MAŁŻEŃSTWO co to znaczy

Co znaczy małżeństwo? Co to jest 1) znaczenie prawne: regulowany poprzez prawo trwały związek.

małżeństwo co to jest

Czy przydatne?

Co to jest małżeństwo

Definicja z ang. marriage, z niem. Ehe.

MAŁŻEŃSTWO DEFINICJA: 1) znaczenie prawne: regulowany poprzez prawo trwały związek kobiety i mężczyzny, zawarty w celu wspólnego pożycia, wzajemnej pomocy, wierności i współdziałania dla dobra założonej rodziny, w szczególności wychowania dzieci. 2) znaczenie społeczne:. związek kobiety i mężczyzny uznany poprzez prawo, religię albo zwyczaj, będący fundamentem rodziny; jedna z instytucji społ. występująca u wszystkich znanych ludów; charakter i struktura m. zależą od typu kultury, zwł. mechanizmu pokrewieństwa, zespołu norm prawnych i religijnych., regulujących jego funkcjonowanie. 3) znaczenie teologiczne: w Kościołach katolickich i prawosławnych sakrament, którego udzielają sobie nowożeńcy w obecności kapłana i 2 świadków.

Czym jest Małżeństwo znaczenie w Słownik definicji M .