KALKULACJA DECYZYJNA co to

Co znaczy kalkulacja decyzyjna? Co to jest kalkulacja wykazywana na potrzeby decyzyjne, jest.

kalkulacja decyzyjna co to jest

Czy przydatne?

Co to jest kalkulacja decyzyjna

Definicja z ang. decision calculation, z niem. Entscheidungsberechnung.

KALKULACJA DECYZYJNA DEFINICJA: kalkulacja wykazywana na potrzeby decyzyjne, jest sporządzana do obliczenia pełnego kosztu jednostkowego w celu weryfikacji polityki cenowej, porównania rentowności w branży i innych potrzeb. Można wtedy do jednostkowego kosztu wytworzenia, obliczonego na poziomie technicznego kosztu wytworzenia, doliczyć wydatki ogólnozakładowe i wydatki sprzedaży wg przyjętego klucza. O zakresie kosztu jednostkowego decydują, zatem potrzeby jego sporządzania: - ewidencyjne – techniczny wydatek wytworzenia; - decyzyjne – pełny wydatek wytworzenia.

Czym jest Decyzyjna Kalkulacja znaczenie w Słownik definicji K .

Co znaczy Konflikt Społeczny:
Definicja zachodzący miedzy jednostkami, albo ekipami, wynikający ze sprzeczności ich interesów, bądź celów, bądź poglądów, obowiązków – powodujący stworzenie wrogości pomiędzy nimi. To jest interakcja gdzie kalkulacja decyzyjna co to jest.
Co znaczy Kalkulacja Normatywna:
Definicja wchodzi w skład ewidencji i rozliczeń w rachunku wydatków normatywnych (standardowych), co skutkuje, iż stanowi ona również narzędzie operatywnej kontroli wydatków. Tworzona jest opierając się na kalkulacja decyzyjna definicja.
Co znaczy Koniak:
Definicja szlachetnej brandy stanowiący kompozycję starzonych w beczkach dębowych destylatów winnych wyprodukowanych za wyjątkiem dla tej nazwy na terytorium Francji. Koniak starzony jest w beczkach od kilku kalkulacja decyzyjna co znaczy.
Co znaczy Kliki Pracownicze:
Definicja które podejmują działania zmierzające do realizacji własnych celów popadających w sprzeczność z fundamentalnymi celami zakładu pracy lecz kliki w odróżnieniu do gangów nie maja charakteru kalkulacja decyzyjna słownik.
  • Dodano:
  • Autor: