitał, prestiż, warunki i możliwości działania Alokacja zasobów dzieje się przez koalicje, zawierane przeważnie w celu gry o organizacyjne zasoby; koalicje mogą powstawać w rezultacie przetargów, negocjacji.

Czym jest Organizacyjny Zasób znaczenie w Słownik definicji Z .