UKŁAD MIĘŚNIOWY co to znaczy

Co znaczy układ mięśniowy? Co to jest narządami czynnego ruchu są mięśnie. Zależnie od budowy.

układ mięśniowy co to jest

Czy przydatne?

Co to jest układ mięśniowy

Definicja z ang. muscular system, z niem. Muskulatur.

UKŁAD MIĘŚNIOWY DEFINICJA: narządami czynnego ruchu są mięśnie. Zależnie od budowy mikroskopowej komórek mięśniowych tworzących tkankę mięśniową dzielimy mięśnie na: - mięśnie gładkie – biorą udział w budowie; - mięsień sercowy; - mięśnie poprzecznie prążkowane szkieletowe w cytoplazmie tych komórek znajdują się włókienka mięśniowe (miofibrylle), które mają umiejętność kurczenia się. Główną cechą mięśnia jest jego umiejętność do kurczenia się (skurcz mięśniowy). Rezultatem skurczu mięśnia może być ruch, w trakcie którego długość mięśnia się minimalizuje, a rezultat skurczu wyraża się w pracy mięśnia. Tego rodzaju skurcz tytułujemy skurczem izotonicznym (wymienia się długość włókien). Nie zawsze rezultatem skurczu jest ruch. Skurcz, którego rezultatem nie jest ruch, tylko utrzymanie jakiejś części ciała w położeniu stałym, nosi nazwę skurczu izometrycznego (długość włókien mięśni się nie wymienia – wymienia się napięcie mięśnia). Siła mięśnia zależy od przekroju fizjologicznego mięśnia (przekrój poprzeczny przechodzący poprzez wszystkie włókna mięśnia). Im więcej włókien ma mięsień, tym większa jego siła. Największą siłę rozwija mięsień najpierw skurczu. Ze wzrastającym skracaniem się mięśnia jego siła maleje. Fizjologia pracy rozróżnia dwa typy pracy mięśniowej: 1. dynamiczna robota mięśni – to robota rytmiczna, na przykład kręcenie korbą, tu robota = skrócenie mięśnia x ciężar. 2. statyczna robota mięśni – to robota podtrzymująca, na przykład trzymanie ciężaru w wyciągniętej ręce) w tym przypadku mięsień poprzez dłuższy czas pozostaje w skurczu, nie wymienia długości, lecz w sensie fizjologicznym wykonuje pracę. Inne podziały ruchu: 1. ruch prosty, na przykład zgięcie w stawie międzypaliczkowym, przy jednym ruchu mięśniowym. 2. ruch złożony – biorą w nim udział różne mięśnie i stawy, na przykład przekładanie książek na półce.

Czym jest Mięśniowy Układ znaczenie w Słownik definicji U .

Co znaczy Układ Trawienny:
Definicja narządów, których zadaniem jest przyjmowanie pokarmu, jego rozdrobnienie, przeróbka chemiczna (trawienie), wchłanianie substancji strawionych i wydalanie resztek nie strawionych i nie zużytych. Układ układ mięśniowy co to jest.
Co znaczy Unity Line:
Definicja polskim rynku usług żeglugowych, obsługujący połaczenie promowe na Bałtyku. Od 1.06.1995 spółka zarzadza najnowocześniejszym na Bałtyku promem m/f Polonia (1000 pasażerów – 204 kabiny) i obsługuje układ mięśniowy definicja.
Co znaczy Ubezwłasnowolnienie:
Definicja fizycznej w możliwości dokonywania czynności prawnych. Kodeks cywilny przewiduje dwa typy ubezwłasnowolnienia: 1) ubezwłasnowolnienie całkowite, które może być zastosowane w relacji do osoby, która układ mięśniowy co znaczy.
Co znaczy Układ Nerwowy:
Definicja odbierania różnego rodzaju impulsów zewnątrz i wewnątrz. Oprócz tego przewodzi i przetwarza te bodźce i adekwatnie reaguje. Odpowiedź centralnego układu nerwowego różni się. Zadania układu nerwowego układ mięśniowy słownik.
  • Dodano:
  • Autor: