EFEKTYWNOŚĆ co to znaczy

Co znaczy efektywność? Co to jest ekonomiczna efektywność dotyczy relacji pomiędzy wartością.

efektywność co to jest

Czy przydatne?

Co to jest efektywność

Definicja z ang. efficiency, z niem. Wirksamkeit.

EFEKTYWNOŚĆ DEFINICJA: ekonomiczna efektywność dotyczy relacji pomiędzy wartością poniesionych nakładów a wartością efektów uzyskanych dzięki tym nakładom. Powyższe wąskie definicja efektywności ekonomicznej posiada ścisły związek i sprzężenia z efektywnością techniczno-ekonom., która przedstawia relacja pomiędzy ilością poniesionych nakładów zużytych materiałów a ilością wytwarzanych dóbr (towarów). W szerszym ujęciu definicja efektywności znaczy idealne wyniki w produkcji czy dystrybucji towarów i usług po najniższych kosztach. Termin ekonomiczność stosowany jest w sensie skuteczności osiągania zamierzonych celów. Działanie skuteczne, jest to realizowanie zamierzonych celów, może być osiągnięte przy nadmiernych albo także przy racjonalnych nakładach, wysiłkach.

Czym jest Efektywność znaczenie w Słownik definicji E .