KONFLIKT co to znaczy

Co znaczy konflikt? Co to jest toczy się o coś (długie włosy, wojny terytorialny, przekonania.

konflikt co to jest

Czy przydatne?

Co to jest konflikt

Definicja z ang. conflict, z niem. Konflikt.

KONFLIKT DEFINICJA: toczy się o coś (długie włosy, wojny terytorialny, przekonania) Podział konfliktu: dobra meterialno-ekonomiczne, dobra symboliczne (władza, prestiż). Etapy konfliktu: 1. Coś jest nie tak – złe samopoczucie. 2. Wrogość – zarzuty, niekorzystne uwagi. 3. Kulminacja - rozładowanie napięcia, brak argumentów, nienawiść, agresja. 4. Wyciszenie – rozważanie faktów. 5. Porozumienie – konfrontacja stanowisk, przyznanie racji jednej i drugiej stronie. Rozwiązania konfliktu: 1. Przygotowanie do sporu – badanie i ocena sytuacji, która go wywołała. 2. Zainicjowanie interakcji – określamy czas i miejsce gdzie konflikt będzie się rozwiązywał. 3. Spór – akceptacja reguł obu stron, przechodzimy z osoby na problemy, nie użytkować manipulacji, ustępstwa. Można wziąć neutralne osoby, które pomogą. 4. Wyjście ze sporu – podanie ręki. Detektory (symptomy) konfliktu: 1. Unikanie bezpośredniego kontaktu z partnerem. 2. Nasycenie kontaktów formalizmem. 3. Nieprzestrzeganie utrwalonych rytuałów i zasad regulujących współżycie. 4. Prowokowanie impulsywnych zachowań partnera, czyhanie na potknięcia. 5. Blokowanie informacji niezbędnych partnerowi do działania. 6. Podkreślenie różnic we wzajemnych interakcjach. 7. Atakowanie przewidywanych działań. 8. Nie zgadzanie się na jakiekolwiek plany i propozycje. 9. Ironiczne traktowanie, lekceważenie poglądów. 10. Uparte trzymanie się własnego zdania. 11. Zarzucanie partnerowi braku dobrej woli. 12. Przejaw nieufności. 13 Ograniczenie swobody działań partnera. 14. Zawłaszczenie kontaktów partnera, izolowanie go w otoczeniu społecznym.

Czym jest Konflikt znaczenie w Słownik definicji K .