SYSTEM LOGISTYCZNY co to

Co znaczy system logistyczny? Co to jest nieprzerwany ruch surowców, materiałów i wyrobów gotowych.

system logtyczny co to jest

Czy przydatne?

Co to jest system logistyczny

Definicja z ang. logistic system, z niem. logistisches System.

SYSTEM LOGISTYCZNY DEFINICJA: nieprzerwany ruch surowców, materiałów i wyrobów gotowych od miejsc ich stworzenia, przez magazyny, zakłady produkcyjne, magazyny dystrybucyjne i hurtowe, do ostatecznego odbiorcy. Istota logistyki wynikła, więc z podejścia do procesu przesyłania produktów i informacji z punktu widzenia (i interesu) klienta. W takim ujęciu transport jest -jednym, niewątpliwie bardzo istotnym, ale nie jedynym ogniwem łańcucha logistycznego.

Czym jest Logistyczny System znaczenie w Słownik definicji S .