UKŁAD NERWOWY co to znaczy

Co znaczy układ nerwowy? Co to jest dostosowany do odbierania różnego rodzaju impulsów zewnątrz i.

układ nerwowy co to jest

Czy przydatne?

Co to jest układ nerwowy

Definicja z ang. the nervous system, z niem. Nervensystem.

UKŁAD NERWOWY DEFINICJA: dostosowany do odbierania różnego rodzaju impulsów zewnątrz i wewnątrz. Oprócz tego przewodzi i przetwarza te bodźce i adekwatnie reaguje. Odpowiedź centralnego układu nerwowego różni się. Zadania układu nerwowego: - odbieranie; - przewodzenie; - przetwarzanie; - reakcja. Podział: 1.centralny układ nerwowy - złożona jest z mózgowia (mózg, rdzeń przedłużony, most) i rdzenia kręgowego (31 par nerwów). 2. obwodowy układ nerwowy - Nerwy, które wychodzą z mózgowia (czaszkowe 12 par) i nerwy rdzeniowe (31 par). Układ nerwowy złożona jest z komórek, które tworzą tkanki. Komórka nerwowa to neuron (cechuje się podporowością), posiadający komórki glejowe – odpowiednik tkanki łącznej. Neuron złożona jest z: - ciało komórki; - posiada jądro komórkowe; - wypustki nerwowe (dendryty); - neuryt (akson). Dendryty przewodzą bodziec do ciała komórki. Neuryt (akson) przewodzi od ciała komórki na zewnątrz. Synapsa (styk), a więc połączenie komórek nerwowych (dendryty + neuryty), lecz pomiędzy nimi jest przestrzeń synaptyczna, a więc synapsa. W miejscu synapsy jest wydzielana substancja przekaźnikowa. Drogi nerwowe: 1. czuciowe – wstępujące (przez nerwy obwodowe do centralnego układu z obwodu). 2. ruchowe – zstępujące (pobudzenie rozpoczyna się w komórkach nerwowych układu centralnego w rejonie mózgowia, przez odpowiednie drogi nerwowe bodziec przechodzi do rdzenia kręgowego – nerwy rdzeniowe – bodziec dochodzi do mięśnia) ciała komórek nerwowych łączą się i tworzą istotę szarą, a wypustki nerwowe dają istotę białą. W korze półkul istota szara tworzy pola odpowiedzialne za jakąś czynność: - w tylnej części płata czołowego – kora ruchowa; - w płacie ciemieniowym - pole czuciowe; - w płacie potylicznym – pole wzrokowe; - w płacie skroniowym – słuch. Przekrój poprzeczny poprzez rdzeń kręgowy: a) istota szara w środku rdzenia (kształt motylka, ciała komórkowe); b) istota biała zewnątrz (drogi, włókna nerwowe).

Czym jest Nerwowy Układ znaczenie w Słownik definicji U .

Co znaczy Uzdrowisko:
Definicja uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym miejscowość, która posiada warunki naturalne konieczne do prowadzenia lecznictwa. Należą do nich właściwości lecznicze klimatu, walory przyrodnicze i układ nerwowy co to jest.
Co znaczy Uspołecznianie:
Definicja na celu wpływ wychowawcze, których uświadamianym poprzez wychowawcę (nauczyciela, rodzica) celem jest uzyskanie poprzez jednostkę wyznaczonego poziomu przystosowania społecznego i dojrzałość i układ nerwowy definicja.
Co znaczy Ubezwłasnowolnienie:
Definicja fizycznej w możliwości dokonywania czynności prawnych. Kodeks cywilny przewiduje dwa typy ubezwłasnowolnienia: 1) ubezwłasnowolnienie całkowite, które może być zastosowane w relacji do osoby, która układ nerwowy co znaczy.
Co znaczy Unity Line:
Definicja polskim rynku usług żeglugowych, obsługujący połaczenie promowe na Bałtyku. Od 1.06.1995 spółka zarzadza najnowocześniejszym na Bałtyku promem m/f Polonia (1000 pasażerów – 204 kabiny) i obsługuje układ nerwowy słownik.
  • Dodano:
  • Autor: