ALOGRYTM TRANSPORTOWY co to

Co znaczy alogrytm transportowy? Co to jest sposób rozwiązywania modeli transportowych. *przy.

alogrytm transportowy co to jest

Czy przydatne?

Co to jest alogrytm transportowy

Definicja z ang. transport allogg, z niem. Transport allogg.

ALOGRYTM TRANSPORTOWY DEFINICJA: sposób rozwiązywania modeli transportowych. *przy stosowaniu go korzysta się z twierdzeń i własności: 1) warunkiem koniecznym i dostatecznym na to, by zadanie miało rozwiązanie dopuszczalne jest równość: 2) każde zbilansowane zadanie transportowe ma zawsze skończone rozwiązanie optymalne. 3) z uwagi na warunek bilansowy precyzyjnie jedno dowolne spośród (m+n) równań układu jest kombinacją liniowa pozostałych, a więc układ ten złożona jest z (m+n-1) równań liniowo niezależnych. 4) każde rozwiązanie bazowe zbilansowanego zagadnienia transportowego ma (n+m-10 zmiennych bazowych. 5) jeśli rozmiar dostaw (aij) i odbioru (bj) zadania transportowego wyrażają się liczbami całkowitymi to w każdym bazowym rozwiązaniu wszystkie zmienne decyzyjne przyjmują wartości całkowite. 6) by zagadnienie transportowe było niezdegenerowane potrzeba i wystarcza, aby nie było takiej nie pełnej ekipy punktów dostaw dla której łączna rozmiar dostarczonego ładunku jest równa sumarycznemu zapotrzebowaniu pewnej ekipy punktów odbioru. * algorytm transportowy służy do rozwiązania modeli transportowych. * jest procedura iteracyjną, która w pierwszym etapie zaznacz początkowe rozwiązanie bazowe a w kolejnym iteracjach pozwala je ulepszyć.

Czym jest Transportowy Alogrytm znaczenie w Słownik definicji A .