NORMA PRAWNA co to znaczy

Co znaczy norma prawna? Co to jest reguła zachowania będąca częścią składową mechanizmu prawa.

norma prawna co to jest

Czy przydatne?

Co to jest norma prawna

Definicja z ang. legal norm, z niem. Rechtsnorm.

NORMA PRAWNA DEFINICJA: reguła zachowania będąca częścią składową mechanizmu prawa, zabezpieczona sankcją przymusu państwowego; adresatem jest osoba, której zachowanie jest regulowane poprzez n.p.; n.p. podzielone są na kilka grup, między innymi wg właściwości ich obowiązywania (względnie i bez względu obowiązujące), wg metody ustalenia adresata (abstrakcyjne i konkretne) albo wyznaczonego poprzez nie zachowania się (ogólne i jednostkowe), wg metody regulacji zachowania adresata (nakazujące, zakazujące i dozwalające), z racji na mechanizm praw i wg gałęzi mechanizmu prawa. Norma prawna, ogólna i abstrakcyjna reguła stworzona opierając się na regulaminów prawnych, która ustala adresata i warunki stosownego zachowania się (hipoteza normy prawnej), regułę tego zachowania (dyspozycja normy prawnej) i efekty zachowania sprzecznego ze wskazaną powinnością (sankcja). Normy prawne podzielić można zasadniczo na dwa typy: normy prawne bez względu obowiązujące (Ius cogens), których wykorzystanie nie może być wyłączone ani ograniczone postanowieniem stron i odmiennymi zwyczajami, i normy prawne względnie obowiązujące (Ius dispositivum), znajdujące wykorzystanie wtedy, gdy same strony nie uregulują konsekwencji prawnych w sposób odmienny od dyspozycji zawartej w takiej normie. Nie ograniczają one swobody kontraktowej, a utrzymują priorytet regulacji dokonanych poprzez same strony i uzupełniają treść relacji prawnego w dziedzinie nieuregulowanym. Od normy prawnej należy odróżnić przepis prawny, normy prawne zawarte są w regulaminach. Norma bez względu obowiązujaca (ius cogens), imperatywne), norma prawna nie dopuszczająca odmiennego uregulowania poprzez adresatów (strony) kwestii poprzez nią unormowanej. Norma względnie obowiązujaca (ius dispositivum), norma prawna mająca wykorzystanie, gdy jej adresaci nie uregulują wg swojej woli kwestii, której norma dotyczy.

Czym jest Prawna Norma znaczenie w Słownik definicji N .