JAŹŃ SPOŁECZNA co to znaczy

Co znaczy jaźń społeczna? Co to jest to metody przewidywania samego siebie, identyfikacja własnej.

jaźń społeczna co to jest

Czy przydatne?

Co to jest jaźń społeczna

Definicja z ang. social self, z niem. soziales Selbst.

JAŹŃ SPOŁECZNA DEFINICJA: to metody przewidywania samego siebie, identyfikacja własnej tożsamości. Odznacza cztery typy jaźni: 1. Pierwiastkowa (osobisty, wewnętrzny pogląd na siebie samego). 2. Fasadowa – identyfikacja naszej tożsamości dla innych (to, co reklamujemy, prezentujemy dla innych): * samochwalstwo; * tytułomania; * bycie modnym; * powoływanie się na znajomości. 3. Odzwierciedlona (przedmioty opisowe naszej osoby składające się na oczekiwane poprzez nas wyobrażenie nas poprzez innych) 4.Subiektywizowana (suma wiedzy, mądrości, doświadczenia, które jednostka zyskała w procesie socjalizacji i dalszego rozwoju osobniczego. Globalna ocena nas samych zobiektywizowane spojrzenie na siebie samego).

Czym jest Społeczna Jaźń znaczenie w Słownik definicji J .