INWESTYCJE TURYSTYCZNE co to

Co znaczy inwestycje turystyczne? Co to jest nakłady finansowe powiązane z tworzeniem bazy.

inwestycje turystyczne co to jest

Czy przydatne?

Co to jest inwestycje turystyczne

Definicja z ang. tourist investments, z niem. touristische Investitionen.

INWESTYCJE TURYSTYCZNE DEFINICJA: nakłady finansowe powiązane z tworzeniem bazy materialnej służącej do świadczenia usług turystycznych. a) inwestycje stricte turystyczne – te obiekty, dzięki którym zaspokajane są fundamentalne potrzeby potencjalnego turysty (wyżywienie, nocleg, transport, rozrywka i tym podobne); b) inwestycje paraturystyczne – które dotyczą obiektów i urządzeń stanowiących ważne uzupełnienie usług stricte turystycznych.

Czym jest Turystyczne Inwestycje znaczenie w Słownik definicji I .