AKTYWA co to znaczy

Co znaczy aktywa? Co to jest to kontrolowane poprzez jednostkę zasoby o wiarygodnie określonej.

aktywa co to jest

Czy przydatne?

Co to jest aktywa

Definicja z ang. assets, z niem. Aktiva.

AKTYWA DEFINICJA: to kontrolowane poprzez jednostkę zasoby o wiarygodnie określonej wartości powstały w rezultacie przyszłych zdarzeń które z godnie z oczekiwaniami spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Aktywa podmiotu gospodarczego dzielimy na: - trwałe wg. Ustawy to te aktywa jednostki które nie są zaliczane do aktywów obrotowych. Cechuje je czas użytkowania w danej jednostce powyżej rok i brak zmienności własnej postaci - obrotowe a) rzeczowe poświęcone do zbycia albo zużycia pośrodku 12 miesięcy od dnia bilansowego albo w okresie normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danego podmiotu nie dłużej niż jeden rok; b) finansowe płatne i wymagane albo poświęcone do zużycia pośrodku 12 miesięcy od dnia bilansowego albo od daty ich złożenia wystawiania albo nabycia; c) pieniężne; d) należności; - z tytułu dostaw i usług, - inne należności o terminie spłaty krótszym niż 1 rok, e) wyliczenia pomiędzy okresem.

Czym jest Aktywa znaczenie w Słownik definicji A .