SPRZĘŻENIE ZWROTNE co to

Co znaczy sprzężenie zwrotne? Co to jest system bezpośredniego albo pośredniego oddziaływania zmian.

sprzężenie zwrotne co to jest

Czy przydatne?

Co to jest sprzężenie zwrotne

Definicja z ang. feedback, z niem. Feedback.

SPRZĘŻENIE ZWROTNE DEFINICJA: system bezpośredniego albo pośredniego oddziaływania zmian na wyjściach danego mechanizmu na stan jego wejść; bazuje najogólniej na tym, iż mechanizm otrzymuje wiadomości dotyczące efektów własnego działania, dostosowując do nich następne reakcje, odpowiedzi, gesty. Wyróżniamy sprzężenie zwrotne dodatnie (wywołują wzmocnienie działań) i ujemne (wywołują osłabienie działań). Przykład wykorzystania w zarządzaniu: a) należy tworzyć takie rozwiązania, które ułatwiają pracownikom uzyskiwanie informacji o rezultatach ich zachowań i korygowanie działań; w ten sposób zwiększamy ich wiedzę i motywację wynikającą szczególnie z poczucia sprawstwa. b) wzajemny związek między organizacją a otoczeniem – klucz do zrozumienia podejścia systemowego c) błędne koło w biurokracji Webera: im więcej interwencji (formalizacji), tym więcej niesprawności.

Czym jest Zwrotne Sprzężenie znaczenie w Słownik definicji S .