REINTEGRACJA co to znaczy

Co znaczy reintegracja? Co to jest odzyskanie poprzedniego obywatelstwa, tylko KOBIETA, która.

reintegracja co to jest

Czy przydatne?

Co to jest reintegracja

Definicja z ang. reintegration, z niem. Wiedereingliederung.

REINTEGRACJA DEFINICJA: odzyskanie poprzedniego obywatelstwa, tylko KOBIETA, która straciła obywatelstwo polskie poprzez małżeństwo z cudzoziemcem, a to zostało unieważnione albo ustało. Oświadczenie złożone u wojewody albo w konsulacie.

Czym jest Reintegracja znaczenie w Słownik definicji R .