PARTIA POLITYCZNA co to znaczy

Co znaczy partia polityczna? Co to jest „Partia jest zbiorem ludzi zjednoczonych we wspólnym.

partia polityczna co to jest

Czy przydatne?

Co to jest partia polityczna

Definicja z ang. political party, z niem. politische Partei.

PARTIA POLITYCZNA DEFINICJA: „Partia jest zbiorem ludzi zjednoczonych we wspólnym wysiłku na rzecz interesu narodowego działających w imię jakiejś szcególnej zasady, co do której oni się zgadzają” (E. Burke) "Partia polityczna to organizacja zrzeszajaca na zasadach dobrowolności i równości obywateli polskich w celu wpływania sposobami demokratycznymi na kształtowanie polityki państwa" (Konstytucja art.. 11) Cechy partii politycznych: - posiadają strukturę organizacyjną, - dobrowolne członkostwo, - program działania cel: dążenie do zdobycia sprawowania i utrzymania władzy, - opierają się na ideologii, - reprezentują interesy określonej ekipy socjalnej. Funkcje partii politycznych Artykulacja recenzji poszcególnych grup socjalnych; kształtowanie tej recenzji wyborcza wyłanianie elit politycznych integracja różnych grup socjalnych.

Czym jest Polityczna Partia znaczenie w Słownik definicji P .