BUDYNEK HALOWY HALA co to

Co znaczy budynek halowy hala? Co to jest Budynkami halowymi albo halami są najczęściej budynki.

budynek halowy hala co to jest

Czy przydatne?

Co to jest budynek halowy hala

Definicja z ang. hall building hall, z niem. Halle Halle.

BUDYNEK HALOWY HALA DEFINICJA: Budynkami halowymi albo halami są najczęściej budynki jednokondygnacyjne, których ustroje nośne dają możli-wość uzyskania przestrzennych wnętrz. Kształt bryły budynku halowego zależy od jego przeznaczenia, metody użytkowania i użytkowanych rozwiązań konstrukcyjno -materiałowych. W zależności od charakteru zabudowy roz-różnia się hale o zabudowie parterowej pawilonowej i hale o zabudowie parterowej jednolitej (pod jednym da-chem – zblokowane). W halach pawilonowych stosuje się oświetlenia naturalne boczne, z kolei w halach zblokowanych występuje oświetlenie boczne i górne. Ustrój nośny hal stanowią najczęściej skupy ustawione na fundamentach i prze-krycie. W wielu rozwiązaniach przekrycie hali oparte jest na ścianach albo na skupach i ścianach. Głównym ustrojem konstrukcyjnym hal są przekrycia. Rozpiętość przekryć hal różni się i zależy od metody użytkowania hali. W zależności od metody zabudowy i ukształtowania przestrzeni wewnętrznej rozróżnia się hale jednona-wowe i wielonawowe o jednakowej wysokości wszystkich naw albo o wysokości zróżnicowanej. Na ukształtowa-nie przestrzenne hal przemysłowych mają wpływ następujące impulsy: rodzaj produkcji, wymiary produkowa-nych przedmiotów, przebieg procesu technologicznego, rodzaj transportu wewnętrznego, oświetlenie i inne wyma-gania powiązane z rodzajem produkcji. Oświetlenie naturalne hal wielonawowych można uzyskać stosując nawy o różnej wysokości albo dzięki świetlików ustawionych na konstrukcji dachu. Świetliki mogą być podłużne, po-przeczne albo latarniowe. Konstrukcje hal wykonuje się z drewna, metalu (raczej stali) i betonu (żelbetowe, sprężone). Konstrukcje drew-niane stosuje się w halach o charakterze tymczasowym albo trwałym, raczej tam, gdzie występuje środowisko agresywne chemicznie. Konstrukcje metalowe (stalowe, aluminiowe), stosuje się w halach o większych rozpięto-ściach albo tam, gdzie trzeba błyskawicznie budować i w sytuacjach uzasadnionych względami technologicznymi. Konstrukcje betonowe monolityczne i prefabrykowane są szeroko użytkowane w budownictwie halowym o różnym przeznaczeniu. Konstrukcje monolityczne stosuje się najczęściej w budynkach nietypowych, z kolei w budyn-kach typowych stosuje się konstrukcje prefabrykowane. W zależności od rozpiętości przekrycia naw hale można podzielić na trzy fundamentalne ekipy:a) małych rozpięto-ści - do 12 m, b) średnich rozpiętości - do 36 m, c) sporych rozpiętości - ponad 39 m. Ponadto przy klasyfikacji hal jako dalsze kryteria można przyjąć wysokość hali, ukształtowanie wnętrza i tym podobne Z racji na sposób wykona-nia hal, jak także ich pracę statyczną można hale podzielić na a) kształtowane przestrzennie z ustrojów pręto-wych i płaskich, słupów, belek, wiązarów, płyt, b) kształtowane z zastosowaniem przekryć powierzchniowych, c) kształtowane z samodzielnych konstrukcji przestrzennych. W zależności od schematu statycznego poprzecznych ustrojów nośnych hal można ustroje te podzielić na: a) ramowe, b) słupowo - belkowe, słupowo - wiązarowe, c) rozporowe, d) przestrzenne, powłokowe, prętowe.

Czym jest Hala Halowy Budynek znaczenie w Słownik definicji B .